Mantalslängder för Lindehult, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Lindehult 1633
Biörn i Lindehult (namnet Brode står överstruket och är ersatt med Biörn)
Ibidem:
Tooffwe? I Lindehult
Måns Ibidem (namnet Oluf? Står överstruket och ersatt med Måns)
jb
1635 Lindehult 1635
Ingen bonde namnges
Ibidem:
Ingen bonde namnges
jb
1638 Lindehult 1638
Biörnn? I Lindehult
Ibidem:
Måns i Lindehult
Ibidem:
Toffwe? I Lindehult
jb
1640 Lindehult 1640
Toffwe i Lindehult
Måns ibidem
Ibidem:
Änkan i Lindehult
jb
1642 Lindehult 1642
Toffwe i Lindehult
Änkan ibidem
Ibidem:
Mons i Lindehult
jb
1644 Lindehult 1644
Erich i Lindehult, hust
Carl i Lindehult, hust
Erich och Carl har tillsammans 1 hemman
Börgie ibidem, hust
Änkan ibidem
Börge och änkan har tillsammans 1 hemman
Ibidem (frälse):
Mons i Lindehult, hust, 1 hemman
mtl
1645 Lindehult 1645
Toffwe? I Lindehult, hust, 1 hemman
Börge ibidem, hust
Änkan ibidem
Börge och änkan har tillsammans 1 hemman
Ibidem (frälse):
Mons i Lindehult, hust, 1 hemman
mtl
1646 Lindehult 1646
Måns i Lindehult, hust, ½ hemman
Börge Ibidem, hust, ½ hemman
Änkan i Lindehult, ½ mtl
Ibidem:
Erich i Lindehult, hust (inget hemman anges)
Ibidem (frälse)
Måns i Lindehult, hust, ½ hemman
mtl
1647 Lindehult 1647
Måns i Lindehult, hust
Börge Ibidem, hust
Tillsammans 1 hemman
Änkan i Lindehult (inget hemman)
Ibidem:
Erick i Lindehult, hust, ½ hemman
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult, hust, ½ hemman
mtl
1648 Lindehult 1648
Börge i Lindehult, hust
Änkan Ibidem
Ibidem:
Erich i Lindehult, hust
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult, hust
mtl
1649 Lindehult 1649
Erich i Lindehult, hust. 1 hemman
Ibidem:
Börje, hust
Änkan Ibidem
(Börje och änkan har tillsammans ett hemman)
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult, hust, 1 hemman
mtl
1650 Lindehult 1650
Erich i Lindehult, singel
Per i Lindehult, hust
Börge Ibidem, hust
Änkan i Lindehult, utfattig
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult, hust
mtl
1651 Lindehult 1651
Börge i Lindehult, hust
Ibidem:
Måns i Lindehult, hust
mtl
1652 Lindehult 1652
Börge i Lindehult, hust
Ibidem:
Måns i Lindehult, hust, 1 son
mtl
1653 Lindehult 1653
Börge i Lindehult, hustrun åldrig. 1 hemman
Erich ibidem, hustrun åldrig. 1 hemman
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult, hust, båda åldriga. 1 son. 1 hemman
Inhyses:
Anders Olofsson i Lindehult, knekt och fattig, hust. (kan möjligen stå Assarsson istället?)
mtl
1654 Lindehult 1654
Börge i Lindehult, hustrun åldrig. 1 hemman
Erich ibm, hustrun åldrig. 1 hemman
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult, hust, båda åldriga, 1 son. 1 hemman
mtl
1655 Lindehult 1655
Börge i Lindehult, hustrun åldrig, 1 piga
Erich ? I Lindehult, hustrun åldrig
Ibidem:
Måns i Lindehult, hustru, båda åldriga, 1 son
mtl
1660 Lindehult 1660
Erich i Lindehult, hust
Bergie ibidem, hust
mtl
1663 Lindehult 1663
Böhrge? I Lindehult
Erich ibidem
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult
jb
1664 Lindehult 1664
Börge i Lindehult
Erich Ibidem
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult
jb
1665 Lindehult 1665
Börge i Lindehult
Erich ibidem
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult
jb
1666 Lindehult 1666
Börge i Lindehult
Erich ibidem
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult
jb
1667 Lindehult 1667
Börge i Lindehult, hust
Peder i samma gård, hust, utfattiga
Ibidem:
Erich Klint, hust
Ibidem:
Lars Månsson i Lindehult, hust
mtl
1668 Lindehult 1668
Burge i Linnehult, hust
Erich ”Klint?” ibidem, hust
Ibidem:
Lars Månsson i Lindehult, hust
mtl
1669 Lindehult 1669
Börge i Lindehult, hust, 1 dräng
Carl Ibm, hust, 1 dräng, 2 inhyses
Ibidem:
Erich i Lindehult (endast 1 inhyses)
Ibidem:
Lars Månsson i Lindehult, hust
Måns Joensson i samma gård (endast 1 inhys)
mtl
1670 Lindehult 1670
Börge i Lindehult, hust, 1 dräng
Carl i Lindehult, hust, 1 fattig inhyses
Ibidem:
Lars Månsson, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1671 Lindehult 1671
Lars i Lindehult
Ibidem:
Börge i Lindehult, hust, 1 dräng
Lars? Ibidem, hust, 1 inhyses, 1 ufattig
Ibidem:
Börge i Lindehult, hust, 1 dräng
Elias? Ibidem, hust, 1 inhyses, 1 utfattig
Lars i Lindehult, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1673 Lindehult 1673
Gumme i Lindehult, hust
Ibidem:
Börgie i Lindehult, hust
Erich Ibidem, hust, 1 husfattig
Ibidem:
Lars i Lindehult, hust
Joon i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Lindehult 1675
Börge i Lindhult
Erich ibidem
Ibidem frälse:
Måns i Lindehult
jb
1676 Lindehult 1676
Börge i Lindehult
Erich Ibidem
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult
jb
1677 Lindehult 1677
Gumme i Lindehult
Erich? Ibidem
Ibidem (frälse):
Nils i Lindehult
jb ev står det Enkan istället för Erich. I alla händelser står det änkan 1678 (svårtytt 1677 pga dålig kvalitet på fotot)
1678 Lindehult 1678
Gumme i Lindehult
Änkan Ibidem
Ibidem (frälse):
Nils i Lindehult
jb
1679 Lindehult 1679
Gumme i Lindehult
Änkan Ibidem
Ibidem (frälse):
Nils i Lindeshult
jb
1680 Lindehult 1680
Gume i Lindehult
Ericks änka ibidem
Ibidem (frälse):
Måns i Lindehult
jb
1681 Lindehult 1681
Gumme i Lindehult, hust
Pehr i samma gård, hust
Ibidem:
Lars i Lindehult, hust
Ibid:
Jon i Lindehult, hust
mtl
1682 Lindehult 1682
Gumme i Lindehult, hust
Pehr i samma gård, hust
Ibidem:
Lars i Lindehult, hust
Ibidem:
Jonn i Lindehult, hust
Ibidem:
Nils i Lindehult, hust
mtl
1685 Lindehult 1685
Gumme i Lindehult, hust
Pehr i samma gård, hust
Ibidem:
Pehr, hust
Lars i samma gård, singel
Ibidem:
Jonn i Lindehult, hust
Nils i samma gård, hust
mtl
1686 Lindehult 1686
Gumme i Lindehult, hust
Båtsm. Pehr i samma gård, hust
Ibidem:
Pehr Jonsson, hust
Ibidem:
Joan i Lindehult, hust
Nils i samma gård, hust
mtl
1687 Lindehult 1687
Gumme i Lindehult, hust
Båtsm. Pehr P i samma gård, hust
Ibidem:
Pehr Jonnsson, hust
Båtsm. Olof Lööf i samma gård
Ibidem
Jon, hust, och Nils, hust
mtl
1688 Lindehult 1688
Gumme i Lindehult, hust, 1 son
Båtsm Pehr P i samma gård, hust
Ibidem:
Pehr P?, hust, 1 piga
Båtsm Olof Lööf i samma gård
Ibidem:
Jonn M, hust, 1 son, 1 dotter
Nils i samma gård, hust
mtl
1689 Lindehult 1689
Gumme i Lindehult, hust, 1 son
Båtsm Pehr P i samma gård, hust
Ibidem:
Pehr J, hust
Båtsm. Olof Lööf
Ibidem:
Jonn M, hust, 1 son, 1 dotter
Nils i samma gård
mtl
1690 Lindehult 1690
Gumme Månsson, hust, 5/16 mtl
Per Persson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Johan Sunesson
Ibidem:
Per Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Olof Löf
Ibidem:
Jon Månsson, hust, ½ mtl, 1 son
Nils Ingesson, hust, ½ mtl
mtl
1691 Lindehult 1691
Gumme Månsson, hust, 5/16 mtl
Per Pehrsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Johan Sunesson, hust
Ibidem:
Pehr Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm Olof Lööf
Ibidem:
Jonn Månsson, hust, ½ mtl
Nils Ingeson, hust, ½ mtl
mtl
1692 Lindehult 1692
Gumme Månsson, hust, 5/16 mtl
Nils Matsson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Johan Sunesson, hust
Ibidem:
Pehr Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Olof Lööf
Ibidem:
Jon Månsson, hust, ½ mtl
Nils Ingesson, hust, ½ mtl
mtl
1693 Lindehult 1693
Gumme Månsson, hust, 5/16 mtl
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Johan Sunesson, hust
Ibidem:
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Olof Lööf
Ibidem:
Jöns Månsson, hust, ½ mtl
Nils Ingesson, hust, ½ mtl, 1 dotter
mtl
1694 Lindehult 1694
Gumme Månsson, hust, 5/16 mtl
Nils Matzon, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Johan Sunesson, hust
Ibidem:
Pehr Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm Olof Lööf
Ibidem:
Jonn Månsson, hust, ½ mtl
Nils Ingesson, hust, ½ mtl
mtl
1695 Lindehult 1695
Gumme Månsson, hust, 5/16 mtl
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Johan Sunesson Hult, hust
Ibidem:
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Olof Lööf
Ibidem:
Jonn Månsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Nils Ingesson, hust, ½ mtl, 1 dräng
mtl
1696 Lindehult 1696
Gumme Månsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Johan Sunesson Hult, hust
Ibidem:
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Oluf Lööf
Ibidem
Jonn Månsson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Nils Ingesson, hust, ½ mtl
mtl
1697 Lindehult 1697
Gume Månsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Nills Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonn Sunesson Hullt, hust
Ibidem:
Jonn Månsson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Nils Ingesson, hust, ½ mtl, 1 son, 1 dotter
Ibidem:
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm. Oluf Lööf
mtl
1698 Lindehult 1698
Gume Månsson, hust, 5/16 mtl, 1 son
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Nr 197? Johan Sunesson Hult
Ibidem:
Jonn Månsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Nils Ingesson, hust, ½ mtl, 1 son
Ibidem:
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 piga
Båtsm nr 198 Oluf Lööf
mtl
1699 Lindehult 1699
Gumme Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Mattsson, hust, 5/24 mtl
Sune Gummesson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Johan Sunesson Hullt, hust
Ibidem:
Jonn Månsson, hust, ½ mtl
Nils Ingesson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl (notering: pigan för ung)
Båtsm Oluf Lööf
mtl
1700 Lindehult 1700
Gumme Mån., hust, 5/24 mtl, 1 dotter
Nils Mattsson, hust, 5/24 mtl
Sune Gummesson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Johan Sunesson Hult, hust
Ibidem:
Jonn Månsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Nils Ingesson, hust, ½ mtl, 1 son
Måns Larsson, hust (inget mantal anges)
Ibidem:
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Oluf Lööf
mtl
1701 Lindehult 1701
Gumme Månsson, hust, 5/24 mtl, 1 dotter
Nils Mattsson, hust, 5/24 mtl
Sune Gummesson, hust, 5/24 mtl
Båtsm Johan Sunesson Hult, hust
Ibidem:
Jonn Månsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Nills Ingesson, hust, ½ mtl, 1 son
Måns Larsson, hust (inget mantal anges)
Ibidem:
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Oluf Lööf
mtl
1702 Lindehult 1702
Gumme M., hust, 5/24 mtl
Nills Mattsson, hust, 5/24 mtl
Sune Gummesson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Johan S Hullt, hust
Ibidem:
Jonn Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, 1 son
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonsson, singel, ¼ mtl
Ibidem:
Per Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Oluf Lööf
mtl
1703 Lindehult 1703
Gumme Månsson, hust, 5/24 mtl
Nils Mattsson, hust, 5/24 mtl
Sune Gummesson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Johan Sunesson, Hult, hust
Ibidem:
Jonn Månsson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, 1 son
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnsson, singel, ¼ mtl
Ordinarie Karl Måns Swensson Örn, hust
Fördubbl. Swen Hafninsson? Abborre
Ibidem
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm Oluf Lööf
mtl
1704 Lindehult 1704
Jon Månsson, hust, ¼ mtl
Nills Ingesson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnsson, singel, ¼ mtl
Ord. Karl Måns Swensson, hust (endast hustrun står i mtl)
Fördubbl. Swen Abborre
Ibidem:
Per Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Oluf Lööf
mtl
1705 Lindehult 1705
Änkan, 5/24 mtl
Nils Mattsson, hust, 5/24 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Israel Hult
Ibidem:
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
Nils Ingesson, hust, ¼ mtl, 1 son
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Abborre
Ibidem:
Per Jonnsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Lööf
mtl
1706 Lindehult 1706
Änkan, 5/32 mtl, 1 dräng
Jon Andersson, hust, 5/16 mtl (har tidigare stått Nils; överstruket)
Sune Gumesson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Israel Hullt
Ibidem:
Lars Jonsson, hust, ½ mtl
Nils Ingelsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm Måns Lööf
mtl
1707 Lindehult 1707
Sidan verkar saknas i mantalslängden


1708 Lindehult 1708
Änkan, 5/32 mtl, 1 dräng
Joan Andersson, hust, 5/16 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Israel Hult
Ibidem:
Lars Jonnsson, hust, ½ mtl
Inge Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Pehr Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Lööf
mtl
1709 Lindehult 1709
Änkan, 5/24 mtl, 1 dräng
Johan Andersson, hust, 5/24 mtl
Sune Gummesson, hust, ?/24 mtl
Båtsm. Håkan Hullt
Ibidem:
Lars Jonnsson, hust, ½ mtl
Inge Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 personer inhyses
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Pähr Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Lööf
mtl
1710 Lindehult 1710
Änkan, 5/24 mtl
Jonn Andersson, hust, 5/24 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Håkan Hult
Ibidem:
Lars Jonnsson, hust, ½ mtl
Inge Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Pähr Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Lööf
mtl
1711 Lindehult 1711
Pär Carlsson, hust, 5/32 mtl
Swen Staffansson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Sune Gumesson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Hult (vakant?)
Ibidem:
Lars Jonsson, hust, ½ mtl
Inge Nilsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Lööf, singel
mtl
1712 Lindehult 1712
Pär Carlsson, hust, 5/32 mtl
Swen Staffansson, hust, 5/16 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Hult (vakant?)
Ibidem:
Lars Jonsson, hust, ½ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Löf
mtl
1713 Lindehult 1713
Pär Carlsson, hust, 5/32 mtl
Nils Mattsson, hust, 5/32 mtl
Swän Gummesson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Hullt (vakant?)
Ibidem:
Lars Jonnsson, hust, ½ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Pär Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Löf
mtl
1714 Lindehult 1714
Pähr Carlsson, hust, 5/32 mtl
Nils Mattsson, hust, 5/16 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Hult (vakant?)
Ibidem:
Lars Jonsson, hust, ½ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Pähr Jonsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Lööf?, hust
mtl
1715 Lindehult 1715
Pär Carlsson, hust, 5/24 mtl
Nils Matsson, hust, 5/24 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Hult, hust
Ibidem:
Lars Jonnsson, hust, ¼ mtl
Jöns Jonnsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Pär Jonnsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Nils Lind
mtl
1716 Lindehult 1716
Pär Carlsson, hust, 5/32 mtl
Nils Matsson, hust, 5/32 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Jon Hullt, hust
Ibidem:
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Jon Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Måns Larsson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, son Pähr
Båtsm. Måns Lind, hust
mtl
1717 Lindehult 1717
Pähr Carlsson, hust, 5/24 mtl
Nils Matsson, hust, 5/24 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. Jon Hullt, hust
Ibidem:
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl (Namnet Jöns Jonsson står överstruket och ersatt med Pähr Pährsson)
Måns Larsson, hust, ½ mtl
Ibid:
Pähr Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Lind, hust
mtl
1718 Lindehult 1718
Pähr Carlsson, hust, 5/24 mtl
Nils Mattsson, hust, 5/24 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/24 mtl
Båtsm. John? Hult, hust
Ibidem:
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl
Ibidem:
Pähr Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Lind
mtl
1720 Lindehult 1720
Pär Carlsson, hust, 5/24 mtl
Matts Nilsson, singel, 5/24 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/24 mtl
Nills Mattsson inhyses, utgammal och sjuk
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Pär Jonsson (Jönsson?), hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Lars Jönsson (Jonsson?), hust, ½ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
mtl
1721 Lindehult 1721
Matts Nilsson, singel, 5/16 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/16 mtl
Nils Mattissons hustru, gammal, sjuk
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Pähr Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Petter (Pehr?) Pärsson, ¼ mtl, hust
Måns Larsson, hust, ½ mtl
mtl
1722 Lindehult 1722
Matts Nilsson, hust, 5/16 mtl
Sume Gumesson, hust, 5/16 mtl
Jon Hult, hust
Per Jonsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Lars Jonsson, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl
mtl
1723 Lindehult 1723
Pär Nilsson, hust, 3/16 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, son Jonn, 1 dotter
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Carl Jonsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl
mtl
1724 Lindehult 1724
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Jonn Hult, hust
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, son Joan
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl, son Lars?
mtl
1725 Lindehult 1725
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/16 mtl, 1 dotter
Båtsm. Joan Hult, hust
Ibidem:
Pär Joansson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl, 1 son
mtl
1726 Lindehult 1726
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Sune Gumesson, hust, 5/16 mtl, dräng Nils, 1 piga
Båtsm. Joan Hult, hust
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, son Joan
Båtsm. Måns Lind
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl, son Pär
mtl
1727 Lindehult 1727
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jönsson, singel, 5/16 mtl, 1 piga
Gamle bonden Sune Gumesson, hust, han utgammal
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, söner Jon och Erick
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ½ mtl, son Lars
mtl
1728 Lindehult 1728
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl (ev står det ”mor” vid markeringen för bondmoran, skulle kunna vara Pärs mor istället för hans hustru)
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Gamle bonden Sune Gumesson, hust, han utgammal
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, son Erick
Båtsm. Måns Lindh, hust
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson (Carlsson?), hust, son Pär
mtl
1729 Lindehult 1729
Pär Nilsson, hust (trol. mor enl. notering), 5/16 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Gamla bonden Sune Gumesson, hust, han utgammal
Ibidem: Pär Jönsson, hust, ½ mtl, son Erik
Båts. Måns Lind, hust
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, ½ mtl, Bor i Gantesbo och brukar här, drängar Nils och Zachris
mtl
1730 Lindehult 1730
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, dess moder inhyses
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Gamle bonden Sune Gumesson, hust, inhyses, han utgammal
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, son Erick
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Måns Larsson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1731 Lindehult 1731
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Gamle bonden Sune Gumesson, hust, han utgammal, hustrun (…) medförd är 76 år, bör således slippa
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, son Erick
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Jan Andersson, singel, ¼ mtl (min notering: Måns Larsson står överstruken, ersatt med Jan Andersson)
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1732 Lindehult 1732
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Gamle bonden Sune Gumesson, han utgammal
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, son Anders (son Erick är överstruken)
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Jan Andersson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1733 Lindehult 1733
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ¼ mtl, son Anders
Erick Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Jan Andersson, hust, ¼ mtl
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1734 Lindehult 1734
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, dräng Isack
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Erick Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Jan Andersson, hust, ¼ mtl
Erick Ericksson, hust, ¼ mtl, son Anders
mtl
1735 Lindehult 1735
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, dräng Daniel
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, singel, ¼ mtl, dess moder inhyses
Erich Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust ,1/4 mtl
Jan Andersson, hust, ¼ mtl
Erick Ericksson, hust, ¼ mtl, son Anders (omnämnes: dotter Elsa? Ericksdotter)
mtl
1736 Lindehult 1736
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Jon Hult
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Måns Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Olsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Jan Andersson, hust, ¼ mtl
Rik Eriksson, hust, ¼ mtl, son Anders, 1 dotter
mtl
1737 Lindehult 1737
Pär Nillsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Fru Friherrinnan Hederstierna brukar ¼ mtl
Erick Eriksson, hust, ¼ mtl, son Anders
mtl
1738 Lindehult 1738
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl, 1 piga
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Ohlsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Erick Eriksson, hust, ¼ mtl, son Anders, 1 dotter
mtl
1739 Lindehult 1739
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Ohlsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Erick Eriksson, hust, ¼ mtl, son Anders
mtl
1740 Lindehult 1740
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jon
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jon Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Olof
Pär Pärsson, hust, ¼ (½?) mtl, dräng Swän
And. Eriksson, singel, ¼ mtl
mtl
1741 Lindehult 1741
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, dräng Jon
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Carl Hult, ogift
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Ohlssons änka, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
Anders Eriksson, singel, ¼ mtl
mtl
1742 Lindehult 1742
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Carl Hult, ogift
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Ohlssons änka, ¼ mtl, dräng Jon
Pär Pärsson, hust, ½ mtl
And. Eriksson, singel, ¼ mtl, 1 piga
mtl
1743 Lindehult 1743
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
And. Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Carl Hult, ogift
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Gerton Lind, hust
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl, son Jon (el. Jöns?)
And. Eriksson, singel, ¼ mtl, 1 piga
mtl
1744 Lindehult 1744
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
And. Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Carl Hult, ogift
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Gerton Lind, hust
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ½ mtl, son Jon, 1 piga
And. Ericksson, singel, ¼ mtl, 1 piga
mtl
1745 Lindehult 1745
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jonsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Karl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erick Persson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm Lind vakant
Ibidem:
Jon Persson, hust, ¼ mtl
Per Persson, singel, ½ mtl, son Jon, 1 piga
And. Ericksson, singel, ¼ mtl
mtl
1746 Lindehult 1746
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Erich Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Bryniel
Båtsm. Lind vakant
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl
Anders Eriksson, singel, ¼ mtl, 1 piga
mtl
1747 Lindehult 1747
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Erich Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lind vakant
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nye Jon Pärsson, singel, ¼ mtl
Anders Erichsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
mtl
1748 Lindehult 1748
Per Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils
And. Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Erich (oläsl, bör vara Persson), hust, ¼ mtl
Båtsm. Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jon Persson, hust, ¼ mtl
Per Persson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Nya Jon Persson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Anders Erichsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
mtl
1749 Lindehult 1749
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils (står i mtl som dotter)
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erick Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, son Anders
Nye Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Margin?
Anders Ericksson, singel, ¼ mtl, piga Elin
mtl
1750 Lindehult 1750
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, son Anders
Unge Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Gertru?
And. Eriksson, singel, ¼ mtl, piga Elin
mtl
1751 Lindehult 1751
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erich Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jonn Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, son Anders, piga N
Unge Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Elin. Dotter Järtru till Kroxmåla i Kåraböket
Anders Eriksson, singel, ¼ mtl, piga Elsa
mtl
1752 Lindehult 1752
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, son Nils
And. Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Lind, hust
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, son Anders, piga Annika
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Eriksson, singel, ¼ mtl, piga Elsa
mtl
1753 Lindehult 1753
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, dotter Elin
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas, dotter Botila
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm Swen Lind, hust
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, son Anders, piga Maja
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
And. Eriksson, singel, ¼ mtl, piga Elsa
mtl
1754 Lindehult 1754
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, dotter Elin
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Nils, dotter Botil
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Erick Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Swen Lind, hust
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Lars, dotter Elin
And. Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Annicka
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Brita
Anders Eriksson, singel, ¼, piga Maja
mtl
1755 Lindehult 1755
Pär Nilsson, hust, 5/16 mtl, dotter Elin
And. Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Nils och dotter Botill
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl, son Gume
Båtsm. Lind vakant
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
And. Eriksson, singel, ¼ mtl, pig. Maja
mtl
1756 Lindehult 1756
Pär Nilssons änka, 5/32 mtl, dotter Karin, dräng Bonde
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Gumme, dotter Botill
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Båtsm Lind vakant
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Anders Eriksson, singel, ¼ mtl, piga Maja
mtl
1757 Lindehult 1757
Pär Nilssons änka, 5/32 mtl, dotter Karin, dräng Håkan
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl
And. Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas, dotter Botill
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Båtsm. Lind, vakant
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
And. Eriksson, singel, ¼ mtl, piga Maja
mtl
1758 Lindehult 1758
Olof Nilsson, hust, 5/32 mtl
Petter Andersson, hust, 5/32 mtl
And. Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas, dotter Botilla
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Jöns Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Ingre
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
And. Eriksson, singel, ¼ mtl, pig Maja
mtl
1759 Lindehult 1759
Olof Nilsson, hust, 5/32 mtl
Peter Matsson, hust, 5/32 mtl
Anders Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas, dotter Botilla
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm.Jöns Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Lars, dotter Elin
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
And. Eriksson, singel, ¼ mtl, piga Maja
mtl
1760 Lindehult 1760
Olof Nilsson, hust, 5/32 mtl
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl
And. Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas, dotter Botil
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter
Erik Pärsson, singel, ¼ mtl, son Jonas
Båtsm. Jöns Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, döttrar Elin, Ingbor
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Sara
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, ref.soldat Johan
And. Eriksson, singel, ¼ mtl, piga Maja
mtl
1761 Lindehult 1761
Olof Nilsson, hust, 5/32 mtl
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl
And. Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Pär, dotter Botill
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingbor
Erik Pärsson, singel, 1/8 mtl, dotter Kierstin
Gume Eriksson, singel, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, döttrar Ingor och Elin
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
And. Ericksson, singel, piga Maja
mtl
1762 Lindehult 1762
Olof Nilsson, hust, 5/32 mtl
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, dräng Johannes
And Jönsson, hust, 5/16 mtl, son Jonas, piga Elin
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Ingbor
Erik Pärsson, singel, ¼ mtl, dotter Kierstin, dräng (oläsl)
Båtsm. Jöns Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, döttrar Ingbor, Elin
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl,
Jon Staphansson, hust, ¼ mtl, piga Maja
mtl Notering om ref soldat Mats för nr 47 kongl….
1763 Lindehult 1763
Olof Nilssons änka, 5/32 mtl, dräng Nils
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl
Jonas Andersson, singel, 5/32 mtl, piga Kierstin
Peter Jonssons änka, 5/32 mtl, bor i Brinkabo
Båtsm. Carl Hult, hust
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingbor
Erik Pärsson, singel, ¼ mtl, dotter Ingred
Båtsm. Jöns Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, döttrar Ingbor, Elin
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Maja
Jöns Staffansson, hust, ¼ mtl
mtl
1764 Lindehult 1764
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl
Jöns Andersson, singel, 5/32 mtl, piga Karin
Petter Jonssons änka, 5/32 mtl, dräng Isak
Båtsm. Hult vakant
Ibidem:
Anders Persson, hust, ¼ mtl, son Petter, piga Inger
Erik Persson, singel, ¼ mtl, döttrar Ingre, Kierstin
Båtsm Jonas Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jon Persson, hust, ¼ mtl, döttrar Ingabor, Elin
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Nya Jon Persson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
Jan Staffansson, hust, ¼ mtl
mtl
1765 Lindehult 1765
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl
Peter Mattsson, hust, 5/32 mtl
Jöns Andersson, singel, 5/32 mtl, dräng Jonas, piga Gertru
Peter Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Hult vakant
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, 1/8 mtl
Peter Andersson, hust, 1/8 mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Kirstin
Båtsm. Jöns Lind, ogift
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
mtl
1766 Lindehult 1766
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jöns Andersson, singel, 5/32 mtl, piga Kiersten
Peter Pärsson, hust, 5/32 mtl, dräng Jonas, 2 gossar
Båtsm. Hult vakant
Volontär Gume? Linberg, hust, 1 gosse
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 3 flickor
Peter Andersson, hust, 1/8 mtl
Erik Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingvor, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Joen Lind, hust, dess svärmor inhyses, utgammal, 1 flicka
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl, dotter Elin
Håkan Larsson, singel, 1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jaen Staffansson, hust, ¼ mtl, 3 flickor
mtl
1767 Lindehult 1767
Jonas Bondesson, hust, 5/23 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jöns Andersson, singel, 5/32 mtl, piga Lena
Peter Pärsson, hust, 5/32 mtl, dräng Jonas, 2 gossar
Båtsm. Hult, vakant
Volontär Gume Linberg, hust, 1 gosse
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, 1/6 mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Peter Andersson, hust, 1/12 mtl
Erik Pärsson, singel, 1/8 mtl, dräng Joen, 1 gosse, 1 flicka
Gume Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lind, hust, dess svärmor inhyses, utgammal, 1 flicka
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dottern Elin bräcklig
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl, 3 flickor
mtl
1768 Lindehult 1768
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jöns Andersson, singel, 5/32 mtl, piga Ingre
Peter Pärsson, hust, 5/32 mtl, dräng Jonas, 2 gossar
Båtsm. Hult vakant
Volontär Gume Linberg, hust, 1 gosse
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, 1/6 mtl, son Pär, 1 gosse, 2 flickor
Petter Andersson, hust, 1/12 mtl
Erik Pärsson, singel, 1/8 mtl, son Pär, döttrar Stina och Kierstin, 1 gosse, 1 flicka
Gume Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Jöns Lind, hust, dess svärmor inhyses, utgammal, 1 flicka
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dottern Elin Bräcklig
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jon Staphansson, hust, ¼ mtl, 4 flickor
mtl
1769 Lindehult 1769
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jöns Andersson, singel, 5/32 mtl, pig Gertrud
Petter Pärsson, hust, 5/32 mtl, dräng Jonas, 2 gossar
Båtsm. Hult vakant
Ibidem:
Anders Pärsson, hust, 1/6 mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Petter Andersson, hust, 1/12 mtl
Erik Pärsson, singel, 1/8 mtl, son Pär, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Gume Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Jöns Lind, hust, dess svärmor inhyses, utgammal, 1 flicka
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Sven Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Kierstin, 1 gosse, 1 flicka
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jon Staphansson, hust, ¼ mtl, 4 flickor
mtl
1770 Lindehult 1770
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jöns Andersson, singel, 5/32 mtl, piga Kierstin
Peter Pärsson, hust, 5/32 mtl, dräng Jonas, 2 gossar
Båtsm. Hult vakant
Ibidem:
And. Pärsson, hust, 1/6 mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 2 flickor
Petter Andersson, hust, 1/12 mtl
Pär Eriksson, singel, 1/8 mtl, piga Stina, dess far inhyses, utgammal
Gume Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Jöns Lind, hust, dess svärmor inhyses, utgammal, 1 flicka
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, 1/8 mtl
Sven Ohlsson, hust, 1/8 mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Unge Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, dotter Stina, 2 gossar, 1 flicka
Jon Staphansson, hust, ¼ mtl, 4 flickor
mtl
1771 Lindehult 1771
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jöns Andersson, singel, 5/32 mtl, piga Kierstin
Petter Pärsson, hust, 5/32 mtl, dräng Jonas
Båtsm. Hult vakant
Ibidem:
Pär Andersson, singel, 1/8 tl, dess mor inhyses, 1 gosse, 2 flickor
Petter Andersson, hust, 1/8 mtl
Pär Eriksson, singel, 1/8 mtl, piga Stina
Gume Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Båtsm. Jöns Lind, hust, 1 flicka
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Unge Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, dotter Stina, 2 gossar, 1 flicka
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
mtl
1772 Lindehult 1772
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Petter Jönsson, hust, 5/32 mtl, dotter Maja
Petter Pärsson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Hult vakant
Ibidem:
Petter Jönsson, 1/8 mtl, bor på no 1 , dräng Daniel
Petter Andersson, hust, 1/8 mtl, piga Giertru
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl, dräng Pär
Gume Jansson, hust, 1/8 tl, piga Stina
Båtsm. Jöns Lind, hust
Ibidem:
Gl Jöns Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
ul. Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Jöns, dotter Stina
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl
mtl
1773 Lindehult 1773
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Petter Jansson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Petter Pettersson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Båtsm. Hult, vaccinerad
Marin And. Pärsson, hust
Ibidem:
Petter Andersson, hust, ¼ mtl, piga Gertrud
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Gumme Jansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lind, hust
Ibidem:
gl. Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dptter Elin, svagsint
Swen Olsson, hust, ¼ tl, dräng Jöns
u. Jon Pärsson, singel, ¼ tl, 2 gossar
Jon Staffansson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
mtl
1774 Lindehult 1774
Jonas B, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Peter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Peter Jansson, singel, 5/32 mtl, piga Malin
Peter Pärsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Båtsm. Jonas Hult, hust, 1 flicka
Ibidem:
Peter Anderssons änka, 1/8 mtl, dräng Jonas
Nils Swensson, hust, 1/8 mtl
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Gume Jaensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lind, hust
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin svagsint
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär 16 år
Jan Staffansson, hust, ¼ mtl, dot Ingre, 1 flicka
mtl
1775 Lindehult 1775
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Petter Jönsson, singel, 5/32 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Båtsm. Jonas Hult, hust, 1 flicka
Ibidem:
Petter Anderssons änka, 1/8 mtl, dräng Johannes
Pär Andersson, singel, 1/8 mtl, piga Giertru
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl, piga Stina, 1 flicka
Gumme Jönsson, hust 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lind, hust
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dottern Elin inhyses, svagsint
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Unge Jöns Pärsson, hsut, ¼ mtl, son Petr
Jaen Staffansson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre, 1 flicka
mtl sid 293
1776 Lindehult 1776
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Petter Jönsson, singel, 5/32 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Båtsm. Jonas Hult, hust
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lind, hust
Inhyses Pär Anderssons änka, intet bruk
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Karin, dottern Elin svagsint
Sune Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, piga Stina
Jan Staffansson, hust, ¼ mtl, dotter Inger
mtl
1777 Lindehult 1777
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Jöns Andersson, singel, 5/32 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar
Båtsm. Jonas Hult, hust
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Gume Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lind, hust
Inhyses Pär Anderssons änka, utan bruk
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dottern Elin, svagsint
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petr
Jan Staffansson, hust, ¼ mtl, dotter Ingre
mtl
1778 Lindehult 1778
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, son Nils 15 år, dotter Stina
Peter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Peter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Swen, piga Stina
Båtsm. Jonas Hult, hust
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Gume Jaensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lind, hust
Inhyses änkan ingier, utfattig
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dottern Elin svagsint
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter
Jaen Staffansson, hust, 1/8 mtl
Jöns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1779 Lindehult 1779
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, son Nils
Peter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Peter Pärsson, hust, 5/16 mtl
Båtsm. Jonas Hult, huts
Ibidem:
Pär Andersson, hust, 1/8 mtl
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl
Jonas Andersson, 1/8 mtl, 1 flicka
Gumme Jaensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lind, hust
Inhyses änkan Inger, utfattig
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Elin, svagsint
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Unge Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär dotter Brita, dotter Stina
Jaen Staffansson, singel, 1/8 mtl, dotter Stina, hustr. Gammal och bräcklig
Jöns Jönsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1780 Lindehult 1780
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, son Nils
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, dräng Abram, piga Lena
Båtsm. Jonas Hult, hustrun svagsint
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl
Gume Jönsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lind, hust
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nya Jon Pärsson, hust, son Petr, dotter Stina
Joen Staffansson, hustrun gammal och bräcklig, 1/8 mtl, dotter Stina
Jöns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1781 Lindehult 1781
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, son Nils
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Anders
Båtsm. Jonas Hult, hustrun svagsint
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Jönsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lind, hust, 2 gossar, 2 flickor
Ibidem:
gl. Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Unga Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Joen Staffansson, hustrun gammal och bräcklig, 1/8 mtl, dotter Stina
Jöns Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1782 Lindehult 1782
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, son Nils
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Anders, piga Stina
Båtsm Hult vakant
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Joensson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Båtsm. Jöns Lind, hust, 2 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Nya Jon Pärsson, hust, ¼ mtl,1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Jöns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1783 Lindehult 1783
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, son Nils, 1 gosse
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Anders, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pär Hult, ogift
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gumme Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Jöns Lind, hust
Ibidem:
Gamle Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, 2 flickor
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nya Jon Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Jöns Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1784 Lindehult 1784
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, son Nils, 1 gosse
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Anders
Båtsm. Pär Hult, ogift
Ibidem:
Per Andersson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Jonas Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gume Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Båtsm Lind vakant
Ibidem:
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, 2 flickor
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl
Jon Pärssons änka, ¼ mtl, dräng Swen, 2 gossar, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jöns Jönsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1785 Lindehult 1785
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, son Nils
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Anders, piga Stina
Båtsm. Pär Hult, ogift
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Inhyses Jonas Andersson, hust, intet bruk
Gume Jönsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, 2 flickor
Båtsm Petter Lind, ogift
Ibidem:
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, 2 flickor
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jon Pärssons änka, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Jöns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1786 Lindehult 1786
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Anders piga Stina?
Båtsm. Pär Hult, ogift
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Inhyses Jonas Andersson, hust, bräckliga och utfattiga
Gume Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Petter Lind, ogift
Ibidem:
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, 2 flickor
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Börjesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl
Jöns Jonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1787 Lindehult 1787
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, son Nils, 1 gosse
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, son Jonas
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Anders, piga Stina
Båtsm. Pär Hult
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Inhyses: Jonas Andersson, hust, bräckliga och utfattiga
Gume Jånsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Lind, ogift
Ibidem:
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Göstaf, 2 flickor
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Börgesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jöns Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1788 Lindehult 1788
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, söner Nils och Petr, 1 gosse
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Anders, piga Stina
Båtsm. Pehr Hult, hust
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl
Inhyses Jonas Andersson, hust, bräckliga och utfattiga
Gume Jonsson, hust, ¼ mtl, son Petr
Båtsm. Petter Lind, ogift
Ibidem:
Jon Pärsson, singel, ¼ mtl, dräng Göstaf, 2 flickor
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Börjesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Jöns Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1789 Lindehult 1789
Jonas Bondesson, hust, 5/32 mtl, son Nils, 1 gosse
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, 5/16 mtl, son Anders, piga Stina, 1 flicka
Båtsm. Pehr Hult, hust
Ibidem:
Pär Andersson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses: Jonas Andersson, hust, bräckliga och utfattiga
Gume Jönsson, hust, ¼ mtl, son Petr, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Jonsson, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Göstaf
Håkan Börgesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse,1 flicka
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
mtl
1790 Lindehult 1790
Nils Ohlsson, singel, 5/32 mtl, piga Lena, dess mor inhyses, utgammal
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina
Petter Pärssons efterlevande, 5/16 mtl, sonen Anders och pigan St(..oläsl)
Båtsm. Pär Hult, hust
Inhyses Carl Carlsson?, hust, han bräcklig och intet bruk
Ibidem:
Pär Anderssons änka, ¼ mtl, dräng Nils
Gumme Andersson?, hust, ¼ mtl, son Petr
Bårsm. Anders Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar
Håkan Börgesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
mtl
1791 Lindehult 1791
Nils Ohlsson, singel, 5/32 mtl, piga Lena och dess Svärmoder?
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina
Petter Pehrssons arvingar, 5/16 mtl, son Anders, dräng Peter, pigor Stina, Ingred
Båtsm. Petter Hult, hust
Inhyses Karl Karlsson, hust
Ibidem:
Pehr Anderssons änka, ¼ mtl, dräng Petter
Gumme Joansson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingaborg
Pehr Eriksson, 1/8 mtl
Båtsm. Lind vakant
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar
Håkan Börgesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
mtl
1792 Lindehult 1792
Nils Ohlsson, singel, 5/32 mtl, piga Karin, dess moder
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina
Petter Jonasson, hust, 5/32 mtl
Anders Pettersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Peter Hult, hust
Ibidem:
Pehr Anderssons änka, ¼ mtl, son Petter
Gume ?Joansson?, hust, 1/8 mtl
Per Eriksson, 1/8 mtl
Båtsm. Lind vakant
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gustaf Swensson, hust, ¼ mtl, dess moder inhyses, bräcklig
Håkan Börjesson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
mtl
1793 Lindehult 1793
Nils Ohlsson, hust, 5/32 mtl, dess mor inhyses, bräcklig
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, son Gustaf, dotter Stina
Petter Jonasson, hust, 5/32 mtl
Anders Pettersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Petter Hult, hust
Ibidem:
Per Anderssons änka, ¼ mtl, son Petter
Gumme Joansson, hust, 1/8 mtl, son Jonn, dotter Ingborg
Pehr Eriksson, singel, 1/8 mtl, piga Ingrid
Båtsm. Petter Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl
Gustaf Swensson, hust, ¼ mtl
Håkan Börgesson, hust, ¼ mtl, dotter Kajsa
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1794 Lindehult 1794
Nils Ohlsson, hust, 5/32 mtl, dräng Petter
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina
Petter Jonasson (el Jonnsson), hust, 5/32 mtl, piga Brita
Anders Pettersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Petter Hult, hust
Ibidem:
Per Anderssons änka, ¼ mtl, son Petter
Gumme Jnnsson (el Jonasson?), hust, 1/8 mtl
Pehr Eriksson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Petter Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl
Gustaf Swensson, hust, ¼ mtl
Håkan Börgesson, hust, ¼ mtl, dotter Kajsa
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1795 Lindehult 1795
Nils Olsson, hust, 5/32 mtl
Peter Mattsson, hust, 5/32 mtl, son Pet., dotter Stina
Peter Jonasson, hust, 5/32 mtl, piga Brita
Anders Petersson, hust, 5/32 mtl, dräng Per
Båtsm. Peter Hult, hust
Ibidem:
Per Anderssons änka, ¼ mtl, son Peter
Gumme Jaensson, hust, 1/8 mtl, dotter Lisken
Per Eriksson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Peter Lind, ogift
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl
Gustaf Svensson, hust, ¼ mtl, dräng Sven
Håkan Börjesson, singel, ¼ mtl, dotter Cajsa
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1796 Lindehult 1796
Nils Olsson, hust, 5/32 mtl, pigan Stina
Petter Mattsson, hust, 5/32 mtl, dotter Stina
Petter Jonasson, hust, 5/32 mtl
Anders Pettersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Petter Hult, hust
Ibidem:
Jaen Persson, hust, ¼ mtl, son Petter
Gumme Jaensson, hust, 1/8 mtl, dotter Lisken
Per Ericsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Petter Lindberg, ogl piga Caisa
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl
Gustaf Swensson, hust, ¼ mtl
Håkan Börjesson, singel, ¼ mtl, dotter Caisa, piga Gertrud
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1797 Lindehult 1797
Nils Olsson, hust, 5/32 mtl
Petter Mattsson, singel, 5/32 mtl, dotter Stina, son Jaen bräcklig
Petter Jonasson, hust, 5/32 mtl
Anders Pettersson, hust, 5/32 mtl, pigan Lena
Båtsm Petter Hult, hust
Ibidem:
Henn? Persson, hust, ¼ mtl, son Petter, dotter Ingrid
Gumunn Joannsson, hust, 1/8 mtl, dotter Lisken
Peter Carlsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm Peter Lindberg, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl
Gustaf Svensson, hust, ¼ mtl, dräng Peter
Gudmun Börgesson, singel, ¼ mtl, dotter Kajsa
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1798 Lindehult 1798
Nils Olsson, hust, 5/32 mtl
Jon Isaksson, hust, 5/32 mtl, dess Svärmor? (… …)
Petter Jonasson, hust, 5/32 mtl, piga Maria
Anders Pettersson, hust, 5/32 mtl
Båtsm. Petter Hult, hust
Ibidem:
Petter Persson, singel, ¼ mtl, piga Ingrid dess Svärmor inhyses, utgammal
Gumme Jonasson (Jonsson?), hust, 1/8 mtl, döttrar Ingaborg, Lisken
Per Eriksson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Petter Lindberg, hust
Ibidem:
Jöns Jönsson, hust, ¼ mtl
Gustaf Swensson, hust, ¼ mtl
Håkan Börgesson, singel, ¼ mtl, dotter Caisa
Nils Månsson, hust, ¼ mtl
mtl
1799 Lindehult 1799
Nils Olsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Peter Jonasson, hust, 5/32 mtl
Jonas Isacksson, hust, 5/32 mtl, dess svärfar inhyses, bräcklig, 1 flicka
Anders Petersson, hust, 5/32 mtl, 3 flickor
Båtsm. Peter Hult, hust
Ibidem:
Peter Pehrsson, singel, ¼ mtl, piga Ingrid, dess far inhyses, utgammal
Gumme Jansson, hust, 1/8 mtl, dotter Lisken, 1 flicka
Peter Eriksson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Peter Lindberg, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Gustaf Svänsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Gustave Magnusson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Cajsa
mtl
1800 Lindehult 1800
Nils Olsson, hust, 5/32 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Petter Jonasson, hust, 5/32 mtl
Jon Isacsson, hust, 5/32 mtl, dess svärfader inhyses, bräcklig, 1 flicka
Anders Pettersson, hust, 5/32 mtl, pigan Lena, 3 flickor
Båtsm Peter Hult, hust, 1 gosse
Ibidem:
Per Pettersson, singel, ¼ mtl, piga Lisken, dess far inhyses, utgammal
Gumme Jaensson, hust, 1/8 mtl, son Jonas
Petter Ericsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Peter Lindberg, hust
Ibidem:
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Gustaf Swensson, hust,1/4 mtl, 2 flickor
Gustaf Magnusson, hust, ¼ mtl
Nils Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 4 flickor
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka