Mantalslängder för Vastansmåla, Fridlevstad
 
Årtal Namn Källa Noteringar
1659 Vastansmåla 1659
Lars och hustrun
Ingal och hustrun
mtl sid 724
1686 Vastansmåla 1686
Matts Joansson
jb bild 46
1687 Vastansmåla 1687
Matts Jonnsson
jb bild 43
1688 Vastansmåla 1688
Mads Jonsson, hust
Nils Bondesson, ogift
mtl sid 165
1689 Vastansmåla 1689
Matts Joansson
jb bild 47
1690 Vastansmåla 1690
Matts Jonnsson
jb bild 47
1691 Vastansmåla 1691
Nils Bondesson, ogift
Staffan Danielsson, hust
mtl sid 37
1692 Vastansmåla 1692
Nils
jb bild 43
1694 Vastansmåla 1694
Nils Bondesson
jb bild 46
1697 Vastansmåla 1697
Nils Bondesson
jb bild 50 En gårdman Sohne Larsson i Vastansmåla får flera barn i slutet av 1690-talet C3: sid 67 – Sissa 1697, bild 470 – Gunnil 1698, sid 95 – Maria 1702 )
1698 Vastansmåla 1698
Nils Bondesson, ogift
Anders Nilsson, hust, tjänstepiga hoos Nills??
mtl sid 69
1699 Vastansmåla 1699
Nils Bondesson, ogift
Anders Nilsson, hust
(...oläsl..)
mtl sid 46 defekt, allt text om Vastansmåla kan ej läsas
1700 Vastansmåla 1700 – defekt, Vastansmåla saknas

1700 Vastansmåla 1700
Nils Bondesson
jb bild 46
1702 Vastansmåla 1702
Nils Bondesson, ogift, Tjänstepiga Karin
Anders Nilsson, hustru
mtl sid 87
1703 Vastansmåla 1703
Nils Bondesson, ogift
Tjänstepiga Karin
Anders Nilsson, hust
Båtsm. Boris?? Höök, hustru
mtl sid 43
1704 Vastansmåla 1704
Nils Bondesson
jb bild 45
1706 Vastansmåla 1706
Nils
jb bild 44
1707 Vastansmåla 1707
Nils
jb bild 44 Gårdsman Olof får dottern Kerstin (C:3 s 127)
1709 Vastansmåla 1709
Nils Bondesson, hustru,
Ändan Sissa
Båtsm.? Hök?
mtl sid 107
1710 Vastansmåla 1710
Nils Bondesson, hustru
Änkan Sissa
Tjänstedräng Isak
mtl sid 105
1711 Vastansmåla 1711
Änkan Sissa, dito Nilla
mtl sid 105
1713 Vastansmåla 1713
Änkan Sissa
jb bild 45
1714 Vastansmåla 1714
Änkan Sissa, sonen Jöns
Oluf Börgesson, hust
mtl
Jöns är född 1697, Fridlevstad C:3 sid 67
1715 Vastansmåla 1715
Änkan Sissa, sonen Jöns
Oluf Börgesson, hust
mtl sid 113
1717 Vastansmåla 1717
Änkan Sissa och Oluf
jb bild 51
1719 Vastansmåla 1719
Oluf Börgesson, hust
Änkan Sissa, sonen Jöns
Båtsm. Högs hustru
rgd sid 421
1722 Vastansmåla 1722
Oluf Börgesson, hust
Jöns Andersson, hust
mtl sid 79
1723 Vastansmåla 1723
Oluf Börgesson
Jönns Andersson
rgd sid 1239
1724 Vastansmåla 1724
Oluf Börjesson
Jöns Andersson
rgd sid 387
1725 Vastansmåla 1725
Oluf Börgesson
Jöns Andersson
rgd sid 363
1726 Vastansmåla 1726
Oluf Börgesson
Sonen Bonde
Jöns Andersson
rgd sid 403
1727 Vastansmåla 1727
Oluf Börgesson
Sonen Bonde
Jöns Andersson
rgd sid 367
1728 Vastansmåla 1728
Oluf Börgesson
Sonen Bonde
Jöns Andersson
rgd sid 435
1729 Vastansmåla 1729
Oluf Börgesson
Sonen Bonde
Jöns Andersson
rgd sid 461
1730 Vastansmåla 1730
Oluf Börgesson
Sonen Bonde
Jöns Andersson
rgd sid 529
1731 Vastansmåla 1731
Oluf Börgesson
Sonen Bonde
Jöns Andersson
rgd sid 535
1732 Vastansmåla 1732
Oluf Börgesson
Sonen Bonde
Jöns Andersson
rgd sid 551
1733 Vastansmåla 1733
Oluf Börgesson
Hustru Nilla
Sonen Swen
Sonen Johan
Dotter Walborg
Dotter Nilla
hfl AI:1 bild 23
1733 Vastansmåla 1733
Oluf Börgesson
Bonde Nilsson
rgd sid 585
1734 Vastansmåla 1734
Oluf Börgesson, hust
Båtsm Höks hust
Bonde Nilsson, ogift
mtl sid 341
1735 Vastansmåla 1735
Oluf Börgesson
Bonde Nilsson
rgd sid 569
1736 Vastansmåla 1736
Oluf Börjesson
Dottern Walborg
Bonde Nilsson
Piga Marija
rgd sid 547
1737 Vastansmåla 1737
Oluf Böriesson
Dottern Walborg
Bonde Nilsson
Quinfolket Marija
rgd sid 583
1738 Vastansmåla 1738
Oluf Böriesson
Sonen Sven
Bonde Nilsson
Pigan Walborg
rgd sid 675
1739 Vastansmåla 1739
Oluf Börgesson
Sonen Sven
Bonde Nilsson
Pigan Maria
rgd sid 683
1742 Vastansmåla 1742
Änkan Nilla, sonen Sven
Bonde Nilsson, ogift, tjänsteqvinfolket Maria
mtl sid 421
1743 Vastansmåla 1743
Sven Olsson, ogift
Bonde Nilsson, ogift, tjänstpiga Nn
Båtsm Hök, hust Maria
mtl bild 5490
1744 Vastansmåla 1744
Sven Olsson, ogift
Bonde Nilsson, ogift
Båtsman Höks änka Maria
mtl sid 63
1746 Vastansmåla 1746
Sven Olsson, ogift, drängen Johan
Bonde Nilsson, ogift, tjänstepiga Nilla
mtl bild 14130 drängen Johan bör vara Svens bror
1748 Vastansmåla 1748
Sven Olsson, ogift, piga Karin
Bonde Nilsson, ogift, referensdrängen Jöns, tjänstepiga Nilla, Lösqvinnfolket Maria
mtl sid 63
1750 Vastansmåla 1750
Sven Olsson, ogift, tjänstepiga Ingiär
Bonde Nilsson, ogift, tjänstepiga Elsa (Elin?)
Båtsm Hök, hustru Kierstin
mtl bild 8360
1751 Vastansmåla 1751
Bonde Nilsson, 41, ogift
Ibid:
Swen Olufsson, 31, ogift
Syster Karin, 20
Dito Hillegiärd, 16
Båtsm. Hök, 27
Hans hustru Kirstin, 25
Dotter Kierstin, 2
Mor Ingre, 71, änka
hfl AI:1 sid 65 Här är det lätt att misstolka Svens syster Karin till ”Lucia”. Men när man tittar på åldern och jämför med övriga hfl och mtl och dopböcker så måste det handla om Karin, och tittar man noga så börjar namnet med K och slutar med n (jfr prästens övriga noteringar, t ex ”Kirstin” längre ner på sidan)
1751 Vastansmåla 1751
Sven Olsson, ogift, tjänstepiga Karin
Bonde Nilsson, ogift,
Båtsm Hök hustru Kierstin
mtl sid 127
1752 Vastansmåla 1752
Sven Olsson, ogift, tjänstepiga Karin
Bonde Nilsson, ogift,
Båtsm Hök hustru Kierstin
mtl bild 9600
1753 Vastansmåla 1753
Bonde Nilsson, 43
Syster Anna Olofsdotter 20
(...fl) Kierstin, 11 (notering: i Vissefjärda)
Ibid:
Sven Olufsson, 33
Syster Karin, 22
Dito Hillegierd, 18
Båtsm Jöns Hök, 29
Hust Kirstin Swensdotter 27
Dotter Kierstin, 4
Dito Ingier, 0
Moder Ingier Svensdotter, 73
hfl AI:1 sid 124 Här framgår det tydligt att Karin heter Karin och inte Lucia.
Notering i kanten: Anna har tid varit i Målatorp i Vissefjärda, sedan uti Fur än åter i Målatorp
1753 Vastansmåla 1753
Sven Olsson, ogift, tjänstepigor Karin och Hillegerd
Bonde Nilsson, ogift, tjänstepiga Anna,
Båtsman Höks hustru Kierstin
mtl bild 8140
1759 Vastansmåla 1759
Sven Olsson, ogift, gossen Sven, pigan Hillegiärd
Bonde Nilsson, ogift,
Båtsm Hök, hustru
mtl sid 64
1760 Vastansmåla 1760
Sven Olsson, ogift, pigan Giertru
Bonde Nilsson, ogift,
Båtsm Höks hustru
mtl sid 64
1761 Vastansmåla 1761
Sven Olsson, ogift, pigan Hillegiärd
Bonde Nilsson, ogift
mtl sid 66
1762 Vastansmåla 1762
Sven Olsson, ogift
Pigan Hilligärd
Bonde Nilsson, ogift
mtl sid 65 Hillegärd räknas ej in i mantalslängden, skrivaren har gjort en utförlig men svårtydd kommentar om orsaken längst ut i kolumnen, bedömer inte att jag kan tolka den korrekt. Hon kan uppenbarligen inte göra tjänst.
1763 Vastansmåla 1763
Sven Olsson, ogift
Bonde Nilsson, ogift
mtl sid 64
1764 Vastansmåla 1764
Sven Olsson, ogift, piga Nilla
Bonde Nilsson, ogift
mtl sid 64
1765 Vastansmåla 1765
Sven Olsson, ogift
Bonde Nilsson, ogift
mtl sid 66
1766 Vastansmåla 1766
Bonde Nilsson, ogift
Sven Olsson, ogift
Lösqwinfolket Kierstin, (minderåriga??) en son Sven, dotter Lisken
mtl sid 263
1767 Vastansmåla 1767
Bonde Nilsson, ogift, tgossen And(..), tpigan Kierstin
Sven Olsson, ogift, tpig Nilla
Lösqwinfolket Kierstin, underåriga son Sven, dotter Lisken
Båtsmansänkan Kirstin, underåriga döttrar Lisken och Ingeborg?
mtl sid 128
1769 Vastansmåla 1769
Bonde Nilsson, ogift, tgossen Jonas, tpigan Karin
Utfattiga båtsmansänkan Hillegierd
Sven Olsson, ogift
Utfattiga båtsmansänkan Kierstin, underåriga son Sven, dotter Lisken
mtl sid 127
1771 Vastansmåla 1771
Sven Olufsson, 51
(båtsmans)hustrun Kerstin Höks, 44
Dotter Lisken, 13
Son Swen, 7
Dotter Ingier, 2
hfl AI:1 sid 185
1771 Vastansmåla 1771
Sven Olsson, ogift, tgossen Anders, tpig. Ingri och Lisken
3/16 brukas av Sven Olsson
Utfattiga båtsmansänkan Kierstin, minderårige son Sven
mtl sid 122
1774 Vastansmåla 1774
Swen Olsson, ogift, tienstedrängen Anders, tjänstepigor Kierstin och Lisken
3/16 brukas av Swen Olsson
Båtsman Gumme Höök, hustrun
Utfattiga båtsmansänkan Kierstin, minderåriga son Swen dotter Ingri
mtl sid 122
1775 Vastansmåla 1775
Swen Olsson, ogift, tjänstedrängen Nils, tjänstepigan Kierstin
Båtsman Gumme Hööks hustru
mtl sid 67
1776 Vastansmåla 1776
Swen Olsson, ogift, tienstedrängar Anders och Pär, Hindrik? (eller Hindriksson?), tjänstepigan Lisken, underåriga flickan Stina
Staffan Månsson, hustrun, tjänstepigan Katrina
Båtsm. Gumme Hök, hustrun
mtl sid 122 Staffan Månsson är Valborg Olofsdotters svärson
1777 Vastansmåla 1777
Swen Olsson, ogift, tjänstedrängen Anders, tjänstepigan Lisken
Staffan Månsson, hustrun, tjänstepigan Katarina
Båtsm. Gumme Höks hustru
mtl sid 67
1780 Vastansmåla 1780
1/6 Possideras af Jöns Johansson i Lekaremåla och Vissefjärda socken
1/6 Possideras af Staffan Månsson i Målatorp och Vissefjärda socken
Brukaren Petter Jönsson, hustrun
Båtsman Gumme Hööks hustru
mtl sid 69
1783 Vastansmåla 1783
1/6 Poss. Af Jöns Johansson i Lekaremåla och Vissefjärda socken
Hälftenbrukaren Petter Jönsson, hustrun
1/6 mtl Staffan Månsson, hustrun
Voleneuren Nils Tallmans hustru
mtl sid 76
1784 Vastansmåla 1784
1/6 Poss. Af Jöns Johansson i Lekaremåla och Vissefjärda socken
Hälftenbrukaren Sven Månsson, hustrun
1/6 Axel Börjesson, hustrun
mtl sid 86
1785 Vastansmåla 1785
1/6 Poss. Af Herr Assessor Schröder
Brukaren Sven Månsson, hust
1/6 Axel Börjesson, hust
mtl bild 1070
1786 Vastansmåla 1786
Axel Börjesson, 28
Hustr Stina Staffansdotter, 19
Pig. Ingri Swensdotter, 17 (14?)
Gm Sven Olsson, 66
Gq Kerstin Hök, 59
Båtsm. Lars Hök, 22
Ibid
Hälften bruk Sven Månsson
Hustr. Gora?
Söner Jöns, 12, Magnus, 4, Jonas, 4, dotter Cajsa, 1
hfl AI:2 sid 259
1786 Vastansmåla 1786
1/6 av herr Assessoren Schröder på Läsabo?
Brukaren Sven Månsson, hust
1/6 Axel Börjesson, hust, piga Ingrid
mtl sid 97
1787 Vastansmåla 1787
1/6 poss af herr Assessor Schröder på Linnefors
Brukaren Sven Månsson, hust
1/6 Axel Börjesson, hustrun, tpiga Ingrid
mtl sid 79
1788 Vastansmåla 1788
1/6 Possideras av herr Assessor Skröder på Linnefors
1/3delsbrukare Anders Pärsson, hust
1/6 Axel Börjesson, hust, tj.piga Ingrid
Båtsm. Höks hustru
mtl sid 3671
1789 Vastansmåla 1789
1/6 av herr Assessor Skröder på Linnefors
Brukare: Petter Pettersson, hust
1/6 Axel Börjesson, hust
Båtsm. Höks hustru
mtl sid 86
1790 Vastansmåla 1790
1/6 (..) Assessor Scröder
Brukare Petter Pettersson, hust, tdräng Gustaf
1/6 Axel Börjesson, hust, tdr. Jonas
Afsk. Båtsm. Hök och hustrun
Båtsm, Hök, ogift
mtl sid 88
1791 Vastansmåla 1791
1/6 Herr Assessor Schröder
Brukare Petter Pettersson, hust
1/6 Axel Börjesson, hust
mtl sid 101
1792 Vastansmåla 1792
1/6 af herr Coupverdie Capitainen Stenortl i Cronobergs län
Brukare Petter Pettersson, hust
1/6 Axel Börjesson, hust.
Båtsm. Hök, ogift
mtl sid 289
1793 Vastansmåla 1793
Axel Börjesson, 35
Hust Stina Staffansdotter, 26
Döttrar Caisa, 5, Lena, 2
(överstruken) tjänsteflickan Sissa Staffansdotter, 14
Ibidem:
Hälftenbruk. Peter Petterson, 39
Hust Stina Olaidotter, 41
Döttrar Sissa, 10, Maria, 7 (4?)
Tjpig Lena Svensdotter, 28
Båtsm. Lars Hök, 32
(..) Elin Andersdotter, 36
Dottern Ingri Jonsdotter, 7 (4?)
hfl AI:2 sid 332
1793 Vastansmåla 1793
1/6 af herr Coupverdie Capitain Stenordt i Kronobergs län
Brukaren Petter Pettersson, hust, tjpig Lena
1/6 Axel Börjesson, hust
Båtsm. Hök, ogift
mtl sid 142
1794 Vastansmåla 1794
1/6 av herr Copverdie Cap Stenordt i Cronobergs län
Brukare Petter Pettersson, hustrun
1/6 Axel Börjesson, hust
Båtsm. Hök, ogift
mtl sid 211
1795 Vastansmåla 1795
1/6 Poss. Af Copverdie Capt Stenort i Cronobergs län
Brukare Petter Pettersson, hust
1/6 Axel Börjesson, hust
Båtsm. Hök, ogift
mtl sid 173
1796 Vastansmåla 1796
1/6 poss. Af Cop. Capt Stenort i Cronobergs län
Brukaren Petterssons änka, tdräng Swen
1/6 Axel Börjesson, hust, dräng Pär, tpiga Stina
Båtsm. Hök, hust
mtl bild 2670
1797 Vastansmåla 1797
1/6 poss. Af Herr Capt Stenort i Cronobergs län
Brukare änkan Stina, dräng Sven
1/6 Axel Börjesson, hust
Båtsm. Höks hustru
mtl bild 580
1798 Vastansmåla 1798
1/6 poss. Af Herr Commercerådet Wesflo i Växjö
Brukare änkan Stina
1/6 Axel Börjesson, hust
Båtsm Höks hustru
mtl sid 125 Här står faktiskt Mästaremåla, men det som avses är alldeles tydligt Wastansmåla
1799 Vastansmåla 1799
1/6 Poss. Af herr Commercerådet Wesslo i Wexiö
Inhyses änkan Stina
1/6 Axel Börjesson i Eremitemåla i Vissefjärda socken
Brukare Håkan Pehrsson, hust, son Jonas, piga Catrina
Båtsm. Höks hustru
mtl sid 99
1800 Vastansmåla 1800
1/6 af herr Commercerådet Wesslo i Växjö
1/6 af skogsvaktare Lindblad i Vissefjärda socken, dräng Sven
Brukare Håkan Pehrsson, hust, son Jonas, piga Gjertrud
Båtsm. Höks hustru
mtl bild 1700
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka