Mantalslängder för Smedjemåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Smedjemåla 1633
Lasse och Peder
jb ev. avses att Peder ska vara struken och ersatt med Lasse?
1635 Smedjemåla 1635
Ingen bonde anges
jb
1638 Smedjemåla 1638
Lars i Smedjemåla
jb
1640 Smedjemåla 1640
Lars i Smedjemåla
jb
1642 Smedjemåla 1642
Lars i Smedjemåla
jb
1644 Smedjemåla 1644
Per i Smedjemåla, hust (endast hustrun står noterad i mantalslängden, ej bonden). ¼ hemman står överkryssat.
mtl
1645 Smedjemåla 1645
Verkar saknas i mantalslängden?
mtl
1646 Smedjemåla 1646
Verkar saknas i mantalslängden?
mtl
1647 Smedjemåla 1647
Verkar saknas i mantalslängden?
mtl
1648 Smedjemåla 1648
Verkar saknas i mantalslängden?
mtl
1649 Smedjemåla 1649
Verkar saknas i mantalslängden?
mtl
1650 Smedjemåla 1650
Verkar saknas i mantalslängden?
mtl
1651 Smedjemåla 1651
Verkar saknas i mantalslängden?
mtl
1652 Smedjemåla 1652
Per Swänsson i Smedjemåla, hust
mtl
1653 Smedjemåla 1653
Peer Swensson i Smedjemåla, död, hust
mtl
1654 Smedjemåla 1654
Peer Swensson, död, hust
mtl
1655 Smedjemåla 1655
Håkan i Smedjemåla, hust
mtl
1660 Smedjemåla 1660
Gumme i Smedjemåla, utfattig, hust
mtl
1663 Smedjemåla 1663
Gume i Smediemåhlen
jb
1664 Smedjemåla 1664
Ingen bonde anges
jb
1665 Smedjemåla 1665
Ingen bonde anges
jb
1666 Smedjemåla 1666
Ingen bonde anges.
jb
1667 Smedjemåla 1667
Gumme i Smedjemåla, hust
Anders, soldat i samma gård
mtl
1668 Smedjemåla 1668
Gumme i Smedjemåla, hust
Jöns i samma gård, 2 inhyses
mtl
1669 Smedjemåla 1669
Gumme i Smedjemåla, hust
Jöns i samma gård, hust, inhyses
mtl
1670 Smedjemåla 1670
Gumme i Smedjemåla, hust
mtl
1671 Smedjemåla 1671
Gumme i Smedjemåla, hust
mtl
1673 Smedjemåla 1673
Gumme i Smedjemåla, hust
mtl SVAR
1675 Smedjemåla 1675
Inget namn på bonden anges.
jb
1676 Smedjemåla 1676
Ingen bonde namngiven.
jb
1677 Smedjemåla 1677
Ingen bonde anges
jb
1678 Smedjemåla 1678
Anders i Smedjemåla
jb
1679 Smedjemåla 1679
Anders i Smedjemåla
jb
1680 Smedjemåla 1680
Ingen bonde anges
jb
1681 Smedjemåla 1681
Anders i Smedjemåla, hust
mtl
1682 Smedjemåla 1682
Gudmund? I Smedjemåla, hust
mtl
1685 Smedjemåla 1685
Anders i Smedjemåla, hust
mtl
1686 Smedjemåla 1686
Anders i Smedjemåla, hust
mtl
1687 Smedjemåla 1687
Anders i Smedjemåla, hust
Nils i samma gård, hust, utfattig
mtl
1688 Smedjemåla 1688
Anders i Smedjemåla, hust
Nils i samma gård, hust, han utfattig
mtl
1689 Smedjemåla 1689
Anders i Smedjemåla, hust
Nils Gummesson i samma gård, inhyses, utfattiga
mtl se notering år 1690
1690 Smedjemåla 1690
Anders Gummesson, hust, ¼ mtl
Nils Gummesson, hust, inhyses, utfattiga
mtl För Nils Gummesson (och hustru?) står ett streck i kolumnen för inhyses och ett streck i kolumnen för utfattiga.
1691 Smedjemåla 1691
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl
1692 Smedjemåla 1692
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl
1693 Smedjemåla 1693
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl
1694 Smedjemåla 1694
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl
1695 Smedjemåla 1695
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl
mtl
1696 Smedjemåla 1696
Nils Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1697 Smedjemåla 1697
Nils Gumesson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1698 Smedjemåla 1698
Nils Gumesson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1699 Smedjemåla 1699
Nils Gumesson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1700 Smedjemåla 1700
Nils Gumesson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1701 Smedjemåla 1701
Nills Gum?, hust, ¼ mtl, 1 son
mtl
1702 Smedjemåla 1702
Nils A, hust, ¼ mtl, 1 son
mtl
1703 Smedjemåla 1703
Nills, hust, ¼ mtl, 1 son
mtl
1704 Smedjemåla 1704
Nils, hust, ¼ mtl, 1 son
mtl
1705 Smedjemåla 1705
Nils, hust, 1/8 mtl
Bonde Nilsson, singel, 1/8 mtl
mtl
1706 Smedjemåla 1706
Nils, hust, 1/8 mtl
Bonde Nilsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1707 Smedjemåla 1707
Nils, hust, 1/8 mtl
Bonde Nilsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1708 Smedjemåla 1708
Giermund, singel, 1/8 mtl, 1 piga
Bonde Nilsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1709 Smedjemåla 1709
Ingemund Pährsson, hust, 1/8 mtl
Bonde Nilsson hust, 1/8 mtl
mtl
1710 Smedjemåla 1710
Jermund, hust, 1/8 mtl
Bonde Nilsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1711 Smedjemåla 1711
Järmund? Pärsson, hust, 1/8 mtl
Bonde Nilsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1712 Smedjemåla 1712
Lars Pärsson, singel, ¼ mtl
mtl
1713 Smedjemåla 1713
Lars, hust, ¼ mtl
mtl
1714 Smedjemåla 1714
Lars, hust, ¼ mtl
mtl
1715 Smedjemåla 1715
Lars, singel, ¼ mtl
mtl
1716 Smedjemåla 1716
Lars, hust, ¼ mtl
mtl
1717 Smedjemåla 1717
Lars, hust
mtl
1718 Smedjemåla 1718
Lars, hust, ¼ mtl
mtl
1720 Smedjemåla 1720
Lars, hust, ¼ mtl
mtl
1721 Smedjemåla 1721
Lars, hust, ¼ mtl
mtl
1722 Smedjemåla 1722
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1723 Smedjemåla 1723
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1724 Smedjemåla 1724
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1725 Smedjemåla 1725
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1726 Smedjemåla 1726
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1727 Smedjemåla 1727
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1728 Smedjemåla 1728
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1729 Smedjemåla 1729
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jon (Jöns?)
mtl
1730 Smedjemåla 1730
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1731 Smedjemåla 1731
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl


1732 Smedjemåla 1732
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jon
mtl
1733 Smedjemåla 1733
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1734 Smedjemåla 1734
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1735 Smedjemåla 1735
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl omnämnes en dotter Gunnil
1736 Smedjemåla 1736
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1737 Smedjemåla 1737
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Lars, 1 piga
mtl
1738 Smedjemåla 1738
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1739 Smedjemåla 1739
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Lars, 1 piga
mtl
1740 Smedjemåla 1740
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jon
mtl
1741 Smedjemåla 1741
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1742 Smedjemåla 1742
Lars Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1743 Smedjemåla 1743
Sven Pärsson 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Lars Pärssons änka, 1/8 mtl, 1 dotter
mtl
1744 Smedjemåla 1744
Sven Pärsson, 1/8 mtl, bruk och bor i Hult
Lars Swensson, 1/8 mtl, dito? I Kyrkeby
mtl
1745 Smedjemåla 1745
Sven Persson, 1/8 mtl, brukar och bor i Hult
Lars Svensson,1/8 mtl, brukar och bor i Kyrkeby
mtl
1746 Smedjemåla 1746
Sven Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 dotter
Lars Svensson, hust, 1/8 mtl
mtl
1747 Smedjemåla 1747
Swen Pärsson, hust
mtl
1748 Smedjemåla 1748
Sven Persson, hust, ¼ mtl
mtl
1749 Smedjemåla 1749
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1750 Smedjemåla 1750
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1751 Smedjemåla 1751
Sven Pärsson, hust, ¼ mtl


1752 Smedjemåla 1752
Sven Pärsson, hust,
mtl
1753 Smedjemåla 1753
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1754 Smedjemåla 1754
Swen Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1755 Smedjemåla 1755
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jon Gertonsson, hust, 1/8 mtl
mtl
1756 Smedjemåla 1756
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Måns Olofsson, 1/8 mtl, bor i Medlen
mtl
1757 Smedjemåla 1757
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Måns Ohlsson, 1/8 mtl, bor i Medlen
mtl
1758 Smedjemåla 1758
Swen Pärsson, hust, 1/8 mtl
Måns Ohlsson, hust, 1/8 mtl, bor i Medlen
mtl
1759 Smedjemåla 1759
Swen Pärssons änka, 1/8 mtl
Måns Ohlsson, 1/8 mtl, bor i Medlen
mtl
1760 Smedjemåla 1760
Måns Ohlsson, ¼ mtl, bor i Medlen
mtl
1761 Smedjemåla 1761
Jöns Jonsson, hust, ¼ mtl
mtl
1762 Smedjemåla 1762
Måns Ohlsson, hust, son Zackris
mtl
1763 Smedjemåla 1763
Måns Ohlsson, hust, son Zackris
mtl
1764 Smedjemåla 1764
Måns Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Zakris
mtl
1765 Smedjemåla 1765
Måns Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Zackris, dotter Caisa
mtl
1766 Smedjemåla 1766
Måns Ohlsson, hust, son Zakris, dotter Sissa
Inhyses änkan Karin, utfattig
mtl
1767 Smedjemåla 1767
Måns Ohlsson, hust, ¼ mtl, son Zakris, dotter Sissa
Inhyses änkan Karin (… oläsl. Notering i höger kant)
mtl
1768 Smedjemåla 1768
Måns Ohlsson, hust, son Zakris, dotter Sissa
Inhyses änkan Karin, utfattig
mtl
1769 Smedjemåla 1769
Måns Ohlsson, hust, söner Zakris och Anders, dotter Sissa, 1 gosse
mtl
1770 Smedjemåla 1770
Måns Ohlsson, hust, söner Zackris, Anders, dotter Sissa, 1 gosse
mtl
1771 Smedjemåla 1771
Måns Ohlsson, hust, söner Zakris och Anders
mtl
1772 Smedjemåla 1772
Måns Ohlsson, hust, söner Zackris, Anders, piga Märta
mtl
1773 Smedjemåla 1773
Måns Ohlssons änka, söner Zackris och Anders, piga Marta
mtl
1774 Smedjemåla 1774
And. Månsson, singel, dess mor inhyses, utgammal
mtl
1775 Smedjemåla 1775
Anders Månsson, singel, ¼ mtl, piga Ingabor, dess mor inhyses, utgammal
mtl
1776 Smedjemåla 1776
Anders Månsson, hust, piga Ingier, dess mor inhyses, utgammal
mtl
1777 Smedjemåla 1777
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Magnus, piga Stina
mtl
1778 Smedjemåla 1778
Anders Månsson, hust, inhyses Stina sjuk och bräcklig
mtl
1779 Smedjemåla 1779
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Swen
mtl
1780 Smedjemåla 1780
Anders Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, piga Ingre
mtl
1781 Smedjemåla 1781
And. Månssons änka, ¼ mtl, dräng Måns, piga Kierstin
mtl
1782 Smedjemåla 1782
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, Piga Lena, 2 gossar
mtl
1783 Smedjemåla 1783
Swen Jonasson, hust, ¼ mtl
mtl
1784 Smedjemåla 1784
Swen Jonasson, hust, ¼ mtl, son Carl, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1785 Smedjemåla 1785
Swen Jonasson, hust, ¼ mtl, son Carl
mtl
1786 Smedjemåla 1786
Swen Jonasson, hust, ¼ mtl, son Carl
mtl
1787 Smedjemåla 1787
Swen Jonasson, hust, ¼ mtl, son Carl, 1 gosse, 1 flicka


1788 Smedjemåla 1788
Swen Jonasson, hust, ¼ mtl, son Carl
mtl
1789 Smedjemåla 1789
Gume Pettersson, singel, ¼ mtl, son Börge, dotter Caisa
mtl
1790 Smedjemåla 1790
Gume Pettersson, singel, 2 drängar/söner, 1 piga/dotter
mtl namn saknas på drängar/söner och piga/dotter
1791 Smedjemåla 1791
Gummun Pettersson, singel, ¼ mtl, söner Börge och Gustaf, dotter Kajsa, piga Brita
mtl
1792 Smedjemåla 1792
Måns Andersson, singel, ¼ mtl, dräng Lars
mtl
1793 Smedjemåla 1793
Måns Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Lars, piga Malin
mtl
1794 Smedjemåla 1794
Måns Andersson, hust, dräng Israel?, piga Maria
mtl
1795 Smedjemåla 1795
Måns Andersson, hust, ¼ mtl, dr Israel, piga Kjerstin
mtl
1796 Smedjemåla 1796
Måns Andersson, hust, ¼ mtl, dr Israel, piga Lisa?
mtl
1797 Smedjemåla 1797
Måns Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Isack, piga Maria
mtl
1798 Smedjemåla 1798
Måns Andersson, hust, 1/? mtl, drängar Gustaf, Israel?, piga Ingaborg
mtl
1799 Smedjemåla 1799
Måns Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Israel, 1 gosse, 2 flickor
mtl
1800 Smedjemåla 1800
Måns Andersson, hust, ¼ mtl, dräng Israel, piga Lisken
mtrl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka