Mantalslängder för Grimmagärde, Algutsboda
Årtal Plats Källa Noteringar
1623 Grimmagärde 1623
Oluf och Måns i Grimegierde
mtl AS
Boskapsl.

1632 Grimmagärde 1632
Oloff i Grimmagärde
jb
1636 Grimmagärde 1636
Olof Dusse i Grimmagärde
mtl AS
1638 Grimmagärde 1638
Oluf i Grimmagärde
mtl AS
1640 Grimmagärde 1640
Olof ??densson, hust Karin Månsdotter
Ryttare Jon Persson Gåse, hust Karin N.dotter
mtl AS
1642 Grimmagärde 1642
Olof Duse (Dufe?), hust Karin Månsdotter
Soldater på skatte och Krone:
h. Karin Nilsdotter
mtl
1643 Grimmagärde 1643
Oloff, hust Karin
Krigsfolk: Jon ?Hahn?, hust Karin
mtl
1643 Grimmagärde 1643
Oluf
mtl s 247
1644 Grimmagärde 1644
Oloff, hust Karin
Jon, hust Karin
mtl
1644 Grimmagärde 1644
Oloff i Grimmagärde
mtl s 415
1645 Grimmagärde 1645
Olof, hust Karin
mtl
1646 Grimmagärde 1646
Olof, hust Karin
mtl
1647 Grimmagärde 16487
Oluff (Duse), hust Karin
mtl AS
1648 Grimmagärde 1648
Olof Olofsson, hust Karin
mtl
1649 Grimmagärde 1649
Olof, hust Karin
mtl
1650 Grimmagärde 1650
Olof, hust Karin
mtl
1651 Grimmagärde 1651
Oluf, hust Karin
mtl
1652 Grimmagärde 1652
Olof, hust Karin
mtl
1653 Grimmagärde 1653
Oloff
mtl
1654 Grimmagärde 1654
Drängen i Grimmagärde
mtl
1656 Grimmagärde 1656
Olof, hust Karin
Jöns bråtfälling, hust Elin,
Inhyses pigan Ingredh, kånan Kierstin utfattiga tiggare
mtl
1657 Grimmagärde 1657
Oluf, hust Karin
Jöns bråtfälling, hust Elin
mtl
1658 Grimmagärde 1658
Oluf, hust Karin, hust Elin
mtl
1659 Grimmagärde 1659
Olof, hust Karin
Hustru Elin
mtl
1660 Grimmagärde 1660
Olof, hust Karin
mtl
1661 Grimmagärde 1661
Olof, hust Karin
mtl
1662 Grimmagärde 1662
Olof, hust Karin
mtl
1663 Grimmagärde 1663
Olof, hustru Karin, soldat
mtl
1664 Grimmagärde 1664
Hemming, hustru Karin, hustru Segred, Oluf förlam.
mtl
1665 Grimmagärde 1665
Heming, Segred, Karin, Carl
Soldaten Anders
mtl
1666 Grimmagärde 1666
Hemming, Segred, Carll, Karin, Anders comd
mtl
1667 Grimmagärde 1667
Heming, Sigridt. Carll, Karin
mtl
1668 Grimmagärde 1668
Heming, hust Segrid
Inhyses Carl, hustru i samma gård, utfattiga
mtl
1670 Grimmagärde 1670
Olof blind och hustru
Änkan Ingreds, son? Per och hust i samma gård
mtl
1671 Grimmagärde 1671
Oluff, hust
Änkan Ingred i samma gård,
Peer husfattig, hust i samma gård
mtl
1675 Grimmagärde 1675
Corporalen Håkon, hust
Knekt Nils, hust
Knekt Nils, hust
Olof, hust
mtl
1676 Grimmagärde 1676
Jöns, hust
Hemming, hust
Knekt Nils, hust
Knekt Nils, hust
mtl AS
1680 Grimmagärde 1680
Korpral Olof, hustru
Ibm:
Besittes av 4 knektar
mtl
1681 Grimmagärde 1681
Korpral Olof, hustru
Hem. Besittes av 4 knektar
mtl AS
1683 Grimmagärde 1683
Corpral, hust
Hem. Besittes av 3 kn
mtl AS
1685 Grimmagärde 1685
Jöns, hust
Pär, hust, utf (utfattig?)
mtl AS
1686 Grimmagärde 1686
Jöns, hust
Per, hust
mtl AS
1687 Grimmagärde 1687 ¾ mtl
Jöns, hust, Per, hust
mtl
1688 Grimmagärde 1688 ¾ mtl
Per, hust, Jöns, hust
mtl
1689 Grimmagärde 1689 ¾ mtl
Jöns, hust, Per, hust
mtl
1690 Grimmagärde 1690 ½ mtl
Jöns, hust, Per, hust
mtl
1691 Grimmagärde 1691 ¾ mtl
Håkon, hust (2 p)
Nils, hust, Sven (el Sone?), hust (4 p)
mtl
1692 Grimmagärde 1692 ½ mtl
Jon, hust, Per, hust
mtl
1692 Grimmagärde 1692
Per, hust
Sonen Fullmo lille
Dottern Segret lilla
Jon Nilsson, hust
Katekismi-längd 1692 av Sölve Olsson från AS
1693 Grimmagärde 1693 ½ mtl
Jon, hust, Per, hust
mtl
1694 Grimmagärde 1694 1? mtl
Jon, hust
Pär, hust, piga Elisabet (piga)
mtl
1695 Grimmagärde 1695 ½ mtl
Jaen??, hust
Pär, hust, piga Elisabet (1 piga)
mtl
1697 Grimmagärde 1697
Jon, Carl?, Päder?
Jb
1699 Grimmagärde 1699
Jon, Per
jb
1701 Grimmagärde 1701 ½ mtl
Jon, hust
Pär, hust, dr. Fullmo (min anm: Fullmo är noterad som son)
mtl
1702 Grimmagärde 1702
Jon, hustru
Dräng Fullmo (1 p) anm. brukare
Änkan Giertrud (inhyses)
mtl
1703 Grimmagärde 1703
Jon, hust
Gudmund, hust
dr. Fullmo
mtl
1704 Grimmagärde 1704
Jon, hust
Gudmund, hust, dr. Fullmo
mtl
1705 Grimmagärde 1705
Jon, hustru
Gumme, hustru
dr. Fullmo
mtl
1706 Grimmagärde 1706
Jon, hustru, Gume, hustru
dr. Fullmo?
mtl
1707 Grimmagärde 1707
Jon, hust
Gumme, hust
Fullmo?, hust
mtl
1708 Grimmagärde 1708
Jonn, Gumme och Fullmo
jb
1710 Grimmagärde 1710
Jon, Gumme
jb
1712 Grimmagärde 1712
Jon och Gumme
jb
1714 Grimmagärde 1714
Jonas?, Gume
jb
1716 Grimmagärde 1716
Jon och Gumme
jb
1717 Grimmagärde 1717
Jon, hust
Förlof. Rytt. Gumme, hust (anm. mannen eländig)
mtl
1718 Grimmagärde 1718
Jon, hust
mtl
1719 Grimmagärde 1719
Jonn, hustru
Förlovad skytt:
Gummund, hustru
rgd
1720 Grimmagärde 1720
Jon och Gume
jb
1721 Grimmagärde 1721
Joan och Gumme
jb
1723 Grimmagärde 1723
Jonn
Gumme
rgd
1724 Grimmagärde 1724
Jonn
Gumme
rgd
1725 Grimmagärde 1725
Joan
Gumme
Pig. Ingrid (möjl. Sigrid)
rgd
1726 Grimmagärde 1726
Hust Kirstin
Pigan Ingrid
Gumme
Dotter Segrid
rgd
1727 Grimmagärde 1727
Änkan Kirstin (anm. obs)
Gumme
Dotter Ingrid (Segrid?)
rgd
1728 Grimmagärde 1728
Gumme
Dottern Sigrid
rgd
1729 Grimmagärde 1729
Gumme, dotter Sigred
Nils
rgd
1730 Grimmagärde 1730
Gumme
Dot. Segrid
Nils
rgd
1731 Grimmagärde 1731
Gumme
Pig. Segrid
dr. Swen
Nils
rgd
1732 Grimmagärde 1732
Gumme
Dotter Sigrid
Nils
rgd
1733 Grimmagärde 1733
Gumme, Nils
rgd
1734 Grimmagärde 1734
Gume
Son Swen
Nils
rgd
1736 Grimmagärde 1736
Oluf
p. Britta, Nils
rgd
1737 Grimmagärde 1737
Oluf
Nils
rgd
1738 Grimmagärde 1738
Oluf
Nils
rgd
1739 Grimmagärde 1739
Oluf
Nils
rgd
1740 Grimmagärde 1740
Oluf, Nils?
rgd
1742 Grimmagärde 1742
Sigrid, Kirstin
jb
1744 Grimmagärde 1744
Måns Persson, hust
Änkan Kierstinn (1 p)
Son Jacob
Dotter Sigrid
mtl
1745 Grimmagärde 1745
Måns Pärsson, hust
Änkan Kirstin
Son: Pär
mtl
1746 Grimmagärde 1746
Måns Persson, hust
Änkan Kirstin
Son Pär
Dot. Sigrid
mtl
1747 Grimmagärde 1747
Måns Persson, hust
Änkan Kirstin
Son Per dotter Sigrid (möjl Ingrid?)
mtl
1748 Grimmagärde 1748
Måns Persson, hust
Änkan Kirstin
Börje Persson, hust
Pig. Annika (1 piga)
mtl
1749 Grimmagärde 1749
Måns Persson, hust
Enkan Kirstin
Börje Persson, hust
Pig. Annicka
mtl
1750 Grimmagärde 1750
Måns Persson, hust
Enkan Kirstin
Dot. Annicka
Börje Persson, hust
mtl
1751 Grimmagärde 1751
Måns Persson, hust
Petter? Jonasson, hust
Börje Persson, hust
mtl
1752 Grimmagärde 1752
Måns Persson, hust
Petter Jonsson, hust
Börge Persson, hust
mtl
1754 Grimmagärde 1754
Måns Persson, hust ¼ mtl
Dotter Catharina
Petter Jonsson, hust 1/8 mtl
Börje Persson, hust 1/8 mtl
mtl
1755 Grimmagärde 1755
Måns Persson, hust ¼ mtl
Dotter Catrina
Petter Jonsson, hust 1/8 mtl
Börge Persson, hust 1/8 mtl
mtl
1756 Grimmagärde 1756
Måns Persson, hust ¼ mtl
Döttrar Cattrina och Ingrid
Petter Jonsson, hust 1/8 mtl
Börje Persson, hust 1/8 mtl
mtl
1757 Grimmagärde 1757
Måns Persson, hust ¼ mtl
Petter Jonsson, hust 1/8 mtl
Börje Persson, hust 1/8 mtl
mtl
1758 Grimmagärde 1758
Måns Persson, hust ¼ mtl
Dotter Ingrid
Petter Jonsson, hust 1/8 mtl
Börje Persson, hust 1/8 mtl
mtl
1759 Grimmagärde 1759
Måns Persson, hust ¼ mtl
Döttrar Ingrid och Elin
Petter Jonsson, hust 1/8 mtl
Börje Persson, hust 1/8 mtl
mtl
1760 Grimmagärde 1760
Måns Persson, hust ¼ mtl
Dotter Elin
Börje Persson, hust
Piga Ingrid
mtl
1761 Grimmagärde 1761
Måns Persson, hust ¼ mtl
Dotter Segrid (alt. Ingrid?)
Börje Persson, hust 1/8 mtl
Johan Jonasson, hust 1/8 mtl
p. Kierstin
mtl
1762 Grimmagärde 1762
Måns Persson, hust, ¼ mtl
Döttrar Elin och Marta
Börje Persson, hust, 1/8 mtl
Johan Johansson, hust 1/8 mtl
mtl
1763 Grimmagärde 1763
Måns Jonsson, hust ¼ mtl
Döttrar Elin och Karin
Börje Jonsson, hust 1/8 mtl
Joan Jonsson, hust 1/8 mtl
mtl
1764 Grimmagärde 1764
Måns Persson, hust ¼ mtl
Döttrar Elin och Karin
Son Petter
Börje Jonsson (möjl Persson), hust 1/8 mtl
Johan Jonsson, hust 1/8 mtl
Piga Kierstin (piga)
mtl
1765 Grimmagärde 1765
Måns Persson, hust ¼ mtl
Son Petter
Döttrar Elin och Karin
Börje, hust 1/8 mtl
Gossen sonen Petter
Johan, hust 1/8 mtl
Pigan Kirstin
mtl
1767 Grimmagärde 1767
Börge, hust 1/8 mtl
Son Per (vuxen) Nils, Anders, dot. Stina (minderåriga)
Johan, hust 1/8 mtl
Son Måns, dot Majia (2 minderåriga)
Pig. Kirstin
Måns, hust ¼ mtl
dot. Elin, dot. Karin, son Per (alla vuxna)
mtl
1768 Grimmagärde 1768
Börge, hust 1/8 mtl
Son Per, son Nils 15 år
Johan, hust 1/8 mtl
Måns, hust ¼ mtl
Döttrar Elin, Karin, dr. (son?) Nils
mtl
1769 Grimmagärde 1769
Börje, hust 1/8 mtl
Son Pär
Son Nils, 16 år
Johan, hust 1/8 mtl
Måns, hust 1/8 mtl
Dotter Elin
Nils, hust 1/8 mtl
mtl
1770 Grimmagärde 1770
Börje, hust 1/8 mtl
Son Nils 17 år
Johan, hust 1/8 mtl
Måns, hust 1/8 mtl
Dotter Elin
Nils, hust 1/8 mtl
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1770. Detta har kompletteras med uppgifter ur vissa mantalslängder från Algutsbodaskivan vilka ej finns tillgängliga digitalt. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
AS = Algutsbodaskivan, framtagen år 2003 av Sven-Åke Nykvist, Niclas Rosenbalch och Lennart Karlsson.
 
 
<<Tillbaka