Mantalslängder för Torsjö, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Torjsö 1633
Suenn i Torsjö
jb
1635 Torsjö 1635
Ingen bonde nämns
jb
1638 Torsjö 1638
Swenn i Torsjö
jb
1640 Torsjö 1640
Swänn i Torsjö
jb
1642 Torsjö 1642
Swen i Torsjö
jb
1644 Torsjö 1644
Swen i Torsjö, hust (endast hustrun är markerad i mtl)
Oluff ibidem, hust
Per Fransson ibidem, hust (endast hustrun är markerad i mtl)
Tillsammans 1 hemman
mtl
1645 Torsjö 1645
Oluff i Torsjö, hust, ½ hemman
mtl
1646 Torsjö 1646
Oluff i Torsjö, hust, ½ hemman
mtl
1647 Torsjö 1647
Oloff i Torsjö, hust, ½ hemman
mtl
1648 Torsjö 1648
Oloff i Torsjö, hust
mtl
1649 Torsjö 1649
Oloff i Torsjö, hust
mtl
1650 Torsjö 1650
Oloff i Torsjö, singel
mtl
1651 Torsjö 1651
Oloff i Torsjö, hust
mtl
1652 Torsjö 1652
Olof i Torsjö, hust
mtl
1653 Torsjö 1653
Olof i Torsjö, hust
mtl
1654 Torsjö 1654
Oluf i Torsjö, hust, 1 dotter
mtl
1655 Torsjö 1655
Oluf i Torsjö, hust
mtl
1660 Torsjö 1660
Olof i Torsjö, singel
mtl Olof födes av sonen som brukar hemmanet
1663 Torsjö 1663
Olof i Torsjö
jb
1664 Torsjö 1664
Ingen bonde omnämnd
jb
1665 Torsjö 1665
Olof i Torsjö
jb
1666 Torsjö 1666
Ingen bonde omnämnd
jb
1667 Torsjö 1667
Päder Oloffsson i Torsjö, hust
mtl
1668 Torsjö 1668
Pär Oluffsson i Torsjö, hust
mtl
1669 Torsjö 1669
Pär Olsson i Torsjö, hust
mtl
1670 Torsjö 1670
Pär Oluffsson, hust
mtl
1671 Torsjö 1671
Pär Ollson i Torsjö, hust, 1 utfattig
mtl
1673 Torsjö 1673
Per Ollsson i Thorsjö, hust, 1 inhyses
mtl SVAR
1675 Torsjö 1675
Ingen bonde nämnd
jb
1676 Torsjö 1676
Ingen bonde nämnd
jb
1677 Torsjö 1677
Per i Torsjö
jb
1678 Torsjö 1678
Peer i Torsjö
jb
1679 Torsjö 1679
Peer i Torsjö
jb
1680 Torsjö 1680
Pär i Torsjö
jb
1681 Torsjö 1681
Pehr O i Torsjö, hust
mtl
1682 Torsjö 1682
Pehr O i Torsjö, hust
mtl
1685 Torsjö 1685
Pehr i Torsjö, hust
mtl
1686 Torsjö 1686
Pehr i Torsjö, hust
mtl
1687 Torsjö 1687
Pehrs änka i Torsjö
mtl
1688 Torsjö 1688
Håkan i Torsjö, hust
Båtsm. Pehr Hammar, hust
mtl
1689 Torsjö 1689
Håkan i Torsjö, hust
Båtsm Pehr J Hammar, hust
mtl
1690 Torsjö 1690
Håkan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Per Jonsson Hammar, hust
mtl
1691 Torsjö 1691
Håkan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Hammar, hust
mtl
1692 Torsjö 1692
Håkan Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Jonsson Hammar, hust
mtl
1693 Torsjö 1693
Håkan Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Båtsm. Swen Jonnsson Hammar, hust
mtl
1694 Torsjö 1694
Håkan Jonsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Jonsson Hammar, hust
mtl
1695 Torsjö 1695
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Jonnsson Hammar, hust
mtl
1696 Torsjö 1696
Håkon Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Jonsson, hammar, hust
mtl
1697 Torsjö 1697
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Jonnsson Hammar, hust
mtl
1698 Torsjö 1698
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nr 155 Swen Jonnsson Hammar, hust
mtl
1699 Torsjö 1699
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Jonnsson Hammar, hust
mtl
1700 Torsjö 1700
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swenn Jonsson Hammar, hust
mtl
1701 Torsjö 1701
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Jonnsson Hammar, hust
mtl
1702 Torsjö 1702
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen J Hammar, hust
mtl
1703 Torsjö 1703
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Hammar, hust
mtl
1704 Torsjö 1704
Håkon Joansson, hust, 1/8 mtl
Gumme Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Hammar, hust
mtl
1705 Torsjö 1705
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl, 1 dotter
Gumme Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Hammar, hust
mtl
1706 Torsjö 1706
Håkan Jonsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swän Hammar, hust
mtl
1707 Torsjö 1707
Håkan Jonsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Persson, hust, 1/( mtl
Båtsm. Swen Hammar, hust
mtl
1708 Torsjö 1708
Håkan Jonsson, hust, 1/8 mtl
Gumme Phrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Hammar, hust
mtl
1709 Torsjö 1709
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl, 1 son
Gumme Pährsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Hammar, hust
mtl
1710 Torsjö 1710
Håkan Jonnsson, hust, 1/6 mtl, 1 son
Gumme Pährsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Hamar, hust
mtl
1711 Torsjö 1711
Håkan Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 son
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Hamar, hust
mtl
1712 Torsjö 1712
Håkan Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 son
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Hammar, hust
mtl
1713 Torsjö 1713
Håkan Jonnsson, hust, 1/8 mtl, 1 son
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Affsk Båtsm. Hammar
mtl
1714 Torsjö 1714
Håkan Johansson, hust, 1/8 mtl, 1 son, 1 dotter
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hammar (vakant?)
mtl
1715 Torsjö 1715
Oluf Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Hammar (vakant?)
mtl
1716 Torsjö 1716
Oluf Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Hammar (vakant?)
mtl
1717 Torsjö 1717
Oluf Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Oluf Hammar
mtl
1718 Torsjö 1718
Oluf Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Oluf Boman
mtl
1720 Torsjö 1720
Oluf Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Hammar (vakant?)
mtl
1721 Torsjö 1721
Oluf Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1722 Torsjö 1722
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1723 Torsjö 1723
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1724 Torsjö 1724
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1725 Torsjö 1725
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Påhl Hammar, hust
mtl
1726 Torsjö 1726
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båts Påhl Hammar, hust
mtl
1727 Torsjö 1727
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Påhl Hammar, hust
mtl
1728 Torsjö 1728
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1729 Torsjö 1729
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1730 Torsjö 1730
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1731 Torsjö 1731
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1732 Torsjö 1732
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1733 Torsjö 1733
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hamar, hust
mtl
1734 Torsjö 1734
Olof Håkansson, hus, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1735 Torsjö 1735
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pål Hammar, hust
mtl
1736 Torsjö 1736
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Pär
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1737 Torsjö 1737
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Påhl Hammar, hust
mtl
1738 Torsjö 1738
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1739 Torsjö 1739
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl
Gume Persson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1740 Torsjö 1740
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Mattis
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Påhl Hammar, hust
mtl
1741 Torsjö 1741
Olof Håkansson, hust, 1/8 mtl, son Mattes
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1742 Torsjö 1742
Hindrich, singel, 1/8 mtl, dess mor inhyses
Per Pärsson???, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses
Båtsm Hammar, hust
mtl
1743 Torsjö 1743
Hindrich Ohlsson, hust, ¼ mtl, ref. Heming (dräng), dess moder? Inhyses
Båtsm Påhl Hamar, hust
mtl
1744 Torsjö 1744
Hindrick Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Hemming
Båtsm. Ståhlhammar, hust
mtl
1745 Torsjö 1745
Hindrick Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1746 Torsjö 1746
Hind. Ohlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1747 Torsjö 1747
Hind. Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1748 Torsjö 1748
Hindrick Olsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Påvel Hammar, hust
mtl
1749 Torsjö 1749
Hindrich Ohlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pål Hammar, hust
mtl
1750 Torsjö 1750
Hind. Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jon
Båtsm. Pål Hammar, hust
mtl
1751 Torsjö 1751
Hindrich Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jonn
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1752 Torsjö 1752
Hind. Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jån och piga Ingre
Båtsm. Påhl Hamar, hust
mtl
1753 Torsjö 1753
Hindrik Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jon, piga Elin
Båtsm. Påhl Hammar, hust
mtl
1754 Torsjö 1754
Hind. Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jonn
Båtsm. Pär Hammar, ogift
mtl
1755 Torsjö 1755
Hind. Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jon
Båtsm. Pär Hammar, ogift
Affsk. Båtsm. Petter Sturck, hust, juta af jorden
mtl
1756 Torsjö 1756
Hindrik Olofsson, hust, ¼ mtl, son Jon
Båtsm. Pär Hammar, ogift
mtl
1757 Torsjö 1757
Hind. Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Jon, dotter Karin
Båtsm Pär Hammar, ogift
Inhyses hustrun Giertru, juta af jorden
mtl
1758 Torsjö 1758
Hind. Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Gumme, dotter Karin, piga Ingre
Båtsm. Pär Hammar, ogift
mtl
1759 Torsjö 1759
Hind. Ohlsson, hust, son Gume, dotter Karin
Båtsm Pär Hammar
Torparen Jonas Jönsson, hust, han vanför
mtl
1760 Torsjö 1760
Hind. Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Gumme, dotter Karin, piga Margita
Båtsm. Pär Hammar, ogift
Torparen Jonas Jönsson, hust, han vanför
mtl
1761 Torsjö 1761
Hind. Ohlsson, hust, son Gume, piga Margita
Båtsm. Pär Hammar, ogift
mtl
1762 Torsjö 1762
Hind. Ohlsson, hust, 1/8 mtl, piga Marge
Gume Pärsson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Hammar, hust
mtl
1763 Torsjö 1763
Hind. Ohlsson, hust, 1/8 mtl, piga Maja
Gume Pärsson?, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Hammar, hust
mtl
1764 Torsjö 1764
Hindrik Ohlsson, hust, 1/8 mtl, piga Maja
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Pär Hammar, hust
mtl
1765 Torsjö 1765
Hind. Ohlsson, hust, 1/8 mtl, piga Maja
Gumme Pärsson, hust ,1/8 mtl
Båtsm. Pär Hammar, hust
mtl
1766 Torsjö 1766
Hind. Ohlsson, hust, 1/8 mtl, piga Ingred, 2 gossar
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Hammare, hust
Qvinnfolket Ingrid, utfattig
mtl
1767 Torsjö 1767
Hind. Ohlsson, hust, 1/8 mtl, piga Anna, 2 gossar
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Hammar, hust
Inhyses qwinnfolk Ingred, utfattig
mtl
1768 Torsjö 1768
Hind. Ohlsson, hust, 1/8 mtl, piga Gertru, 2 gossar
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Hammar, hust
Inhyses Qvinnfolket Ingred, utfattig
mtl
1769 Torsjö 1769
Hind. Ohlsson, singel, 1/8 mtl, son Pär piga Anna, 1 gosse
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Hammar, hust
mtl
1770 Torsjö 1770
Hind. Ohlsson, singel, 1/8 mtl, son Pär, piga Elin, 1 gosse
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl, piga Catharina, 1 gosse
Båtsm. Pär Hammar, hust
mtl
1771 Torsjö 1771
Hind Ohlsson, singel, 1/8 mtl, son Pär, piga Brita, 1 gosse
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Swen
Båtsm. Pär Hammar, hust
mtl
1772 Torsjö 1772
Hind Ohlsson, singel, 1/8 mtl, söner Pär, Mattis, piga Brita, 1 gosse
Saltpetersjudare Petter, hust, har torp
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Torpare Sven Bergström, hust
Torpare Lars Swensson, hust
Båtsm. Pär Hammar, hust
mtl
1773 Torsjö 1773
Pär Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dräng Mattis och dess fader
Gumme Pärsson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Saltpetersjudare Petter, hust, 1 gosse, 1 flicka, har torp
Torpare Pär Ingesson, hust, han bräcklig
Änkan Gertrud, 2 gosse, 2? flickor, utfattig
Båtsm. Pär Hammar, hust
mtl
1774 Torsjö 1774
Pär Hind., hust, 1/8 mtl, dräng Mattis, dess fader utgammal
Gumme Pärssons änka, 1/8 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Saltpetersjudare Petter, hust, har torp
Torpare Pär Ingesson, hust
Änkan Giertru, 1 gosse, 2 flickor, utfattiga
Båtsm. Pär Hammar?, hust
mtl
1775 Torsjö 1775
Pär Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dr Mattis, 1 flicka
Gume Pärssons änka, 1/8 mtl, dräng Pär, 2 gossar, 2 flickor
Salpetersjudare Petter, hust, har torp
Torp: Måns Kinst?, hust
Änkan Giertru, utfattig, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Pär Hammar, hust
mtl
1776 Torsjö 1776
Pär Hindricksson, hust, 1/16 mtl
Matts Hindricksson, hust, 1/16 mtl, piga Lena
Gume Pärssons änka, 1/8 mtl, dräng Pär, 2 gossar, 2 flickor
Salpetersjudare Petter, hust, brukar torp
Torp: Måns Kints, hust, han bräcklig
Torp Pär Ohlsson, hust
Änkan Giertru, utfattig, 1 gosse, 1 flickor
Inframstorpet?? Nils Månsson, hust
Båtsm Pär Hammar, hust
Inhyses Pär Ingessons? Hustru, utfattig, han rymt, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1777 Torsjö 1777
Pär Hindricksson, hust, 1/16 mtl
Mattis Hindricksson, hust, 1/16 mtl
Gume Pärssons änka, 1/8 mtl, dräng Jonn, 2 gossar, 2 flickor
Torp Börge Danielsson, singel, piga Ingier
Torp: Pär Ohlsson, hust
Inhyses Måns Kins, hust, utfattig
Inhyses Petter Jönsson, hust, bräckliga och utfattiga
….torpet: Nils Månsson, hust
Båtsm Pär Hammar, hust
Inhyses Pär Ingessons hustru, 1 gosse, 2 flickor, intet bruk, han (….)
mtl
1778 Torsjö 1778
Pär Hindrichsson, hust, 1/16 mtl
Mats Hindrichsson, hust, 1/16 mtl
Gume Pärssons änka 1/8 mtl, dräng Gumme, 2 gossar, 2 flickor
Torp: Börje Danjelsson, singel, piga Ingier
Torp: Pär Ohlsson, hust
Ufvretorpet
Nils Månsson, hust
Båtsm. Pär Hammar, hust
Inhyses Gjertru, utfattig
mtl
1779 Torsjö 1779
Pär Hindrichsson, hust, 1/16 mtl
Matts Hindrichsson, hust, 1/16 mtl
Peter Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Peter
Torp: Börje Danjelsson, hust
Torp: Pär Ohlsson, hust
Torp: Pigan Sara Olofsdotter
Ufratorpet: Nils Månsson, hust
Båtsm. Pär Hammar, hust
Inhyses Giertru, bräcklig och utfattig
Inhyses: Pigan Ingiär, bräcklig och utfattig.
mtl
1780 Torsjö 1780
Pär Hindricksson, hust, 1/16 mtl
Båtsm. Nils Swensson, hust, 1/16 mtl, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Torp: Börje Danielsson, hust, 1 flicka
Torp: Pär Ohlsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ufratorpet: Nils Månsson, hust, han bräcklig
Båtsm Pär Hammar, hust
Inhyses Jon Jonsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Gamla pigan Ingiär, bräckliga och utfattiga
mtl
1781 Torsjö 1781
Pär Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Ohlsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Torp: Börge Danielsson, hust, 1 flicka
Torp: Nils, hust
Ufratorpet: Nils Månsson, hust, han bräcklig
Tomnahult: Pigan Stina
Båtsm. Pär Hammar, hust
Inhyses: Jon Jonsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Måns Kiäss, hust, dotter Caisa
mtl
1782 Torsjö 1782
Pär Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Assessor Schröder, 1/16 mtl, bor på bruket
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Torp Börge Danielsson, hust, 1 gosse, 1 flicka
Ufratorpet Nils Månsson, hust, han bräcklig
Trungshult: Pigan Stina
Båtsm. Hamar vakant
Inhyses Jon Jonsson, hust, bräckliga och utgamla
Inhyses Måns Kiess?, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1783 Torsjö 1783
Pär Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Assessor Schröder, 1/16 mtl, bor på bruket
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, dräng Carl
Ufwetorpet under gården
Trinnahult: piga Lena
Båtsm. Nils Hammar
Torp: Börje Danielsson, hustrun sjuklig
Inhyses: Jon Jonsson, hust, bräckliga och utgamla
Inhyses: Måns Kiäss, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1784 Torsjö 1784
Pär Hindricksson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Herr Assessor Schröder, 1/16 mtl, bor på bruket, 1 gosse
Peter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Sjöman Carl Ohlsson, singel
Ufratorpet under gården
Trunarhult?? Jon Onsson, singel, piga Stina
Båtsm. Nils Hammar, hust
Inhyses Börje Danielsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Måns Kjäss, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1785 Torsjö 1785
Pär Hindricksson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Nilsson, hust, 1/16 mtl
Petter Persson, hust, 1/8 mtl
Ufratorpet under gården
Trinnahult?, Stina Pärsdotter, Jon bräcklig
Båtsm. Nils Hammar, hust
Inhyses: Börge Danielsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Måns Kiäss, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1786 Torsjö 1786
Pär Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Nilsson, hust, 1/16 mtl
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Ufwatorpet under gården
Tvinahult: Swen Mattsson, hust, han sjuk och bräcklig
Båtsm. Nils Hammar, hust
Inhyses Börje Danielsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Måns Kiäss, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1787 Torsjö 1787
Pär Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Caisa
Ufwatorpet under gården
Twinahult: Swen Mattsson, hust, han sjuk och bräcklig
Båtsm. Nils Hammar, hust
Inhyses:
Änkan Maria, utgammal, 1 gosse
Börje Danielsson, hust, bräckliga och utfattiga
Måns Kiäss, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1788 Torsjö 1788
Pär Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Petter Pärsson, singel, 1/8 mtl, son Olaus
Ufwatorpet under gården
Twinahult: Swen Mattsson, hust, han sjuk och bräcklig
Båtsm. Nils Hammar, hust
Inhyses: Änkan Maria, utgammal
Inhyses: Börje Danjelsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Måns Kjess, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1789 Torsjö 1789
Pär Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, dotter Ingbor, 1 gosse, 1 flicka
Nils Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Petter Pärsson, singel, 1/8 mtl, son Olaus, piga Malin
Torp: Petter Ohlsson, singel
Twinahult: Swen Mattsson, hust, han sjuk och bräcklig
Båtsm. Nils Hammar ogift
Inhyses: Börge Danielsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Måns Kjess, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1790 Torsjö 1790
Per Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, dotter Ingbor, 2 gossar, 3 flickor
Nils Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, singel, söner Olof och Petr, piga Malin
Torp Petter Ohlsson, singel
Tvinahult:
Swen Mattsson, hust
Båtsm. Nils Hammar, ogift
Inhyses Börje Danielsson, hust, bräckliga och utfattiga
Inhyses Måns Kjess, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1791 Torsjö 1791
Pehr Hindrichsson, hust, 3/16 mtl, dotter Ingaborg, 2 gossar, 3 flickor
Nils Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Pehrsson, singel, 3/8 mtl, son Olof, piga Malin, 2 gossar, 2 flickor
Torp: Änkan Maja Pärsdotter, dräng Gumme
Torp: Börge Samuelssons? Änka
Twinahult: Swen Mattsson, hust
Båtsm. Nils Hammar, hust
Inhyses: Måns Kiess, hust, bräckliga och utfattiga
Torp: Jonas Jonssonss hustru
Torp: Joann Blykula, hust
mtl
1792 Torsjö 1792
Pehr Hindriksson, hust, 1/16 mtl, dotter Ingaborg, 2 gossar, 3 flickor
Nils Nilsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Olof Gumesson, singe, 1/8 mtl, pigor Kajsa och Stina, 2 gossar, 2 flickor
Torp. Gume Karlsson?, singel
Båtsm. Nils Hammar, ogift
Torp: Börje Danielsson, hust, han bräcklig
Tvinehult:
Swen Mattsson, hust
Inhyses Måns Kiäss, hust, bräckliga och utfattiga
Torparen Nils Måhlberg, hust
Torpare Joan Blykula, hust
Nybygget: Peter Persson, piga Malin
mtl
1793 Torsjö 1793
Pehr Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, dotter Ingaborg
Abram Nilsson, hust, 1/16 mtl
Olof Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Kajsa
Båtsm. Nils Hammar, ogift
Torp: Gumme Karlsson, singel
Torp: Börge Danielsson, hust, han bräcklig
Twinahult: Swen Mattsson, hust
Torp: Nils Målberg, hust
Torp: Joan Blykula, hustrun bräcklig
Nybygget; Petter, Persson, hust
tml
1794 Torsjö 1794
Pär Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, son Hindrich doter Ingborg
Nils Nilsson, hust, 1/16 mtl
Olof Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Kajsa
Båtsm. Hammar vakant
Torp Gumme Karlsson, singel
Torp Börge Danielsson, hust, han bräcklig
Torp: Swenn Mattsson, hust
Torp: Nils Måhlberg, singel
Torp: Petter Pehrsson, hust
Inhyses Jaen Blykula, hust, utfattiga
mtl
1795 Torsjö 1795
Per Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, son Hindrick, döttrar Ingeborg, Sicilia
Nils Nilsson, hust, 1/16 mtl
Olof Gunnesson, singel, 1/8 mtl, dräng Peter, piga Cajsa, Maria
Båtsm. Hammar vakant
Torpare Gunne Carlsson, singel
Torpare Börje Danielsson, hust (endast hutrun räknas i mantalslängden)
Torpare Sven Mattsson, hust
Torpare Nils Måhlberg, hust
Inhyses Jaen Blykula, hust, utfattiga
mtl
1796 Torsjö 1796
Nils Nilsson, 1/16 mtl, hutrun bräcklig
Per Hindrichsson, hust, 1716 mtl
Olof Gummesson, singel 1/16 mtl, piga Maria
Petter Jaensson, hust, 1/16 mtl
Båtsm Olof Hammar, ogift
Torp: Gumme Carlsson, singel
Torp Börge Danielsson, hust, han bräcklig
Torp Petter Nilsson, hust
Swen Mattisson, hust
Avsked. Nils Målberg, hust, utfattiga
Afsked. Jaen Blykula, hust, utfattiga
mtl
1797 Torsjö 1797
Nils Nilsson, hustrun brcklig, 1/16 mtl
Per Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, son Hindrich
Olof Gummesson, hust, 1/16 mtl
Petter , hust, 1/16 mtl
Båtsm Olof Hammar, ogift
Inhyses: Börge Danielsson, hust, utfattiga och utgamla
Inhyses Nils M…., hust, utfattiga och utgamla
Inhyses: Jeann Blykula, hust, utfattiga och utgamla
Torpare Gumme Karlsson, singel
Torpare Swen Mattsson, hust
Torpare Petter Nilsson, hust
mtl
1798 Torsjö 1798
Nils Nilsson, hustrun bräcklig, 3/16 mtl
Per Hinrichsson, hustrun …?…, son Hindrich, Gustaf
Olof Gummesson, hust, 1/6 mtl
PetterJonsson, hust ,1/16 mtl
Båtsm. Olof Hammar, ogift
Torp Gumme Karlsson, singel
Torp Swen Mattsson, hust
Torp Per Nilsson, hust
Inhyses Börge Danielsson, hust, inhyses, utgamla
Inhyses Nils Månsson, hust, inhyses, utgamla
Inhyses Jon Månsson, hust, inhsyes, utgamla
mtl
1799 Torsjö 1799
Nils Nilsson, 1/16 mtl, hustrun bräcklig
Pehr Hindricksson, hust, 7/16 mtl, hust, son Hindrik, Gustaf
Olof Gummesson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse
Peter Jonsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Olof Hammar, ogift
Torp Gumme Carlsson, singel
Torp Swän Mattsson, hust, 1 flicka
Torp Pehr Nilsson, hust, 1 flicka
Inhyses Börge Danielsson, utfattiga, son Peter
Inhyses Nils Månsson, hust, utfattiga, utgamla
Inhyses Jon Blykula, hust, utfattiga, utgamla, 1 gosse
mtl
1800 Torsjö 1800
Nils Nilsson, hustrun bräcklig, 1/16 mtl
Per Hindrichsson, hust, 1/16 mtl, son Hindric
Olof Gummesson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse
Petter Jonsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Olof Hammar, ogift
Torpare Gumme Carlsson, singel
Torpare Sven Mattsson, hust, son Nils, 2 gossar, 4 flickor
Torpare Per Nilsson, hust, 1 flicka
Inhyses Börje Danielsson, Börje utfattig, son Peter
Inhyses Nils Månsson, hust
Inhyses Jon Blykula, hust, utgamla och utfattiga
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka