Mantalslängder för Lindön, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Lindön 1633
Olåff i Lindön
Ibidem:
Olof i Lindön
jb Vid Olåff nr 1: notering som berör en Nils Päderson i Mortorp
Vid Olof nr 2: tidigare bondens namn är överstruken och oläsligt; Olof är uppenbarligen nytillträdd
1635 Lindön 1635
Olof i Lindön
Ibidem:
Ingen bonde namnges
jb
1638 Lindön 1638
Oluff i Lindön
Ibidem:
Håkon i Lindön
jb
1640 Lindön 1640
Oloff i Lindöön
Ibidem:
Håkann i Lindön
jb
1642 Lindön 1642
Nils i Lindön
Håkan i Lindön
jb
1644 Lindön 1644
Nils i Lindön, hust (endast hustrun räknas i mantalslängden) 1 hemman
Håkon ibidem, hust. ½ hemman
mtl
1645 Lindön 1645
Nils i Lindön, hust (endast hustrun räknas i mantalslängden)
Håkon i Lindön, hust, ½ hemman


1646 Lindön 1646
Nils i Lindön, singel. Åldrig
Ibidem:
Håkan i Lindön, hust, ½ hemman


1647 Lindön 1647
Per i Lindön, singel. 1 hemman
Ibidem:
Håkan i Lindön, hust. ½ hemman
mtl
1648 Lindön 1648
Per i Lindön, singel
Ibidem:
Håkan i Lindön, hust
mtl
1649 Lindön 1649
Per i Lindön, hust (endast hustrun räknas i mantalslängden), 1 hemman
Ibidem:
Håkan i Lindön, hust, ½ hemman
mtl
1650 Lindön 1650
Perr i Lindön, hust (endast hustrun räknas i mantalslängden)
Håkan ibidem, hust
mtl
1651 Lindön 1651
Håkan i Lindön, hust
mtl
1652 Lindön 1652
Håkan i Lindöen, hust
mtl
1653 Lindön 1653
1 hemman öde.
Ibidem:
Håkan i Lindön, hust. ½ hemman
mtl
1654 Lindön 1654
Nils Persson i Lindön, hust, 1 hemman
Ibidem:
Håkon i Lindön, hust. ½ hemman
mtl
1655 Lindön 1655
Håkan i Lindön, hust, 1 piga
mtl
1660 Lindön 1660
Håkon i Lindöö, hust
Nils? Persson i Lindön, hust
mtl
1663 Lindön 1663
Lars i Lindöön
Ibidem:
Håkan i Lindöö
jb
1664 Lindön 1664
”N N” i Lindön
Ibidem:
Håkan i Lindöö
jb
1665 Lindön 1665
Lars i Lindön
Ibidem:
Håkan i Lindöö
jb
1666 Lindön 1666
Lars i Lindön
Ibidem:
Håkan i Lindöö
jb
1667 Lindön 1667
Lars i Lindön, hust
Ibidem:
Håkan i Lindön, hust
mtl
1668 Lindön 1668
Lars i Lindön, hust
Ibidem:
Håkan i Lindön, hust
mtl
1669 Lindön 1669
Lars i Lindöö, hust
Ibidem:
Håkan i Lindön, hust
mtl
1670 Lindön 1670
Lars i Lindön, hust
Ibidem:
Håkan i Lindön, hust, 1 piga
mtl
1671 Lindön 1671
Lars i Lindön, hust, 1 inhyses
Ibidem:
Håkan i Lindön, hust, 1 piga
mtl
1673 Lindön 1673
Lars i Lindöö, hust
Nils i samma gård, hust
Ibidem:
Håkan i Lindn, hust, 1 piga
Jon Sockenskräddare i Lindö
mtl SVAR
1675 Lindön 1675
Lars i Lindöön
Ibidem:
Håkan i Lindöö
jb
1676 Lindön 1676
Lars i Lindöön
Ibidem:
Håkon i Lindöö
jb
1677 Lindön 1677
Lars i Lindön
Ibidem:
Håkan i Lindön
jb
1678 Lindön 1678
Lars i Lindöön
Ibidem:
Håkon i Lindöön
jb
1679 Lindön 1679
Lars i Lindöön
Ibidem:
Håkon i Lindöön
jb
1680 Lindön 1680
Lars i Lindööen
Ibidem:
Håkon i Lindöö
jb
1681 Lindön 1681
Håkan i Lindö, Pehrsson; hust
Nils i samma gård, hust
Ibidem:
Håkan i Lindöö, singel, 1 piga
mtl
1682 Lindön 1682
Håkan P (el. R?) i Lindöö, hust
Nils i samma gård, hust
Ibidem:
Håkan i Lindö, hust
mtl
1685 Lindön 1685
Håkan, hustru, och Nils, hustru, i Lindöö
Ibidem:
Håkan i Lindöö, hust
mtl
1686 Lindön 1686
Båtsm. Håkan, hustru, i Lindön
Nils i samma gård, singel, 1 fattig inhyses
Ibidem:
Håkan i Lindöö, hust
Båtsm. Christian Örn i samma gård, hust
mtl
1687 Lindön 1687
Håkan i Lindön, hust
Nils i samma gård, singel, 1 inhyses fattig
Båtsm Nils Palm i samma gård
Ibidem:
Håkan Gummesson, hust
Båtsm. Markus Örn
mtl
1688 Lindön 1688
Håkan, hust, och Sune, hust i Lindön
Båtsm. Nils Palm i samma gård
Ibid:
Håkan Gummesson, hust, 1 son
Båtsm. Marcus Örn
mtl
1689 Lindön 1689
Håkan P i Lindö, hust
Sune C i samma gård
Nils C Palm
Ibidem:
Håkan Gummesson, hust
Båtsm. Marius Örn
mtl
1690 Lindön 1690
Håkan Persson, hust, 3/16 mtl
Sune Larsson (Carlsson?), hust, 3/16 mtl
Båtsm. Nils Palm
Ibidem:
Håkan Gummesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Marcus Örn
mtl
1691 Lindön 1691
Håkan Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Håkon Gummesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Markus Örn, hust
mtl
1692 Lindön 1692
Håkan Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Håkan Gummesson, hust, ½ mtl
Båtsm. Markus Örn, hust
mtl
1693 Lindön 1693
Håkan Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jakob Lustig, hust
Ibidem:
Håkan Gummesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Mauritz Öhrn, hust
mtl
1694 Lindön 1694
Håkan Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson inhyses
Båtsm Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Håkan Gummesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Markus Örn, hust


1695 Lindön 1695
Håkon Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Håkon Gummessons hustru, ½ mtl (bonden räknas ej med i mantalslängden), 1 piga
Båtsm. Carl Tyggesson Örn, hust
mtl
1696 Lindön 1696
Måns Påfwellsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Håkon Gummessons hustru (bonden själv är en medräknad i mantalslängden), ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Carl Örn, hust
mtl
1697 Lindön 1697
Måns Påfwelsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jakob Lustig, hust
Ibidem:
Håkan Gummesson, hust, ¼ mtl
Giermund Gummesson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Carl Örn, hust
mtl
1698 Lindön 1698
Måns Påfvelsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nr 181 Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Håkon Gummessons änka, ¼ mtl
Giermund Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nr 182 Carl Örn, hust
mtl
1699 Lindön 1699
Måns Påfwelsson, hust, ¼ mtl
Johan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jacob Lustig, hust
Ibidem:
Håkan Gummessons änka, ¼ mtl
Germund Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Örn, hust
mtl
1700 Lindön 1700
Måns Påfwellsson, hust, ¼ mtl
Johan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Ingel Lustig, död
Ibidem:
Håkan Gum. Änka, ¼ mtl
Giermund Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Örn, hust
mtl
1701 Lindön 1701
Måns Påfwellsson, hust, ¼ mtl
Johan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Ibidem:
Håkan Gummessons änka, ¼ mtl
Germund Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Örn, hust
mtl
1702 Lindön 1702
Måns Påfvelsson, hust, ¼ mtl
Johan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Ibm:
Håkans änka, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Örn, hust
mtl
1703 Lindön 1703
Måns Påfvelsson, hust, 1/8 mtl
Johan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Ingal Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Palm, hust
Ibidem:
Håkons änka, ¼ mtl, 1 dräng
Giermund Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Örn, hust
mtl
1704 Lindön 1704
Måns Påfvelsson, hust, 1/8 mtl, 1 son
Johan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Ingell Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Pallm, hust
Ibidem:
Håkans änka, ¼ mtl, 1 dräng
Giermund Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Örn, hust
mtl
1705 Lindön 1705
Måns Påhlsson, hust (endast hustrun är inskriven i mtl), 1 son, 1 dotter
Jonn Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Ingall Håkonsson, hust, 1/8 mtl
Nills Pallm, hust
Ibidem:
Håkons Änka, ¼ mtl
Giermund Gum., hust, ¼ mtl
Båtsm Carl Öhrn, hust
mtl
1706 Lindön 1706
Måns Pållssons hustru, 1/8 mtl, 1 son, 1 dotter
Jon Jonsson, hust, 1/8 mtl
Ingall Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Pallm, hust
Ibidem:
Håkans änka, ¼ mtl, 1 dräng
Giermund Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bryniell Örn
mtl
1707 Lindön 1707
Sidan verkar saknas i mantalslängden


1708 Lindön 1708
Lars Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Johan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Ingall Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Gabriel Pallm, hust
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl, 1 dräng
Giermun Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bryniell Örn
mtl
1709 Lindön 1709
Lars Pährsson, hust, 1/8 mtl
Johan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Ingall Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Gabriel Pallm, hust
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl, 1 dräng
Giermund Gummesson, hust
Båtsm. Bryniel Öhrn
mtl
1710 Lindön 1710
Lars Pährsson, hust, 1/8 mtl
Soldat Johan Johansson, hust, 1/8 mtl
Ingall Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Gabriel Palm, hust
Ibidem:
Änkan, ¼ mtl, 1 son, 1 dräng, 1 piga
Giermund Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bryniel Öhrn
mtl
1711 Lindön 1711
Lars Månsson, hust, 3/16 mtl
Ingall Håkansson, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Lars Palm
Ibidem:
Änkan Kierstin, ¼ mtl, 1 dräng
Germund Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bryniel Öhrn
mtl
1712 Lindön 1712
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Palm (vakant?)
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bryniell Öhrn, hust
mtl
1713 Lindön 1713
Per Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pallm (vakant?)
Ibidem:
Nills Jacobsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bryniell Öhrn, hust
mtl
1714 Lindön 1714
Pähr Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pallm (vakant?)
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bryniel Öhrn, hust
mtl
1715 Lindön 1715
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Palm (vakant?)
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gummesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Örn (vakant?)
mtl
1716 Lindön 1716
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Lars Pahlm
Ibidem:
Nills Jacobsson, singel, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Öhrn (vakant?)
mtl
1717 Lindön 1717
Pähr Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Lars Pahlm
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Öhrn (vakant?)
mtl
1718 Lindön 1718
Pähr Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Lars Pahlm
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Giermund Gumesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn
mtl
1720 Lindön 1720
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Lars Palm
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn
mtl
1721 Lindön 1721
Pähr Carlsson, hust, 3/8 mtl
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pährsson, hust, ¼ mtl
mtl
1722 Lindön 1722
Pär Karlsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Lars Palm, ogift
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Örn, ogift
mtl
1723 Lindön 1723
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Lars Palm, ogift
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Örn, ogift
mtl
1724 Lindön 1724
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Lars Palm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, ogift
mtl
1725 Lindön 1725
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1726 Lindön 1726
Pär Carlsson, singel, 3/8 mtl
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1727 Lindön 1727
Pär Carlsson, singel, 3/8 mtl, dräng Pär, 1 piga
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1728 Lindön 1728
Pär Carlsson, singel, 3/8 mtl, dräng Pär, 1 piga
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1729 Lindön 1729
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, dräng Jon
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Anders Öhr, hust
mtl
1730 Lindön 1730
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gumme
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1731 Lindön 1731
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl, son Håkan, för ung, skrives 1732
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn
mtl
1732 Lindön 1732
Pär Carlsson, hust, 3/6 (3/8?) mtl
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Tygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Åhrn, hust
mtl
1733 Lindön 1733
Pär Carlsson, hust, ?/8 mtl
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1734 Lindön 1734
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
Ögge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1735 Lindön 1735
Pär Karlsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gumme
Båtsm. Jöns? Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1736 Lindön 1736
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, dräng Gume
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1737 Lindön 1737
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jon
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1738 Lindön 1738
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jöns?
Båtsm. Lars Pallm, hust
Ibidem:
Nills Jacobsson, hust, ¼ mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm, Anders Öhrn, hust
mtl
1739 Lindön 1739
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jöns
Båtsm. Lars Palm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan, 2 pigor
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1740 Lindön 1740
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jöns
Båtsm. Lars Palm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, 1/8 mtl
Håkan Håkansson, hust, 1/8 mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1741 Lindön 1741
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jon (el. Jöns?)
Båtsm. Lars Palm, hust
Ibidem:
Nils Jacobsson, hust, 1/8 mtl
Håkan Håkansson, hust, 1/8 mtl
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1742 Lindön 1742
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jon
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, inhyses huskarl(?)
Ygge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Öhrn, hust
mtl
1743 Lindön 1743
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jöns? (Jon?)
Båtsm. Carl Palm, ogift
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, dess mor inhyses
Ygge Pärssons änka, ¼ mtl, dräng Pär
Båtsm. And. Öhrn, hust
mtl
1744 Lindön 1744
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jån
Båtsm. Carl Palm, ogift
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 piga, dess moder inhyses
Ygge Pärssons änka, ¼ mtl, dräng Jon (el. Jöns?)
Båtsm. And. Öhrn, hust
mtl
1745 Lindön 1745
Per Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jon
Båtsm. Karl Palm, ogift
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, dess moder inhyses
Ygge Pärssons änka, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Anders Örn, hust
mtl
1746 Lindön 1746
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jöns
Båtsm. Carl Palm, ogift
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Ygges änka, ¼ mtl, dräng Pär, 1 piga
Båtsm Örn vakant
mtl
1747 Lindön 1747
Per Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jöns
Båtsm. Carl Palm, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Öhrn, vakant
mtl
1748 Lindön 1748
Per Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jon
Båtsm. Carl Palm, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Örn vakant
mtl
1749 Lindön 1749
Per Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jonn
Båtsm. Carl Palm, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, ¼ mtl
Jaen Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Öhrn vakant
mtl
1750 Lindön 1750
Pär Larsson (Carlsson?), hust, son Jon
Båtsm. Carl Palm, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, 1/8 mtl
Jon Larsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Öhrn, ogift
mtl
1751 Lindön 1751
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jon
Båtsm. Carl Palm, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Joan Larsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Öhrn, ogift
mtl
1752 Lindön 1752
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Jon
Båtsm. Carl Palm, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
Jon Larsson, hust, 3/8 mtl, dräng Anders
Båtsm. Pär Öhrn, hust
mtl
1753 Lindön 1753
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, söner Jon och Giermund?
Båtsm. Carl Palm, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Båtsm. Pär Öhrn, hust
mtl
1754 Lindön 1754
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Germund
Båtsm. Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Botilla
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1755 Lindön 1755
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Germunn
Båtsm Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Jan Larsson, hust,1/4 mtl, dräng Anders
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1756 Lindön 1756
Pär Carlsson, hust, son Giermunn
Båtsm. Karl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Botill
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
Båtsm. Pär Luntha, hust
mtl
1757 Lindön 1757
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Germun
Båtsm .Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Jan Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1758 Lindön 1758
Pär Carlsson, hust, 3/8 mtl, son Giermun
Båtsm. Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1759 Lindön 1759
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Giermun
Jon Pärsson, singel, 3/16 mtl, dräng Pär, piga Ingre
Båtsm. Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1760 Lindön 1760
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Giermun
Jon Pärsson, singel, 3/16 mtl, dräng Swen piga Ingre
Båtsm. Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1761 Lindön 1761
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Gummund
Jon Pärsson, singel, 3/16 mtl, dräng Pär, piga Ingre
Btsm. Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1762 Lindön 1762
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl
Jon Pärsson, singel, 3/16 mtl
Båtsm. Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1763 Lindön 1763
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, dotter Karin
Jon Pärssons änka, 3/16 mtl
Båtsm. Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, son Sune
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1764 Lindön 1764
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Gumme, döttrar Karin och Gunnil
Jan Pärsson, 3/16 mtl, bor i Troxhult?
Båtsm Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, dotter Kirstin
Jan Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Jan
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1765 Lindön 1765
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, son Gumme, dotter Caisa
Jon Pärsson, 3/16 mtl, bor i Troxhult?
Båtsm. Carl Läbom, hust
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, son Sune
Jon Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pär Lunta, hust
mtl
1766 Lindön 1766
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, söner Gumme och Pär, döttrar Gunil och Caisa, 1 flicka
Jan Pärsson, 3/16 mtl, bor i Troxhult
Båtsm. Carl Läbom, hust, 1 flicka
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, son Sune, 2 flickor
Jan Larsson, hust, ¼ mtl, dräng Peter, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Pär Lunta, hust, dess svärmor inhyses, utgammal, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1767 Lindön 1767
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, söner Gume, Pär, döttrar Gunil, Caisa, 1 flicka
Jan Pärsson, 3/16 mtl, bor i Tråxhult
Båtsm. Carl Läbom, hust, 1 flicka
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, son Sune, 2 flickor
Jan Larsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Pär Lunda, hust, dess svärmor inhyses, utgammal, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1768 Lindön 1768
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, söner Gume, Pär, dotter Gunnil, 1 flicka
Jon Pärsson, 3/16 mtl, bor i Tråxhult
Båtsm. Carl Läbom, hust, 1 flicka
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, son Sune, 2 gossar
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Pär Lunta, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1769 Lindön 1769
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, söner Gume och Pär, dotter Gunnil, 1 flicka
Jon Pärsson, 3/16 mtl, bor i Troxhult
Båtsm. Carl Läbom, hust, 1 flicka
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, son Sune, 2 gossar
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Pär Lunta, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1770 Lindön 1770
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, söner Gume, Pär, döttrar Gunil, Ingre, 1 flicka
Jon Pärsson, 3/16 mtl, bor i Tråxhult
Båtsm. Carl Läbom, hust, 1 flicka
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, son Sune, dotter Elin, 2 gossar
Jon Larsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Pär Lunta, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1771 Lindön 1771
Pär Carlsson, hust, 3/16 mtl, söner Gume, Pär, Giermund, dotter Gunnil
Jan Pärsson, 3/16 mtl, bor i Tråxhult, dräng Sven (Sune?)
Båtsm. Carl Läbom, hust, 1 flicka
Ibidem:
Håkan Håkansson, hust, ¼ mtl, son Swen, dotter Elin, 2 gossar
Jan Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Pär Lunta, hust, 1 gosse,1 flicka
mtl
1772 Lindön 1772
Pär Carlssons änka, 3/16 mtl, söner Gume, Pär, dotter Gunnil
Gifta drängen Germund, hust
Jöns Pärsson. 3/16 mtl, bor i Tråxhult, dräng Swen
Båtsm. Carl Läbom, hust, 1 flicka
Ibidem:
Sune Håkansson, singel, ¼ mtl, piga Elin, 2 gossar
Dess föräldrar, bräckliga och utgamla
Jan Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, 2 gossar, 2 flickkor
Båtsm. Pär Lunta, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1773 Lindön 1773
Jan Pärsson, 3/8 mtl, bor i Tråxhult, drängar Gumme och Pehr
Gifta drängen Germund, hust, 3 gossar, 1 flicka
Inhyses änkan Marija, utgammal, dotter Gunil
Båtsm. Carl Läbom, hust
Ibidem:
Sune Håkansson, singel, ¼ mtl, dräng Swen, dotter Elin
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Jan Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, dotter Karin
Båtsm. Pär Lunta, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1774 Lindön 1774
Jaen Pärsson, bor i Troxhult?, dräng Petter
Gifte drängen Germun, hust, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Carl Läbom, hust
Ibidem:
Sune Håkansson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Jaen Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, dotter Karin
Båtsm Pär Lunta, hustrun utgammal, dotter Caisa, 1 gosse
mtl
1775 Lindön 1775
Jan Pärsson, ¼ mtl, bor i Tråxhult
Halfbonden Germund, hust, dräng Petter, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust ,1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Läbom vakant
Affsk båtsm. Carl Läbom, intet bruk
Ibidem:
Sune Håkansson, singel, ¼ mtl, piga Elin
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Joen Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, dotter Karin
Båtsm Pär Lunta, hustrun utgammal, dotter Caisa
mtl
1776 Lindön 1776
Giermun Pärsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Läbom vakant
Saltpetersjudare Petter Pärsson, ogift
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Elin, 1 flicka
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Jaen Larss änka, ¼ mtl, son Lars, dotter Karin
Båtsm. Pär Lunta, dotter Caisa, hustrun utgammal
mtl
1777 Lindön 1777
Giermun Pärsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jan Läbom, ogift
Saltpetersjudare Petter Pärsson, ogift
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Elin, Maria svagsint
Dess föräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Jaen Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, dotter Karin?
Båtsm. Pär Lunta, hustrun utgammal
mtl
1778 Lindön 1778
Peter Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jaen Läbom, hust
Saltpetersjudaren Peter Pärsson, ogift
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Elin, Maria Svagsint
Dess föräldrar, bräckliga och utgamla
Jan Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, dotter Karin
Båtsm. Pär Lunta, hustrun utgammal
mtl
1779 Lindön 1779
Peter Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Hindrik
Båtsm. Jon Läbom, hust
Saltpetersjudaren Peter Pärsson, ogift
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Elin. Maria inhyses, svagsint.
Dess föräldrar, bräckliga och utgamla
Joen Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, dotter Karin
Båtsm. Pär Lunta, hustrun utgammal
mtl
1780 Lindön 1780
Hans Swensson, singel, ¼ mtl
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Joen Läbom, hust
Saltpetersjudare Petter Pärsson, ogift
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Dess föräldrar, bräckliga och utgamla
Joen Larssons änka, ¼ mtl, söner Lars och Petter, dotter Karin
Båtsm. Pär Lunta, hustrun utgammal
mtl
1781 Lindön 1781
Hans Swensson, singel, ¼ mtl, dräng Swen, piga Ingred
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Nils
Båtsm. Jaen Läbom, hust
Saltpetersjudare Petter Pärsson, ogift
Ibidem:
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Dess föräldrar, bräckliga och utgamla
Joen Larssons änka, ¼ mtl, söner Lars och Peter, dotter Karin
Båtsm. Pär Lunda, hustrun utgammal
mtl
1782 Lindön 1782
Swen Mattsson, singel, ¼ mtl, piga Ingred
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, söner Nils och Jonas
Båtsm. Joen Läbom, hust
Saltpetersjudare Petter Pärsson, ogift
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Elin
Joen Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, dotter Karin
Båtsm. Pär Lunta, hustrun utgammal
mtl
1783 Lindön 1783
Swen Mattsson, singel, ¼ mtl, dräng Swen, piga Ingre
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Nils
Sjöman Jonas Håkansson, hust
Båtsm. Jon Läbom, hust
Saltpetersjudare Petter Pärsson, ogift
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, ¼ mtl, piga Elin, 1 flicka
Jon Larssons änka, ¼ mtl, son Lars, pigor Caisa och Gunnil
Båtsm. Pär Lunda, hustrun utgammal
mtl
1784 Lindön 1784
Swen Mattsson, hust, piga Ingred
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingbor
Båtsm. Joen Läbom, hust
Saltpetersjudare Petter Pärsson, ogift
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, ¼ mtl, pig Elin
Joen Larssons änka, ¼ mtl, söner Lars och Gume
Båtsm. Pär Lunda, hustrun 70 år
mtl
1785 Lindön 1785
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl, piga Ingred
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, dotter Ingbor
Båtsm. Jaen Läbom, hust
Saltpetersjudare Petter Pärsson, ogift
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl
Elin Håkansdotter, 1/8 mtl
Joen Lars änka, ¼ mtl, söner Lars och Gume
Båtsm. Pär Lunta, hustrun utgammal
mtl
1786 Lindön 1786
Carl Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingebor
Båtsm. Jan Läbom, hust
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Lars änka, ¼ mtl, söner Lars och Gume
Båtsm. Pär Lunta, hustrun utgammal
mtl
1787 Lindön 1787
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, dotter Ingbor
Båtsm. Jan Läbom, hust
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jon Lars änka, ¼ mtl, söner Lars och Gume, piga Giertru
Båtsm. Pher Lindbom, hustrun utgammal
mtl
1788 Lindön 1788
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Håkan Nilsson, hust, 1/8 mtl, son Jonas, dotter Ingbor
Båtsm. Jan Läbom, hust
Ibidem:
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Lars änka, ¼ mtl, söner Lars och Gume
Båtsm. Pehr Lindbom, hustrun utgammal
mtl
1789 Lindön 1789
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, pigor Caisa? Och Lena
Jonas Håkansson, singel, 1/8 mtl, piga Ingbor, dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Jan Läbom, hust
Ibidem:
Swen (Sune?) Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Båtsm. Pehr Lindbom, hustrun utgammal
mtl
1790 Lindön 1790
Carl Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Daniel, pigor Caisa och Lena
Jonas Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Ingbor, dess föräldrar inhyses utgamla
Båtsm. Jan Läbom, hust
Ibidem:
Swen Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Jansson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Båtsm. Lindbom vakant
mtl
1791 Lindön 1791
Karl Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Danjel, pigor Stina och Lena
Jonas Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Ingaborg och dess moder (eller svärmoder?)
Båtsm. Jaen Läbom, hust
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pehrsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Joansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lindbom, ogift
mtl
1792 Lindön 1792
Karl Persson, hust, ¼ mtl, son Peter, pigor Stina och Caisa
Jonas Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Ingeborg, dess (oläsl i kanten, trol. moder)
Båtsm. Jaen Lebom, hust
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 2 gossar, 1 flicka
Anders Persson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Lars Joansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. And. Lindbom, ogift
mtl
1793 Lindön 1793
Karl Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Daniel, piga Stina
Jonas Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Ingborg, dess mor inhyses
Båtsm. Jaen Labom, hust
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Anders Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Lindbom, ogift
mtl
1794 Lindön 1794
Karl Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Johan, pigor Botill och K(…)
Jonas? Håkansson, hust, 1/8 mtl, pig Ingaborg
Båtsm. Jaen Labom, hustrun bräcklig
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Anders Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl, piga Ingrid
Båtsm. Anders Lindbom, hust
mtl
1795 Lindön 1795
Carl Persson, hust, ¼ mtl, pigor Christina och Stina
Jonas Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jaen Läbom, hustrun bräcklig
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina
Anders Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lindbom vakant
Inhyses Lindboms änka, utfattig
mtl
1796 Lindön 1796
Carl Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Johannes, pigor? Stina, Christina
Jonas Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Ingeborg
Båtsm. Jaen Laboni, hustrun bräcklig
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Peter, Dotter St(…)
Anders Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Lindbom, ogift
Inhyses: Lindboms änka, utfattig
mtl
1797 Lindön 1797
Carl Persson, hust, ¼ mtl, dräng Johanes, pigor Christina och Caisa
Jonas Gudiensson, hust, 1/8 mtl, piga Ingeborg
Båtsm. Johan Läbom, ogift
Inhyses: Lindboms änka, utfattig
mtl
1798 Lindön 1798
Carl Persson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Jonas Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Ingaborg
Båtsm. Johan Labom, hustrun bräcklig
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Petter, dotter Stina
Anders Persson, hust, 1/8 mtl
Lars Jönsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Petter Lindbom, ogift
Inhyses Lindboms änka, utfattig
mtl
1799 Lindön 1799
Carl Pehrsson, hust, ¼ mtl, piga Cajsa, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Håkansson, hust, 1/8 mtl, piga Ingeborg, 3 gossar
Båtsm. Joh. Läbom, hust
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Peter, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Anders Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dräng Magnus
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pet. Lindbom, ogift
Inhyses Lindboms änka, utgammal
mtl
1800 Lindön 1800
Carl Persson, hust, ¼ mtl, pigan Caisa, 2 gossar, 2 flickor
Jonas Håkansson, hust, 1/8 mtl, pigan Ingeborg, 3 gossar
Båtsm. Nils Läbom, hust
Ibidem:
Sune Håkansson, hust, 1/8 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Mattias Löfdal, 1/8 mtl, bor i Löfsmåla
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Peter Lindom, ogift
Inhyses: Linboms änka, utfattig
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka