Mantalslängder för Björnabygden, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Björnabygden 1633
Swen i Björnabygden
jb bild 37
1635 Björnabygden 1635
(inget namn)
jb bild 132
1638 Björnabygden 1638
Svenn i Björnabygden
jb bild 341
1640 Björnabygden 1640
Swän i Björnabygden
jb bild 356
1642 Björnabygden 1642
Swän i Björnabygden
jb bild 361
1644 Björnabygden 1644
Swen i Björnabygden, hust
Sone ibidem – ingen bonde, endast hustru (min anm: bonden utgl?)
Tillsammans ½ hemman
mtl sid 275
1644 Björnabygden 1644
Swen i Björnabygden, hust.
Ibidem:
Sone – ingen bonde, endast hustru (min anm: bonden utgammal?)
Tillsammans ½ hemman
mtl sid 789
1644-1645 Björnabygden 1644-1645
Swän i Björnabygden, ½ hemman
jb bild 375
1645 Björnabygden 1645
Sven i Björnabygden, singel. ½ hemman
mtl sid 118
1646 Björnabygden 1646
Sven i Björnabygden, hust. ½ hemman
mtl sid 939
1646 Björnabygden 1646
Sven? I Björnabygden, hust. ½ hemman
mtl sid 287
1647 Björnabygden 1647
Hindrich i Björnabygden, hust. ½ hemman.
mtl sid 695
1648 Björnabygden 1648
Hindrich i Björnabygden, hust.
mtl sid 755
1649 Björnabygden 1649
Hindrich i Björnabygden
mtl sid 386
1649 Björnabygden 1649
Hindrich i Björnabygden, hust. ½ hemman
mtl sid 644
1650 Björnabygden 1650
Anders? (möjl. Hindrich?) i Björnabygden, hust
mtl sid 377
1650 Björnabygden 1650
Hindrich i Björnabygden, hust
mtl sid 527
1651 Björnabygden 1651
Hindrich i Björnabygden
mtl sid 295
1651 Björnabygden 1651
Hindrich i Björnabygden, hust
mtl sid 609
1652 Björnabygden 1652
Hindrich i Björnabygden, hust
mtl sid 703
1653 Björnabygden 1653
Hindrig (Hilding?) i Björnabygden, hust. ½ hemman
mtl sid 207
1654 Björnabygden 1654
Hinrich i Björnabygden, hust
mtl sid 1054
1655 Björnabygden 1655
Hinrich i Biörnabygden, hust
mtl sid 788
1660 Björnabygden 1660
Hindrich i Björnabygden, hust
mtl sid 507
1663 Björnabygden 1663
Hindrich i Björnabygden
jb bild 350
1664 Björnabygden 1664
Hindrich i Björnabygden
jb bild 362
1667 Björnabygden 1667
Hindrich i Björnabygden, hust
mtl sid 57
1668 Björnabygden 1668
Hindrich i Björnabygden, hust
mtl sid 644
1669 Björnabygden 1669
Hindrich i Biörnabögden, hust. 1 son
mtl sid 604
1670 Björnabygden 1670
Hindrich i Björnabygden, hust. 1 son.
mtl sid 1231
1671 Björnabygden 1671
Hindrich i Björnabygden, hust. 1 son.
mtl sid 625
1673 Björnabygden 1673
Hindrich i Björnabygden, hust. 1 son.
mtl sid 1210 SVAR
1675 Björnabygden 1675
Hindrich i Björnabygden
jb  
1676 Björnabygden 1676
Hindrich i Björnabygden
jb  
1677 Björnabygden 1677
Henning i Björnabygden
jb  
1678 Björnabygden 1678
Henric i Björnabygden
jb  
1679 Björnabygden 1679
Hendric i Björnabygden
jb  
1680 Björnabygden 1680
Hindric i Björnabygden
jb  
1681 Björnabygden 1681
Hind. I Björnabygd, hust. 1 son
mtl sid 273  
1682 Björnabygden 1682
Hindrich i Björnabygden, hust. 1 son.
mtl sid 325
1685 Björnabygden 1685
Hindrich (Hemming?) i Björnabygden, hust
mtl sid 677
1686 Björnabygden 1686
Hindrich i Björnabygden, hust
mtl sid 366
1687 Björnabygden 1687
Hindrich i Björnabygden, hust
Båtsm. Swen Swagn, hust
mtl sid 295
1688 Björnabygden 1688
Hindric i Björnabygden, singel
Swen i sgl, hust. 1 dräng
Båtsm. Swen Swaall i Sgl, hust
mtl sid 1095
1689 Björnabygden 1689
Swen Hind. I Björnabygden, hust. 1 piga.
Båtsm. Swen Swan i Sgl, hust.
mtl sid 869
1690 Björnabygden 1690
Sven Hindrichsson, hust, ½ mtl. 1 piga
Båtsman Swen Swaan, hust
mtl sid 404
1691 Björnabygden 1691
Sven Hindriksson, hust, ½ mtl
Båtsman Sven Swaan, hust
mtl sid 411
1692 Björnabygden 1692
Sven Hindriksson, hust, ½ mtl. 1 dräng.
Båtsm. Swen Swaan, hust
mtl sid 765
1693 Björnabygden 1693
Sven Hindrichsson, hust, 2 inhyses
Båtsan Swen Swan, hust
mtl sid 695
1694 Björnabygden 1694
Sven Hindersson, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, singel, 3/6 mtl
Båtsm. Swen Swaan, hust
mtl sid 681
1695 Björnabygden 1695
Sven Hindrichsson, hust, ½ mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Swen Swan, hust.
mtl sid 725
1696 Björnabygden 1696
Sven Hindriksson, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Swen Swan, hust
mtl sid 687
1697 Björnabygden 1697
Swenn (Sten?) Hindrick, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl. 1 inhys (Botill)
Båtsm. Swenn Swahn, hust.
mtl sid 763
1698 Björnabygden 1698
Sven, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl. 1 Inhyses (Karin)
Båtsm. Nr 195 Swen Swahn, hust
mtl sid 763
1699 Björnabygden 1699
Swen, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pehr Swahn, hust
mtl sid 937
1700 Björnabygden 1700
Swän, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm Pehr Swahn -
mtl sid 899
1701 Björnabygden 1701
Sven, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pehr Swahn -
mtl sid 819
1702 Björnabygden 1702
Swenn, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Per Swan
mtl sid 767
1703 Björnabygden 1703
Swen Månsson, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Erland Tyggesson Swan
mtl sid 929
1704 Björnabygden 1704
Swen Månsson, hust, 1/3 mtl (1 inhys)
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Erland Swahn.
mtl sid 1293
1705 Björnabygden 1705
Swen M, hust 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Erland Swahn
mtl sid 1397
1706 Björnabygden 1706
Swän Hindrichsson, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Erland Swahn.
mtl sid 1729
1707 Björnabygden 1707
Swenn Hindrichsson, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsman Erland Swahn, hust
mtl sid 2003
1708 Björnabygden 1708
Swen Hindrichsson, hust, ¼ mtl
Johan Månsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Erland Swan, hust
mtl sid 1567 Vid Johans fru står 76 med små bokstäver.
1709 Björnabygden 1709
Swen Hindrichsson, hust, 1/3 mtl
Johan Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsman Erland Swahn, hust
mtl sid 1625
1711 Björnabygden 1711
Swen Hindrichsson, 1 son (s 2159, 1993)
?Blohan? Månsson, singel, ¼ mtl
Båtsman ?Johani? Swahn, hust
mtl sid 2159, 1993
1712 Björnabygden 1712
Sven Hindrichsson, hust 1/3 mtl. 1 son.
Pär Börgesson brukare 1/6 mtl (– i kanten. Min anm: paret bor i Bamsekulla, se Bamsekulla)
Båtsman Erland Swahn, hust
mtl sid 2013
1713 Björnabygden 1713
Swen Hindricsson, hust, 1/3 mtl. 1 son.
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl. 1 dräng.
Förlofv. Båtsman Swahn.
Båtsman Oluf Swink?


1714 Björnabygden 1714
Sven Hindricsson, hust, 1/3 mtl. 1 son.
Pähr Börgesson, hust, 1/6 mtl
Båtsman Marg? -
mtl sid 2277
1715 Björnabygden 1715
Sven Hindricksson, hust, 1/3 mtl. Söner Erland och Hind.
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl
mtl sid 1265
1716 Björnabygden 1716
Sven Hindricsson, hust, 1/3 mtl. Son Lars
Pär ?Börgesson?, hust, 1/3 mtl
mtl sid 1860
1717 Björnabygden 1717
Svens änka, 1/3 mtl. Son Lars
Pär Börjesson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. And. Swahn, singel
mtl sid 688
1718 Björnabygden 1718
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
Pähr Börgesson, hust, ¼ mtl
Anders Swan, båtsm. Singel
mtl sid 736
1720 Björnabygden 1720
Lars Swänsson, hust, ¼ mtl
Pär Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anders Swahn, singel
mtl bild 9650
1721 Björnabygden 1721
Lars Svänsson, hust, ¼ mtl
Pähr Börgesson, hust, ¼ mtl
mtl sid 1385
1722 Björnabygden 1722
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Börjesson, hust, ¼ mtl
Anders Swan, båtsman, hustru
mtl sid 831
1723 Björnabygden 1723
Lars Swensson, hust, ¼ mtl
Pär Börjesson, hust, ¼ mtl, 1 piga.
Båtsm. Anders Swan, hust
Håkan Pärsson, utgammal och sjuklig
Mtl 832
1724 Björnabygden 1724
Lars Swensson, hust
Erland Swensson, singel
Per Börgesson, hust. 1 piga.
Rgd sid 536
1724 Björnabygden 1724
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, singel, 1/6 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl. 1 piga
Båtsman Anders Swan, hust
mtl sid 367
1725 Björnabygden 1725
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, singel, 1/6 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Anders Swahn, hust
mtl sid 29
1726 Björnabygden 1726
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, singel, 1/6 mtl. 1 piga
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Anders Swahn, hust
mtl sid 822
1727 Björnabygden 1727
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Anders Swahn, hust
mtl sid 196
1728 Björnabygden 1728
Lars Svensson, hust, 1/6 mtl
Erland Svensson, hust, 1/6 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl
Båtsman Anders Swahn, hust
mtl sid 691
1729 Björnabygden 1729
Lars Svensson, hust, 1/6 mtl
Erland Svensson, hust, 1/6 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/5 mtl. Son Börge, skrifs 1730
Båtsm. Anders Swahn, hust
mtl sid 898
1730 Björnabygden 1730
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl. Son Börge
Båtsm. Anders Swahn, hust
mtl sid 1195
1731 Björnabygden 1731
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl. Son Börge.
Båtsm. Anders Swahn, hust
mtl sid 661
1732 Björnabygden 1732
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl. Son Börge
Båtsm. Anders Swahn. Hustrun eländig.
mtl bild 1390
1733 Björnabygden 1733
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl. Son Börge.
Båtsm. Anders Swahn
mtl bild 8840
1734 Björnabygden 1734
Lars Swensson, hust 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/5 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/6 mtl. Son Börge
Båtsm. Anders Swahn, hust
mtl sid 758
1735 Björnabygden 1735
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Pär Börgesson, hust, 1/6 mrl. Son Börge.
Båtsm. Anders Swan, hust
mtl bild 1100
1736 Björnabygden 1736
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl. 1 piga
Börge Pärsson, singel, 1/6 mtl. 1 piga. Dess föräldrar inhyses (2 inhys)
Båtsm Anders Swahn, hust
mtl sid 1177, mtl bild 2190
1737 Björnabygden 1737
Lars Swänsson, hust, 1/6 mtl. Son Swän
Erland Swänsson, hust, 1/6 mtl. Piga Ingred
Börge Pärsson, singel, 1/6 mtl. Piga Botill
Inhyses: gamle bonden Pär Börgesson, hust. Han utgl.
Båtsm. Pär Swahn, ogift
mtl sid 852, mtl bild 240
1738 Björnabygden 1738
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl. Son Swen
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Börge Pärsson, singel, 1/6 mtl. 1 piga.
Gl. Bonden Pär Börgesson, hust, inhyses. Han Utgl.
Båtsm. Pär Swahn, ogift.
mtl bild 1350
1739 Björnabygden 1739
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl. Dräng Jon
Börje Persson, singel. 1 piga.
Gl. Bonden Pär Börgesson, inhyses. Utgamla.
Båtsm. Pär Swahn, ogift
mtl bild 2470, mtl sid 963
1740 Björnabygden 1740
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Börge Pärsson, singel, 1/6 mtl. 1 piga.
Båtsm. Pär Swahn, ogift
mtl bild 250
1741 Björnabygden 1741
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Börge Persson, singel, 1/6 mtl. 1 piga
Båtsm. Per Swahn, ogift
mtl bild 1480
1742 Björnabygden 1742
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Börge Pärsson, singel, 1/6 mtl. 1 piga.
Båtsman vakant.
mtl bild 2540
1743 Björnabygden 1743
Lars Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Börge Persson, singel, 1/6 mtl. 1 piga.
Båtsm. Per Swahn, ogift.
mtl bild 3290, mtl sid 1680
1744 Björnabygden 1744
Lars Swenssons änka, 1/6 mtl. Dräng Gumund
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Nils
Båtsman Pär Swahn, ogift
mtl sid 382
1745 Björnabygden 1745
Swen Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swenson, hust, 1/6 mtl
Börge Persson, hust, 1/6 mtl.
Båtsm. Per Swahn, ogift
mtl sid 392
1746 Björnabygden 1746
Sven Svensson, hust, 1/6 mtl
Erland Svensson, hust, 1/6 mtl
Börge Persson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Per Swahn, ogift
mtl bild 1840, mtl sid 372
1747 Björnabygden 1747
Sven Svensson, hust, 1/6 mtl. 1 dotter
Erland Svensson, 1/6 mtl, son Sven
Börge Persson, hust, 1/6 mtl, 1 piga
Båtsm Pär Swahn, ogift.
mtl bild 2670
1748 Björnabygden 1748
Swen Swensson, hust, 1/6 mtl
Erland Swensson, hust, 1/6 mtl. Son Swen
Börge Persson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Per Swann, og
mtl bild 3400
1749 Björnabygden 1749
Sven Svensson, hust 1/6 mtl
Erland Svensson, hust, 1/5 mtl. Son Swen f (..)
Börge Persson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Pär Swahn, ogift
mtl sid 192
1750 Björnabygden 1750
Sven Svensson, hust, 1/5 mtl
Erland Svensson, hust, 1/5 mtl. Son Swen (frw?)
Börje Persson, hust, 1/6 mel
Båtsm. Pehr Swahn ogift
mtl sid 196
1751 Björnabygden 1751
Sven Svensson, hust, 1/6 mtl. Son Jonas
Erland Svensson, hust, 1/6 mtl. Son Swen. Dotter Malin
Börge Pärsson, hust, 1/6 mtl. Son Lars (möjl. Dräng?)
Båtsman Pär Swahn, ogift
mtl sid 192
1752 Björnabygden 1752
Jonas Svensson, hust, 1/6 mtl
Erland Svensson, hust, 1/6 mtl. Son Sven och dotter Malin
Börge Pärssons änka, 1/6 mtl. Son Jonas
Båtsm. Pehr Swahn, ogift
mtl bild 1850
1753 Björnabygden 1753
Jonas Larsson (Carlsson?), hust, 1/6 mtl
Erland Svensson, hust, 1/6 mtl. Son Sven och dotter Malin
Börge Pärssons änka. Dräng Håkan
Båtsm. Per Swahn, ogift
Gamle bonden Sven Svensson, ”jute af fördan?”
mtl sid 199
1754 Björnabygden 1754
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Erland Svensson, hust, 1/6 mtl. Son Swen, dotter Malin
Börje Pärssons änka, 1/6 mtl. Dräng Håkan
Båtsm. Vakant.
mtl bild 90
1755 Björnabygden 1755
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Erland Svensson, hust, 1/6 mtl. Son Sven och dotter Malin
Börge Pärssons änka, 1/6 mtl. Dräng Swenno
Båtsm. Olof Swahn, ogift
mtl bild 500
1756 Björnabygden 1756
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl. Piga Malin
Sven Erlandsson, singel, 1/6 mtl. Piga Malin
Börge Pärssons änka, 1/6 mtl. Dräng Lars.
Gamle bonden Erland Svensson. Inhyses hos sina barn, han utgl.
Båtsman Olof Swahn, ogift
mtl bild 1130
1757 Björnabygden 1757
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Sven Erlandsson, singel, 1/5 mtl. Piga Malin
Börge Pärssons änka. Dräng Lars.
Båtsman Olof Swahn, hust
mtl bild 2000
1758 Björnabygden 1758
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Sven Erlandsson, singel, 1/6 mtl. Pigan Malin.
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Lars.
Båtsm. Olof Swahn, hust
mtl bild 2570
1759 Björnabygden 1759
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Sven Erlandsson, singel, 1/6 mtl. Pig. Malin
Nils Månsson, hust, 1/6, dräng Bonde
Båtsman Olof Swahn, hust
mtl sid 199
1760 Björnabygden 1760
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Olof Swahn, hust
mtl sid 198
1761 Björnabygden 1761
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Gumme
Båtsm. Olof Swahn, hust
mtl sid 201
1762 Björnabygden 1762
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Olof Swahn, hust
mtl bild 1340
1763 Björnabygden 1763
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Olof Swahn, hust
mtl sid 196
1764 Björnabygden 1764
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Gumme
Nils Månsson, hust, 1/6 mt. Dräng Erland
mtl bild 1970
1765 Björnabygden 1765
Jonas Larsson, hust 1/6 mtl
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. dr. Gumme
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Erland, dotter Lena.
Båtsm. Olof Swahn, hust
mtl sid 190
1766 Björnabygden 1766
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl. 4 gossar, 2 flickor
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. Piga Elsa. 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 1/8 mtl. Dräng Erland. Dotter Lena. 2 gossar, 2 flickor
Båtsm Olof Swahn, hust. 2 flickor
Inhyses Erland Svensson, hust. Utgl. Utan bruk
Inhyses Sven Svensson, hust. Utgl. Utan bruk
mtl sid 292
1767 Björnabygden 1767
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl. 4 gossar, 2 flickor
Lars Jonsson, hust, 1/6 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Dotter Lena. 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Olof Swahn, hust. 2 flickor
mtl sid 290
1768 Björnabygden 1768
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl. 4 gossar, 2 flickor
Lars Jonsson, hust, 1/6 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Döttrar Lena och Brita. 2 gossar, 2 flickor
Båtsman Olof Swahn, hust. 2 flickor
Inhyses Erland Svensson, hust, utg. utan bruk
Swen Swensson, hust, utg, utan bruk
mtl sid 277
1769 Björnabygden 1769
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl. 4 gossar, 2 flickor
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Döttrar Lena, Brita. 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Olof Swahn, hust. 2 flickor
Inhys. Erland Svensson, hust, utg.
mtl sid 281
1770 Björnabygden 1770
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl. 4 gossar, 2 flickor
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Börje 16 år. Dräng Erich, dotter Brita. 2 gossar, 1 flicka
Båtsm Olof Swahn, hust. 2 flickor
Inhyses Erland Svensson, hust, utgl.
mtl sid 290
1771 Björnabygden 1771
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Petter
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Börge. Dräng Lars?, dotter Brita
Båtsm. Olof Swahn, hust
mtl sid 291
1772 Björnabygden 1772
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl. Dotter Lena. 4 gossar, 1 flicka
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Gumme. 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Börge, dotter Brita. 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Olof Swahn, hust. 1 flicka
mtl sid 292  
1773 Björnabygden 1773
Jonas Larsson, hust, 1/6 mtl. Dr Bruan?, utgl. 4 gossar, 1 flicka
Lars Jonsson, hust, 1/6 mtl. Dr Gumme. 1 utgl. 1 gosse, 1 flicka
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Son Börje, dotter Britta, pian Kierstin. 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Olof Swahn, hust. 1 flicka
mtl sid 291
1774 Björnabygden 1774
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Dotter Stina, dräng Peter. 2 gossar, 1 flicka
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. dr. Gume, inhyses mor, utgammal.
Börge Börjesson, singel, 1/6 mtl. Piga Brita.
Båtsman Olof Swahn, hust. 1 gosse, 1 flicka.
mtl sid 294
1775 Björnabygden 1775
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. dr. Pehr, dotter Stina.
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. Dess mor, utgl. 1 gosse
Börge Börgesson, singel, 1/6 mtl. Piga Brita.
Båtsm. Olof Swahn, hust. 1 gosse, 1 flicka.
mtl sid 289
1776 Björnabygden 1776
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Dotter Stina.
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Lars. Inhyses dess mor, utgl.
Börje Börjesson, hust, dr. Nils, piga Brita.
Båtsm. Olof Swan, hust. 1 gosse, 1 flicka.
mtl sid 303
1777 Björnabygden 1777
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Döttrar Stina och Brita
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Nils
Börge Börjesson, hust, 1/6 mtl. Dr. Nils
Båtsm. Olof Swahn, hust.
mtl sid 315
1778 Björnabygden 1778
Nils Månsson, hust, 1/6 mtl. Döttrar Stina och Brita
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. Dotter Stina
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Olof Swahn, hust
mtl sid 319
1779 Björnabygden 1779
Nils Månsson?, hust, 1/6 mtl. dr. Nils. Döttrar Stina och Brita
Lars Jönsson, hust, 1/6 mtl. Dotter Stina
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl. Dräng Swen
Båtsman Olof Swahn, hust
mtl sid 319
1780 Björnabygden 1780
Jonas ?Gustafsson?, hust, 1/6 mtl
Lars Jönssons änka, 1/6 mtl. Dräng Nils, dotter Stina.
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl. Dräng Abram, piga Lena
Båtsm. Olof Swahn, hust
mtl sid 336
1781 Björnabygden 1781
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Piga Malin. 2 gossar.
Lars Jonssons änka, 1/6 mtl. Dräng Joen. Son Jonas. Dotter Stina. 1 flicka
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl. Piga Elsa. 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Olof Swahn, hustrun gammal och bräcklig.
mtl sid 332
1782 Björnabygden 1782
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Piga Malin
Lars Jönssons änka, 1/6 mtl. Dräng Johan, son Jonas, dotter Stina
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl, dräng Isak
Båtsm. Olof Swahn. Hustrun gammal och bräcklig.
mtl sid 460
1783 Björnabygden 1783
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl, pigan Malin
Lars Jonsson, änka 1/6 mtl. Son Jonas
Börje Börjesson, hust. 1 gosse, 1 flicka
Båtsman Olof Swahn. Hustrun gammal och bräcklig.
mtl sid 464
1784 Björnabygden 1784
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Piga Elin. 1 gosse
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Jonas
Dess svärmoder inhyses
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl. Piga Malin
Båtsman vakant
mtl sid 347
1785 Björnabygden 1785
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Piga Malin
Petter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Jonas
Dess svärmoder, inhyses, utgammal
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl. Piga Giertrud
Båtsman Petter Swahn, ogift
mtl sid 423
1786 Björnabygden 1786
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Lars
Petter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Jonas
Dess svärmoder inhyses, utgl.
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl. Piga Lena
Båtsman Peter (Petrus?) Swahn, ogift.
mtl sid 401
1787 Björnabygden 1787
Jonas Göstafsson, hust, 1/6 mtl. 1 gosse, 1 flicka
Petter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Jonas
Dess svärmoder inhyses, utgammal
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl. Piga Lena
Båtsman Petter Svahn, ogift.
mtl sid 444
1788 Björnabygden 1788
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Piga Malin
Petter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Jonas, piga Lena
Dess svärmoder inhyses, utgammal
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl. Piga Lena
Båtsm. Petter Swahn, hust
mtl sid 451
1789 Björnabygden 1789
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Jon. 1 flicka
Petter Jönsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Jonas, piga Lena. 1 gosse, 1 flicka
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl. Dräng Måns. Inhyses Lena, sjuklig
Båtsman Petter Swahn, hust
mtl sid 453
1790 Björnabygden 1790
Jonas Göstafsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Swen, piga Ingierd
Petter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Jöns
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl, dräng Jöns
Båtsm. Petter Swahn, hust.
Båtsmansänkan Lena, utgl.
mtl sid 459
1791 Björnabygden 1791
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Anders, piga Elin. 1 Flicka
Petter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Nils, Piga Ingeborg
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl. dr. Jöns, piga Lena
Båtsm. Petter Svahn, hust
Båtsmansänkan Lena, utfattig
mtl sid 453
1792 Björnabygden 1792
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Piga Kajsa
Peter Jönsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Nils, Piga Ingeborg
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl. Dräng Daniel, piga (..)
Båtsm. Peter Svahn, hust
mtl sid 454
1793 Björnabygden 1793
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Dräng Nils Piga Stina
Petter Jonsson, hust, 1/6 mtl Dräng Nils, piga Ingeborg
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl. Piga Kajsa
Båtsm. Petter Svahn, hust
mtl sid 414
1794 Björnabygden 1794
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl
Petter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Pigan Ingeborg
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl. Dr. Anders
Båtsm. Petter Svahn, hust
mtl sid 395
1795 Björnabygden 17945
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Piga Maria
Peter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Piga Ingeborg
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl. dr. Peter, dotter Cajsa
Båtsman Pet. Svahn, hust.
mtl sid 611
1796 Björnabygden 1796
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Piga Maria
Petter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Dr. Nichlas
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl. Dr. Jonas, dotter Caisa
Båtsman Petter Svahn, hust
mtl sid 333
1797 Björnabygden 1797
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Pig. Maria
Petter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Pig. Margareta
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl. Piga Sicilia
Båtsm. Petter Svahn, hust
mtl sid 354
1798 Björnabygden 1798
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl
Petter Jönsson, hust, 1/6 mtl. Piga Lisken
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl. Piga Stina
Båtsman Petter Svahn, hust
mtl sid 340
1799 Björnabygden 1799
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Son Gustaf. 1 gosse, 2 flickor
Peter Jonsson, hust, 1/6 mtl. Piga Lisken. 1 gosse, 1 flicka
Börge Börgesson, hust, 1/6 mtl. Son Gustaf, piga Stina. 1 gosse.
Båtsman Pet. Swahn, hust.
mtl sid 334
1800 Björnabygden 1800
Jonas Gustafsson, hust, 1/6 mtl. Son Gustaf. 1 gosse, 2 flickor
Per Jonsson, hust, 1/6 mtl. Son Jonas. 1 gosse, 1 flicka
Börje Börjesson, hust, 1/6 mtl. Son Gustaf, piga Stina. 1 gosse.
Båtsm. Petter Schvan, hust.
mtl sid 328

 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka