Mantalslängder för Sneramåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Sneramåla 1631
oläsl, möjl. Jon??
jb
1632 Sneramåla 1632
Per
jb
1634 Sneramåla 1634
Per
jb
1635 Sneramåla 1635
Per
jb
1637 Sneramåla 1637
Per
jb
1638 Sneramåla 1638
Per
jb
1640 Sneramåla 1640
Per
jb
1641 Sneramåla 1641
Toffni?
jb
1642 Sneramåla 1642
?
mtl s247
1642 Sneramåla 1642 frälse
Svän
hustru Sissela
piga Märit
mtl
1643 Sneramåla 1643
Anders
hustru Märit
Inhysesfolk Sissela
mtl
1643 Sneramåla 1643
Toffwe?
mtl s 235
1644 Sneramåla 1644
-
Märit
Inhysesfolk Sissela
mtl
1644 Sneramåla 1644
Toffwe
mtl s 389
1645 Sneramåla 1645
Marit
mtl notering sid 243:
Anders i Sneramåla brottsfälling (=yrsel, epilepsi)
Gumme i samma gård Knekt.
1645 Sneramåla 1645
Tuffwe?
jb
1646 Sneramåla 1646
Märit
mtl
1647 Sneramåla 1647
Märit
?dottern?
mtl
1648 Sneramåla 1648
hustru Märit
mtl
1650 Sneramåla 1650
hustru Märit
mtl
1650 Sneramåla 1650
hustru Märit
mtl s 247
1650 Sneramåla 1650
Toffin? (Toffwe??)
jb
1651 Sneramåla 1651
hustru Marit
mtl
1652 Sneramåla 1652
Anders
mtl
1653 Sneramåla 1653
Anders
hustru Brita
mtl
1653 Sneramåla 1653
Toffwe
jb
1654 Sneramåla 1654
hustru Brita
mtl
1655 Sneramåla 1655
hustru Bryta
Gumme
mtl
1656 Sneramåla 1656
Gumme, hustru Maria
Hustru Bängta
Anders i samma gård Bråttsfälling (=epilepsi el yrsel), förskonas.
mtl
1657 Sneramåla 1657
1/2 Gumme, hustru Marit
1/2 Anders, Bråkfollings. Hustru ?Brit?
mtl
1659 Sneramåla 1659
Gumme
Anders
mtl
1660 Sneramåla 1660
Gumme, hustru Märit
hustru Brita
mtl
1662 Sneramåla 1662
Gudmund, hustru Marit
mtl
1663 Sneramåla 1663
hustru Britta, Gumme, Anders bråttfällig (= epilepsi, yrsel)
mtl
1664 Sneramåla 1664
Gumme, Britta. Anders bortflyttad
mtl
1666 Sneramåla 1666
Märitt. Anders brottfällingss (=epilepsi el. yrsel) (1 p)
mtl
1667 Sneramåla 1667
Anders, Märitt, Swän, Gertrud (4 p)
mtl
1669 Sneramåla 1669
1 Swän och hustru (2 p)
Inhyses Anders, blind och husfattig.
mtl
1669 Sneramåla 1669
Toffwe
jb
1670 Sneramåla 1670
1 Swän och hustru, piga (3 p)
mtl
1670 Sneramåla 1670
Tofwe?
jb
1671 Sneramåla 1671
1 Swän och hustru, piga i samma gård (3 p)
mtl
1675 Sneramåla 1675
1 Swen, hustru, dräng Jöns (3 p)
mtl
1675 Sneramåla 1675
Tofwe
jb
1678 Sneramåla 1678
Tofwe?
jb
1680 Sneramåla 1680
1/4 mtl Swän (Suen, Sune?), hustru (2 p)
mtl
1681 Sneramåla 1681
1/2 mtl Swän och hustru (2 p)
mtl
1685 Sneramåla 1685
1/4 mtl ?Sone?, hustru (2 p)
mtl
1686 Sneramåla 1686
1/4 mtl Swän (Sune? Sone?) hustru, d. Oluf (3 p)
mtl
1687 Sneramåla 1687
1/4 mtl Swen (Simon?) hustru (2 p)
sonen d. Oluf (1 p)
mtl
1688 Sneramåla 1688
Swän, hustru, d Oluf (3 p)
dräng Jon (1 p)
mtl
1689 Sneramåla 1689
1/4 mtl Swän, hustrun, d Joan (3 p)
mtl
1690 Sneramåla 1690
1/4 mtl Swän, hustru, dräng ?Jonas? (3 p)
mtl
1691 Sneramåla 1691
1/4 mtl Swän, hustru, Jon, hustru (4 p)
mtl
1692 Sneramåla 1692
1/4 mtl Suen, hustru, Jon, hustru (4 p)
mtl
1693 Sneramåla 1693
1/4 mtl Swen, hustru, Jon, hustru (4 p)
mtl
1694 Sneramåla 1694
1/2 mtl Swen, hustru (2 p)
Joen, hustru (2 p)
Oluff, hustru (2 p)
mtl
1695 Sneramåla 1695
1/2 mtl Swen, hustru (2 p)
Jonn, hustru, Oluf, hustru (4 p)
mtl
1697 Sneramåla 1697
Joen, Swän? Och Oluf
jb
1699 Sneramåla 1699
Joan, Swen, Oluf
jb
1701 Sneramåla 1701
1/2 mtl Swen, hustru, Jon, hustru, Olof, hustru (6 p)
mtl
1701 Sneramåla 1701
Sven Jon och Oluf
jb
1702 Sneramåla 1702
1/2 mtl Swen, hustru (4 p)
Jon, hustru, Oluf, hustru (4 p)
mtl
1703 Sneramåla 1703
1/2 mtl Swen, hustru, Jon, hustru (4 p)
Oluf, hustru (2 p)
mtl
1704 Sneramåla 1704
1/2 mtl Swen, hustru, Jon, hustru (4 p)
Oluf, hustru (2 p)
mtl
1705 Sneramåla 1705
1/2 mtl Swen, hustru, Jon, hustru (4 p)
Oluf, hustru (2 p)
mtl
1706 Sneramåla 1706
Swen, hustru (2 p)
Jon, hustru, Oluf, hustru (4 p)
mtl
1707 Sneramåla 1707
Swen?, hustru (2 p)
Jon, hustru, Oluf, hustru (4 p)
mtl
1708 Sneramåla 1708
Swen Joan och Oluf
jb
1710 Sneramåla 1710
Swen, Oluf, Jonn
jb
1712 Sneramåla 1712
Oluf Sven
jb
1714 Sneramåla 1714
Oluf och Swen (alt. Sune)
jb
1716 Sneramåla 1716
Oluf och Swän
jb
1717 Sneramåla 1717
1/2 mtl Oluf, hustru (2 p)
Swen ,hustru (1 inhys) man utgammal
mtl
1717 Sneramåla 1717
Oluf
jb
1718 Sneramåla 1718
Oluf, hustru (2 p)
Swen, hustru (1 inhys)
mtl
1719 Sneramåla 1719
Oluf, hust
Swen
rgd
1720 Sneramåla 1720
Oluf
jb
1721 Sneramåla 1721
Oluf
jb
1723 Sneramåla 1723
Hust. Märta
dr. Swän och Swen
Hust. Maria.
rgd
1723 Sneramåla 1723
Märtha Swen Swen Maria
jb
1724 Sneramåla 1724
Hustru Märta.
Dräng Swen
Dräng Swen
Hustru Maria
rgd
1725 Sneramåla 1725
dr. Swän
Hust. Märta
dr. Swän
Hust. Maria
rgd
1725 Sneramåla 1725 frälse
Sven Märta Swen och Maria
jb
1726 Sneramåla 1726
dr. Gumme
Hust. Märta
Dräng Swen
Hustru Maria
rgd
1726 Sneramåla 1726 Frälse
Gume, Martha, Swen och Maria
jb
1727 Sneramåla 1727
Gumme hust Märta
Swen Swensson
Hust. Maria
rgd
1728 Sneramåla 1728
dr. Gumme och hustru Märta
Dr Swen, hust. Maria
rgd
1728 Sneramåla 1728 Frälse
Gume Märtha Sven och hust Maria
jb
1729 Sneramåla 1729
dr. Gumme, Nils
dr. Swen, hust. (el. möjl. Piga?) Maria
rgd
1729 Sneramåla 1729 Frälse
Gume, Nils Swen? Maria
jb
1730 Sneramåla 1730
Nills
dr. Carl
Hust. Maria
rgd
1730 Sneramåla 1730
Nils och Carl
jb
1731 Sneramåla 1731
Nils
dr. Carl
rgd
1732 Sneramåla 1732
Måns Carl och hust Maria
jb
1732 Sneramåla 1732
Nils
d. Carl
Hust. Märta
rgd
1733 Sneramåla 1733
Nils
d. Carl, hustru Maria
rgd
1734 Sneramåla 1734
Nils och Carl?
jb
1734 Sneramåla 1734
Nils, Carl
rgd
1735 Sneramåla 1735
Nils, Carl
rgd
1736 Sneramåla 1736
Nils och Svenn
jb
1736 Sneramåla 1736
Pär, Swen
rgd
1737 Sneramåla 1737
Nils
Swen
rgd
1738 Sneramåla 1738
Nils, Swen
rgd
1739 Sneramåla 1739
Nils, Swen
rgd
1739 Sneramåla 1739
Nils, Swen
jb
1740 Sneramåla 1740
Nils, Carl
rgd
1742 Sneramåla 1742
Nils, Carl
jb
1744 Sneramåla 1744
Nils Hemmingsson, hust
Carl Swensson, hust
mtl
1745 Sneramåla 1745
Nils Hämingsson, hust
Carl Swensson, hust
mtl
1745 Sneramåla 1745
Nils och Carl
jb
1746 Sneramåla 1746
Nils Hemingsson, hustru (2 p)
Carl Swensson, hustru (2 p)
mtl
1747 Sneramåla 1747
Nils Hämingsson?, hustru (2 p)
Carl och hustru, dr. Oluf (2 p, 1 dräng)
mtl
1748 Sneramåla 1748
Nils Hemmingsson, hustru (2 p)
Karl? Swensson, hustru (2 p)
mtl
1749 Sneramåla 1749
Nils Hemmingsson, hustru (2 p)
Carl Swensson, hustru (2 p)
mtl
1750 Sneramåla 1750
Nils Hemmingsson, hustru (2 p)
Carl Swensson, hustru (2 p)
mtl
1750 Sneramåla 1750 Torp
Mattis Nilsson, hustru (1 hustru) anm. Mannen krympl. Fattig.
Dr. Erik (1 p) anm. Fattig
mtl
1751 Sneramåla 1751
Nils Hemmingsson, hustru (2 p)
dräng Måns (-) oläsl. Notering, börjar med sk el st
piga Märta (1 piga)
Carl Swensson, hustru (2 p)
mtl
1751 Sneramåla 1751 Torpet
Mattis Nilsson, hustru (2 p)
Erich Ingelsson?, hustru (2 p)
mtl
1752 Sneramåla 1752
Nils Hemmingsson, hustru (2 p)
son Måns (1 son) 15 år
Lars Swensson, hustru (2 p)
p. ?Sissa?? (1 piga) 15 år
mtl
1752 Sneramåla 1752 Torp
Matthis Nilsson utflyttad
Erik Ingesson, hustru (1 hust) anm. Oläsl, skada i mtl. Tror det slutar med "fattig"
mtl
1754 Sneramåla 1754 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Hemmingsson, hust (2 p)
son Måns 29 år (1 son)
piga Giertrud (1 piga
1/4 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
pig. Sa…? (1 piga)


1754 Sneramåla 1754 torp
Erich Ingelsson?, hustru (1 p*)
mtl anm. Erich är enhändig?
1755 Sneramåla 1755 1/2 mtl
1/4 mtl Nils Hemmingsson, hustru (2 p)
Son Måns (1 son) 30 år
pig. Giertrud (1 piga)
1/4 mtl Lars? Swensson, hustru (2 p)
pig. ?Sara? (1 piga)
mtl
1755 Sneramåla 1755 Måhlan (torpet?)
Erick Ingalsson, hustru (2 p)
mtl
1756 Sneramåla 1756 1/2 mtl
1/4 mtl enkan Elsa (1 p)
Son Måns, dotter Jertrå (1 son, 1 dot)
Dot. Stina (1 dott)
1/4 Carl Swensson, hustru, (2 p)
p ?Sissa? (1 piga)
mtl
1756 Sneramåla 1756 1/2 mtl Målen
Erick Ingesson, hustru (2 p)
mtl
1757 Sneramåla 1757 1/2 mtl
1/4 mtl Änkan Ellsa (1 p)
son Måns (1 son)
döttrar Marta och Stina (2 döttrar)
1/4 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
dot. Lisbet (1 dotter)
pig. Giertrud (1 piga)
son Swen (1 son) 15 år
Målan brukas av gården.
mtl
1758 Sneramåla 1758 1/2 mtl
1/4 mtl Enkan Elsa (1 p)
son Måns (1 son)
d Giertrud och Stina (2 döttrar)
1/4 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
s. Swen, d. Lisbet (1 son 1 doter)
Målan brukas under gården.
mtl
1759 Sneramåla 1759 1/2 mtl
1/4 mtl Enk. Ellsa (1 p)
Son Måns (1 son)
dot. Giertru och Stina (2 döttr)
1/4 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
Son Swen, dot Lisbeth (1 son 1 dot)
Dot. Giertru (1 dot)
Måhlen: Abraham, hustru (1 hust) anm. Fattig
mtl
1760 Sneramåla 1760 1/2 mtl
1/4 Enkan Ellsa (1 p)
son Måns (1 son)
dot. Giertrud (1 dot)
1/4 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
son Swen ( 1 son)
dot. Lisbet, Maja (2 döttrar)
Måhlan: Abram Persson, hust (1 hust) Mannen ?bräcklig?
mtl
1761 Sneramåla 1761 1/2 mtl
1/4 mtl Enkan Elsa (1 p)
son Måns (1 son)
dot. Stina, Elsa (2 döttr)
1/4 mtl Karl Swensson, hust (2 p)
s. Swen (1 son)
dot. Gierton (sic!) 1 dot
Målan: Abraham Persson, hust (1 p) anm. Mannen bräcklig.
mtl
1762 Sneramåla 1762 1/2 mtl
1/4 mtl Enkan Elsa (1 p)
Son Måns (1 son)
dot. Stina och Elsa (2 döttr)
1/4 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
Son Swen, dot Lisbet (1 son 1 dot)
mtl
1763 Sneramåla 1763 1/2 mtl
1/4 Enkan Elsa (1 p)
Måns, hust (2 p) brukar ihop med Elsa
dott. Ellsa (1 dot)
1/4 Karl, hust (2 p)
son Swen (1 son)
dott. Gunnill (1 dot)
Målan: Hindric (1 p) fattig.
Abram (1 p) utfattig
Mattis, hust (2 p)
mtl
1764 Sneramåla 1764 1/2 mtl
1/4 mtl Enk. Ellsa (1 p)
brukar ihop med:
Måns Nilsson, hust (2 p)
dot Ellsa (1 dot)
1/4 mtl Carl Swensson, hust (2 p)
son Swen, dot Gunnil (1 son 1 dot)
dot. Giertru (1 dot)
Måhlan: Mattis Speleman, hust (1 hust*)
mtl *) anm. Mannen afsk. Båtsman, har
?skråp qalant och aug?
Måhlan brukas under gården.
1765 Sneramåla 1765 1/2 mtl
1/4 mtl Enk. Ellsa (1 p)
brukar ihop m.
Måns Nilsson, hust (2 p)
Dot. Ellsa, p. Karin (1 dot 1 piga)
1/4 mtl Carl, hust (2 p)
son Swen, dot Maria (1 son en dot)
Måhlan: Mattis Speleman, hust (1 hust*)
mtl *) har 5 sk landsbruk.
M. uttjendert båtsman
1767 Sneramåla 1767 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
Dot. Elsa, Son Nils (2 barn u 15 år)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
¼ mtl Carl, hust (2 p)
Son Sven, dot Giertrud (1 son 1 dot)
Son Per, dot Gunnil, Elsa (3 barn u 15 år)
Måhlen: Mattis, hust (2 p)
Dot. Majia (1 dot u 15 år)
mtl
1768 Sneramåla 1768 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
¼ mtl Carl, hust (2 p)
Son Sven, dot Lisbet, Märta (1 son 2 döttrar)
Målan: Mattis, hust (2 p)
mtl
1769 Sneramåla 1769 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
¼ mtl Carl, hust (2 p)
Son Swen, dot Jertrud, Elsa (1 son 2 döttr)
Målan: Mattis, hust (2 p)
mtl
1770 Sneramåla 1770 ½ mtl
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
¼ mtl Carl, hust (2 p)
Son Swen, dot. Järtrud (1 son 1 dot)
Målan: Mattis, hustrun (1 hust) anm. mannen krympling
mtl
1778 Sneramåla 1778 ½ mtl
1/8 mtl Sven, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
¼ mtl Carl (2 seniorer?)
Dot. Lisbet, Maria (2 p)
Målan: hust Gertrud (1 hust)
Son Nils (1 p)
Dito: Nils Torsson, hust (2 p)
Qvinfolk. Märta (1 p)
mtl
1784 Sneramåla 1784
½ mtl
Sven Svensson, hust, 1/8 mtl
Son Nils (ev Måns?)
Jonas Olofsson, hust, 1/8 mtl
Dotter Maria
Måns Månsson, hust, 1/8 mtl
Anders Håkansson, hust, 1/8 mtl
Målan: dr. Nils Månsson, singel
Nils Torsson, hust
mtl
1785 Sneramåla 1785 ½ mtl
1/8 mtl Swen Swensson, hust (2 p)
Son Nils, dot. ?Elsa? (2 p)
1/8 mtl Jonas Ohlsson, hust (2 p)
Dot Maria (1 p)
1/8 mtl Måns Månsson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Håkansson?, hust (2 p)
Målan: Nils Månsson, hust (2 p)
Nils Torsson, hust (2 p)
mtl
1791 Sneramåla 1791 ½ mtl
1/8 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
p. Ellsa (1 p)
1/8 mtl Jonas Ollsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns Månsson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Håkansson?, hust (2 p)
Målan: Nils Månsson, hust (2 p)
Nils Jonsson, hust (2 p)
s. Petter (1 p)
mtl
1792 Sneramåla 1792 ½ mtl
1/8 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas Olsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns Månsson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Håkansson, hust (2 p)
Målan: Nils Månsson, hust (2 p)
mtl
1795 Sneramåla 1795 ½ mtl
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
p. Lena (1 p)
1/8 mtl Zakris, hust (2 p)
s. Olof (1 p)
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
p. Elin (1 p)
Målan: Nils, hust (2 p)
Sn? Peter (1 p)
dr. Tore (1 p)
mtl
1797 Sneramåla 1797 ½ mtl
1/8 mtl Nils, hust ( 2p)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
Son Olof (1 p)
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
dr. Jonas (1 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
dr. Johannes (1 p)
Målan: Nils, hust (2 p)
dr. Tore (1 p)
mtl
1798 Sneramåla 1798 ½ mtl
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Olof (1 p)
Pig. Caisa (1 p)
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
dr. Jonas (1 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
dr. Tore? (1 p)
Målan: Nils, hus (2 p)
dr. Petter (1 p)
mtl
1799 Sneramåla 1799 ½ mtl
1/8 mtl Nils Månsson, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas Olsson, änkling (1 p)
Son Olof, döttrar Caisa, Lena (3 p)
1/8 mtl Måns Månsson, hust (2 p)
1/8 mtl Anders Håkansson, hust (2 p)
dr. Anders (1 p)
Målan: Nils, hust (2 p)
Ibm: dr. Petter (1 p)
dr. Tore (1 dräng)
mtl
1800 Sneramåla 1800 ½ mtl
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
Son Olof, döttr. Caisa, Lena (3 p)
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
dr. Petter (1 p)
1/8 mtl Anders, hust (2 p)
dr. Nils (1 p)
Målen: Nils, hust (2p)
Ibm: Dr. Tore (1 p)
dr. Sven anm. fri en. Resol. Den 2 martii 1798
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka