Mantalslängder för Falebo, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Falebo 1633
Swenn i Falebo
jb
1635 Falebo 1635
Swenn i Falebo
jb
1638 Falebo 1638
Swenn i Falebo
jb
1640 Falebo 1640
Swänn i Falebo
jb
1642 Falebo 1642
Suän i Falebo
jb
1644 Falebo 1644
Per Torsson i Falebo, hust
Änkan ibidem
Per och änkan har tillsammans 1 hemman
mtl Endast hustrun och änkan räknas in i mantalslängden
1645 Falebo 1645
Per Torsson i Fallebo, hust
1 hemman
mtl Endast hustrun räknas in i mantalslängden
1646 Falebo 1646
Per Thorsson i Falebäck (bör vara Falebo), hust
½ hemman
mtl
1647 Falebo 1647
Per Torsson i Falebo, hust
1 hemman
mtl
1649 Falebo 1649
Peer Torsson i Falebo, hust.
1 hemman
mtl
1649 Falebo 1649
Per Torsson i Falebo, hust
mtl
1650 Falebo 1650
Per Torsson, hust
mtl
1651 Falebo 1651
Per Torsson i Falebos hustru (bonden ej inräknad i mtl, endast hustrun)


1652 Falebo 1652
Per Torsson i Falebo (endast hutrun inräknad i mantalslängden)
mtl
1653 Falebo 1653
Knekt Per Torsson i Falebo, hust
mtl
1654 Falebo 1654
Knekt Per Torsson i Falebo, hust
mtl
1655 Falebo 1655
Per Toorsson, hust
mtl
1660 Falebo 1660
Peer i Fahleboo, hust
mtl
1663 Falebo 1663
Per i Falleboo
jb
1664 Falebo 1664
Per i Falebo
jb
1665 Falebo 1665
Per i Falebo
jb
1666 Falebo 1666
Per i Falebo
jb
1667 Falebo 1667
Peder Torsson i Falleboda, hust
mtl
1668 Falebo 1668
Pär Torsson i Falebo, hust
Tor i samma gård, hust
mtl
1669 Falebo 1669
Pär Thorsson i Fåhlabo, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1670 Falebo 1670
Per Torsson i Falebo, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1671 Falebo 1671
Per i Falebo, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1673 Falebo 1673
Per i Fallebo, hust
Månsas änka i samma gård är nu gift
mtl SVAR
1675 Falebo 1675
Per i Falebo
jb
1676 Falebo 1676
Pär i Fällebo
jb
1677 Falebo 1677
Per i Faleboo
jb
1678 Falebo 1678
Pär i Fahlebo
jb
1679 Falebo 1679
Peer i Fahleboo
jb
1680 Falebo 1680
Pär i Falleboo
jb
1681 Falebo 1681
Jöns i Falleboda, hust
mtl
1682 Falebo 1682
Jon i Falleboda, hust
mtl
1685 Falebo 1685
Jonn i Falebo, hust
mtl
1686 Falebo 1686
Jonn i Falebo, hust
Båtsm. Pehr i samma gård
mtl
1687 Falebo 1687
Jonn i Fahlebo, hust
Båtsm Pehr Måttståck, hust
mtl
1688 Falebo 1688
Jonn J i Falebo, hust
Båtsm. Pehr Måttståck, hust
mtl
1689 Falebo 1689
Joan J i Falebo, hust
Båtsm. Pehr Måttståck i samma gård, hust
mtl
1690 Falebo 1690
Jon Jonsson, singel, ¾ mtl
Båtsm. Pehr Måttstock, hust
mtl
1691 Falebo 1691
Jonn Jonsson, singel, 3/8 mtl
Tore Olofsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pähr Båtsstock, hust
mtl
1692 Falebo 1692
Jonn Jonsson, singel, 3/8 mtl
Thor Olsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Måttståck, hust
mtl
1693 Falebo 1693
Jonn Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Thor Olofsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Måttståck, hust
mtl
1694 Falebo 1694
Jonn Jonsson, hust, 3/8 mtl
Thor Olofsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Måttståck, hust
mtl
1695 Falebo 1695
Joen Joensson, hust, 3/8 mtl
Toor? Olusson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Måttståck
mtl
1696 Falebo 1696
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Måttståck, hust
mtl
1697 Falebo 1697
Jonn Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Måttståck, hust
mtl
1698 Falebo 1698
Jonn Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nr 150 Pehr Måttståck
mtl
1699 Falebo 1699
Jonn Jönsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Måttståck, hust
mtl
1700 Falebo 1700
Jonn Jönsson, hust, 3/8 mtl
Pehr Pehrsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Måttstock, hust
mtl
1701 Falebo 1701
Jonn Jönsson, singel, 3/8 mtl
Tore Olufsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Pehr Måttståck, hust
mtl
1702 Falebo 1702
Jonn Jonnsson, singel, 3/8 mtl
Tore Olufsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Per Måttståck, hust
mtl
1703 Falebo 1703
Jonn Jonnsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Tore Olufsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Måttståck, hust
mtl
1704 Falebo 1704
Jonn Jonsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Tore Olufsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Per Måttståck, hust
mtl
1705 Falebo 1705
Jonn Jonnsson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Tore Olufsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Per Måttståck. Hust
mtl
1706 Falebo 1706
Jon Jonsson, singel, 3/8 mtl, 1 inhyses kvinna
Tohre Olsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pähr Måttståck, hust
mtl
1707 Falebo 1707
Jonn Jonnson, hust, 3/8 mtl
Tore Olsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pär Måttstock, hust
mtl
1708 Falebo 1708
Jonn Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Tohre Olofsson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pehr Måttstock, hust
mtl
1709 Falebo 1709
Jonn Jonnsson, hust, 3/8 mtl, 1 dräng
Änkan, 3/8 mtl, 1 son
Båtsm. Pähr Måttståck, hust
mtl
1710 Falebo 1710
Jonn Jonnsson, hust, 3/8 mtl
Oläsligt namn, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Pähr Måttståck
mtl
1711 Falebo 1711
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pähr Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskil Måttståck
mtl
1712 Falebo 1712
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pär Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskil Måttståck, hust
mtl
1713 Falebo 1713
Jonn Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pär Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. ?Eskil? Måttståck
mtl
1714 Falebo 1714
Jonn Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pähr Börjesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskill Måttstock, singel
mtl
1715 Falebo 1715
Jonn Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pär Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskill Måttståck
mtl
1716 Falebo 1716
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pär Börjesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskill Mattsson
mtl
1717 Falebo 1717
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pähr Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskill Måttståck, hust
mtl
1718 Falebo 1718
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pähr Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskill Måttståck, hust
mtl
1720 Falebo 1720
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Pär Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Måttstock, hust
mtl
1721 Falebo 1721
Jon Jonsson, hust, 3/16 mtl
Anders Håkansson, singel, 5/16 mtl
Pähr Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskill Måttståck, hust
mtl
1722 Falebo 1722
Jon Jonsson, hust, 3/16 mtl
Anders Håkansson, singel, 3/16 mtl
Pär Börjesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskill Måttståck, hust
Avskedat voluntären Pär Börgesson, utfattig
mtl
1723 Falebo 1723
Jon Jonsson, hust, 3/16 mtl
Anders Håkansson, singel, 3/16 mtl
Pär Börjesson, hust, 3/8 mtl, dräng Pär
Båtsm. Eskill Måttstock, hust
mtl
1724 Falebo 1724
Jonn Joansson, hust, 3/16 mtl
Anders Håkansson, singel, 3/16 mtl
Pär Börgesson, hust, 3/8 mtl, Inhyses: Pär och dess hustru
Båtsm. Eskill Måttståck, hust
mtl
1725 Falebo 1725
Jonn Jonnsson, hust, 3/16 mtl
Anders Håkansson, hust, 3/16 mtl
Pär Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskill Måttstock, hust
mtl
1726 Falebo 1726
Joan Jonsson, hust, 3/16 mtl
Anders Håkansson, hust, 3/16 mtl
Pär Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskill Måttståck, hust
mtl
1727 Falebo 1727
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Gamle bonden Pär Börgesson, hust, han utgammal
Båtsm. Eskill Måttstock, hust
mtl
1728 Falebo 1728
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Eskil Måttstock, ogift
Gamle bonden Pär Börgesson, går och tigger
mtl
1729 Falebo 1729
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Anders Håkansson, hust, ?/? mtl
Båtsm. Måttstock vakant
mtl
1730 Falebo 1730
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttståck, ogift
mtl
1731 Falebo 1731
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, ogift
mtl
1732 Falebo 1732
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Anders Håkansson, singel, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, ogift
mtl
1733 Falebo 1733
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, son Jon
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1734 Falebo 1734
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, son Jonn
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1735 Falebo 1735
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, son Jon
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1736 Falebo 1736
Jon Jonsson, singel, 3/8 mtl, dess föräldrar inhyses
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl, 1 piga
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1737 Falebo 1737
Jon Jonsson, singel, 3/8 mtl
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Gamle bonden Jan Jonsson, hust, han sängliggande
Båtsm. Nils Måttståck, hust
mtl
1738 Falebo 1738
Jon Jonsson, singel, 3/8 mtl
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Gamle bonden Jon Jonsson, hust, han sängliggande
Båtsm Nils Måttstock, hust
mtl
1739 Falebo 1739
Jon Jonsson, singel, 3/8 mtl, dess moder inhyses
Anders Håkansson, hust. 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1740 Falebo 1740
Jon Jonsson, singel, 3/8 mtl, dess moder inhyses
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Nils Måttstock, hust
mtl
1741 Falebo 1741
Jon Jonsson, singel, ¾ mtl, dess moder inhyses
Måns Håkansson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1742 Falebo 1742
Jon Jonsson, singel, 3/8 mtl, dess mor inhyses
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm Måttståck, hust
mtl
1743 Falebo 1743
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Nils Håkansson, singel, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1744 Falebo 1744
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttståck, hust
mtl
1745 Falebo 1745
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Anders Håkansson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1746 Falebo 1746
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Börge Börgesson, singel, 3/8 mtl, 1 piga
Gamle bonden And. Håkansson, hust, han utgammal
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1747 Falebo 1747
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Gamle bonden Anders Håkansson, hust, han utgammal
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1748 Falebo 1748
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Gamle bonden And. Håkansson, hust, han utgammal
Gamle drängen Jonas, ”af Anders”
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1749 Falebo 1749
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Måns
Börge Bögesson, hust, 3/8 mtl, dräng Håkan
Gamle bonden Anders Håkansson, hust, han utgammal
Gamle drängen Jonas Swensson, han bräcklig
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1750 Falebo 1750
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Håkan
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, dräng Pär
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1751 Falebo 1751
Jonn Jonnsson, hust, 3/8 mtl, dräng Håkan
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttståck, hust
mtl
1752 Falebo 1752
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, piga Ingre
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1753 Falebo 1753
Jon Jönsson, hust, 3/8 mtl, piga Ingred
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1754 Falebo 1754
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Olof, piga Ingred
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1755 Falebo 1755
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, piga Ingred
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Nils Måttstock, hust
mtl
1756 Falebo 1756
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Olof
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, piga Catharina
Båtsm. Nils Måttståck, hust
mtl
1757 Falebo 1757
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Olof, piga Ingred
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils, piga Catharina
Båtsm. Nils Måttstock, ogift
mtl
1758 Falebo 1758
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Olof, piga Ingred
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, dräng Jon, piga Caisa
Båtsm. Nils åttstock, hust
mtl
1759 Falebo 1759
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Jon, piga Ingred
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, dräng Pär, piga Segred
Båtsm. Måttstock vakant
mtl
1760 Falebo 1760
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Petter, piga Ingre
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, dräng Swen, piga Segrin
Båtsm. Måttstock, vakant
mtl
1761 Falebo 1761
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Petter
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, dräng Mattis
Båtsm. Måttstock vakant
mtl
1762 Falebo 1762
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, dräng Peter
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jon Måttstock, ogift
mtl
1763 Falebo 1763
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jon Måttstock, hust
mtl
1764 Falebo 1764
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Båtsm. Jan Måttstock, hust
mtl
1765 Falebo 1765
Jon Jönsson, hust, 3/8 mtl, son Jon
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl
Torpare Daniel, hust
Torpare Håkan Andersson, singel
Båtsm. Jan Måttstock, hust
mtl
1766 Falebo 1766
Jonn Jonsson, hust, 3/8 mtl, son Jon, 3 gossar, 3 flickor
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, 5 gossar,1 flicka
Båtsm. Jan Måttstock, hust, 1 flicka.
Torpare Daniel, hust, 1 gosse
Torpare Håkan Andersson, hust, 1 flicka
Inhyses änkan Stina, 4 gossar, 1 flicka, utfattiga
Dito Anders Håkansson, hust, 1 gosse, utgamla utan bruk
mtl
1767 Falebo 1767
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, son Jon, 3 gossar, 3 flickor
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, son Börge, 4 gossar, 1 flicka
Båtsm. Jon Måttstock, hust, 1 flicka
Torpare Daniel, hust, 1 gosse
Torpare Håkan Andersson, hust, 1 flicka
Inhyses Anders Håkansson, hust, 1 gosse, utgamla, juta bruk
Dito änkan Stina, 4 gossar,1 flicka, utfattiga
mtl
1768 Falebo 1768
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, son Jon, 3 gossar, 3 flickor
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, son Börge, 4 gossar, 1 flicka
Båtsm. Jan Måttstock, hust, 1 flicka
Torpare Daniel, hust, 1 gosse
Torpare Håkan Andersson, hust
Inhyses Anders Håkansson, hust, 1 gosse, utfattiga, juta bruk
Änkan Stina, son Swen, bräcklig, 3 gossar, 1 flicka, utgamla, juta bruk
mtl
1769 Falebo 1769
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, son Jon, 3 gossar, 3 flickor
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, son Börge, 4 gossar, 2 flickor
Båtsm. Joen Måttstock, hust
Inhyses:
Anders Håkansson, hust, 1 gosse, utfattiga
Daniel, hust, utfattiga
Swen Jonasson, singel, 3 gossar, 1 flicka, dess mor, utgammal
Håkan Andersson, hust, Torpare.
mtl
1770 Falebo 1770
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, son Jon, dotter Stina, 3 gossar, 3 flickor
Börge Börgesson, hust, 3/8 mtl, son Börge, 4 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jan Måttstock, hust
Torpare Swen Jonsson, singel, dess mor inhyses, utgammal, 3 gossar, 1 flicka
Torpare Håkan Andersson, hust, 1 flicka
Inhyses:
Daniel, hust, utfattiga
And. Håkansson, hust, 1 gosse, utfattiga
mtl
1771 Falebo 1771
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, son Jon, dotter Stina, 3 gossar, 3 flickor
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, 4 gossar, 2 flickor
(..?..) Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jan Måttstock, hust
Inhyses:
Daniel, hust, bräcklig och utfattig
Torpare:
Swen Jonsson, singel, dess mor inhyses, utgammal
Torpare Håkan Andersson, hust
Inhyses:
And. Håkansson, hust, dottern Lena sköter sina gamla föräldrar
mtl
1772 Falebo 1772
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, son Jon, dotter Stina, 3 gossar, 3 flickor
Gamle Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, son Håkan, 4 gossar, 2 flickor
Unge Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, dräng Börge
Båtsm. Jan Måttstock, hust
Torpare Swen Jonsson, singel, dess mor inhyses, utgammal
Torpare Håkan Andersson, hustrun bräcklig
Inhyses:
Daniel, hust, utgamla
And. Håkansson, hust, dottern Lena sköter sina föräldrar.
mtl
1773 Falebo 1773
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, söner Jon och Börje, piga Stina, 2 gossar, 3 flickor
Gamle Börje Börjesson, hust, 3/16 mtl, son Håkan, 1 dotter, 4 gossar, 1 flicka
Unge Börje Börjesson, hust, 3/16 mtl
Båtsm. Jan Måttståck, hust
Torpare Swen Jonsson, pigan Maija, dess mor, utgammal, 2 gossar
Torpare Håkan Andersson, hust, han bräcklig
Inhyses:
Daniel, hust, utgamla
Jan Lång, hust, utfattiga
mtl
1774 Falebo 1774
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, söner Jon och Börge
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl
Dess svärföräldrar inhyses, bräckliga och utfattiga
Unge Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Jan Måttståck, hust
Torpare:
Swen Jonsson, singel, piga Maja, dess mor inhyses, utgammal, 2 gossar
Carl ?Anfrandsson?, hust
Inhyses:
Daniels änka, utfattig
Jan Lång, hust, utfattiga
mtl
1775 Falebo 1775
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, söner Jon och Börge, 1 gosse
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl
Dess svärföräldrar inhyses, bräckliga och utfattiga
Unge Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Jon Måttståck, hust, 1 flicka
Linnamålen? Swen Jönsson, singel, piga Maja, dess mor inhyses, utgammal, 2 gossar
Dito Carl Arfwedsson?, hust, 1 flicka
Res båtsm. Jonas Pärsson, hust, dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Inhyses:
Daniels änka, utfattig
Joen Lång, hust, utfattiga
mtl
1776 Falebo 1776
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, söner Jon, Börge och Swen
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, piga Maja
Dess svärföräldrar inhyses, bräckliga och utfattiga
Unge Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Måttståck vakant
Linnamålen? Swen Jonsson, hust, dess mor inhyses, utgamlla, 2 gossar
Dito Carl Arfvidsson?, hust
Marin Jonas Fahlberg, hust
Inhyses: Daniels änka, utfattig
Inhyses Lon Lång, hust, utfattiga
mtl
1777 Falebo 1777
Jon Jonsson, hust, 3/8 mtl, söner Jon, Börge och Swen
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, piga Maja
Dess svärföräldrar inhyses, bräckliga och utfattiga
Unge Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, gossen Gume 15 år
Båtsm. Pär Måttståck, ogift
Linnamålen:
Swen Jonsson, hust, 2 gossar
Dito Carl Arfwedsson, hust
Marin: Jonas Fahlberg, hust
mtl
1778 Falebo 1778
Jon Jönsson, hust, 3/8 mtl, söner Jon, Börge och Swend, dotter Ingier
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl
Dess svärföräldrar, bräckliga och utfattiga
Unge Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, dräng Gumme
Båtsm. Pär Måttståck, ogift
Linnamåla?
Swen Jonsson, hust, piga Maja
Carl Arfwedsson, hust
mtl
1779 Falebo 1779
Jon Jönsson, singel, 3/16 mtl, dräng Swen, dess mor inhyses, utgammal
Börge Jonsson, singel, 3/16 mtl
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl
Dess svärföräldrar inhyses, bräckliga och utfattiga
Båtsm. Pär Måttstock, hust
Linnemåla:
Swen Jönsson, hust, piga Maja
Anders Arfwedsson, hust, han gammal och bräcklig
mtl
1780 Falebo 1780
Jon Jönsson, hust, 3/16 mtl
Börge Jönsson, singel, 3/16 mtl, dräng Swen, piga Ingre
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl
Dess svärföräldrar inhyses, bräckliga och utfattiga
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, dräng Håkan
Båtsm. Pär Måttstock, hust
Linnamåhla
Swen Jonsson, hust, Maja sjuk och bräcklig
Carl Arfwidssons änka
mtl
1781 Falebo 1781
Börge Jonsson, singel, 3/8 mtl, piga Ingiär
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Dess svärföräldrar inhyses, bräckliga och utgamla
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Måttståck, hust
Linnamåla:
Swen Jonsson, hust
Gume Månsson, hust
mtl
1782 Falebo 1782
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, piga Caisa
Jon Jonsson, 3/16 mtl, bor i ?Långanäs? Och Algutsboda socken, dräng Swen
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl
Dess svärföräldrar, bräckliga och utgamla
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Måttstock, hust
Inhyses: änkan Kirstin, utgammal, 1 flicka
Linnamåhla:
Swen Jonsson, hust
Gumme Månsson, hust
mtl
1783 Falebo 1783
Börje Jonsson, hust, 3/16 mtl
Börje Nillsson, hust, 3/16 mtl, dräng Swen, 1 flicka
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl
Börje Börjesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Måttstock, hustrun gammal och bräcklig
Inhyses änkan Kierstin, utgammal, 1 flicka
Linnemåla:
Swen Jonsson, hust
Gumme Månsson, hust, han bräcklig
mtl
1784 Falebo 1784
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, piga Stina
Börge Nilsson, hust, 3/16 mtl, piga Ingebor, 1 flicka
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse,1 flicka
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Måttstock, hustrun utgammal
Linnamåla:
Swen Jonsson, hust
Gume Månsson, hust, han bräcklig
mtl
1785 Falebo 1785
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Börge Nilsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Måttstock, hustrun utgammal
Linnamåla:
Swen Jönsson, hustrun gammal och bräcklig
Gumme Månsson, hust, han bräcklig
mtl
1786 Falebo 1786
Börje Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Börje Nilsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Börje Börjesson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Båtsm. Pär Måttstock, hustrun utgammal
Linnemåla:
Swen Jonsson, hustrun gammal och bräcklig
Gumme Månsson, hust, han gammal och bräcklig
mtl
1787 Falebo 1787
Börje Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Börge Nilsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Börje Börjesson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Båtsm. Pär Måttstock, hustrun utgammal
Linnemåla:
Swen Jonsson, hustrun gammal och bräcklig, Elias bräcklig
Inhyses: Gume Månsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1788 Falebo 1788
Börje Jonsson, hust, 3/16 mtl
Börje Nilsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl
Börje Börjesson, hust, 3/16 mtl, dräng Petr
Båtsm. Pehr Måttstock, hust
Inhyses: Börje Börjesson, utgammal, dottern Giertru
Linnemåla:
Swen Jonsson, hust, piga Maja, Elias bräcklig
Torp: Gumme Månsson, hust, han bräcklig
mtl
1789 Falebo 1789
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, dräng Sven
Börge Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, dotter Giertru, 1 gosse
Joh Erl Dryselius, cronolänsman, singel
Båtsm. Pehr Måttstock, hustrun sjuk och bräcklig
Inhyses Börge Börgesson, utgammal, dotter Giertru
Linnamåla:
Swen Jonsson, hustrun utgammal och bräcklig, piga Maja
Inhyses: Gumme Månsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1790 Falebo 1790
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, piga Annika
Börge Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pärsson, hust, 3/16 mtl
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, dotter Giertru
Cronolänsman Joh Erl Dryselius, utan bruk, singel
Båtsm. Per Måttstock, hustrun sjuk och bräcklig
Inhyses Börge Börgesson, hust, utgamla
Torp: Swen Jonsson, singel, Maja bräcklig
Inhyses Gumme Månsson, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1791 Falebo 1791
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, piga Stina
Börge Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Pehrsson, hust, 3/16 mtl, dotter Maja räcklig
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, dotter Gertrud, son Peter bräcklig
Kronolänsman Joh Erl Dryselius, hust
Båtsm. Petter Måttstock, ogift
Torp: Maria Larsdotter
Inhyses: Börge Börgesson, hust, utgamla
Torp: Swen Jonsson, singel, pigan Marja
Torp Gumme Månsson, hust
mtl
1792 Falebo 1792
Börje Jonsson, hust, 3/16 mtl
Börje Nilsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Jonas Persson, hust, 3/16 mtl
Börje Börjesson, hust, 3/16 mtl, dotter Gertrud
Kronolänsman Joh Erl Dryselius, hust, piga Maria
Båtsm. Pet. Måttstock, ogift
Torpare Marta Larsdotter
Inhyses Börje Börjesson, hust, utgamla
Torpare Swen Jonsson, piga Maria
Dito Gume Månsson, hust
mtl Torpare Marta Larsdotter är hutru till f båtsman Per Nilsson Måttstock
1793 Falebo 1793
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl
Börge Nilsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Pehrsson, hust, 3/16 mtl, dotter Maria
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, son Peter dotter Gertrud
Kronolänsman Johan Erlan Dryselius, hust
Båtsm. Petter Måttstock, ogift
Torpare: Swen Jonasson?, hust, piga Maija
Inhyses Börge Börgesson, utgammal
Inhyses: Gumme Månsson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1794 Falebo 1794
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, dräng Petter, piga Maria
Börge Nilsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Pehrsson, hust, 3/16 mtl
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, son Petter, dotter Gertrud
Båtsm. Petter Måttstock, ogift
Torpare Swenn Jonnsson, hust
Inhyses Börge Börgesson, hust, utfattiga
Inhyses Gumme Månsson, hust, utfattiga
mtl
1795 Falebo 1795
Börje Jonsson, hust, 3/16 mtl, piga Gertrud
Börje Nilsson, hust, 3/16 mtl, piga Stina
Jonas Pehrsson, hust, 3/16 mtl, dräng Peter
Börje Börjesson, hust, 3/16 mtl, son Peter, döttrar Maria, Greta
Båtsm. Peter Måttstock, ogift
Torpare: Sven Jonasson, dotter Cajsa, hustrun utgammal
Inhyses: Börje Börjesson, hust, utfattiga
Inhyses: Gunne Månsson, hust, utfattiga
mtl
1796 Falebo 1796
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, dräng Elias
Börge Nilsson, hust, 3/18 mtl
Jonas Pehrsson, hust, 3/16 mtl, döttrar Maria och Caisa
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, son Petter, dotter Maria
Båtsm Petter Måttstock, ogift
Torp: Swen Jonasson, hustrun utgammal
Torp: Petter Börgesson, singel
Inhyses: Börge Börgesson, hust, utfattiga
Inhyses: Gumme Månsson, hust, utfattiga
mtl
1797 Falebo 1797
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, dr Elias
Börje Nilsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Persson, hust, 3/16 mtl, dotter Maria
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, son Peter
Båts. Petter Måttstock, ogift
Torp: Swen Jonnsson, hustrun utgammal
Torp: Petter Börjesson, hust
Inhyses: Gumme Månsson, hust, utgamla, dotter Maria
Inhyses: Börje Börjesson, hust, bräckliga
mtl
1798 Falebo 1798
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, dräng Elias
Börge Nilsson, hust, 3/16 mtl
Jonas Persson, hust, 3/16 mtl, dotter Anna
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, söner Petter, Johannes
Båtsm. Petter Måttstock, ogift
Torparen Jonas Swensson, hustrun utgammal
Torparen Petter Börgesson, hust
Inhyses Gumme Månssons änka, utgammal
Inhyses Börge Börgesson, hust, utgamla
mtl
1799 Falebo 1799
Börge Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Börge Nilsson, hust, 3/16 mtl, piga Stina, 3 gossar, 2 flickor
Jonas Pehrsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Börge Börgesson, hust, 3/16 mtl, son Johannes, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Peter Måttstock, ogift
Torp Jon Swänsson, singel, dotter Cajsa
Dito Peter Börgesson, hust
Inhyses Gume Månssons änka, utgammal
Dito Börge Börgessons änka, utgammal
mtl
1800 Falebo 1800
Börje Jonsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Börje Nilsson, hust, 3/16 mtl, pigan Gertrud, 3 gossar, 2 flickor
Jonas Persson, singel, 3/16 mtl, dotter Caisa, 2 gossar, 2 flickor
Börje Börjesson, hust, 3/16 mtl, son Johannes, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Peter Måttstock, hust
Torp: Jon Svensson, singel, dotter Maria
Dito Per Börjesson, hust
Inhyses: Gumme Månsson, utfattig
Dito Börje Börjessons änka, utfattig
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@lovkullen.net

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka