Mantalslängder för Stångsmåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Stångsmåla 1631
Anders
ibidem:
Nils
jb
1632 Stångsmåla 1632
Anders
ibidem:
Nills
jb
1634 Stångsmåla 1634
Anders
Ibidem:
Niels
jb
1635 Stångsmåla 1635
Anders
ibm.
Nils
jb
1637 Stångsmåla 1637
Anders
Ibidem:
Nils
jb
1638 Stångsmåla 1638
Anders
Ibidem:
Nils
jb
1640 Stångsmåla 1640
Nils Jönsson
ibidem:
Nils
jb
1641 Stångsmåla 1641
Anders
Ibm
Nils
jb
1642 Stångsmåla 1642
Anders
Ibidem:
Nils
mtl s247
1642 Stångsmåla 1642 Frälse
Per ?Stensson?
Hustru Kyrstin
Son Per Nilsson
Ibidem:
Per Månsson
hustru Kyrstin
piga: Elin
mtl
1643 Stångsmåla 1643
Anders
Ibidem:
Nils
mtl s 235
1643 Stångsmåla 1643
Nils
hustru Kirstin
son Pär
sonhustru Kirstin
Ibidem:
P. Måns(son?)
hustru Kirstin
Inhysesfolk: Anna
I samma gård:
Mattis
hustru Elin
mtl
1644 Stångsmåla 1644
Mats
Ibidem:
Niels
mtl s 389
1644 Stångsmåla 1644
Nils
son Per
sonhustru Kierstin
ibidem
Mattis
hustru Elin
mtl
1645 Stångsmåla 1645
Anders
Ibm:
Nils
jb
1645 Stångsmåla 1645
Elin
mtl Notering sid 243:
Kjerstin i Stångsmåla flyttat till Danmark.
Matthis i Stångsmåla brottsfälling (=yrsel, epilepsi)
1645 Stångsmåla 1645
Per
hustru Kirstin
mtl Notering sid 243:
Kjerstin i Stångsmåla flyttat till Danmark.
Matthis i Stångsmåla brottsfälling (=yrsel, epilepsi)
1646 Stångsmåla 1646
Per Nilsson
hustru Kirstin
Ibidem:
Elin
mtl
1647 Stångsmåla 1647
Per Nilsson
hustru Kyrstin
Ibidem:
Elin
mtl
1648 Stångsmåla 1648
Per
hustru Kyrstin
Ibidem:
Elin
mtl
1650 Stångsmåla 1650
Håkan
Ibidem:
hustru Karin
mtl s 247
1650 Stångsmåla 1650
Håkon?
Ibidem:
Karin
mtl
1650 Stångsmåla 1650
Peder? Nielsson
Ibidem:
Nils
jb
1651 Stångsmåla 1651
Håkan
Ibidem:
hustru Karin
mtl
1652 Stångsmåla 1652
Håkon
hustrun
mtl
1653 Stångsmåla 1653
Håkan
hustru Karin
ibm:
övr?? (ev står det "öde")
mtl
1653 Stångsmåla 1653
Pedher?? (tveksam)
Ibm:
Nills
jb
1654 Stångsmåla 1654
Håkan
hustrun
Ibm:
brukas av Håkan
mtl
1655 Stångsmåla 1655
Håkan och hustru Kirstin (alt Karin)
Ibidem:
Per
mtl
1656 Stångsmåla 1656
Håkan, hustru Karin, Son Joan
Ibidem:
Peder
mtl
1657 Stångsmåla 1657
1 Håkan, hustru Karin
Ibm:
1 Joan, hustru Elin
mtl
1659 Stångsmåla 1659
Håkan
hustru Karin
Ibm:
Jonn
hustru Elin
mtl
1660 Stångsmåla 1660
Håkan
hustru Karin
Ibm:
Jon (möjl. Per)
Hustru Elin
mtl
1660 Stångsmåla 1660
Per
ibm:
Nils?
jb
1662 Stångsmåla 1662
Håkan, hustru Karin
Ibidem:
Jon, hustru Elin
mtl
1663 Stångsmåla 1663
Jon, hustru Elin
Ibm:
Nilss, hustru Ingrid
mtl
1664 Stångsmåla 1664
Jon, hustru Elin
Ibm
Nils, Ingrid
mtl
1665 Stångsmåla 1665
Joan, hustru Elin
mtl
1665 Stångsmåla 1665 (b)
Nils, hustru Ingerd
mtl
1666 Stångsmåla 1666
Joan, hustru Elin (2 p)
Ibm:
Nils, Ingerd (2 p)
mtl
1667 Stångsmåla 1667
Jon, Elin (2 p)
Ibm:
Nils, Ingridt (2 p)
mtl
1668 Stångsmåla 1668
1 Jon och hustrun Elin (2 p)
mtl
1669 Stångsmåla 1669
1/2 Jon och hustru (2 p)
Ibidem:
1/2 Niels (1 p)
mtl
1669 Stångsmåla 1669
Peder
Ibidem:
Nills
jb
1670 Stångsmåla 1670
Per
Ibidem:
Nilss
jb
1670 Stångsmåla 1670 (a)
1/2 Jöns och hustru (2 p)
mtl
1670 Stångsmåla 1670 (b)
1/2 Nils och hustru (2 p)
mtl
1671 Stångsmåla 1671 (a)
1/2 Jöns och hustru (2 p)
mtl
1671 Stångsmåla 1671 (b)
1/2 Nils och hustru (2 p)
mtl
1675 Stångsmåla 1675
1/2 Jon, hustru (2 p)
mtl
1675 Stångsmåla 1675
Per
Ibidem:
Trulls? (alt Nills)
jb
1675 Stångsmåla 1675 (b)
1/2 Nils hustru ?knekt? Per, hustru (3 p, 1 milit)
mtl
1676 Stångsmåla 1676
1/2 Jon, hustru (2 p)
mtl
1678 Stångsmåla 1678
Pehr
Ibidem:
Nills
jb
1680 Stångsmåla 1680 (a)
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
mtl
1680 Stångsmåla 1680 (b)
Nils, hustru och piga (3 p)
Per, hustru (2 p)
mtl
1681 Stångsmåla 1681 (a)
1/2 mtl Joan, hustru (2 p)
mtl
1681 Stångsmåla 1681 (b)
1 mtl Nils och hustru, piga (3 p)
Per och hustru, utfattig (1 p)
mtl
1685 Stångsmåla 1685 (a)
1/2 mtl Jonn, hustrun (2 p)
Knekt Johan (1 m)
mtl
1685 Stångsmåla 1685 (b)
1/2 mtl Nills, hustru (2 p)
Änkan Ingelöf (1 p)
mtl
1686 Stångsmåla 1686 (a)
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
dräng: Niels (1 p)
knekt Johan, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1686 Stångsmåla 1686 (b)
1/2 mtl Niels, hustru (2 p)
d. Håkon (1 p)
Änkan Ingelöf (1 p)
mtl
1687 Stångsmåla 1687 (a)
1/2 mtl Jon, hustru, son Nills (3 p)
knekt Håkan, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1687 Stångsmåla 1687 (b)
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Nils, hustru (2 p)
Knekt Oluf (1 mil)
mtl
1688 Stångsmåla 1688
1/2 mtl Jon, hustru, d Nils (3 p)
Knekt Johan, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1688 Stångsmåla 1688 (b)
1/2 mtl Nils, hustru, Nils, hustru (4 p)
Knekt Oluf (1 mil)
mtl
1689 Stångsmåla 1689 (a)
1/2 mtl Jon, hustru, d. Nils (3 p)
dräng Håkon (1p)
Inhyses Staffan, änkling (1 p)
knekt Johan, hustrun (1 p 1 mil)
mtl
1689 Stångsmåla 1689 (b)
1/2 mtl Nils, hustru, änkan Ingelöf, utgammal (2 p 1 utgl)
dräng Jon (1 p)
Knekt Oluf (1 mil)
mtl
1690 Stångsmåla 1690 (a)
1/2 mtl Jon, hustru, d. Håkon (3 p)
Staffan, änkl. (1 p)
knekt Johan, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1690 Stångsmåla 1690 (b)
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Jon, hustru (2 p)
knekt Oluf (1 mil)
mtl
1691 Stångsmåla 1691 (a)
1/2 mtl Jon, hustrun, d Håkon (3 p)
Staffan, änkl. (1 p)
Knekt Johan, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1691 Stångsmåla 1691 (b)
1/2 mtl Jon, hustru, Jon, hustru (4 p)
Knekt Oluf (1 mil)
mtl
1692 Stångsmåla 1692 (a)
1/2 mtl Jon, hustru, son Håkon (3 p)
Knekt Johan, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1692 Stångsmåla 1692 (b)
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
knekt Oluf (1 mil)
mtl
1693 Stångsmåla 1693 (a)
1/2 mtl Jon, hustru, Son Håkan (3 p)
Knekt Johan, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1693 Stångsmåla 1693 (b)
1/2 mtl Jon, hustru (2 p)
knekt Per (1 mil)
??"Sotp??: Jonas, hustru (2 p)
mtl
1694 Stångsmåla 1694 (a)
1/2 mtl Jon, hustru, dr. Håkan (2 p, 1 son)
dräng Nils (1 p)
knekt Johan, hustru (1 p)
mtl
1694 Stångsmåla 1694 (a) ibm 2
Ibm:
1/2 mtl Joan, hustru, Måns, hustru (4 p)
Anders, hustru, Swen, hustru (4 p)
knekt Per, hustru (1 p)
Jonas, hustrun (2 p2)
Kona Karin, p. Ingrid (2 inhyses)
mtl
1695 Stångsmåla 1695 (a)
1/2 mtl Jonn, hustru, dr. Håkan (2 p, 1 son)
Jonn, hustrun (1 inhyses) anm. Utfattiga
Knekt Johan, hustru (1 p)
Ibm:
Jonn, hustru, Måns, hustru (4 p)
Anders, hustru, Swen, hustru (4 p)
Knekt Oluf, hustru (1 p)
Jonas, hustrun (2 p2)
mtl
1697 Stångsmåla 1697
Norregård
Jonn och Håkan
jb
1697 Stångsmåla 1697
Södregård
Måns och Anund? (alt. Anders?)
jb
1699 Stångsmåla 1699
Norregård
Joan, Gerton (alt. Håkon)
jb
1699 Stångsmåla 1699
Södregård
Måns, Anders
jb
1701 Stångsmåla 1701
Norregård
Jon, Sven Håkon
jb
1701 Stångsmåla 1701
Södregård
Måns, Anders och Jöns
jb
1701 Stångsmåla 1701 (a)
1/2 mtl Jon, hustru (1 p) anm. Hustru utgl, förl.
Swen, hustru, Håkan, hustru (4 p)
Knekt Hemming, ogift
Staffan, hustru (1 inhyses) hustrun utgammal, förl.
mtl
1701 Stångsmåla 1701 (a) Södregård
Ibm Södregård:
1/2 mtl Måns, hustru (4 p)
Jöns, hustru, Anders, hustru (4 p)
Knekt Jon, hustru (1 p)
mtl
1702 Stångsmåla 1702
1/3 mål Jon, hustru (2 p)
Swen, hustru, Håkan, hustru (4 p)
knekt Henning, ogift
Ibm Södregård:
1/2 mtl Måns, hustru (2 p)
Jöns, hustru, Anders, hustru (4 p)
knekt Jonas, hustru (1 p)
mtl
1703 Stångsmåla 1703
1/4 mtl Swen (alt. Simon?), hustru (2 p)
Håkan, hustru (2 p)
Inhyses Jon (1 inhyses)
knekt ?Heming? (ingen fru
Ibm södregård:
1/2 mtl Måns, hustru (2 p)
Jöns, hustru, Anders, hustru (4 p)
knekt Jöns, hustru (1 p)
mtl
1704 Stångsmåla 1704 (a)
1/2 mtl Håkan, hustru (2 p)
Swen, hustru (2 p)
Jon, hustru (1 inhys) utgamla, sjuk (..)
knekt Hemming, ogift
mtl
1704 Stångsmåla 1704 (a) Södregård
1/2 mtl Jöns, hustru, Anders, hustru (4 p)
Måns, hustru (2 p)
Knekt Jon, hustru (1 p)
mtl
1705 Stångsmåla 1705 Norregård
1/2 mtl Nils. Hustru (2 p)
Swen?, hustru (2 p)
Jon, hustru (1 inhys) anm: uppd. Bruket
Knekt Heming ogift
mtl
1705 Stångsmåla 1705 Södregård
1/2 mtl Jöns, hustru, Måns, hustru (4 p)
Knekt Jonas, hustru (1 p)
mtl
1706 Stångsmåla 1706 Norregård
Nils, hustru (2 p)
Swen, hustru (2 p)
Knekt Heming, ogift
mtl
1706 Stångsmåla 1706 Södregård
Jöns, hustru, Måns, hustru (4 p)
Knekt Jonas, hustru (1 p)
mtl
1707 Stångsmåla 1707
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Swen?, hustru (2 p)
Knekt Häming ogift
torpet brukas under gården.
Ibid Södregård:
Jöns, hustru, Måns, hustru (4 p)
Knekt Jonas, hustru (1 p)
mtl
1708 Stångsmåla 1708
Norregård
Nills och Swen?
jb
1708 Stångsmåla 1708
Södregården
Jöns och Måns
jb
1710 Stångsmåla 1710
Norregård
Nills, Swen
jb
1710 Stångsmåla 1710
Södregård
Måns, Jöns
jb
1712 Stångsmåla 1712
Norregård
utan åbo
jb
1712 Stångsmåla 1712
Södregård
Jon, Måns
jb
1714 Stångsmåla 1714
Norregård
Germund? Och Börje?
jb
1714 Stångsmåla 1714
Södregård
Jöns och Måns
jb
1716 Stångsmåla 1716
Norregård
Gumme och Nils
jb
1716 Stångsmåla 1716
Södregård
Jöns och Måns
jb
1717 Stångsmåla 1717
Norregård
Nils och Sold. Germund? (alt. Gumme)
jb
1717 Stångsmåla 1717
Södregård
Jöns och Måns
jb
1717 Stångsmåla 1717 Norregård
1/2 mtl Nils, hustru (2 p)
Soldat Gumme, hustru (1 p)
Pig Ingrid under 15 år (ej listad)
mtl
1717 Stångsmåla 1717 Södregård
1/2 mtl Jöns, hustru (2 p)
Måns, hustru (2 p)
pig, Karin under 15 år (ej listad)
mtl
1718 Stångsmåla 1718 Norregård
Nils, hustru (2 p)
Soldat Gumme, hustru (1 p)
mtl
1718 Stångsmåla 1718 Södregård
Jöns, hustru, Måns, hustru (4 p)
Pigan Karin (1 dotter) Anm. Måns dotter.
mtl
1719 Stångsmåla 1719 Norregård
Nils, hust
Soldat Gummes hustru
rgd
1719 Stångsmåla 1719 Södregård
Jöns, hust
Måns, hust
Pig. Karin
rgd
1720 Stångsmåla 1720
Norregård
Nills och Gumme
jb
1720 Stångsmåla 1720
Södregård
Jöns och Måns
jb
1721 Stångsmåla 1721
Norregård
Nils
jb
1721 Stångsmåla 1721
Södregård
Jöns och Måns
jb
1723 Stångsmåla 1723
Norregård
Nils, Gume
jb
1723 Stångsmåla 1723
Södregård
Jöns Måns
jb
1723 Stångsmåla 1723 Norregård
Nils
rgd
1723 Stångsmåla 1723 Södregård
Jöns
Pigan Elin
Måns
rgd
1724 Stångsmåla 1724 Norregård
Nils
Soldat Gummunds hustru
rgd
1724 Stångsmåla 1724 Södregård
Jöns
Pig. Elin
Måns
Soldattorp: Soldat Anders hustru
rgd
1725 Stångsmåla 1725 frälse
Norregård
Nils Gume
jb
1725 Stångsmåla 1725 frälse
Södregård
Jöns Måns
jb
1725 Stångsmåla 1725 Norregård
Nills
Soldat Gummes hustru
rgd
1725 Stångsmåla 1725 Södregård
Jöns
Dotter Elin
Måns
Soldattorpet: soldat Anders hustru
rgd
1726 Stångsmåla 1726 Frälse
Norregård
Nils och Gume/Gerton?
jb
1726 Stångsmåla 1726 Frälse
Södregård
Jöns och Måns
jb
1726 Stångsmåla 1726 Norregård
Nills
Soldat Gummes hustru
rgd
1726 Stångsmåla 1726 Södregård
Jöns
Pigan Elin
Måns
Soldattorpet Soldat Anders hustru
rgd
1727 Stångsmåla 1727 Norregård
Nils
rgd
1727 Stångsmåla 1727 Södregård
Jöns
Måns, pig. Elin
rgd
1728 Stångsmåla 1728
Nils
Norregård: dr. Per
Södregård: Jöns
Dotter Elin
Måns
rgd
1728 Stångsmåla 1728 Frälse
Norregården
Nils Sven och Per
jb
1728 Stångsmåla 1728 Frälse
Södregården
Jöns och Måns
jb
1729 Stångsmåla 1729 Frälse
Norregård
Sven (alt. Sune?) och Håkan
jb
1729 Stångsmåla 1729 Frälse
Södregård
Jöns, Måns
jb
1729 Stångsmåla 1729 Norregård
Swen, Håkon
rgd
1729 Stångsmåla 1729 Södregård
Jöns
Dotter Elin
Måns
rgd
1730 Stångsmåla 1730
Norregård
Sven (alt. Sune?) och Håkan
jb
1730 Stångsmåla 1730
Södregård
Jöns och Måns
jb
1730 Stångsmåla 1730 Norregård
Swen
Håkon
rgd
1730 Stångsmåla 1730 Södregård
Jöns
Dottern Elin
Måns
rgd
1731 Stångsmåla 1731 Norregård
Swen
Håkon
rgd
1731 Stångsmåla 1731 Södregård
Jöns
dr. Petter
Pig. Elin
Måns
dr. Jonas
rgd
1732 Stångsmåla 1732
Norregård
Swen och Håkon
jb
1732 Stångsmåla 1732
Södregård
Jöns och Måns
jb
1732 Stångsmåla 1732 Norregård
Swen
Håkan
rgd
1732 Stångsmåla 1732 Södregård
Jöns
Son Petter
Måns
Son Jonas
rgd
1733 Stångsmåla 1733 Norregård
Sven
d. Ingall
Håkon
rgd
1733 Stångsmåla 1733 Södregård
Jöns, son Petter
Måns, son Jonas
rgd
1734 Stångsmåla 1734
Norregård
Swän och Håkon
jb
1734 Stångsmåla 1734
Södregård
Jöns och Nils
jb
1734 Stångsmåla 1734 Norregård
Swen
Håkon
rgd
1734 Stångsmåla 1734 Södregård
Jöns, son Petter
Nils
rgd
1735 Stångsmåla 1735 Norregård
Swen
Anders Håkon
rgd
1735 Stångsmåla 1735 Södregård
Petter, piga Ingrid
Nils
rgd
1736 Stångsmåla 1736
Norregård
Swenn och Håkan
jb
1736 Stångsmåla 1736
Södregård
Petter och Nils
jb
1736 Stångsmåla 1736 Norregård
Swen
dr. Swen p. Ingrid, Håkon
rgd
1736 Stångsmåla 1736 Södregård
dr. Petter, pig. Ingrid
Änk. Gunnil och Nils
rgd
1737 Stångsmåla 1737 Norregård
Swen
dr. Swen, pig. Ingrid
Håkon
rgd
1737 Stångsmåla 1737 Södregård
Petter, pig. Ingrid
Änkan Gunnil, Nils
rgd
1738 Stångsmåla 1738 Norregård
Swen
Pig. Ingrid
Håkon
rgd
1738 Stångsmåla 1738 Södregård
?Petter?
Pig. Ingrid, Nils
rgd
1739 Stångsmåla 1739
Norregård
Sven, Håkan
jb
1739 Stångsmåla 1739
Södregård
Petter, Nils
jb
1739 Stångsmåla 1739 Norregård
Swen
Dotter Ingred, Håkan
rgd
1739 Stångsmåla 1739 Södregård
Petter, pig. Ingrid
dr. Nils
rgd
1740 Stångsmåla 1740 Norregård
Börje, dotter Ingrid
Håkan
rgd
1740 Stångsmåla 1740 Södregård
d. Petter, pig. Ingrid, syskon(?)
Nils
rgd
1742 Stångsmåla 1742
Norregård
Sven Håkan
jb
1742 Stångsmåla 1742
Södregård
Petter, Nils
jb
1744 Stångsmåla 1744 Norregård
Swen Nilsson, hust
Pig. Karin
Håkan Håkansson, hust
Soldattorp: Änkan Giertrud, utfattig
mtl
1744 Stångsmåla 1744 Södregård
dr. Petter, pig. Ingrid, syskon
Nils Jonsson, hust
dr. Jonas Månsson (bonde)
Soldattorp vakant
mtl
1745 Stångsmåla 1745
Norregård
Sven och Håkan
jb
1745 Stångsmåla 1745
Södregård
Petter, Ingerd?, Nills
jb
1745 Stångsmåla 1745 Norregård
Sven Nilsson, hust
Håkan Håkansson, hust
mtl
1745 Stångsmåla 1745 Södregård
dr. Petter, pig. Ingered, syskon
Nils Jönsson, hust
dr. Jonas Månsson
mtl
1746 Stångsmåla 1746 Norregård
Swen Nilsson, hustru (2 p)
dr. Sune? (alt. Swen) (1 dräng)
Håkan Håkansson, hustru (2 p)
mtl
1746 Stångsmåla 1746 Södregård
dr. Petter, Pig. Ingered (2 p) anm. Syskon
Nils Jonsson, hustru (2 p)
dr. Jonas Månsson (1 p) anm. I klammer med Nils Jonsson.
mtl
1747 Stångsmåla 1747 Norregård
Swen Nilsson, hustru (2 p)
Son Håkon (1 son)
Håkon Håkonsson, hustru (2 p)
Soldattorp brukas utan Håkan?
mtl
1747 Stångsmåla 1747 Södregård
Måns Nillsson, hustru (2 p)
Nills Jonsson, hustru (2 p)
d. Jönns, p. Märta (1 p, 1 piga)
soldattorp vakant
mtl
1748 Stångsmåla 1748 Norregård
Swen Nilsson, hustru (2 p)
pig. Kierstin (1 piga)
Sonen Håkan (1 son)
Soldattorpet brukas av roten
mtl
1748 Stångsmåla 1748 Södregård
Måns Nilsson, hustru (2 p)
Gossen Johan (1 dräng)
Nils Jonsson, hustru (2 p)
Jonas Månsson, hustru (2 p)
Soldattorp vakant
mtl
1749 Stångsmåla 1749 Norregård
Swen Nilsson, hustru (2 p)
pig. Kierstin (1 piga)
Son Håkan (1 son)
Håkan Håkansson, hustru (2 p)
Gosse Håkan (1 son) 15 år
Soldattorp brukas av roten
mtl
1749 Stångsmåla 1749 Södregård
Måns Nilsson, hustru (2 p)
pig, Sissa (1 piga)
Nils Jonsson, hustru (2 p)
Jonas Månsson, hustru (2 p)
Soldattorp: Erick och pig. Kirstin (2 p) fästehjon, han stadd till soldat.
mtl
1750 Stångsmåla 1750 Norregård
Swen Nilsson, hustru (2 p)
Son Håkan (1 son) 17 år
Pig. Karin (1 piga)
Håkan Håkansson, hustru (2 p)
gossen Håkan (1 son) 16 år
flickan Botill (1 dotter) 15 år
Soldattorpet brukas av Roten
mtl
1750 Stångsmåla 1750 Södregård
Måns Nilsson, hustru (2 p)
Nils Jonsson, hustru (2 p)
Jonas Månsson, hustru (2 p)
Soldat Erick Biörkegren, hustru (1 hust)
mtl
1751 Stångsmåla 1751 Norregård
dr. Håkan Swensson (1 p)
pig Britta (1 p) (Håkan o Britta är fästehjon)
pig. Elin (1 piga)
Swen Nilsson, hustru (1 hust) anm. Mannen 64 år gammal
Håkan Håkansson, hustru (2 p)
Son Håkan dot Botill (1 son, 1 dot) 16 och 17 år.
mtl
1751 Stångsmåla 1751 Södregård
Måns Nilsson, hustru (2 p)
Nills Jonsson, hustru (2 p)
Jonas Månsson, hustru (2 p)
Soldat Erik Biörkegren, hustru (1 hust)
mtl
1752 Stångsmåla 1752 Norregård
Håkan Swensson, hustru (2 p)
Håkan Håkansson, hustru (2 p)
son Håkan (1 son)
Soldat Jöns Andersson, ogift
mtl
1752 Stångsmåla 1752 Södregård
Måns Nilsson, hustru (2 p)
Nils Jonsson, hustru (2 p)
Jonas Månsson, hustru (2 p)
Soldat Eric Biörkegren, hustru (1 hust)
mtl
1754 Stångsmåla 1754 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkan Swensson, hust (2 p)
1/4 mtl Håkan Håkansson, hust (2 p)
son Per, 16 år (1 son
soldat Jöns Blomqvist, ogift
mtl
1754 Stångsmåla 1754 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Nils Jonsson, hust (2 p)
soldat Erick Biörkegren, hust (1 hust)
mtl
1755 Stångsmåla 1755 Norregård 1/2 mtl
1/4 Håkan Swensson, hust (2 p)
3/4 Håkan Håkansson, hust (2 p)
son Pehr (1 son) 17 år
soldat Jöns Blomquist, hust (1 hust)
mtl
1755 Stångsmåla 1755 Södregård 1/2 mtl
1/4 Måns Nilsson, hust (2 p)
1/8 Nills Jonsson, hust (2 p)
dott. Elin (1 dot)
1/8 Jonas Månsson, hust (2 p)
Soldat Eric Biörckegren, hust (1 hust)
mtl
1756 Stångsmåla 1756 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkan Swensson, hustru (2 p)
1/4 Håkan Håkansson, hustru (2 p)
son Per (1 son)
dot. Elin (1 dot)
soldat Jöns Blomqvist, hustr (1 hustru)
mtl
1756 Stångsmåla 1756 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns Nilsson, hustru (2 mtl)
flickan Elin (1 piga)
1/8 mtl Nils Jönsson, hustru (2 p)
son Måns (1 son) 14 år
1/8 Jonas Månsson, hustru (2 p)
soldat Eric Biörckegren, hust (1 hust)
mtl
1757 Stångsmåla 1757 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkon Swensson, hust (2 p)
1/4 mtl enkan Britta Persdotter (1 p)
son Per (1 son)
dot. Elin (1 dot)
son Petter (1 son) 15 år
soldat Jöns Blomqvist, hust (1 hust)
mtl
1757 Stångsmåla 1757 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns Nilsson, hust (2 p)
pig. Karin (1 piga)
1/8 mtl Nils Jönsson, hust (2 p)
son Måns (1 son)
1/8 mtl Jöns Månsson, hust
soldat Eric Biörkegren, hust (1 hust)
mtl
1758 Stångsmåla 1758 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkan Swensson, hust (2 p)
1/4 mtl Enk. Britta Persdotter (1 p)
söner Per och Petter (2 söner)
dotter Elin (1 dot)
soldat Jöns Blomquist, hust (1 hust)
mtl
1758 Stångsmåla 1758 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns Nilsson, hust (2 p)
gossen Anders (1 dräng)
1/8 mtl Nils Jonsson, hust (2 p)
s. Måns
1/8 mtl Jonas Månsson, hust (2 p)
Soldat Eric Biörkegren, hust (1 hust)
mtl
1759 Stångsmåla 1759 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkan Swensson, hust (2 p)
p. Giertru (1 piga)
1/4 mtl Enk. Britta Persdotter (1 p)
Son Per och Petter (2 sön)
dot. Giertru (1 dot)
Soldat Jöns Blomquist, hust (1 hust)
mtl
1759 Stångsmåla 1759 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns Nilsson, hust (2 p)
pig. Elin (1 pig)
1/8 mtl Nils Jonsson, hust
son Måns (1 son)
1/8 Jonas Månsson, hust (2 p)
soldat Eric Biörkengren, hust (1 hust)
mtl
1760 Stångsmåla 1760 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkan Månsson, hust (2 p)
p. Giertrud (1 piga)
1/4 mtl Enk. Britta Persdotter (1 p)
S. Per, Petter (2 söner)
dot. Giertrud (1 dot)
Soldat Jöns Blomqwist, hust (1 hust)
mtl
1760 Stångsmåla 1760 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Nils Jönsson, hust (2 p)
dot. Elin (1 dot)
1/8 mtl Jonas Månsson, hust (2 p)
soldat Måns Giertonsson, ogift
mtl
1761 Stångsmåla 1761 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkan Swensson, hust (2 p)
p. Giertrud (1 pig)
goss. Olof (1 dräng)
1/4 mtl Enk. Britta Persdotter (1 p)
söner Per, Petter (2 söner)
dot. Elin (1 dot)
Soldat Jöns Blomqvist, hust (1 hust)
mtl
1761 Stångsmåla 1761 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Nils Jönsson, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas Månsson, hust (2 p)
soldat Hans Giertonsson, ogift
mtl
1762 Stångsmåla 1762 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkan Swensson, hust (2p)
dr. Olof (1 dr)
1/4 mtl Enkan Brita (1 p)
son Per och Petter, dot Elin (2 son 1 dot)
soldat Jöns Blomqvist, hust (1 hust)
mtl
1762 Stångsmåla 1762 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns Nilsson, hust (2p)
p Brita (1 pig)
1/8 mtl Nils Jonsson, hust (2p)
dot Elin (1 dot)
1/8 mtl Jonas Månsson, hust (2p)
soldat Hans Giertonsson, ogift
mtl
1763 Stångsmåla 1763 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkan, hust (2 p)
1/4 mtl Enk. Britta (1 p)
son Per och Petter (2 söner)
Soldat Blomqwist, hust (1 hust)
dr. Olof res för roten (reserv för roten?)
mtl
1763 Stångsmåla 1763 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns, hust (2 p
dr. Anders anm rest för nr 68 första hed Conga
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
dott. Elin (1 dot)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
soldat Biörkegren, hust (1 hust)
mtl
1764 Stångsmåla 1764 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkan Svensson, hust (2 p)
goss. Petter (1 dräng) 16 år
1/4 mtl Enk. Britta Larsdotter (1 p)
Son Per dot. Stina (1 son 1 dot)
dot. Giertru (1 dot)
Soldat Jöns Blomqvist, hust (1 hust)
mtl
1764 Stångsmåla 1764 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Nils Jonsson, hust (2 p)
son Måns (1 son)
1/8 mtl Jonas Månsson, änkl (1 p)
dot. Catarina (1 dot)
pig Christina (1 piga)
Soldat Måns Biörckegren, hust (1 hust)
mtl
1765 Stångsmåla 1765 Norregård 1/2 mtl
1/4 mtl Håkan, hust (2 p)
1/4 mtl enk. Britta (1 p)
son Per, dot Stina (1 son 1 dot)
Soldat Jöns Blomqvist, hust (1 hust)
mtl
1765 Stångsmåla 1765 Södregård 1/2 mtl
1/4 mtl Måns, hust (2 p)
gosse Petter (1 dr)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas (1 p)
dot. Catrina (1 dot)
soldat Måns Biörkegren, hust (1 hust)
mtl
1767 Stångsmåla 1767 Norregård ½ mtl
¼ mtl Håkan, hust (2 p)
Dot. Ingrid, dr. Mattis (1 dot 1 dräng)
Sven (1 p) utfattig, min 65 år
¼ mtl Änkan Britta (1 p)
Hennes son Per (1 p) (Britta och Per brukar ihop)
Son Jonas, dot Giertrud (1 son 1 dot)
Son Isac (1 son u 15 år)
Soldat Jöns Blomqwist, hust (1 hust 1 milit)
Son Måns, Håkan, dot Ingrid, Karin (4 barn u 15 år)
mtl
1767 Stångsmåla 1767 Södregård ½ mtl
1/8 mtl Måns Nilsson, hust (2 p)
Dot Elin (1 dot u 15 år)
1/8 mtl Måns Mattisson, hust (2 p)
1/8 Nils, hust (2 p)
Dot Elin (1 dot)
Dot Annica (1 dot u 15 år)
1/8 mtl Jonas, änkling (1 p)
Dot. Karin, Greta, son Måns (2 döttrar, vuxna, 1 son u 15 år)
Soldat Måns Biörckegren, hust (1 hust, 1 mil)
Son Gierton, dot Lena (2 barn u 15 år)
Änkan Ingrid, utfattig, min 65 år
Quinfolket Ingrid, utfattig, min 65 år
mtl
1768 Stångsmåla 1768 Norregård ½ mtl
¼ mtl Håkan, hust (2 p)
Dot. Ingrid dr. Mattis (1 dot 1 dr)
¼ mtl enk. Brita (1 p)
Hennes son dr. Per (1 p)
Son Jonas, dot Giertrud (1 son 1 dot)
Soldat Jöns Blomquist, hust (1 hust)
mtl
1768 Stångsmåla 1768 Södregård ½ mtl
1/8 mtl Måns Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns Mattisson, hust (2 p)
dr. Håkan (1 dr)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
Dot. Elin (1 dot)
1/8 mtl Jonas, änkling (1 p)
Dot. Karin, Greta (2 döttrar)
Soldat Måns Biörckegren, hust (1 hust)
mtl
1769 Stångsmåla 1769 Norregård ½ mtl
1/8 mtl Håkan, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
dr. ?Per? (1 dr)
¼ mtl enk. Britta (1 p)
Brittas son dr. Per (1 p)
dr. Isak (1 dr) 15 år
Son Jonas, dot Järtrud (1 son 1 dot)
Soldat Jöns Blomqvist, hust (1 hust)
mtl
1769 Stångsmåla 1769 Södregård ½ mtl
1/8 mtl Måns Nilsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns Mattisson, änkling (1 p)
1/8 mtl Nils, hust (2 p)
Dot Elin (1 dot)
1/8 mtl Jonas, änkling (1 p)
Dot. Karin, ?Greta? (2 döttr)
Son Måns 16 år (1 son)
Soldat Måns Björkegren, hust (1 hust)
mtl
1770 Stångsmåla 1770 Norregård ½ mtl
1/8 mtl Håkan, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
¼ mtl Enk. Britta (1 p)
Hennes son dr. Per (1 p)
Dr Isak, 16 år (1 dr)
Pig. Stina, dr. Jonas (1 dr 1 piga)
Soldat Jöns Blomqwist, hust (1 hust)
mtl
1770 Stångsmåla 1770 Södregård ½ mtl
¼ mtl Måns Mattisson, hust (2 p)
Måns Nilsson, hust (2 p) har undantag
1/8 mtl Nils, änkling (1 p)
Dot. Elin, Annika (2 döttrar)
1/8 mtl Jonas, änkling (1 p)
Son Måns 16 år (1 son)
Dot. ?Greta? ( dot)
Soldat Måns Björkegren, hust (1 hust)
mtl
1778 Stångsmåla 1778 Norregård ½ mtl
¼ mtl Jonas, hust (2 p)
P Stina (1 p)
Håkan, hust (2 p) har undantag
1/8 mtl dr. Pehr (1 p)
p. Catrina (1 p)
1/8 mtl Olof, hust (2 p)
mtl
1778 Stångsmåla 1778 Södregård ½ mtl
¼ mtl Måns Mattisson, hust (2 p)
p. Maria (1 p)
Måns Björkegren, hust (2 p) undantag
1/8 mtl Johan, hust (2 p)
1/8 mtl Jonas, änkling (1 p)
s. Måns, dot. Greta (2 p)
mtl
1784 Stångsmåla 1784 Norregård
½ mtl
Jonas Nilsson, hust, ¼ mtl
Piga Ingrid
Hemming? Svensson, hust – har undantag
Olof Knutsson, hust, ¼ mtl
Dräng Sackris
Soldattorpet Soldat Otto Ståhl, hust
mtl
1784 Stångsmåla 1784 Södregård
½ mtl
Magnus Mattisson, hust, ¼ mtl
Son Mattis
Johan Håkansson, hust, 1/8 mtl
dr. Måns Jonsson, singel, 1/8 mtl
Piga Gertrud?
Soldattorpet brukas av roten.
mtl
1785 Stångsmåla 1785 Norregård ½ mtl
¼ mtl Jonas Nilsson, hust (2 p)
Pig. Ingrid (1 p)
Håkan Swensson, hust (2 p) (oläsl. Anm, mtl defekt)
¼ mtl Olof Karlsson, hust (2 p)
Soldattorp brukas av roten
mtl
1785 Stångsmåla 1785 Södregård ½ mtl
¼ mtl Magnus Mattisson, hust (2 p)
Son Mattis (1 p)
1/8 mtl Johan Håkansson, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Måns Jonsson (1 p)
Pig Gertrud (1 p)
Soldattorp brukas under gården.
mtl
1791 Stångsmåla 1791 Norregård ½ mtl
¼ mtl Jonas Nilsson, hust (2 p)
p. Lena (1 p)
¼ mtl Olof Karlsson?, hust (2 p)
d. Isak, d. Sissla? (2 p)
Soldat Daniel Ståhl, hust (1 hust)
mtl
1791 Stångsmåla 1791 Södregård ½ mtl
¼ mtl Magnus Mattisson, hust (2 p)
s. Swen, Mattis, d. Karin (3 p)
1/8 mtl Änkan Annicka (1 p)
d. Lisken (1 p)
1/8 mtl Swen Eriksson, hust (2 p)
p. Botil (1 p)
Soldat Måns Strömbeck, ogift
mtl
1792 Stångsmåla 1792 Norregård ½ mtl
¼ mtl Jonas Nilsson, hust (2 p)
p. Lena (1 p)
¼ mtl Olof Carlsson, hust (2 p)
d. Kristen (1 p)
Soldat Daniel Ståhl, hust (1 hust)
mtl
1792 Stångsmåla 1792 Södregård ½ mtl
¼ mtl Magnus Mattsson, hust (2 p)
s. Carl, d. Karin (2 p)
1/8 mtl Jacob Svensson, hust (2 p)
1/8 mtl Swenn Eriksson, hust (2 p)
p. Botil (1 p)
Soldat Måns Strömbeck, hust (1 hust)
mtl
1795 Stångsmåla 1795 Norregård ½ mtl
¼ mtl Jonas, hust (2 p)
s. Peter, Nils (2 p)
¼ mtl Olof, hust (2 p)
dr. Johannes, d. Lena? (2 p)
Soldat Daniel Stål. Anm. hustrun sängliggande.
mtl
1795 Stångsmåla 1795 Södregård ½ mtl
¼ mtl Magnus, hust (2 p)
Söner Karl, Jonas (2 p)
d. Karin (1 p)
1/8 mtl Jakob, hust (2 p)
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
p. Ingrid (1 p)
Soldat Måns Strömbeck, hust (1 hust)
mtl
1797 Stångsmåla 1797 Norregård ½ mtl
¼ mtl Jonas, hust (2 p)
Son Nils och Sven (2 p)
Pig. Christina (1 p)
¼ mtl Olof, hust (2 p)
Dot. Lena (1 p)
Soldat Daniel Stål, änkling
mtl
1797 Stångsmåla 1797 Södregård ½ mtl
¼ mtl Enkan Catarina (1 p)
Söner Carl, Jonas (2 p)
dr. Mattis (1 p)
Dot. Karin (1 p)
1/8 mtl Jakob, hust (2 p)
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
Pig. Lena (1 p)
Soldat Måns Strömbeck, hust (1 hust)
mtl
1798 Stångsmåla 1798 Norregård ½ mtl
¼ mtl Jonas, hust (2 p)
Söner Nils, Swen (2 p)
Pig. Kristin (1 p)
¼ mtl Olof, hust (2 p)
Dot. Lena (1 p)
Soldat Daniel Stål, hust (1 hust)
mtl
1798 Stångsmåla 1798 Södregård ½ mtl
¼ mtl Änkan Catarina (1 p)
Söner Carl, Jonas (2 p)
Dot. Karin? (1 p)
1/8 mtl Jonas, hust (2 p)
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
Pig. Lena (1 p)
Soldat Måns Strömbeck, hust (1 p)
mtl
1799 Stångsmåla 1799 Norregård ½ mtl
¼ mtl Jonas Nilsson, hust (2 p)
Son Nils, pig. Lena (2 p)
¼ mtl dr. Johannes Månsson (1 p)
Pig. Lena, Marta (2 p)
mtl
1799 Stångsmåla 1799 Södregård ½ mtl
¼ mtl Änkan Catarina (1 p)
Son Jonas, dot Carin (2 p)
1/8 mtl Sven Ericksson, hust (2 p)
1/8 mtl Jakob Svensson, hust (2 p)
mtl
1800 Stångsmåla 1800 Norregård ½ mtl
¼ mtl Jonas Nilsson, hust (2 p)
Son Nils, dot. Cicilia (2 p)
1/8 mtl Johannes, hust (2 p)
1/8 mtl dr. Jonas Månsson (1 p)
Pig. Merta (1 p)
mtl
1800 Stångsmåla 1800 Södregård ½ mtl
1/8 mtl Änkan Catrina (1 p)
Son Jonas (1 p)
1/8 mtl Johan, hust (2 p)
1/8 mtl Swen, hust (2 p)
1/8 mtl Jacob, hust (2 p)
Son Petter, pig. Lisken (2 p)
Soldattorpet innehas av soldaten Strömbeck i Piggsmåla, Långasjö socken.
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka