Mantalslängder för Träknivsmåla, Arby
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Träknivsmåla 1633
Swenn i Träknivsmåla
jb
1635 Träknivsmåla 1635
Håkan i Träknivsmåla
jb
1638 Träknivsmåla 1638
Swenn i Träknivsmåla
jb
1642 Träknivsmåla 1642
Per i Träknivsmåla
jb
1644 Träknivsmåla 1644
Per i Träknivsmåla, hust, ¼ hemman
mtl
1645 Träknivsmåla 1645
knekt Sone i Träknivsmåla, hust, ¼ hemman
mtl
1646 Träknivsmåla 1646
Knekt S(wen?) i Träknivsmåla, singel. Öde (Swen står överstruket)
mtl
1647 Träknivsmåla 1647
Nils i Träknivsmåla, hust, ¼ hemman
mtl
1648 Träknivsmåla 1648
Nils i Träknivsmåla, hust
mtl
1649 Träknivsmåla 1649
Soldat Nils i Träknivsmåla, hust, ¼ hemman
mtl
1650 Träknivsmåla 1650
Nils i Träknivsmåla, hust
mtl
1651 Träknivsmåla 1651
Nils i Träknivsmåla, hust
mtl endast hustrun står i mantalslängden. Mannen soldat?
1652 Träknivsmåla 1652
Nils i Träknivsmåla, hust
mtl endast hustrun räknas in i mantalslängden. Är mannen soldat?
1653 Träknivsmåla 1653
Soldat Nils i Träknivsmåla, hust
mtl
1654 Träknivsmåla 1654
soldat Nils i Träknivsmåla, hust
mtl
1655 Träknivsmåla 1655
Soldat Nils i Träknivsmåla, hust
mtl
1660 Träknivsmåla 1660
hittar ej i mantalslängden.
mtl
1663 Träknivsmåla 1663
Nils i Träknivsmåla
jb
1664 Träknivsmåla 1664
Nils i Träknivsmåla
jb
1665 Träknivsmåla 1665
Nils i Träknivsmåla
jb
1666 Träknivsmåla 1666
Nils i Träknivsmåla
jb
1667 Träknivsmåla 1667
Nils i Träknivsmåla, hust, 1 dotter
mtl
1668 Träknivsmåla 1668
Nils i Träknivsmåla, hust, 1 dotter
mtl
1669 Träknivsmåla 1669
Nils i Träknivsmåla, hust, 1 dotter
mtl
1670 Träknivsmåla 1670
Nils i Träknivsmåla, hust
mtl
1671 Träknivsmåla 1671
Nils i Träknivsmåla, hust
mtl
1673 Träknivsmåla 1673
Nils i Träknivsmåla, hust, 1 son, 1 dotter
mtl SVAR
1675 Träknivsmåla 1675
Niels i Träknivsmåla
jb
1676 Träknivsmåla 1676
Niels i Träknivsmåla
jb
1677 Träknivsmåla 1677
Nils i Träknivsmåla
jb
1678 Träknivsmåla 1678
Nils i Träknivsmåla
jb
1679 Träknivsmåla 1679
Nils i Träknivsmåla
jb
1680 Träknivsmåla 1680
Nills i Träknivsmåla
jb
1681 Träknivsmåla 1681
Nils i Träknivsmåla, hust, 1 dotter
mtl
1682 Träknivsmåla 1682
Nils i Träknivsmåla, hust, 1 son
mtl
1685 Träknivsmåla 1685
Swenn i Träknivsmåla, singel
mtl
1686 Träknivsmåla 1686
Båtsm. Swen i Träknivsmåla, hust
mtl
1687 Träknivsmåla 1687
Nils i Träknivsmåla, hust
båtsm. Swen i samma gård, hust
mtl
1688 Träknivsmåla 1688
Swen i Träknivsmåla, hust
båtsm Jöns Yngling i samma gård
mtl
1689 Träknivsmåla 1689
båtsman Swen N i Träknivsmåla, hust
mtl
1690 Träknivsmåla 1690
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Jöns Unger
mtl
1691 Träknivsmåla 1691
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Jöns Unger
mtl
1692 Träknivsmåla 1692
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Jöns Ungre
mtl
1693 Träknivsmåla 1693
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Jöns Unger
mtl
1694 Träknivsmåla 1694
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Jöns Unger
mtl
1695 Träknivsmåla 1695
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
båtsm. Jöns Unger
mtl
1696 Träknivsmåla 1696
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
båtsm. Jöns Unger
mtl
1697 Träknivsmåla 1697
Sven N, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm Jöns Unger, hust
mtl
1698 Träknivsmåla 1698
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. nr 203 Jöns Ingar, hust
mtl
1699 Träknivsmåla 1699
Swen N, hust, ¼ mtl
båtsm. Jöns Unger, hust
mtl
1700 Träknivsmåla 1700
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Jöns Unger, hust
mtl
1701 Träknivsmåla 1701
Sven N, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Jöns Unger, hust
mtl
1702 Träknivsmåla 1702
Sven N, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Jöns Unger, hust
mtl
1703 Träknivsmåla 1703
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Pehr Unger
mtl
1704 Träknivsmåla 1704
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Peer Unger, hust
mtl
1705 Träknivsmåla 1705
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Håkon Unger, hust
mtl
1706 Träknivsmåla 1706
Swän Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Håkan Ingar, hust
mtl
1707 Träknivsmåla 1707
Swän Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Håkon Unger, hust
mtl
1708 Träknivsmåla 1708
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1709 Träknivsmåla 1709
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1710 Träknivsmåla 1710
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1711 Träknivsmåla 1711
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Johan Unger, hust
mtl
1712 Träknivsmåla 1712
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Ugner vakant?
mtl
1713 Träknivsmåla 1713
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. vakant
mtl
1714 Träknivsmåla 1714
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Håkan Unger
mtl
1715 Träknivsmåla 1715
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
båtsm. Håkan Unger
mtl
1716 Träknivsmåla 1716
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär Larsson
båtsm. Håkan Unger
mtl
1717 Träknivsmåla 1717
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
båtsm. Håkan Unger
mtl
1718 Träknivsmåla 1718
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
båtsm. Håkan Angrar
mtl
1721 Träknivsmåla 1721
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1722 Träknivsmåla 1722
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1723 Träknivsmåla 1723
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1724 Träknivsmåla 1724
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1724 Träknivsmåla 1724
Swen Nilsson, hust, 1 piga
rgd
1725 Träknivsmåla 1725
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1726 Träknivsmåla 1726
Sven Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
båtsm Håkan Unger, hust
mtl
1727 Träknivsmåla 1727
Swen Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng Lars
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1728 Träknivsmåla 1728
Olof Fräsare, singel, ¼ mtl
båtsm. Håkan Unger, hust
Bonden Swens änka
mtl
1729 Träknivsmåla 1729
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
båtsm Håkan Under, hust
bonden Swens änka
mtl
1730 Träknivsmåla 1730
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Unger, hust
bonden Swens änka, över 70 år gammal
mtl
1731 Träknivsmåla 1731
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1732 Träknivsmåla 1732
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1733 Träknivsmåla 1733
Olof Andersson, hust, dräng Jon
båtsm Håkan Unger
mtl
1734 Träknivsmåla 1734
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1735 Träknivsmåla 1735
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1736 Träknivsmåla 1736
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, 1 piga
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1737 Träknivsmåla 1737
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1738 Träknivsmåla 1738
Olof Andersson, hust ¼ mtl
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1739 Träknivsmåla 1739
Olof Andersson, hust
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1740 Träknivsmåla 1740
Olof Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Anders
båtsm. Håkan Unger, hust
mtl
1741 Träknivsmåla 1741
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
båtsm. Unger vakant
mtl
1742 Träknivsmåla 1742
Olof Andersson, hust, ¼ mtl
båtsm. Unger vakant
mtl
1743 Träknivsmåla 1743
Olof Anderssons änka, ¼ mtl, dräng Gume
båtsm. And. Unger, ogift
mtl
1744 Träknivsmåla 1744
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. And. Unger, ogift
mtl
1745 Träknivsmåla 1745
Gumme Persson, hust
båtsm. Anders Unger, ogift
mtl
1746 Träknivsmåla 1746
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
båtsm. Anders Unger, ogift
mtl
1747 Träknivsmåla 1747
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Anders Unger, hust
mtl
1748 Träknivsmåla 1748
Gume Persson, hust, ¼ mtl
båtsm. Anders Unger, hust
mtl
1749 Träknivsmåla 1749
Gumme Pärsson, hust
båtsm. Anders Unger, hust
mtl
1750 Träknivsmåla 1750
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Anders Unger, hust
mtl
1751 Träknivsmåla 1751
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Anders Unger, hust
mtl
1752 Träknivsmåla 1752
Gumme Pärsson, hust. son Swen
båsm. And. Unger, hust
mtl
1753 Träknivsmåla 1753
Gumme Pärsson, hust, son Swen
båtsm. And. Unger, hust
mtl
1754 Träknivsmåla 1754
Gume Pärsson, hust, son Swen dotter Karin
båtsm. And Unger, hust
mtl
1755 Träknivsmåla 1755
Gume Pärsson, hust, son Swen, dotter Karin
båtsm. And. Unger, hust
mtl
1756 Träknivsmåla 1756
Gumme Pärsson, hust, son Swen, dotter Karin
båtsm. Anders Unger, hust
mtl
1757 Träknivsmåla 1757
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, son Swen, dotter Karin
båtsm. And. Unger, hust
mtl
1758 Träknivsmåla 1758
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, son Swen, dotter Karin
båtsm And. Unger, hust
mtl
1759 Träknivsmåla 1759
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, son Swen
båtsm. And Unger ogift
mtl
1760 Träknivsmåla 1760
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, son Swen
båtsm. Anders Unger, ogift
mtl
1761 Träknivsmåla 1761
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Ingre
båtsm. Anders Unger, hust
mtl
1762 Träknivsmåla 1762
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, söner Peter och Swen
båtsm. And. Unger, hust
mtl
1763 Träknivsmåla 1763
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. And Unger, hust
mtl
1764 Träknivsmåla 1764
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Anders Unger, hust
mtl
1765 Träknivsmåla 1765
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. And. Unger, hust
mtl
1766 Träknivsmåla 1766
Lars Pärsson, hust, 3/20 mtl?
Petter Ohlsson, hust, 1/10 mtl
båtsm. And. Unger, hust
Inhyses änkan Marge, tigger.
mtl
1767 Träknivsmåla 1767
Lars Pärsson, hust, 3/20 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/10 mtl, 2 gossar, 1 flicka
båtsm. Anders Unger, hust
Inhyses Änkan Marge, utfattig
mtl
1768 Träknivsmåla 1768
Lars Pärsson, hust, 3/20 mtl, dräng Petter, 2 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/10 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm Anders Unger, hust
Inhyses änkan Marge, utfattig
mtl
1769 Träknivsmåla 1769
Lars Pärsson, hust, 3/20 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/10 mtl, 2 gossar, 1 flicka
båtsm. Anders Unger, hust, 2 gossar, 1 flicka
Inhyses änkan Marge, utfattig
mtl
1770 Träknivsmåla 1770
Lars Pärsson, hust, 3/20 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/10 mtl, 2 gossar, 1 flicka
båtsm. Anders Unger, hust, 2 gossar, 1 flicka
mtl
1771 Träknivsmåla 1771
Lars Pärsson, hust, 1/6 mtl, dräng Pär, 2 gossar, 2 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 1 flicka
båtsm. And. Under, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1772 Träknivsmåla 1772
Lars Pärsson, hust, 1/6 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Swen Ohlsson, hust, 1/12 mtl, 2 gossar, 1 flicka
båtsm. And Unger, hust
mtl
1773 Träknivsmåla 1773
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Inhyses Swen Ohlsson, hust, intet bruk
Qwinfolket Stina, utfattig
båtsm. And. Unger, hust
mtl
1774 Träknivsmåla 1774
Lars Pärsson, hust, 3 gossar, 1 flicka
Qwinfolket Stina, utfattig
båtsm. And Unger, hust, 1 gosse
mtl
1775 Träknivsmåla 1775
Lars Pärsson, hust, piga Giertru
Qwinnfolket Stina, utfattig
båtsm. Ungar vakant
mtl
1776 Träknivsmåla 1776
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Giertru
båtsm. Unger vakant
mtl
1777 Träknivsmåla 1777
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Unger vakant
mtl
1778 Träknivsmåla 1778
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Unger vakant
mtl
1779 Träknivsmåla 1779
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Unger vakant
mtl
1780 Träknivsmåla 1780
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Unger vakant
mtl
1781 Träknivsmåla 1781
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
båtsm. Loars Pärsson Unger brukar i gården
Torp Swen Compass, hust, båtsman för Fiddekulla (Vissefjärda, min anm)
mtl
1782 Träknivsmåla 1782
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Båtsm Nils Unger, ogift
Inhyses Swen Compass, hust, utfattiga
mtl
1783 Träknivsmåla 1783
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
båtsm. Nils Unger, ogift
inhyses Swen Compass, hust, utfattiga
mtl
1785 Träknivsmåla 1785
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
båtsm. Nils Unger, ogift
mtl
1786 Träknivsmåla 1786
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena, Pär bräcklig
båtsm. Nils Unger, ogift
mtl
1787 Träknivsmåla 1787
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, son Gustaf, dotter Lena, Pehr bräcklig
båtsm. Nils Unger, hust
mtl
1788 Träknivsmåla 1788
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, son Göstaf, dotter Lena, Petr bräcklig
båtsm. Nils Unger, hust
mtl
1789 Träknivsmåla 1789
Lars Pärssons änka, 1/8 mtl, söner Olof och Göstaf, dotter Lena, piga Ingre
båtsm. Nils Unger, hust
mtl
1790 Träknivsmåla 1790
Lars Pärssons änka, ¼ mtl, söner Olof och Håkan, dotter Lena
båtsm. Nils Unger
mtl
1791 Träknivsmåla 1791
Lars Pehrssons änka, söner Peter, Gustaf, Olof och Lars, dotter Lena
Båtsm Nils Unger, hust
mtl
1792 Träknivsmåla 1792
Lars Perssons änka, ¼ mtl, söner Gustaf, (…) och (..)ter, dotter Ka(…)
båtsm. Nils Unger, hust
Inhyses Swen Joansson, hust, hon bräcklig
mtl
1793 Träknivsmåla 1793
Petter Larsson, singel, 1/8 mtl, dräng Jonas
Karl Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dräng Olof
Båtsm. Nils Unger, hust
Inhyses Karin Olofsdotter, utgammal, son Gustaf
Inhyses Sven Jannsson?, hust, hon bräcklig
mtl
1794 Träknivsmåla 1794
Petter Larsson, singel, 1/8 mtl, dräng Jonas
Karls Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dräng Olof
Båtsm. Nils Unger, hust
Inhyses Karin Olofsdotter, utgammal och bräcklig
Inhyses Swen Jannsson, hust, utgamla och bräckliga
mtl
1795 Träknivsmåla 1795
Peter Larsson, singel, 1/8 mtl, dräng Jonas, piga Maja
Carl Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dräng Olof
båtsm. Nils Unger, hust
Inhyses Carin Olofsdotter, utgammal och utfattig
Inhyses Sven Jensson, hust, utfattiga och utgamla
mtl
1796 Träknivsmåla 1796
Per Larsson, singel, 1/8 mtl, dräng Jons och Olof
Karl Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dräng Nils
båtsm. Nils Unger
torp: Petter Ohlsson, singel
Inhyses Karin Ohlsdotter, utgammal
Inhyses Sven Jaensson, hsut, utgamla
mtl
1797 Träknivsmåla 1797
Petter Larsson, singel, 1/8 mtl, drängar Olof och Jonas
Karl Persson, hust, 1/8 mtl, dräng Peter
båtsm. Nils Unger, hust
Torp: Petter Olsson, singel
Inhyses Karin Olsdotter, utfattig
Inhyses Swen Juanson, hust, utfattiga
mtl
1798 Träknivsmåla 1798
Petter Larsson, singel, 1/8 mtl, drängar Olof, Jonas, piga Kaisa?
Karl Persson, hust, 1/8 mtl, dräng Petter
Båtsm. Nils Unger, hust
Torpare Petter Olson, hust
Inhyses Karin Olsdotter, utgammal
Inhyses Swen Juansson, hust, utgamla
mtl
1799 Träknivsmåla 1799
Peter Larsson, singel, 1/8 mtl, drängar Olof, Jonas
Carl Pehrsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Nils Unger, hust, 1 gosse, 1 flicka
Torp: Peter Olsson, hust, 1 flicka
Inhyses Carl Olsdotter, utgammal
Inhyses Swän Jaensson, hust, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1800 Träknivsmåla 1800
Petter Larsson, singel, 1/8 mtl, drängar Olof, Jonas, piga Lena
Carl Persson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
båtsm. Nils Unger, hust, 1 gosse, 1 flicka
Torp: Peter Olsson, hust, 1 flicka
Inhyses: Carin Olsdotter, utgammal
Inhyses: Sven Jaensson, hust, bräckliga
mtl
1801 Träknivsmåla 1801
Pet. Larsson, singel, 1/8 mtl, drängar Jonas, Olof, piga Maja
Carl Persson, hust, 1/8 mtl, dräng Per, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Nils Unger, hust, 1 gosse, 1 flicka
torpare: Peter Olsson, hust
Inhyses: Carin Olsdoter, utgammal
Inhyses Sven Jansson, hust, utgamla
mtl
1802 Träknivsmåla 1802
Petter Larsson, singel, 1/8 mtl, drängar Jonas, Olof, piga Maija, dräng Gustaf bräcklig
Carl Persson, hust, 1/8 mtl, dräng Pehr bräcklig, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Nils Unger, hust, 1 gosse, 1 flicka
Torp: Peter Olsson, hust
Inhyses Carin Olsdotter, utgammal
Inhyses Svän Jaensson, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1803 Träknivsmåla 1803
Petter Larsson, singel, 3/8 mtl, drängar Jonas 30, Olof 36, piga Maja, dräng Gustaf 37 år
Carl Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dräng Peter 24, 1 gosse, 1 flicka
båtsm. Nils Unger, hust, 2 flickor
Torp: Petter Olsson, 35 år, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Karin Olsdotter, utfattig
Inhyses Svän Jaensson, 44 år, hust, utfattiga, 3 gossar, 1 flicka
mtl
1804 Träknivsmåla 1804
Peter Larsson, singel, 1/8 mtl, dräng Jonas, 31, dräng Olof 37 år
Carl Pehrsson, hust, 1/8 mtl, dräng Pehr 25 år bräcklig
båtsm. Nils Unger, hust, 2 flickor
Torp: Petr Olsson, 36 år, hust, 1 gosse, 1 flicka
Inhyses Karin Olofsdotter, utfattig
Inhyses Swän Jeansson, 45 år, hust, utfattiga, 3 gossar, 1 flicka
mtl
1805 Träknivsmåla 1805
Peter Larsson, hust, 1/8 mtl, Jonas 20, Elin 12
Carl Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Nils Unger, hust, Lisette 9
Torparen Peter Olosson, hust, Jonas 7, Catharina 4
Inhyses Swän Jeansson, 46 år, hust, utfattiga, Lars 14, Jaen 12, Cajsa 10, Nicklas 6
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna:
petersson.engnell@lovkullen.net


Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka