Mantalslängder för Fåglasjö, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Fåglasjö 1631
Måns
Ibidem:
Per
jb
1632 Fåglasjö 1632
Måns
ibidem
Per
jb
1634 Fåglasjö 1634
Måns
ibidem:
Per
jb
1635 Fåglasjö 1635
Måns
ibm:
Per Hane
jb
1637 Fåglasjö 1637
Måns
ibidem:
Per Hane
jb
1638 Fåglasjö 1638
Måns
Ibidem:
Per Hane
jb
1640 Fåglasjö 1640
Måns
ibidem:
Per Hane
jb
1641 Fåglasjö 1641
Måns
Ibm:
Per Hane
jb
1642 Fåglasjö 1642
Måns
Ibm:
Per Hane
mtl s247
1642 Fåglasjö 1642 frälse
Oloff
hustru Marit
Dräng Måns
Ibidem:
Per Hane
hustru Botill
Son Gumme
mtl
1643 Fåglasjö 1643
Måns
Ibidem:
Per Hane
mtl s 235
1643 Fåglasjö 1643
Oluff
hustru Märit
I samma gård:
Måns
hustru Kirstin
Ibidem:
Pär Hane
hustru Botill
Son Gumme
piga Sigrit
mtl
1644 Fåglasjö 1644
Måns
Ibidem
Per Hane
mtl s 389
1644 Fåglasjö 1644
Oluff
hustru Märit
I samma gård:
Måns
hustru Kierstin
Ibidem:
Per
hustru Botell
son ?Jöns? (möjl. Inge eller möjl. Gumme??)
sonhustru Elin
piga Segrit
mtl
1645 Fåglasjö 1645
Måns
Ibm:
Per Hane
jb
1645 Fåglasjö 1645
Oloff
hustru Märit
hustru Kerstin (inhyses??)
Ibidem:
Per
hustru Botell
son Gume
Sonhustru Elin
mtl notering sid 243:
Måns i Fåglasjö alldeles förlammat.
Sigbritt piga i Fåglasjö, nu i Måns.
1646 Fåglasjö 1646
Oluff Joansson
hustru Märit
inhyses: Kristin
Ibidem:
Per Hane
hustru Bohtill
Son Gumme
Sonhustru Elin
mtl
1647 Fåglasjö 1647
Oluf Jönsson
hustru Märit
Inhyses Kyrstin
Ibidem:
Gumme
hustru Elin
I samma gård:
Botill
mtl Notering sid 182:
Per Hane i Fåglasjö utgammal och fattig.
1648 Fåglasjö 1648
Oluff Jönsson
hustru Märit
Inhyses: Kyrstin
Ibidem:
Gudmunds
hustru Elin
I samma gård:
Botill
mtl
1650 Fåglasjö 1650
Oloff
hustru Märit
Ibidem:
Gumme
hustru Elin
mtl
1650 Fåglasjö 1650
Oluff
hustru Märit
Ibidem:
Gudmund
hustru Elin
mtl s 247
1650 Fåglasjö 1650
Oluff
Ibidem:
Peder Hane
jb
1651 Fåglasjö 1651
Olof
Marit??
Ibidem:
Gumme?
Hustru Elin
mtl
1652 Fåglasjö 1652
Olof
hustrun
Ibm:
Gumme
hustrun
mtl
1653 Fåglasjö 1653
Olof
hustru Märit
Ibm:
Gumme Hane
hustru Elin
mtl
1653 Fåglasjö 1653
Oluff
ibm:
Peder Hane
jb
1654 Fåglasjö 1654
Hustru Märit
Ibm:
Gumme
hustru Elin
mtl
1655 Fåglasjö 1655
Gumme och hustru Elin
Ibidem:
brukas av Sven i Långasjö
mtl
1656 Fåglasjö 1656
Gumme, hustru Elin
dräng Jacob
mtl
1657 Fåglasjö 1657
1 Gumme, hustru Elin
Ibm:
"Ingel har sina som rysthar Swäns boskap i Långasjöö"
mtl
1659 Fåglasjö 1659
Gumme
hustru Elin
Ibm:
Jonn
hustru Karin
dräng Måns, utfattig
mtl
1660 Fåglasjö 1660
Gumme
hustru Elin
Ibm:
Jon
hustru Karin
mtl
1660 Fåglasjö 1660
Oluf
Ibm:
Peder Hane
jb
1662 Fåglasjö 1662
Gudmund, hustru Elin
Ibidem:
Jöns, hustru ?Karin?, dräng Måns
mtl
1663 Fåglasjö 1663
Gumme, hustru Elin
Ibm
Jon, hustru Karin, d. Måns
mtl
1664 Fåglasjö 1664
Gumme, hustru Elin
Ibm:
Jon, hustru Karin, Måns Ingerd
mtl
1665 Fåglasjö 1665
Joan, hustru Karin. Måns Ingred (alt. Står det Ingwall eller Ingel??)
Ibm
Gudmund, hustru Elin, pigan
mtl
1666 Fåglasjö 1666
Gudmund, Elin, Pigan (3 p)
Ibm
Jon, Karin, Måns, Ingerd (4 p)
mtl
1667 Fåglasjö 1667
Gudmund, Elin, pigan (3 p)
Ibm:
Jöns, Karin, Måns, Ingerd (alt Ingel) (4 p)
mtl
1668 Fåglasjö 1668
1 Gumme och hustru Elin i Fåglasjö (2 p)
Ibidem:
1 (delat) Jon och hustrun (2 p)
I samma gård:
1 (delat) Måns och hustrun (2 p)
mtl
1669 Fåglasjö 1669
1 Gudmund och hustru (2 p)
Dräng Swen i samma gård (1 p)
Ibidem:
1 (delat) Jon och hustru (2 p)
1 (delat) Måns och hustru i samma gård (2 p)
mtl
1669 Fåglasjö 1669
Oluff
Ibidem:
Per Hane
jb
1670 Fåglasjö 1670
Oluf
Ibm:
Per Hane
jb
1670 Fåglasjö 1670 (a)
1 Gudmund och hustru (2 p)
dräng Swen i samma gård (1 p)
mtl
1670 Fåglasjö 1670 (b)
1 (delat) Jonn och hustru (2 p)
I samma gård:
1( delat) Måns och hustru (2 p)
mtl
1671 Fåglasjö 1671 (a)
1 Gudmund och hustru. Dräng Swän (3 p)
mtl
1671 Fåglasjö 1671 (b)
1 Jonn och hustru
Måns och hustru i samma gård (tot 4 p)
mtl
1675 Fåglasjö 1675
1 Swän (Simon?) hustru, Gudmund, hustru (4 p)
mtl
1675 Fåglasjö 1675 (b)
1 Måns, hustru, piga (3 p)
mtl
1675 Fåglasjö 1675 frälse
Oluf
Ibm:
Pedher Hanne
jb
1676 Fåglasjö 1676 (a)
1 Swän, hustru (2 p)
Änkan Elin, utgammal och skröplig "bänd"??
mtl
1678 Fåglasjö 1678 Frälse
Oluff
Ibm:
Peder Hane
jb
1680 Fåglasjö 1680 (a)
1 mtl Änkan Elin (1 p)
dräng ?Jonas?, piga Elin (2 p)
mtl
1680 Fåglasjö 1680 (b)
1 mtl Måns, hustru (2 p)
Änkan Marit brännavinssällierska (1 p)
mtl
1681 Fåglasjö 1681 (a)
1 mtl Änkan Elin, piga Elin (2 p)
mtl
1681 Fåglasjö 1681 (b)
1 mtl Måns och hustru, änkan Marit (3 p)
mtl
1685 Fåglasjö 1685 (a)
1 mtl ?Isack?, hustru, Sune, hustru (4 p)
mtl
1685 Fåglasjö 1685 (b)
1 mtl Måns, hustrun (2 p)
Knekt Swen (1 m)
mtl
1686 Fåglasjö 1686 (a)
1 mtl Isak hustru, Swän hustru (4 p)
mtl
1686 Fåglasjö 1686 (b)
1 mtl Måns, hustru, d. Oluf (3 p)
P: Märta (1 p)
Knekt Jöns (1 p)
mtl
1687 Fåglasjö 1687 (a)
1 mtl Isak, hustru, Swän, hustru (4 p)
änkan Elin (1 p)
mtl
1687 Fåglasjö 1687 (b)
1 mtl Måns, hustrun, Oluf, hustrun (4 p)
(änkan Elin står överstruken - död?)
Knekt Jöns, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1688 Fåglasjö 1688 (a)
1 mtl Isak, hustru, Swän, hustru (4 p)
Änkan Elin (1 p)
mtl
1688 Fåglasjö 1688 (b)
1 mtl Måns, hustru, Oluf, hustru (4 p)
knekt Jöns, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1689 Fåglasjö 1689 (a)
1 mtl Isak, hustrun, Swän, hustrun (4 p)
dräng Jon (1 p)
mtl
1689 Fåglasjö 1689 (b)
Måns, hustrun, Oluf, hustrun (4 p)
Dräng Per (1 p)
Knekt Jöns, hustrun (1 p 1 mil)
mtl
1690 Fåglasjö 1690 (a)
1 mtl Isak, hustru, Swän, hustru (4 p)
dräng Joan (1 p)
mtl
1690 Fåglasjö 1690 (b)
1 mtl Måns, hustru, Oluf, hustru (4 p)
dräng Per (1 p)
Knekt Jöns (1 mil)
mtl
1691 Fåglasjö 1691 (a)
1 mtl Isak, hustru, Suen, hustru (4 p)
dräng Jon (1 p)
mtl
1691 Fåglasjö 1691 (b)
1 mtl Måns, hustru, Oluf, hustru (4 p)
dräng Per (1)
knekt Jöns (1 mil)
mtl
1692 Fåglasjö 1692 (a)
1 mtl Isak, hustrun, Swän, hustru (4 p)
dräng Jon (1 p)
mtl notering i kanten vid Jon, jag tolkar det som "brukar", kanske brukare av gården?
1692 Fåglasjö 1692 (b)
1 mtl Måns, hustru, Oluf, hustru (4 p)
Sonen d. Per (1 p)
Knekt Jöns, änkling (1 mil)
mtl
1693 Fåglasjö 1693 (a)
1 mtl Isak, hustru, Swen, hustru (4 p)
mtl
1693 Fåglasjö 1693 (b)
1 mtl Måns, hustru, Oluf, hustru (4 p)
Son Per (1 p)
Knekt Jönss änkling (1 mil)
mtl
1694 Fåglasjö 1694 ( c )
1/2 mtl Isak, hustrun (2 p)
mtl
1694 Fåglasjö 1694 (a)
1/2 mtl Swen?, hustru (2 p)
Joan, hustrun (2 inhyses) anm. Utfattiga
mtl
1694 Fåglasjö 1694 (b)
1 mtl Måns, hustrun (2 p)
dräng Ingell (1 son)
Oluf, hustrun (2 p)
Knekt Jöns, enkling
mtl
1695 Fåglasjö 1695 ( c)
1/2 mtl Isack, hustru (2 p)
mtl
1695 Fåglasjö 1695 (a)
1/2 mtl Sven?, hustru (2 p)
mtl
1695 Fåglasjö 1695 (b)
1 mtl Måns, hustru, Oluf, hustru (4 p)
dr. Ingel, piga Ingrid (1 son, 1 piga)
Knekt Jöns, änkling.
mtl
1697 Fåglasjö 1697 "crestin"
Swän
jb
1697 Fåglasjö 1697 frälse
Måns och Oluf
jb
1697 Fåglasjö 1697 halva hemman
Isak?
jb
1699 Fåglasjö 1699 frälse
Isak
jb
1699 Fåglasjö 1699 Frälse
Måns, Oluf
jb
1699 Fåglasjö 1699 förbytte hem
Swen
jb
1701 Fåglasjö 1701 ( c)
1/2 mtl Isack, hustru (2 p)
mtl
1701 Fåglasjö 1701 (a)
3/8 mtl Swenn, hustru, pigan Elin (2 p, 1 piga)
mtl
1701 Fåglasjö 1701 (b)
1 mtl Olof, hustru, Ingvallds, hustru (4 p)
Måns, hustru (1 inhyses) utgammal, (..), bräckl.
Knekt Jöns, hustru (1 p)
mtl
1701 Fåglasjö 1701 frälse
Isak?
jb
1701 Fåglasjö 1701 Frälse
Oluf och Ingell
jb
1701 Fåglasjö 1701 Skatte Köpt
Sven
Tilläggstext: Åbon Sven Månsson kiöpt till Skatte för 100 Rdr smt… etc den 18 sept 1701
jb
1702 Fåglasjö 1702 ( c )
1/2 mtl Isack, hustru (2 p)
mtl
1702 Fåglasjö 1702 (a)
3/8 mtl Swen, hustru (2 p)
mtl
1702 Fåglasjö 1702 (b)
1 mtl Oluf, hustru, Ingell, hustru (4 p)
Måns, hustru (2 inhyses) (oläsl. Notering i kanten)
knekt Jonas, hustru (1 p)
mtl
1703 Fåglasjö 1703 ( c)
1/2 mtl Isack, hustru (2 p)
mtl
1703 Fåglasjö 1703 (a)
3/8 mt Swän, hustru, (2 p)
mtl
1703 Fåglasjö 1703 (b)
1 mtl Oluf, hustru, Ingiel, hustru (4 p)
knekt Jöns, hustru (1 p)
mtl
1704 Fåglasjö 1704 (a)
3/8 mtl Swen, hustru (2 p)
mtl
1704 Fåglasjö 1704 (b)
1 mtl Olof, hustru, Ingall, hustru (4 p)
Måns, hustru födes av barnen
Knekt Jöns, hustru (1 p)
mtl
1704 Fåglasjö 1704 (c )
1/2 mtl Isak, hustru (2 p)
mtl
1705 Fåglasjö 1705 (a)
3/8 mtl Swen, hustru (2 p)
mtl
1705 Fåglasjö 1705 (b)
1 mtl Ingiäl, hustru (2 p)
änkan Märta (1 p)
Måns, hustru, utgamla, födes av barnen
knekt Jöns, hustru (1 p)
mtl
1705 Fåglasjö 1705 (c )
1/2 mtl Isak, hustru (2 p)
mtl
1706 Fåglasjö 1706 (a)
Swen, hustru (2 p)
mtl
1706 Fåglasjö 1706 (b)
Ingall, hustru (2 p)
Änkan Märta (1 p)
Knekt Jöns, hustru (1 p)
mtl
1706 Fåglasjö 1706 (c )
Isak, hustru (2 p)
mtl
1707 Fåglasjö 1707 (a)
3/8 mtl Swen (Sohne?) hustru (2 p)
mtl
1707 Fåglasjö 1707 (b)
Ingial, hustru (2 p)
Änkan Märta (1 p)
dr. Åke (1 dräng)
Knekt Jöns, hustru (1 p)
mtl
1707 Fåglasjö 1707 (c )
1/2 mtl Isak, hustru (2 p)
mtl
1708 Fåglasjö 1708 frälse
Ingell
jb
1708 Fåglasjö 1708 frälse
Änkan Botill
jb
1708 Fåglasjö 1708 köpt
Swen
jb
1710 Fåglasjö 1710 frälse
Enk. Botill
jb
1710 Fåglasjö 1710 Frälse
Ingall, Oluf
jb
1710 Fåglasjö 1710 köpt
Swen
jb
1712 Fåglasjö 1712 frälse
Botill
jb
1712 Fåglasjö 1712 Frälse
Inge, Jon
jb
1712 Fåglasjö 1712 köpt
Sven
jb
1714 Fåglasjö 1714 Frälse
Bottill
jb
1714 Fåglasjö 1714 Frälse
Ingall Jon och Jöns
jb
1714 Fåglasjö 1714 köpt
Gunnill (möjl Gumme?) och Inge
jb
1716 Fåglasjö 1716 Frälse
Ingel och Jon
jb
1716 Fåglasjö 1716 Frälse
Oluf
jb
1716 Fåglasjö 1716 köpt
Ingell
jb
1717 Fåglasjö 1717 (a)
3/8 mtl dr. Ingel (1 p)
Enka Gunnil (1 p)
(anm: Ingel och Gunnil brukar tillsammans)
mtl
1717 Fåglasjö 1717 (b)
1 mtl Ingal, hustru (2 p)
Jon, hustru (2 p)
mtl
1717 Fåglasjö 1717 (c )
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
mtl
1717 Fåglasjö 1717 Frälse
Ingell och Jonn
jb
1717 Fåglasjö 1717 Frälse
Oluf
jb
1717 Fåglasjö 1717 Skatte
dr Ingel enk. Gunnill
jb
1718 Fåglasjö 1718
dräng Inge (1 p)
Enka Gunnil (1 p) (klammer mellan Inge och Gunnil)
Ibidem:
Ingel, hustru (2 p)
Jon, hustru, Börge, hustru (4 p)
Ibidem:
Oluf, hustru (2 p)
mtl
1719 Fåglasjö 1719
Dr. Ingal
Änkan Gunnil
Ibidem:
Ingal, hust
Jon, hust
Börge, hust
Ibidem:
Oluf, hust
rgd
1720 Fåglasjö 1720 Frälse
Ingal Jon och Börje
jb
1720 Fåglasjö 1720 Frälse
Oluf
jb
1720 Fåglasjö 1720 Köpt
Ingel och Gunnil
jb
1721 Fåglasjö 1721 Frälse
Ingall, Jon och Börje
jb
1721 Fåglasjö 1721 frälse
Oluf
jb
1721 Fåglasjö 1721 skatte
Ingel och Gunnil
jb
1723 Fåglasjö 1723 frälse
Ingel Swän Jonn Börje
jb
1723 Fåglasjö 1723 frälse
Oluf Pär
jb
1723 Fåglasjö 1723 köpt
Ingel Anders ?Enkan? Gunnil
jb
1723 Fåglasjö 1723 Västregård
Ingall
Dräng Måns
Hust. Gunnill
rgd
1723 Fåglasjö 1723 Västregård (b)
Oluf
dr. Per
rgd
1723 Fåglasjö 1723 Östregård
Ingall
Swän
Jonn
Dotter Ingred
Börje
rgd
1724 Fåglasjö 1724 Västregård
Dräng Pär
rgd
1724 Fåglasjö 1724 Östregård
Ingall
Anders
rgd
1724 Fåglasjö 1724 Östregård (b)
Ingalls hustru
Dräng Swän
Börje
Soldattorpet: Soldat Lars hustru
rgd
1725 Fåglasjö 1725 frälse
Per Jon Oluf
jb
1725 Fåglasjö 1725 frälse
Sven Ingel Börje
jb
1725 Fåglasjö 1725 Köpt
Ingell Anders
jb
1725 Fåglasjö 1725 Västregård
Ingall
Anders
rgd
1725 Fåglasjö 1725 Västregård (b)
dr. Per
Jonn Swänssons hustru
Dräng Oluf
rgd
1725 Fåglasjö 1725 Östregård
Swän
Ingalls hustru
Börie
Soldattorp: soldat Lars hustru
rgd
1726 Fåglasjö 1726 Frälse
Ingel och Börta?
jb
1726 Fåglasjö 1726 Frälse
Per, Oluf och Jon
jb
1726 Fåglasjö 1726 köpt
Ingel och Jerton
jb
1726 Fåglasjö 1726 Västregård
Ingall
Pig. Kirstin
Järton
rgd
1726 Fåglasjö 1726 Västregård (b)
dr. Pär
Dräng Oluf
Jonn
rgd
1726 Fåglasjö 1726 Östregård
Ingall
Börje
rgd
1727 Fåglasjö 1727
Ingall Swensson
rgd
1727 Fåglasjö 1727 Västregård
Nills
rgd
1727 Fåglasjö 1727 Östregård
Börge
Swen, Ingalls hustru
rgd
1728 Fåglasjö 1728 Frälse
Börje Sven och Botill
jb
1728 Fåglasjö 1728 Frälse
Nils
jb
1728 Fåglasjö 1728 Köpt
Ingel
jb
1728 Fåglasjö 1728 Västregård
Ingall
rgd
1728 Fåglasjö 1728 Västregård (b)
Nils
rgd
1728 Fåglasjö 1728 Östregård
Börje
dr. Swen
Hustru Botill
rgd
1729 Fåglasjö 1729 Frälse
Börje Swen hust Botill
jb
1729 Fåglasjö 1729 Frälse
Nils
jb
1729 Fåglasjö 1729 köpt
Ingell
jb
1729 Fåglasjö 1729 Västregård
Ingell
rgd
1729 Fåglasjö 1729 Västregård (b)
Nils
rgd
1729 Fåglasjö 1729 Östregård
Börge
dr. Swen, hustru Botill
rgd
1730 Fåglasjö 1730 Frälse
Börje och Måns
jb
1730 Fåglasjö 1730 Frälse
Måns och Nils
jb
1730 Fåglasjö 1730 Västregård
Ingall
rgd
1730 Fåglasjö 1730 Västregård (b)
Nills
rgd
1730 Fåglasjö 1730 Östregård
Börge
dr. Måns
Hust Botill
rgd
1731 Fåglasjö 1731 Västregård
Ingall
rgd
1731 Fåglasjö 1731 Västregård (b)
Nils
rgd
1731 Fåglasjö 1731 Östregård
Börge
Hust. Botill
dr. Måns
rgd
1732 Fåglasjö 1732 Frälse
Ingel Swensson
jb
1732 Fåglasjö 1732 Frälse
Nils Månsson
jb
1732 Fåglasjö 1732 Västregård
Ingall
rgd
1732 Fåglasjö 1732 Västregård (b)
Nils
rgd
1732 Fåglasjö 1732 Östregård
Börge
Hust. Botill
Son Måns
rgd
1733 Fåglasjö 1733 Västregård
Ingall
rgd
1733 Fåglasjö 1733 Västregård (b)
Nils
rgd
1733 Fåglasjö 1733 Östregård
Börje
Nils, Daniel
rgd
1734 Fåglasjö 1734 Frälse
Börje och d. Måns
jb
1734 Fåglasjö 1734 Frälse
Nils
jb
1734 Fåglasjö 1734 Västregård
Ingall
rgd
1734 Fåglasjö 1734 Västregård (b)
Nils
rgd
1734 Fåglasjö 1734 Östregård
Börje
Måns, p. Karin
rgd
1735 Fåglasjö 1735 Västregård
Ingall
rgd
1735 Fåglasjö 1735 Västregård (b)
Nils
rgd
1735 Fåglasjö 1735 Östregård
Börge, Måns och Ingall
rgd
1736 Fåglasjö 1736 Frälse
Börje, Måns
jb
1736 Fåglasjö 1736 Frälse
Ingell
jb
1736 Fåglasjö 1736 köpt
Ingel
jb
1736 Fåglasjö 1736 Västregård
Ingall
dr. Jonas, p Ingelöf
rgd
1736 Fåglasjö 1736 Västregård (b)
Nils
rgd
1736 Fåglasjö 1736 Östregård
Börje, Hindrich, Måns
rgd
1737 Fåglasjö 1737 Västregård
Ingall
rgd
1737 Fåglasjö 1737 Västregård (b)
Nills, Måns
rgd
1737 Fåglasjö 1737 Östregård
Börge, Måns, Pär
rgd
1738 Fåglasjö 1738 Västregård
Ingall
dr. Swen
rgd
1738 Fåglasjö 1738 Västregård (b)
Nils, son Måns
rgd
1738 Fåglasjö 1738 Östregård
Börje, Måns
rgd
1739 Fåglasjö 1739 Frälse
Börje, Måns
jb
1739 Fåglasjö 1739 Frälse
Måns, Börje
jb
1739 Fåglasjö 1739 Västregård
Ingal, dr. Swen
rgd
1739 Fåglasjö 1739 Västregård (b)
Nils, son Måns
rgd
1739 Fåglasjö 1739 Östregård
Börge
Dotter Elin, Måns
rgd
1740 Fåglasjö 1740 Västregård
Ingall
rgd
1740 Fåglasjö 1740 Västregård (b)
Nils, son Måns
rgd
1740 Fåglasjö 1740 Östregård
Börje, d. Jon
Måns
rgd
1742 Fåglasjö 1742 Frälse
Börje Måns
jb
1742 Fåglasjö 1742 Frälse
Ingell
jb
1742 Fåglasjö 1742 Frälse
Nils
jb
1744 Fåglasjö 1744 Västregård
Ingall Svensson, hust
dr. Nils
mtl
1744 Fåglasjö 1744 Västregård (b)
Nils Månsson, hust
Son Måns
mtl
1744 Fåglasjö 1744 Östregård
Börje Månsson, hust
Dottern Märta
Måns Ingalsson, hust
Pig. Ingierd
Soldattorp vakant
mtl
1745 Fåglasjö 1745 Frälse
Börge och Måns
jb
1745 Fåglasjö 1745 Frälse
Nils
jb
1745 Fåglasjö 1745 Västregård
Ingel Svensson, hust
dr. Anders
mtl
1745 Fåglasjö 1745 Västregård (b)
Nils Månsson, hust
Son Gumme
mtl
1745 Fåglasjö 1745 Östregård
Börge Månsson, hust
Dotter Märta
Måns Ingelsson, hust
dr. Swen
mtl
1746 Fåglasjö 1746 Västregård
Ingel Swensson, hustru (2 p)
dräng Måns (1 dräng)
mtl
1746 Fåglasjö 1746 Västregård (b)
Nils Månsson, hustru (2 p)
Son Gumme (1 son)
mtl
1746 Fåglasjö 1746 Östregård
Börg Månsson, hustru (2 p)
dotter Märta (1 dotter)
Måns Ingelsson, hustru (2 p)
dr. Swen (1 dräng)
Soldattorp: pigan märta (1 inhys) anm. Sköter sin gamla mor.
mtl
1747 Fåglasjö 1747 Västregård
Ingal Swensson, hustru (2 p)
dr. Swen (1 dräng)
mtl
1747 Fåglasjö 1747 Västregård (b)
Nils Månsson?, hustru (2 p)
son Gumme (1 son)
mtl
1747 Fåglasjö 1747 Östregård
Börge Månsson, hustru (2 p)
p. Ingrid (1 piga
Måns Ingelsson, hustru (2 p)
p. Karin (1 piga)
soldattorp: Pigan Märta sköter sin gamla moder.
mtl
1748 Fåglasjö 1748 Västregård
Änkan Stina (1 p)
dräng Elias (1 p)
mtl
1748 Fåglasjö 1748 Västregård (b)
Nils Månsson, hustru (2 p)
Sonen Gumme (1 son
mtl
1748 Fåglasjö 1748 Östregård
Börje Månsson, hustru (2 p)
dott: Ingrid (1 dotter)
Måns Ingelsson, hustru (2 p)
dräng Swen (1 dräng)
piga Karin (1 piga)
soldattorp: pigan Märta, sköter sin moder (1 inhys)
mtl
1749 Fåglasjö 1749 Västregård
Enkan Stina (1 p)
dr. Elias (1 dräng)
mtl
1749 Fåglasjö 1749 Västregård (b)
Nils Månsson, hustru (2 p)
Son Gumme (1 son)
Gosse Johan (1 son)
mtl
1749 Fåglasjö 1749 Östregård
Börje Månsson, hustru (2 p)
dot. Ingrid (1 dotter)
Måns Ingelsson, hustru (2 p)
dr. Swen (1 dräng)
pig. Karin (1 piga)
soldattorp: pigan Märta sköter sin gl. Moder (1 piga)
mtl
1750 Fåglasjö 1750 Västregård
Enkan Stina (1 p)
dr. Johannes (1 dräng)
mtl
1750 Fåglasjö 1750 Västregård (b)
Nils Månsson, hustru (2 p)
Son Johan (1 son)
mtl
1750 Fåglasjö 1750 Östregård
Börje Månsson, hustru (2 p)
gossen Swen (1 son) 15 år
dot. Ingrid (1 dotter) 16 år
Måns Ingesson, hustru (2 p)
dr. Jöns (1 dräng)
Soldattorp: Nils ?Erengislesson? (1 p) fattig, inhyses
mtl
1751 Fåglasjö 1751 Västregård
Änkan Stina (1 p)
dr. Nils (1 dräng)
piga Karin (1 piga)
mtl
1751 Fåglasjö 1751 Västregård (b)
Nils Månsson, hustru (2 p)
son Johan (1 son)
mtl
1751 Fåglasjö 1751 Östregård
Börge Månsson, hustru (2 p)
Son Swen, dotter Ingrid (1 son 1 dotter) 16 o 17 år.
Måns Ingesson, hustru (2 p)
ggd Swen (-) anm. Skonas i år.
Soldattorp: Volenteur Nils Lindström, hustru (1 hust)
mtl
1752 Fåglasjö 1752 Västregård
Enkan Stina (1 p)
dr. Swen, p. Maria? (1 dräng, 1 piga)
mtl
1752 Fåglasjö 1752 Västregård (b)
Nils Månsson, hustru (2 p)
son Johan (1 son)
dr. Olof (1 dräng)
mtl
1752 Fåglasjö 1752 Östregård
Börje Månsson, hustru (2 p)
son Swen, dot. Ingrid (1 son, 1 dotter)
Måns Ingesson, hustru (2 p)
dr. Swen (1 dräng) 15 år
pig. Karin (1 piga)
soldattorp brukas av roten
mtl
1754 Fåglasjö 1754 Västregård (b) 1/2 mtl
1/2 Nils Månsson, hust
son Johan 19 år, piga Marta? (1 son 1 piga)
mtl
1754 Fåglasjö 1754 Västregård 3/8 mtl
3/8 Änkan Stina (1 p)
son Petter 18 år (1 son)
dräng Nils 21 år Res. Kaval.
Piga Karin (1 piga
mtl
1754 Fåglasjö 1754 Östregård 1 mtl
1/2 mtl Börje Månsson, hust (2 p)
son Swen 18 år (1 son)
döttrar Ingrid och ?Stina? (2 döttr)
1/2 mtl Måns Ingelsson, hust (2 p)
dr. Olof 15 år (1 dräng)
soldattorp brukas av roten
mtl
1755 Fåglasjö 1755 Västregård (b) 1/2 mtl
1/2 mtl Nils Månsson, hustru (2 p)
Son Johan (1 son)
mtl
1755 Fåglasjö 1755 Västregård 3/8 mtl
3/8 änkan Stina (1 p)
son Petter (1 son) 19 år
dräng Jöns (1 dräng) 16 år
pig. Ingeborg (1 pig)
mtl
1755 Fåglasjö 1755 Östregård 1 mtl
1/2 Börje (..*), hustru (2 p)
Son Swen (1 son) 19 pr
dotter Stina (1 dotter)
1/2 Måns Ingesson, hust (2 p)
soldattorp brukas av roten
mtl *) Går ej att läsa Börjes efternamn,
men enl. tidigare mtl bör det vara Månsson.
1756 Fåglasjö 1756 Västergård 3/8 mtl
3/8 mtl Enkan Stina (1 p)
son Petter (1 son)
dr. Nils (1 dr)
piga Kierstin (1 piga)
mtl
1756 Fåglasjö 1756 Västregård (b) 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Månsson, hustru (2 p)
dr Jöns, 17 år (1 p)
1/4 mtl Johan Nilsson, hustru (2 p)
mtl
1756 Fåglasjö 1756 Östregård 1 mtl
1/2 mtl Börje Månsson, hustru (2 p)
son Swen, dot. Stina (1 son 1 dot)
1/2 mtl Måns Ingelsson, hustru (2 p)
dot. Märta (1 dot)
soldattorp brukas av roten
mtl
1757 Fåglasjö 1757 Västergård (b) 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
dr. Jöns (1 dräng)
1/4 mtl Johan Nilsson, hustru (2 p)
mtl
1757 Fåglasjö 1757 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl Enk. Stina (1 p)
son Pettre (1 son)
p. Stina (1 piga)
mtl
1757 Fåglasjö 1757 Östregård 1 mtl
1/2 mtl Börje Månsson, hust (2 p)
Son Swen, dot. Stina (1 son 1 dot)
1/2 mtl Måns Ingelsson, hust (2 p)
dot. Martha (1 dot)
dr. Gumme (1 dräng)
soldattorpet brukas av Roten
mtl
1758 Fåglasjö 1758 Västregård (b) 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
1/4 mtl Johan Nilsson, hust (2 p)
p. Lisbet (1 piga)
mtl
1758 Fåglasjö 1758 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl Änkan Stina (1 p)
s. Petter (1 son)
p. Stina (1 piga)
mtl
1758 Fåglasjö 1758 Östregård 1 mtl
1/2 mtl Börje Månsson, hust (2 p)
s. Swen och Måns (2 söner)
d. Stina (1 dot)
1/2 mtl Måns Ingesson, hust
dot. Märta (1 dot)
dr. Måns Persson (1 dräng), fjärdingsman
Gossen Swen (1 dräng)
Soldattorp brukas av roten
mtl
1759 Fåglasjö 1759 Västregård (b) 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
son Jonas (1 p)
1/4 mtl Johan Nilsson, hust (2 p)
mtl
1759 Fåglasjö 1759 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl Enk. Stina (1 p)
Son Petter, pig Ingebor (1 son, 1 pig)
mtl
1759 Fåglasjö 1759 Östregård 1 mtl
1/2 mtl Börje Månsson, hust
Sön Swen, Måns (2 söner)
1/2 mtl Måns Ingesson, hust (2 p)
dot. Marta (1 dot)
dr. Ingall (1 dräng)
Soldattorp brukas av roten
mtl
1760 Fåglasjö 1760 Västregård (b) 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
son Jonas (1 son)
1/4 mtl Johan Nilsson, hust (2 p)
mtl
1760 Fåglasjö 1760 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl Enk. Stina (1 p)
S. Petter, Anders (2 söner)
p. Giärtrud (1 piga)
mtl
1760 Fåglasjö 1760 Östregård 1 mtl
1/2 mtl Börie Månsson, hust (2 p)
S Swen, Måns (2 söner)
p. Kierstin (1 piga)
1/2 mtl Måns Ingelsson, hust (2 p)
dot. Märta (1 dot)
dräng Nils (1 dräng)
mtl
1761 Fåglasjö 1761 Västregård (b) 1/2 mtl
1/4 mtl Enkan Malin (1 p)
son. Jonas (1 son)
1/4 mtl Per Andersson (-) anm. I ?Lekaremåla??
mtl
1761 Fåglasjö 1761 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl Enk. Stina (1 p)
son Petter, Anders (2 söner)
p. Ingrid (1 pig.
mtl
1761 Fåglasjö 1761 Östregård 1 mtl
1/2 mtl Börie Månsson, hust (2 p)
s. Swen, Måns (2 söner)
p Elin (1 piga)
1/2 mtl Måns Ingalsson, hust (2 p)
dr. Swen (1 dr)
mtl
1762 Fåglasjö 1762 Västregård (b) 1/2 mtl
1/4 mtl enkan Malin (1 p)
son Jonas (1 son)
1/4 mtl Petter Andersson, hust (2p)
son Jonas (1 son)
dot. Annika (1 dot)
mtl
1762 Fåglasjö 1762 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl Enkan Stina (1 p)
Son Petter och Anders (2 sön)
pig Marta (1 pig)
mtl
1762 Fåglasjö 1762 Östregård 1 mtl
1/4 mtl Börje Månsson, hust (2p)
son Jonas (1 son)
1/4 mtl dr Måns Börjesson (1 p)
1/2 mtl Måns Ingellsson, hust (2 p)
dot. Karin (1 dot)
mtl
1763 Fåglasjö 1763 Västregård (b) 1/2 mtl
1/4 mtl Enk. Malin (1 p)
s. Jonas (1 son)
1/4 mtl Petter, hust (2 p)
s. Anders (1 son)
mtl
1763 Fåglasjö 1763 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl enkan Stina (1 p)
S. Petter och Anders (2 söner)
mtl
1763 Fåglasjö 1763 Östregård 1 mtl
1/4 mtl Börje, hust (2 p)
s. Jonas (1 son)
1/4 mtl dr. Måns (1 p)
pig. Ingred (1 pig)
1/2 mtl Måns, hust 2 p)
dot. Karin (1 dot)
dr. Anders (1 dr)
mtl
1764 Fåglasjö 1764 Västregård (b) 1/2 mtl
1/4 mtl Enkan Mahlin (1 p)
Son Jonas, pig Kirstin (1 son 1 pig)
1/4 mtl Petter Andersson, hust (2 p)
son Anders (1 son)
mtl
1764 Fåglasjö 1764 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl Enkan Stina (1 p)
son Petter och Anders (2 söner)
Son Ingall 15 år (1 son)
pig Elin (1 pig)
mtl
1764 Fåglasjö 1764 Östregård 1 mtl
1/4 mtl Börje Månsson, hust (2 p)
son Jonas (1 son)
1/4 mtl dr Måns Börjesson (1 p)
pig. Ingrid (1 pig)
1/4 mtl Måns Ingallsson, hust (2 p)
1/4 mtl Anders Nillsson, hust (2 p)
mtl
1765 Fåglasjö 1765 Västregård (b) 1/2 mtl
1/4 mtl Enk. Mahlin (1 p)
son Jonas (1 son)
1/4 mtl Petter, hust (2 p)
mtl
1765 Fåglasjö 1765 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl Enk. Stina (1 p)
son Petter, Anders och Ingall (3 söner)
p. Kirstin, Giertru (2 pig)
mtl
1765 Fåglasjö 1765 Östregård 1 mtl
1/4 mtl Börje, hust (2 p)
son Jonas p Botill (1 son 1 pig)
1/4 mtl Måns, hust (2 p)
goss Henrik (1 dr)
1/4 Måns, hust (2 p)
1/4 Anders, hust (2 p)
mtl
1767 Fåglasjö 1767 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl dr Jonas (1 p)
Jonas mor Änkan Malin (1 p)
Pig. Märta (1 pig)
¼ mtl Petter, hust (2 p)
Son Per, dot Lena (2 barn u 15 år)
mtl
1767 Fåglasjö 1767 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl Änk. Stina (1 p)
Son Per, Anders, Ingel, pig. Sigrid (3 söner 1 piga)
mtl
1767 Fåglasjö 1767 Östregård 1 mtl
¼ mtl dr. Jonas (1 p)
Börge, hust (2 p) undantag
Pig. Annicka (1 pig)
¼ mtl Måns Börgesson, hust (2 p)
Son Anders, Claes (2 söner u 15 år)
Pig. Märta (1 pig)
¼ mtl Måns Ingelsson, hust (2 p)
Son Ingel (1 son)
¼ mtl Anders, hust (2 p)
Pig. Majia (1 pig)
Soldattorp brukas av roten
dr. Jonas (1 dr) stadd till soldat
Gl. pig. Ingeborg (1 p) utfattig, min 65 år
mtl
1768 Fåglasjö 1768 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl dr. Jonas (1 p)
Jonas mor Enk. Malin (1 p)
Pig. Stina (1 pig)
¼ mtl Petter, hust (2 p)
Pig. Caisa (1 pig)
mtl
1768 Fåglasjö 1768 Västregård 3/8 mtl
3/8 mtl Enk. Stina (1 p)
Söner Per, Anders, Ingel, piga Britta (3 söner 1 piga)
mtl
1768 Fåglasjö 1768 Östregård 1 mtl
¼ mtl dr Jonas (1 p)
Pig. Elsa (1 pig)
Börge, hust (2 p) undantag
¼ mtl Mattis, hust (2 p)
Son Carl, dot Stina (1 son 1 dot)
¼ mtl Måns, hust (2 p)
Son Ingel (1 son)
¼ mtl Anders, hust (2 p)
Pig. Ingrid (1 pig)
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1769 Fåglasjö 1769 Västregård (b) ½ mtl
¼ Johan i Guttamåla
Enk. Malin, 70 år
¼ mtl Petter, hust
mtl
1769 Fåglasjö 1769 Västregård 3/8 mtl
3/16 mtl Enk. Stina (1 p)
Son Anders (1 son)
3/16 mtl dr. Per (1 p)
Pig. Karin (1 pig)
mtl
1769 Fåglasjö 1769 Östregård 1 mtl
¼ mtl dr Jonas (1 p)
Börje 72 år
¼ mtl Mattis, hust (2 p)
Son Carl, dot Stina (1 son 1 dot)
¼ mtl Måns, hust (2 p)
Pig. Ingrid, son Ingal (1 pig 1 son)
¼ mtl Anders, hust (2 p)
Pig. Stina (1 pig)
Soldattorp brukas av roten.
mtl
1770 Fåglasjö 1770 Västregård
Enk. Stina (1 p)
Son Anders (1 son)
Dr. Per (1 p)
dr. Ingal, pig Karin (1 dr 1 pig)
mtl anm. Det står inget mantal angivet, vare sig för gården eller för brukarna på den.
1770 Fåglasjö 1770 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl Johan i Guttamåla
¼ mtl Dr. Börje (1 p)
Pig. Järtrud (1 pig)
mtl
1770 Fåglasjö 1770 Östregård
¼ mtl Jonas, hust (2 p)
¼ mtl Mattia, hust (2 p)
Son Carl, dot Stina (1 son 1 dot)
¼ mtl Måns, hust (2 p)
Son Ingal (1 son)
¼ mtl Anders, hust (2 p)
Soldat Zackris Fogel, hust (1 hust)
mtl
1778 Fåglasjö 1778 Västergård 3/8 mtl
3/16 mtl Anders, hust (2 p)
3/16 mtl Petter, hust (2 p)
Pig. Cajsa (1 p)
mtl
1778 Fåglasjö 1778 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl Jonas Andersson, hust (2 p)
¼ mtl Gumme, hust (2 p)
mtl
1778 Fåglasjö 1778 Östregård 1 mtl
¼ mtl Jonas, hust (2 p)
¼ mtl Mattis, hust (2 p)
¼ mtl Ingel, hust (2 p)
Hust. Karin (1 p) inhyses
¼ mtl Anders, hust (2 p)
p. Ingrid, krympl.
Soldat Zacris Fogel, hust (1 hust)
mtl
1784 Fåglasjö 1784 Västregård
3/8 mtl
Anders Ingalsson, hust, 3/16 mtl
Måns Lambertsson, änkling, 3/16 mtl
Dotter Karin
mtl
1784 Fåglasjö 1784 Västregård (b)
½ mtl
Mattis Nilsson, hust, ¼ mtl
dr. Håkan
¼ mtl utan åbor
mtl
1784 Fåglasjö 1784 Östregård
1 mtl
Jonas Börgesson, hust, ¼ mtl
Nils Mattisson, hust, ¼ mtl
Mattis Karlsson, hust (oläsl. Notering, därefter: hustrun utgammal)
Ingall Månsson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Soldattorp: Soldat Zachris Fogel, hust
mtl
1785 Fåglasjö 1785 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl Mattis Nilsson, hust (2 p)
¼ mtl Nils Nilsson, hust (2 p)
mtl
1785 Fåglasjö 1785 Västregård 3/8 mtl
3/16 mtl Anders Ingalsson, hust (2 p)
3/16 mtl Måns Lambrechtsson, änkl. (1 p)
Dot. Karin (1 p)
mtl
1785 Fåglasjö 1785 Östregård 1 mtl
¼ mtl Jonas Börgesson?, hust (2 p)
¼ mtl Nils Mattisson, hust (2 p)
¼ mtl Ingel Månsson, hust (2 p)
¼ mtl Mattis Abramsson i Pigsmåla, Långasjö socken
Soldat Zachris Fogel, hust (1 hust)
mtl
1791 Fåglasjö 1791 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl Mattis Nilsson, hust (2 p)
¼ mtl Swen Nilsson, hust (2 p)
mtl
1791 Fåglasjö 1791 Västregård 3/8 mtl
3/16 mtl Anders Ingelsson, hust (2 p)
p. Järtrud (1 p)
3/32 Måns Lambrechtsson, änkling (1 p)
3/32 mtl Änkan Karin (1 p)
mtl
1791 Fåglasjö 1791 Östregård 1 mtl
¼ mtl Jonas Börgesson, hust (2 p)
d. Maria (1 p)
¼ mtl Nils Mattisson, hust (2 p)
p. Ingrid (1 p)
¼ mtl Ingal Måånsson, hust (2 p)
¼ mtl Anders Bondesson, hust (2 p)
Soldat Jonas Fogel, ogift
dr. Johannes Petersson (1 p) anm. ”reservkarl”?
mtl
1792 Fåglasjö 1792 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl Mattis Nilsson, hust (2 p)
s. Per (1 p)
¼ mtl Swenn Nilsson, hust (2 p)
mtl
1792 Fåglasjö 1792 Västregård 3/8 mtl
3/16 mtl Anders Ingalsson, hust (2 p)
3/16 mtl Per Gummesson, hust (2 p)
mtl
1792 Fåglasjö 1792 Östregård 1 mtl
¼ mtl Jonas Börjesson, hust (2 p)
s. Börje, d. Maria (2 p)
¼ mtl Nils Mattsson, hust (2 p)
p. Ingaborg (1 p)
¼ mtl Ingal Månsson, hust (2 p)
¼ mtl Anders Bondesson, hust (2 p)
Soldat Jonas Fogel, ogift
dr. Johannes Persson (1 p) Reservkarl.
mtl
1795 Fåglasjö 1795 Västergård 3/8 mtl
3/16 mtl Anders, hust (2 p)
s. Ingel (1 p)
3/16 mtl Per, hust (2 p)
mtl
1795 Fåglasjö 1795 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl Mattis, hust (2 p)
s. Mattis, Peter, Nils (3 p)
¼ mtl Sven Nilsson, hust (2 p)
mtl
1795 Fåglasjö 1795 Östregård 1 mtl
3/8 mtl Jonas, hust (2 p)
s. Magnus, d. ?Karin? (2 p)
3/8 mtl Nils, hust (2 p)
dr. Swen, p. Marta (2 p)
¼ mtl Ingal, hust (2 p)
d. Christina (1 p)
Soldat Jonas Fogel, hust (1 hust)
mtl
1797 Fåglasjö 1797 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl Mattis, hust (2 p)
Son (alt. dräng?) Mattis (1 p)
Pig. Brita (1 p)
¼ mtl Swen, hust (2 p)
Dot. Stina (1 p)
mtl
1797 Fåglasjö 1797 Västregård 3/8 mtl
3/16 mtl Anders, hust (2 p)
Son Ingall (1 p)
Dot Christina (1 p)
3/16 mtl Per, hust (2 p)
mtl
1797 Fåglasjö 1797 Östregård 1 mtl
3/8 mtl Jonas, hust (2 p)
Söner: Magnus, Nils (2 p)
Dot. Maria (1 p)
3/8 mtl Nils, hust (2 p)
dr. Swen (1 p)
¼ mtl Ingal, hust (2 p)
d. Nils (möjl. Son??) (1 p)
Soldat Jonas Fogel, hust (1 hust)
mtl
1798 Fåglasjö 1798 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl Mattis, hust (2 p)
Son Petter (1 p)
¼ mtl Swen, hust (2 p)
Dot. Stina (1 p)
mtl
1798 Fåglasjö 1798 Västregård 3/8 mtl
3/16 mtl Anders, hust (2 p)
Son Ingel (1 p)
Dot. Christina (1 p)
3/16 mtl Per, hust
mtl
1798 Fåglasjö 1798 Östregård 1 mtl
3/8 mtl Jonas, hust (2 p)
Söner Magnus, Nils (2 p)
Dot. Maria (1 p)
3/8 mtl Nils, hust (2 p)
dr. Swen (1 p)
¼ mtl Ingal, hust (2 p)
Son Nils (1 p)
Dot Christina (1 p)
Soldat Jonas Fogel, hust (1 hust)
mtl
1799 Fåglasjö 1799 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl Mattis Nilsson, hust (2 p)
Son Petter och dess hustru Ingaborg (2 p)
¼ mtl Swen Nilsson, hust (2 p)
Dot. Stina (1 p)
mtl
1799 Fåglasjö 1799 Västregård 3/16 mtl
3/16 mtl Anders Ingelsson, hust (2 p)
Son Ingel, dot. Stina (2 p)
3/16 mtl Per Gummesson, hust (2 p)
mtl
1799 Fåglasjö 1799 Östregård 1 mtl
3/8 mtl Jonas Börgesson, hust (2 p)
Sönder Magnus, Nils, dot Maria (3 p)
3/8 mtl Nils Mattisson, hust (2 p)
dr. Sven (1 p)
¼ mtl Ingel Månsson, hust (2 p)
Son Nils, dot Christina (2 p)
Soldat Jonas Fogel, hust (1 hust)
mtl
1800 Fåglasjö 1800 Västregård (b) ½ mtl
¼ mtl Mattis, hust (2 p)
Petter och hustrun (2 p) anm. tjena
¼ mtl Sven, hust (2 p)
mtl
1800 Fåglasjö 1800 Västregård 3/8 mtl
3/16 mtl Anders, hust (2 p)
Son Ingel, dot. Stina (2 p)
3/16 mtl Per, hust (2p)
mtl
1800 Fåglasjö 1800 Östregård 1 mtl
3/8 mtl Jonas, hust (2 p)
Son Magnus, Nils, dot Maria (3 p)
3/8 mtl Nils, hust (2 p)
dr. Swen (1 p)
¼ mtl Ingel, hust (2 p)
Son Nils, dot. Christina
Soldat Jonas Fogel, hust (1 hust)
mtl
     
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka