Mantalslängder för Fiddekulla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Fiddekulla 1633
Nils i Fiddekulla
jb frälse
1638 Fiddekulla 1638
Nils i Fiddekulla
jb
1640 Fiddekulla 1640
Nils i Fiddekulla
jb frälse
1642 Fiddekulla 1642
Nils i Fiddekulla
jb frälse
1644 Fiddekulla 1644
Nils i Fiddekulla, hust, 1 piga
Inhyses: Swän ?Skräddare?
mtl
1645 Fiddekulla 1645
Nils i Fiddekulla, hust, 1 piga
mtl frälse
1646 Fiddekulla 1646
Nils i Fiddekulla, hust. 1 piga
mtl frälse
1647 Fiddekulla 1647
Nills i Fiddekulla, hust. 1 dräng, 1 piga
mtl frälse
1648 Fiddekulla 1648
Nils i Fiddekulla, hust, 1 dräng
mtl frälse
1649 Fiddekulla 1649
Nills i Fiddekulla, hust. 1 dräng
mtl frälse
1650 Fiddekulla 1650
Nills i Fiddekulla, hust, 1 dräng, 1 piga
mtl frälse
1651 Fiddekulla 1651
Nills i Fiddekulla
mtl frälse
1652 Fiddekulla 1652
Nills i Fiddekulla, hust
mtl
1653 Fiddekulla 1653
Niels i Fiddekulla, singel
mtl frälse
1654 Fiddekulla 1654
Nils i Fiddekulla, hust
mtl fräsle
1655 Fiddekulla 1655
Nils i Fiddekulla, hust, 1 dräng, 1 piga
mtl frälse
1660 Fiddekulla 1660
Nills i Fiddekulla, hust
mtl
1663 Fiddekulla 1663
Niells i Fiddekulla
jb
1664 Fiddekulla 1664
Nils i Fiddekulla
jb frälse
1665 Fiddekulla 1665
Nils i Fiddekulla
jb
1666 Fiddekulla 1666
Nils i Fiddekulla
jb frälse
1667 Fiddekulla 1667
Nills i Fiddekulla, hust
mtl
1669 Fiddekulla 1669
Niels i Fiddekulla, hust,
Hemming i samma gård, hust
mtl
1668 Fiddekulla 16698
Nils i Fiddekulla, hust
mtl
1670 Fiddekulla 1670
Nils i Fiddekulla, hust, 1 piga
Hemming i samma gård, hust
mtl
1671 Fiddekulla 1671
Nils i Fiddekulla, hust, 1 piga
Hemming i samma gård, hust
mtl
1673 Fiddekulla 1673
Nils i Fiddekulla, hust, 1 piga
mtl SVAR bild 1210
1675 Fiddekulla 1675
Nils i Fiddekulla
jb frälse
1676 Fiddekulla 1676
Nils i Fiddekulla
jb frälse
1677 Fiddekulla 1677
Nils i Fiddekulla
jb frälse
1678 Fiddekulla 1678
Hemming i Fiddekulla
jb frälse
1679 Fiddekulla 1679
Hemming i Fiddekulla
jb
1681 Fiddekulla 1681
Hemming i Fiddekulla, hust, 1 son
mtl
1682 Fiddekulla 1682
Hemming i Fiddekulla, hust, 1 son
Pehr i samma gård, hust
mtl
1685 Fiddekulla 1685
Hemming i Fiddekulla, hust, 1 son
Pehr i samma gård, hust
mtl
1686 Fiddekulla 1686
Hemming i Fiddekulla, singel, 1 son, 1 dotter
Pehr i samma gård, hust
mtl
1687 Fiddekulla 1687
Hemming i Fiddekulla, hust
Per i samma gård, hust
mtl
1688 Fiddekulla 1688
Hemming i Fiddekulla, hust
Pehr i samma gård, hust, 1 piga
mtl
1689 Fiddekulla 1689
Hemming i Fiddekulla, hust, 1 son
Pehr Hind. I samma gård, hust, 1 piga
mtl
1690 Fiddekulla 1690
Gumme Persson, hust, ½ mtl
Per Hemmingsson, hust, ½ mtl
Anders Persson, hust (inget mantal anges)
mtl
1691 Fiddekulla 1691
Hemming Pehrsson, hust, ¼ mtl
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Pehr Hemmingsson, hust, ½ mtl
Båtsm Tore ?håd?
mtl
1692 Fiddekulla 1692
Hemming Pehrsson, hust, ¼ mtl
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl
Pehr Hemmingsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Thor Compass, singel
mtl
1693 Fiddekulla 1693
Hemming Pehrsson, hust, ¼ mtl
Anders Pehrsson, hust, ¼ mtl
Pehr Hemmingsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Tohre Compass, singel
mtl
1694 Fiddekulla 1694
Hemming Pehrsson, hust, ¼ mtl
Änkan Gertrud, 1/4 mtl
Pehr Hemmingsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Thor Compass, singel
mtl
1695 Fiddekulla 1695
Hemming Pehrsson, hust, 1/3 mtl
Änkan Giertrud, 1/3 mtl, 1 son
Pehr Hemmingsson, hust, 1/3 mtl, 1 dräng
Båtsm. Tore Compass, singel
mtl
1696 Fiddekulla 1696
Hemming Pehrsson, hust, ¼ mtl
Änkan Giertru (inhyses?)
Pehr Hemmingsson, hust, ¾ mtl, 2 drängar
Båtsm. Tore Compass, hust
mtl
1697 Fiddekulla 1697
Hemming Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Änkan Gertru
Pehr Hemmingsson, hust, ¾ mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Tore Compass, hust
mtl
1698 Fiddekulla 1698
Hemming, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Pehr Hemmingsson, hust, 1 dräng, 1 piga
Änkan Giertru finns i Udden
Båtsm. Nr 161 Tore Compass, hust
mtl
1699 Fiddekulla 1699
Hemming Persson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Pehr Hemmingssons änka, ¾ mtl, 1 dräng, 1 piga
Båtsm. Tore Compass, hust
mtl
1700 Fiddekulla 1700
Hemming Persson, hust, ¼ mtl, 1 dräng, 1 piga
Per Hemmingssons änka, ¾ mtl, 1 dräng OBS! En bonde står faktiskt noterad i mtl. Felskrivet?
Båtsm. Tore Compass, hust
mtl
1701 Fiddekulla 1701
Hemming P, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Ingall Swensson, hust, ¾ mtl
Båtsm. Tore Compass, hust
mtl
1702 Fiddekulla 1702
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Persson, hust, ¼ mtl
Ingal Swensson, hust, ¼ mtl
Gumme Hamm, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Tore Compass, hust,
mtl
1703 Fiddekulla 1703
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Nillsson, hust, ¼ mtl
Ingel Swensson, hust, ¼ mtl
Gumme Hemmingsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Tore Compass
mtl
1704 Fiddekulla 1704
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Ingall Swensson, hust, ¼ mtl
Gumme Hämingsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tore Compass, hust
mtl
1705 Fiddekulla 1705
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Inge Swensson, hust, ¼ mtl
Gumme Hämingsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Tore Compass, hust
mtl
1706 Fiddekulla 1706
Pehr Gummesson, hust, ¼ mtl
And. Nilsson, hust, ¼ mtl
Inge Swänsson, hust, ¼ mtl
Gumme Hämingsson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Båtsm. Tohre Compass, hust
Inhyses Karin N.
mtl
1707 Fiddekulla 1707
Per Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Ingall Swensson, hust, ¼ mtl
Gumme Hemmingsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tove Compass, hust
mtl
1708 Fiddekulla 1708
Pehr Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Ingel Swensson, hust, ¼ mtl
Gume Hämingsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Tofwe Compass, hust
mtl
1709 Fiddekulla 1709
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Nillson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Ingall Swensson, hust, ¼ mtl
N. Pähr Gummesson, singel, ¼ mtl
Båtsm Tofwe Compass, hust
mtl
1710 Fiddekulla 1710
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl
Anders Nillsson, hust, ¼ mtl
Ingall Swensson, hust, ¼ mtl
Pähr Gummesson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Tofwe Compass, hust
mtl
1711 Fiddekulla 1711
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Ingall Swensson, hust, ¼ mtl
Pär? Gummesson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Tohre Compass, hust
mtl
1712 Fiddekulla 1712
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Anders Nilsson, hust, ¼ mtl
Ingall Swensson, hust, ¼ mtl
Betyll? I Lekaremåla brukar ¼ mtl
Båtsm. Tofve Compass, hust
mtl
1713 Fiddekulla 1713
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Änkan ¼ mtl, 1 dräng
Inge Swänsson, hust, ¼ mtl
Nils Påhlsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Compass (vakant?)
mtl
1714 Fiddekulla 1714
Pähr Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Swen? Pährsson, hust, ¼ mtl
Ingall Swensson, hust, ¼ mtl
Johan i Emmaboda (alt. Emnaboda, Torsås?), ¼ mtl
Båtsm. Compass (vakant?)
mtl
1715 Fiddekulla 1715
Nils Gummesson, hust, ½ mtl, dräng Jonn, 1 piga
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1716 Fiddekulla 1716
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, 1 piga
Swän Pärsson, hust, ¼ mtl
Ingell Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass, singel
mtl
1717 Fiddekulla 1717
Pähr Gummesson, hust, ½ mtl
Swän Pährsson, hust, ¼ mtl
Ingall Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass, singel
mtl
1718 Fiddekulla 1718
Pähr Gumesson, hust, ½ mtl
Swän Pährsson, hust, ¼ mtl
Ingall Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass (ogift?)
mtl
1720 Fiddekulla 1720
Pär Gumesson, hust, ½ mtl
Swän Pärsson, hust, ¼ mtl
Ingall Swänsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengdt? Compass, singel
mtl
1721 Fiddekulla 1721
Pähr Gummesosn, hust, ½ mtl, son Swän 16 år
Swän Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swänsson, hust, ¼ mtl


1722 Fiddekulla 1722
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, dräng Gumme Giermundsson
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Ingall Swensson, hust, ¼ mtl, son Swen
Båtsm. Bengt Compass, ogift
mtl
1723 Fiddekulla 1723
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, dräng Pär, 1 piga
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Inge Swensson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1724 Fiddekulla 1724
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, dräng Pär
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Svensson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1725 Fiddekulla 1725
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, 1 dräng, 1 piga
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swensson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1726 Fiddekulla 1726
Pär Gumesson, hust, ½ mtl, dräng Joan, 1 piga
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swensson, hust, ¼ mtl, son Swen
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1727 Fiddekulla 1727
Pär Gumesson, hust, ½ mtl, dräng Swen
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1728 Fiddekulla 1728
Pär Gumesson, hust, ½ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass
mtl
1729 Fiddekulla 1729
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, 1 piga
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bängt Compass, hust
mtl
1730 Fiddekulla 1730
Pär Gummesson, hust, son Petter
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swensson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1731 Fiddekulla 1731
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, son Petter. Dottern Stina för ung, skrivs 1732
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1732 Fiddekulla 1732
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, son Petter
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1782 Fiddekulla 1732
Pär Månsson, hust, 1/8 mtl
Bryniel Swensson, hust, 3/8 mtl, dr. Nils
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, dotter Caisa
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Compass, ogift
mtl
1733 Fiddekulla 1733
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, son Petter
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Inge Swenssons änka, dräng Aron (notering i kanten ”han själf död”.
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1734 Fiddekulla 1734
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, son Pär
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Ingals änka, ¼ mtl, dräng Jon
Båtsm. Bengt Compass, hust.
mtl
1735 Fiddekulla 1735
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, son Pär
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass
mtl
1736 Fiddekulla 1736
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, son Påvals, 1 piga
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1737 Fiddekulla 1737
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, son Pär, 1 piga
Swän Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Swän Ingesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1738 Fiddekulla 1738
Pär Gummesson, hust, ½ mtl, son Pär, 1 piga
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass, hust
mtl
1739 Fiddekulla 1739
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Pär Persson, hust, 1/ mtl
Swen Persson, hust, ¼ mtl, dräng Pär, 1 piga
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Bengt Compass
mtl
1740 Fiddekulla 1740
Pär Gumesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Swän Ingesson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsman vakant
mtl
1741 Fiddekulla 1741
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Compass, ogift
mtl
1742 Fiddekulla 1742
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl
Båtsm Pär Compass, ogift
mtl
1743 Fiddekulla 1743
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, son Gume
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1744 Fiddekulla 1744
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Jon
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1745 Fiddekulla 1745
Per Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
Swen Persson, hust, ¼ mtl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
Båtsm. Vakant
mtl
1746 Fiddekulla 1746
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Jöns
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl
Båtsm Olof Compass, ogift
mtl
1747 Fiddekulla 1747
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1748 Fiddekulla 1748
Per Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan, 1 piga
Gumme Persson, hust, ¼ mtl
Swen Persson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Compass, ogift
mtl
1749 Fiddekulla 1749
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Compass, hust
mtl
1750 Fiddekulla 1750
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Compass, hust
mtl
1751 Fiddekulla 1751
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Båtsm. Olof Compass, hust
mtl
1752 Fiddekulla 1752
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Lars
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Båtsm. Olof Compass, hust
mtl
1753 Fiddekulla 1753
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dr. Lars och piga Ingred
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Nils
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Båtsm. Olof Compass, hust
mtl
1754 Fiddekulla 1754
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Lars, piga Margreta
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingel, dotter Lena
Båtsm. Olof Compass, hust
mtl
1755 Fiddekulla 1755
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Lars och piga Margretha
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingal, dotter Lena
Båtsm. Jonas Compass, hust
mtl
1756 Fiddekulla 1756
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Margreta
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Lars
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingel, dotter Lena
Båtsm. Jonas Compass, hust
mtl
1757 Fiddekulla 1757
And Gumesson, hust, ¼ mtl, dräng Fredrik, piga Segre
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl
Swen Ingeson, hust, ¼ mtl, son Ingal
Båtsm. Jonas Compass, hust
mtl
1758 Fiddekulla 1758
And. Gummesson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Peter
Sven Carlsson, hust, ¼ mtl
Sven Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingel
Båtsm. Jonas Compass, hust
mtl
1759 Fiddekulla 1759
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl, pig. Ingbor
Gumme Pärsson, singel, piga Caisa
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Swen Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingel
Båtsm. Jonas Compass, hustrun har Frantjosen (fransosen=könssjukdom?)
mtl
1760 Fiddekulla 1760
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, singel, ¼ mtl, pig Karin
Sven Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Sven Ingesson, hust, ¼ mtl, son Ingal
Båtsm. Jonas Compass, hustrun sjuklig
mtl
1761 Fiddekulla 1761
And. Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Caisa
Gumme Pärsson, singel, ¼ mtl, pig Karin
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Swen Ingelsson, hust, ¼ mtl, son Ingal
Båtsm. Jonas Compass, hustrun har Fransosen
mtl
1762 Fiddekulla 1762
And. Gummesson, singel, ¼ mtl, son Peter, piga Ingbor
Gumme Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Ingal Swensson, singel, ¼ mtl, piga Ingbor
Gamle bonden Swen Ingelsson, hust, inhyses, han bräcklig
Båtsm. Jonas Compass, hust
mtl
1763 Fiddekulla 1763
Peter Pärsson, ¼ mtl, bor i Båldön
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Inge Swensson, singel, ¼ mtl, piga Ingbor
Gamle bonden Swen Ingelsson, hust, inhyses, han bräcklig.
Båtsm. Jonas Compass, hust
mtl
1764 Fiddekulla 1764
Petter Persson, hust, ¼ mtl
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Ingal Svensson, singel, ¼ mtl, piga Ingabor
Båtsm Jonas Compass, hust
mtl
1765 Fiddekulla 1765
Peter Pärsson, hust, ¼ mtl, son Gume, dotter Stina
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Ingal Swensson, singel, ¼ mtl, piga Ingbor
Båtsm. Compass, hust
Gamle bonden Swen Ingesson utgammal, undantag
mtl
1766 Fiddekulla 1766
Peter Pärsson, hust, ¼ mtl, son Peter, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Ingel Swensson, singel, ¼ mtl, piga Ingbor
Båtsm. Jonas Compass, hust, 2 gossar
Gamle bonden Swen Ingelsson, hust, 2 gossar. Utgammal, har undantag
Afsk. Båtsm. Pär Stenkula, hust, utfattiga
mtl
1767 Fiddekulla 1767
Petr Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Carlsson, hustrun krympling, ¼ mtl, 1 flicka
Ingal Swensson, singel, ¼ mtl, piga Ingbor
Båtsm. Jonas Compass, hust, 2 gossar
Gamle bonden Swen Ingesson, hust, 2 gossar, utgamla, juta bruk
Inhyses: Joen? Stångkula (Stenkula?), hust, utfattiga
mtl
1768 Fiddekulla 1768
Peter Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Carlsson, hustrun krympling, ¾ mtl, dräng Eskil?, dotter Giertru, 1 flicka
Ingel Swensson, singel, ¼ mtl, pig. Ingbor
Båtsm. Jonas Compass, hust, 2 gossar
Gamla bonden Swen Pärsson, hust, utgamla juta bruk
Inhyses: Pär Stångkuhla, utfattig
mtl
1769 Fiddekulla 1769
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Carlsson, hustrun krympling, ¼ tl, dräng Peter, dotter Gertrud, 1 gosse, 1 flicka
Ingal Swensson, singel, ¼ mtl, pig Ingebor
Båtsm. Jonas Compass, hust, 2 gossar
Swen Ingalsson, hust, inhyses, utgamla
Pär Stångkula, hust, inhyses, utgamla
mtl
1770 Fiddekulla 1770
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Carlsson, hustrun Krymplinga, ¼ mtl, dräng Gumme, piga Gertru, 1 gosse,1 flicka
Börge Swensson, singel, ¼ mtl, piga Ingabor
Båtsm. Jonas Compass, hust, 2 gossar
Inhyses Swen Ingesson, hust, utgamla, 2 gossar
Inhyses Pär Stångkula, hust, utgamla
mtl
1771 Fiddekulla 1771
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Swen Carlsson, hustrun Krympling, ¼ mtl, dräng Pär, dotter Gertrud
Bryniel Swensson, singel, ¼ mtl, pig Ingbor
Båtsm Jonas Compass, hust
Inhyses Swen Ingesson, hust, 2 gossar, utfattiga
Inhyses Pär Stångkula, hust, utfattiga
mtl
1772 Fiddekulla 1772
Gamle Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Unge Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Swen Carlsson, hustrun krympling, ¼ mtl
Brynjel Swensson, singel, ¼ mtl, piga Ingbor
Båtsman Jonas Compass, hust
Inhyses Swen Ingesson, hust, 2 gossar, utfattiga
Inhyses Pär Stångkula, hust, utfattiga
mtl
1773 Fiddekulla 1773
Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, drän Swen, dot. Lena ?vanför? (räknas som inhyses),1 flicka.
Unge Pettere Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, dr Olof
Carl Swensson ¼ mtl, bor i Målatorp
Dess föräldrar, utgamla, inhysesBryngiel Swensson, singel, ¼ mtl, pigan Ingaborg
Båtsm. Vakant
Inhyses: Änkan Ingrid, 1 gosse, 1 flicka. Bräcklig, utfattig
Pär Stångkuhla, hust, bräckl. Utfattig.
Swen Ingesson, hust, 2 gossar, bräckl. Utfattiga
Änkan Maja, 1 gosse, bräcklig, utfattig.
mtl
1774 Fiddekulla 1774
gl. Peter Pärsson, hust, ¼ mtl, inhyses dottern Lena, vanför
Unge Peter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Carl Swensson, 1/8 mtl, bor i Målatorp och Kronobergs län. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Brynjel Swensson, singel, ¼ mtl, piga Ingabor, gosse Pär 15 år
Båtsm. Swen Compass, hust
Inhyses: änkan Ingred, 2 gosse, 1 flicka, bräcklig och utfattig
Inhyses gamla ?pigan? Marta, bräcklig och utfattig
Inhyses: Swen Ingesson, hust, 2 gossar, bräcklig och utfattig
Inhyses: Pär Stångkula, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1775 Fiddekulla 1775
Gamle Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, dotter Lena, vanför
Nya Petter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Carl Swensson, 1/8 mtl, bor i Målatorp och Kronobergs län. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Bryniel Swensson, singel, ¼ mtl, gossen Pär 16 år, pigan Inbor
Båsm. Swen? Compass, hust
Inhyses: Änkan Ingre, 1 gosse, 1 flicka, bräckligao hc utfattiga
Inhyses gamla pigan Marta, bräcklig och utfattig
Inhyses Swen Ingesson, hust, 2 gossar, bräcliga och utfattiga
Inhyses Pär Stångkula, hust
mtl
1776 Fiddekulla 1776
Gamle Peter Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Elsa
Unge Peter Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, pig. Ingar
Carl Swensson, 1/8 mtl, bor i Målatorp och Kronobergs län.Dess föräldrar inhyses, utgamla
Bryniel Swensson, hust, 1/8 mtl, dr Peter
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Compass, hust
Inhyses Swen Ingesson, hust, 2 gossar, bräckliga och utfattiga
Inhyses Pär Stångkula, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1777 Fiddekulla 1777
Petter Pärsson, hust, ¼ mtl, Quinfolket Stina, dess föräldrar inhyses, utgamla
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Bryniel Swensson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Compass, hust
Inhyses: Swen Ingesson, hust, 2 gossar, bräckliga och utfattiga
Inhyses: Pär Stångkula, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1778 Fiddekulla 1778
Petter Pärssons änka, ¼ mtl, dräng Magnus, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Brynjel Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, piga Malin, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jönsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Compass, hust
Inhyses Pär Stångkula, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1779 Fiddekulla 1779
Pehr Pährssons änka, ¼ mtl, dräng Pär, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Brynjel Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Nils
Nils Jönsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Compass, hust
Inhyses: Pär Stångkula, hust, bräckliga och utfattiga
mtl
1780 Fiddekulla 1780
Pär Månsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Bryniel Swensson, hust, ¼ mtl, dr. Swen, 1 gosse
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Compass, hust
Inhyses Pär Stångkula, hust, bräckliga och utgamla
mtl
1781 Fiddekulla 1781
Pär Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Bryniel Swensson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 2 flickor
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Jönsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Compass, står för torp under Träknivsmåla i Arby socken.
mtl
1783 Fiddekulla 1783
Pär Månsson, hust, 1/8 mtl
Bryniel Swensson, hust, 3/8 mtl, dräng Nils
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, piga Caisa
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Compass, ogift
mtl
1784 Fiddekulla 1784
Pär Månsson, hust, 1/8 mtl, 2 gosse, 1 flicka
Bryniel Swensson, hust, 3/8 mtl, dr. Lars
Gumme Persson, hust, ¼ mtl, son Pär, piga Caisa, 1 gosse
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm Swen Compass, hust
mtl
1785 Fiddekulla 1785
Pär Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Bryniel Swensson, hust, 3/8 mtl, dr Petter, 1 flicka
Gumme Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Caisa, 1 gosse, 1 flicka
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Båtsm. Swen Compass, hust
mtl
1786 Fiddekulla 1786
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Bryniel Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, piga Caisa
Gume Pärsson, hust, ¼ mtl, son Petter
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Dess föräldrar inhyses, utgamla
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Swen Kompass, hust
mtl
1787 Fiddekulla 1787
Pär Månsson, hust, ¼ mtl
Bryniel Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, singel, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Båtsm. Swen Kompass, hust
mtl
1788 Fiddekulla 1788
Pär Månsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Bryniel Swensson, hust, ¼ mtl
Petter Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Malin. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Kompass, hust
mtl
1789 Fiddekulla 1789
Pär Månsson, hust, ¼ mtl, piga Caisa
Bryniel Swensson, hust, 174 mtl, piga Stina
Petter Gumesson, singel, ¼ mtl, dräng Jonas, piga (..)
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Compass, hust
mtl
1790 Fiddekulla 1790
Per Månsson, hust, ¼ mtl
Bryniel Swensson, hust, ¼ tl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gumesson, singel, ¼ mtl, piga Malena?
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Swen Compass, hust
mtl
1791 Fiddekulla 1791
Pähr Månsson, hust, ¼ mtl
Brynjel Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Malin och dess moder
Karl Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Nils Jonsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm vakant
Båtsm. Swen Kompass änka, utfattig
mtl
1792 Fiddekulla 1792
Per Månsson, hust ,1/4 mtl, dotter Stina
Bryniel Swensson, hust, ¼ mtl, piga Lisa, 1 gosse, 1 flicka
Peter Gumesson, dess hustru utgammal, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Malin.
Karl Swensson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Nils Jonsson, hustrun (?sängliggande?), 1/8 mtl, dotter Maria
Båtsm. Olof Compass, ogift, piga Stina
Båtsm. Swen Compass änka, utfattig
mtl
1793 Fiddekulla 1793
Pehr Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Brynjel Swensson, ¼ mtl, pig Maria
Petter Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Karl Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Jonsson, singel, 1/8 mtl, dotter? Maria
Båtsm. Oluf Compas. Skriven för torp i Stolpabäck
Inhyses: Compass änka, utfattig
mtl
1794 Fiddekulla 1794
Pehr Månsson, hust, 1/8 mtl
Jon Gummesson, singel, 1/8 mtl, piga Stina
Bryngel Swensson, hust, ¼ mtl, son Petter, piga Maria
Petter Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Olof
Karl Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Jonsson, singel, 1/8 mtl, dotter Maria
Båtsm. Olof Compass, hust
Afsked. Komg...(?), 1 person utfattig. (troligen förre båtsman Compass änka, se tidigare och senare år)
mtl
1795 Fiddekulla 1795
Per Månsson, hust, 1/8 mtl
Jon Gummesson, hust, 1/8 mtl
Brynjel Svensson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Maria
Peter Gummesson, hust, ¼ mtl, söner Olof och Jonas
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl
Nils Jonsson, singel, 1/8 mtl, dotter Maria
Båtsm. Olof Compass, hustru
Afsk Compass Änka, utfattig
mtl
1796 Fiddekulla 1796
Per Månsson, hust, 1/8 mtl
Jon Gummesson, hust, 1/8 mtl, son Petter
Petter Gummesson, hust, ¼ mtl, son Gumme
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Jonsson, singel, 1/8 mtl, dotter Maria
Båtsm. Olof Compass, hust
Afsked. Compass änka, utgammal
mtl
1797 Fiddekulla 1797
Per Månsson, hust, 1/8 mtl
Jon Gummesson, hust, 1/8 mtl
Bryngel Swensson, hust, ¼ mtl, son Peter
Petter Gummesson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme
Karl Swensson, hust, 1/8 mtl, son Staffan
Nils Jonsson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl, dotter Maria
Båtsm. Olof Compass, hust
Afsked. Kompass änka, utfattig
mtl
1798 Fiddekulla 1798
Per Månsson, hust, 1/8 mtl, dotter Lena
Jon Gummesson, hust, 1/8 mtl
Bryngel Swensson, hust, ¼ mtl, son Petter
Petter Gummesson, hust, ¼ mtl
Carl Swensson, hust, 1/8 mtl
Nils Jönsson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl, son Sven, dotter Maria
Båtsm. Olof Compass, hust
Afsk. Båtsm. Compass änka, utgammal
mtl
1799 Fiddekulla 1799
Pehr Månsson, hust, 1/8 mtl, son Pehr, dotter Lena, 2 gossar, 1 flicka
Jon Gummesson, hust, 1/8 mtl (1/6 mtl??), 1 gosse, 1 flicka
Bryngel Swänsson, hust, ¼ mtl, son Peter, 1 gosse
Peter Gummesson, hust, 1/8 mtl, 3 flickor
Jonas Gummesson, hust, 1/8 mtl
Carl Svänsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Nils Jonsson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl, son Swen, dotter Maria
Båtsm Olof Compass, hust
Afsk. Compass Änka, utfattig
mtl
1800 Fiddekulla 1800
Per Månsson, hust, 1/8 mtl, son Petter, dotter Lena, 3 gossar, 1 flicka
Jon Gummesson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Bryngel Svensson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Lena, 1 gosse, 1 flicka
Petter Gumesson, hust, 1/8 mtl, 3 flickor
Jonas Gumesson, hust, 1/8 mtl
Carl Svensson, hust, 1/8 mtl, 2 gossar
Petter Isacsson, hust, 1/8 mtl, dräng Sven, dess svärföräldrar inhyses, bräckliga
Båtsm. Olof Copass, hust
Afsk. Compass änka, utfattig
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka