Mantalslängder för Kroxmåla (Kråksmåla), Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Kroxmåla 1631
oläsl
jb
1632 Kroxmåla 1632
Swän
jb
1634 Kroxmåla 1634
Swän??
jb
1635 Kroxmåla 1635
Swen alt. Sune
jb
1637 Kroxmåla 1637
Swän?
jb
1638 Kroxmåla 1638
Sune alt. Swän
jb
1640 Kroxmåla 1640
Sven? (Sune?)
jb
1641 Kroxmåla 1641
Per
jb
1642 Kroxmåla 1642
P.. (oläsl, längre än Per)
mtl s247
1642 Kroxmåla 1642 frälse
Per
hustru Ingrid
mtl
1643 Kroxmåla 1643
Per
mtl s 235
1643 Kroxmåla 1643
Pär
hustru Ingrit
mtl
1644 Kroxmåla 1644
Per
hustru Ingrid
mtl
1645 Kroxmåla 1645
Peder
jb
1645 Kroxmåla 1645
Per
hustru Ingred
mtl
1646 Kroxmåla 1646
Per Larsson
hustru Ingrid
mtl
1647 Kroxmåla 1647
Per ?Larsson?
Hustru Ingred
mtl
1648 Kroxmåla 1648
hustru Ingerd
mtl notering sid 608:
Per Larsson i Kroxmåla helt förlamad.
1650 Kroxmåla 1650
hustru Ingridt
mtl s 247
1650 Kroxmåla 1650
Hustru Ingritt
mtl
1650 Kroxmåla 1650
Peder
jb
1651 Kroxmåla 1651
hustru Ingrid
mtl
1652 Kroxmåla 1652
Änkan
mtl
1653 Kroxmåla 1653
Joen
hustru ?Gertrud?
mtl
1653 Kroxmåla 1653
Pedher? (samma namn som i Stångsmåla, osäker)
jb
1654 Kroxmåla 1654
Jonn
mtl
1655 Kroxmåla 1655
Joan
mtl
1656 Kroxmåla 1656
Jonn
hustru Gertrud Bråttfälling (= epilepsi el. yrsel), förskonas.


1657 Kroxmåla 1657
1/2 Joan, "hustrun Sunboligs"
(hustrun räknas ej in; endast en person redovisas)
mtl
1659 Kroxmåla 1659
Jonn
mtl
1660 Kroxmåla 1660
(ev namn helt oläsligt)
jb
1660 Kroxmåla 1660
Jon, hustrun
mtl
1662 Kroxmåla 1662
Jon, hustrun (notering om hustrun, som ej räknas i mantalslängden)
mtl hustrun räknas ej i mantaslängden
1663 Kroxmåla 1663
Jon, hustrun bråttfälling (= epilepsi el. yrsel)
mtl
1664 Kroxmåla 1664
Jon, hustrun brottfälling (epilepsi, yrsel)
mtl
1665 Kroxmåla 1665
Jonn, hustrun Sinnel
mtl
1666 Kroxmåla 1666
Jonn, hustrun (2 p)
mtl
1667 Kroxmåla 1667
Jon, Gertrud (2 p)
mtl
1668 Kroxmåla 1668
1 Jon och hustrun Gertruu (2 p)
mtl
1669 Kroxmåla 1669
1/2 Jon och hustru (2 p)
mtl
1669 Kroxmåla 1669
Per
jb
1670 Kroxmåla 1670
1/2 Joen och hustru (2 p)
mtl
1670 Kroxmåla 1670
Per
jb
1671 Kroxmåla 1671
1/2 Joan och hustru (2 p)
mtl
1675 Kroxmåla 1675
1/2 Jon, hustru (2 p)
mtl
1675 Kroxmåla 1675
Pedher
jb
1678 Kroxmåla 1678
Pehr?
jb
1680 Kroxmåla 1680
1/2 mtl Jon och hustru (2 p)
mtl
1681 Kroxmåla 1681
1/2 mtl Joan och hustru (2 p)
mtl
1685 Kroxmåla 1685
1/2 mtl Jonn, hustrun (2 p)
mtl
1686 Kroxmåla 1686
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1687 Kroxmåla 1687
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1688 Kroxmåla 1688
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1689 Kroxmåla 1689
1/2 mtl Jon, hustrun (2 p)
mtl
1690 Kroxmåla 1690
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1692 Kroxmåla 1692
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1693 Kroxmåla 1693
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1694 Kroxmåla 1694
1/2 mtl Jon, hustrun (2 p)
dräng Gudmund (1 dräng)
piga Giertrud (1 piga)
mtl
1695 Kroxmåla 1695
1/2 mtl Jonn (Jöns?), hustru, dr. Gudmund (2 p, 1 dräng)
Piga Gertrud (1 piga)
mtl
1697 Kroxmåla 1697
Joon
jb
1701 Kroxmåla 1701
1/2 mtl Jon, hustru, p. Gertrud (2 p, 1 piga)
mtl
1701 Kroxmåla 1701
Jon
jb
1702 Kroxmåla 1702
1/2 mtl Jon, enkling, pigan Elin (1 p 1 piga)
mtl
1703 Kroxmåla 1703
1/2 mtl Jon änkling, p. Elin (1 p, 1 piga)
mtl
1704 Kroxmåla 1704
1/2 mtl Jon, änkling, pigan Elin (1 p, 1 piga)
mtl
1705 Kroxmåla 1705
1/2 mtl Jon, änkling (1 p)
dräng Lars, piga Elin (1 dräng, 1 piga)
mtl
1706 Kroxmåla 1706
Jon, änkling (1 p)
p. Elin (1 piga)
mtl
1707 Kroxmåla 1707
Jon, änkling (1 p)
pig. Elin (1 piga)
mtl
1708 Kroxmåla 1708
Joan
jb
1710 Kroxmåla 1710
Jonn
jb
1712 Kroxmåla 1712
Sven
jb
1714 Kroxmåla 1714
Swen och Ingell
jb
1716 Kroxmåla 1716
Swän och Ingel
jb
1717 Kroxmåla 1717
1/2 mtl Swen, hustru, Inge, hustru (4 p)
mtl
1717 Kroxmåla 1717
Swen och Inge
jb
1718 Kroxmåla 1718
Swen? (Sone?) hustru, Ingel, hustru (4 p)
mtl
1719 Kroxmåla 1719
Swen, hust
Ingal, hust
rgd
1720 Kroxmåla 1720
Swän och Ingel
jb
1721 Kroxmåla 1721
Swän och Ingall
jb
1723 Kroxmåla 1723
Swän
Ingall
rgd
1723 Kroxmåla 1723
Swän Ingall
jb
1724 Kroxmåla 1724
Swän
Ingall
rgd
1725 Kroxmåla 1725
Swän
Inge
rgd
1725 Kroxmåla 1725 frälse
Sven Ingell
jb
1726 Kroxmåla 1726
Swen
Ingall
rgd
1726 Kroxmåla 1726 Frälse
Swen och Ingel
jb
1727 Kroxmåla 1727
Swen
Ingall
rgd
1728 Kroxmåla 1728
dr. Jon
Ingall
rgd
1728 Kroxmåla 1728 Frälse
Jon och Ingel
jb
1729 Kroxmåla 1729
dr. Jon
Pig. Elin
dr. Ingemar
rgd
1729 Kroxmåla 1729 Frälse
Jon, Ingemar?
jb
1730 Kroxmåla 1730
dr. Jon
Pig. Elin
Ingemar
rgd
1730 Kroxmåla 1730
Jon och Ingemar
jb
1731 Kroxmåla 1731
Jon
Pig. Elin
Ingemar
rgd
1732 Kroxmåla 1732
Jon
Ingemar
rgd
1732 Kroxmåla 1732
Jonn och Ingemar
jb
1733 Kroxmåla 1733
Jon
Ingemar
rgd
1734 Kroxmåla 1734
Jon och Ingemar
jb
1734 Kroxmåla 1734
Jon, Ingemar
rgd
1735 Kroxmåla 1735
Jon, Ingemar
rgd
1736 Kroxmåla 1736
Jon och Ingemar
jb
1736 Kroxmåla 1736
Jon, pig Ingrid
Ingemar
rgd
1737 Kroxmåla 1737
Johan
Ingemar
rgd
1738 Kroxmåla 1738
Jon, Ingemar
rgd
1739 Kroxmåla 1739
Ingemar, Jon
jb
1739 Kroxmåla 1739
Jon
Ingemar, dr. Zachris
rgd
1740 Kroxmåla 1740
Jon, Ingemar
rgd
1742 Kroxmåla 1742
Jon Ingemar
jb
1744 Kroxmåla 1744
Jon Persson, hust
Ingemar Gummesson, hust
mtl
1745 Kroxmåla 1745
Jon och Ingemar
jb
1745 Kroxmåla 1745
Jon Pärsson, hust
Ingemar Gummesson, hust
mtl
1746 Kroxmåla 1746
Jon Pärsson, hustru (2 p)
Ingemar Gumesson, hustru (2 p)
mtl
1747 Kroxmåla 1747
Jöns Persson, hustru (2 p)
Ingemar Gumesson, hustru (2 p)
mtl
1748 Kroxmåla 1748
Jon Persson, hustru (2 p)
Ingemar Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1749 Kroxmåla 1749
Jon Persson, hustru (2 p)
Ingemar Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1750 Kroxmåla 1750
Jon Persson, hustru (2 p)
Ingemar Gumesson, hustru (2 p)
mtl
1751 Kroxmåla 1751
Joan Persson, hustru (2 p)
dr. Swen (1 dräng) 15 år
Ingemar Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1752 Kroxmåla 1752
Jon Persson, hustru (2 p)
dr. Swen (1 dräng) 16 år
Ingemar Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1754 Kroxmåla 1754 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Persson, hust (2 p)
dotter Karin (1 dot)
1/4 mtl Ingemar Gummesson, hust (2 p)
mtl
1755 Kroxmåla 1755 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Persson, hustru (2 p)
1/4 mtl Ingemar Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1756 Kroxmåla 1756 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Persson, hustru (2 p)
gosse Anders (1 dräng) 17 år
1/4 mtl Ingemar Gummesson, hustru (2 p)
mtl
1757 Kroxmåla 1757 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Persson, hust (2 p)
1/4 mtl Ingemar Gummesson, hust (2 p)
son Jonas (1 son)
mtl
1758 Kroxmåla 1758 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Persson, hust (2 p)
p. Karin (1 pig)
1/4 mtl Ingemar Gummesson, hust (2 p)
son Jonas (1 son)
flickan Kerstin (1 piga)
mtl
1759 Kroxmåla 1759 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Persson, hust (2 p)
dot. Stina (1 dot)
1/4 mtl Ingemar Gumesson, hust (2 p)
son Jonas, pig Kierstin (1 son 1 piga)
mtl
1760 Kroxmåla 1760 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Persson?, hust (2 p)
dot. Stina (1 dotter)
1/4 mtl Ingemar Gummesson, hust (2 p)
son Jonas (1 son)
mtl
1761 Kroxmåla 1761 1/2 mtl
1/4 mtl Jon Persson, hust (2 p)
dot. Stina (1 dot)
1/4 Ingemar Gummesson, hust (2 p)
S. Jonas (1 son)
pig. Maria (1 pig)
mtl
1762 Kroxmåla 1762 1/2 mtl
1/8 mtl Jon Persson, hust (2p)
1/8 mtl hans måg Swen Börjesson, hust (2 p)
1/4 mtl Ingemar Gummesson, hust (2 p)
son Jonas (1 son)
mtl
1763 Kroxmåla 1763 1/2 mtl
1/8 mtl Jon, hust (2 p)
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
pig. Ingrid (1 pig)
1/4 mtl Ingemar, hust (2 p)
son Jonas (1 son)
mtl
1764 Kroxmåla 1764 1/2 mtl
1/8 mtl Jon Persson, änkl. (1 p)
dott. Ingebor (1 dot)
1/8 mtl Swen Börjesson, hust (2 p)
pig. Ingrid (1 pig)
1/4 mtl Enk. Mahlin (1 p)
son Jonas, pig. Lisbet (1 son 1 pig)
mtl
1765 Kroxmåla 1765 1/2 mtl
1/4 mtl Swen, hust (2 p)
pig. Ingrid (1 pig)
1/4 mtl Enk. Mahlin (1 p)
son Jonas (1 son)
mtl
1767 Kroxmåla 1767 ½ mtl
¼ mtl Sven, hust (2 p)
Son Måns, Jonas, goss Staffan (3 barn u 15 år)
Änk. Giertrud, 79 år (1 p)
¼ mtl dr. Jonas (1 p)
Jonas mor änk. Malin (1 p)
dr. Per, pig. Giertrud (1 dr 1 pig)
mtl
1768 Kroxmåla 1768 ½ mtl
¼ mtl Sven, hust (2 p)
¼ mtl Jonas (1 p)
Jonas mor änkan Malin (1 p)
dr. Per (1 dr)
mtl
1769 Kroxmåla 1769 ½ mtl
¼ mtl Swen, hust (2 p)
Pig Giertrud?, dr. Nils (1 pig 1 dr)
¼ mtl dr. Jonas (1 p)
Jonas mor enk. Malin (1 p)
mtl
1770 Kroxmåla 1770 ½ mtl
¼ mtl Swen, hust (2 p)
dr. Nils (1 dr)
¼ Änkan och Jonas (mor och son*)
Enk. Malin (1 p)
Pig. Stina (1 pig)
Dr Petter 15 år (1 dr)
mtl *) ser konstigt ut i mtl, verkar stå ”änkan Jonas, 1 man”, men i kanten står det att det är moder och son
1778 Kroxmåla 1778 ½ mtl
¼ mtl Pehr, hust (2 p)
p. Karin (1 p)
¼ mtl Carl, hust (2 p)
mtl
1784 Kroxmåla 1784
½ mtl
Per Jonsson, hust, ¼ mtl
dr. Jonas
Karl Persson, hust, ¼ mtl
dr. Jonas Johansson (bonde) (av markering med klammer i kanten verkar det som om Karl med hustru inhyses hos brukaren Jonas då Karl är sjuklig. Ej säker)
mtl
1785 Kroxmåla 1785 ½ mtl
½ mtl Per Jonsson, hust (2 p)
dr. Magnus (1 p)
Pig Stina (1 p)
mtl
1791 Kroxmåla 1791 ½ mtl
¼ mtl Per Jonsson, hust (2 p)
¼ mtl Daniel? Johansson, hust (2 p)
mtl
1792 Kroxmåla 1792 ½ mtl
¼ mtl Per Jonsson, hust ( 2 p)
¼ mtl Daniel Johansson, hust (2 p)
mtl
1792 Kroxmåla 1792 5/8 mtl
5/16 mtl Per Carlsson, hust (2 p)
s. Swen, d. Lena (2 p)
5/16 mtl Swän Jönsson, hust (2 p)
s. Jonas, d. Stina (2 p)
mtl
1795 Kroxmåla 1795 ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2p)
d. Kirsten (1 p)
¼ mtl Daniel, hust (2 p)
mtl
1797 Kroxmåla 1797 ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2 p)
Son Jonas (1 p)
Dotter Caisa (1 p)
¼ mtl Daniel, hust (2 p)
mtl
1798 Kroxmåla 1798 ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2 p)
Son Jonas (1 p)
Dot. Caisa (1 p)
¼ mtl Daniel, hust (2 p)
mtl
1799 Kroxmåla 1799 ½ mtl
¼ mtl Per Jonsson, hust (2 p)
Son Jonas, dot. Caisa (2 p)
¼ mtl Daniel Johansson, hust (2 p)
mtl
1800 Kroxmåla 1800 ½ mtl
¼ mtl Per, hust (2 p)
Sön. Jonas, Petter. Dott. Caisa (3 p)
¼ mtl Daniel, hust (2 p)
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka