Mantalslängder för Krumstorp, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Krumstorp 1632
Peder i Krumstorp
jb
1635 Krumstorp 1635
Matz i Krumstorp
jb
1638 Krumstorp 1638
Per i Krumstorp
jb
1640 Krumstorp 1640
Per? I Krumstorp
jb
1642 Krumstorp 1642
Per i Krumstorp
jb
1644 Krumstorp 1644
Per i Crumstorp, hust
Carll ibidem, hust
mtl
1645 Krumstorp 1645
Per i Krumstorp, hust
Carll ibidem, singel
mtl
1646 Krumstorp 1646
Per i Kombstörps, hust
Carll ibidem, hust
mtl
1647 Krumstorp 1647
Per i Krumstorp, hust
Carl Ibidem, hust
mtl
1648 Krumstorp 1648
Peer i Crumstorp, hust
Carll ibidem, hust
mtl
1649 Krumstorp 1649
Peer i Krumstorp, hust
Carll Ibidem, hust
mtl
1650 Krumstorp 1650
Peer i Crumstorp, hust
Carl ibidem, hust
mtl
1651 Krumstorp 1651
Per i Crumstorp, hust
Carl ibidem, hust
mtl
1652 Krumstorp 1652
Per i Crummatorp, hust
Carl Ibidem, hust
mtl
1653 Krumstorp 1653
Peer i Crumstorp, hust
Carl Ibidem, hust
mtl
1654 Krumstorp 1654
Peer i Krumstorp, hust
Carll, hust, ibm
mtl
1655 Krumstorp 1655
Per i Crumstörp, hust, 1 dotter
Carl ibm, hust
mtl
1660 Krumstorp 1660
Carll i Krumstorp, hust
Per Håkonsson i samma gård, hust
mtl
1663 Krumstorp 1663
Per i Krumstorp
jb
1664 Krumstorp 1664
Per i Krumstorp
jb
1665 Krumstorp 1665
Per i Krumstorp
jb
1666 Krumstorp 1666
Per i Krumstorp
jb
1667 Krumstorp 1667
Peder Håkansson i Krumstorp, hust
Håkan Carlsson i samma gård, ogift
mtl
1668 Krumstorp 1668
Pär Håkansson, hust
Håkan Carlsson i samma gård, hust
Carl? Carlsson, dräng
mtl
1669 Krumstorp 1669
Håkan Carlsson i Krumstorp, hust
Carl Carlsson i samma gård, hust
Änkan i samma gård, 1 piga
mtl
1670 Krumstorp 1670
Carl i Krumstorp, hust
Håkan Carlsson i samma gård, hust
Håkon Pedhersson i samma gård, hust
mtl
1671 Krumstorp 1671
Håkan i Krumstorp, hust
Dito Håkan i samma gård, hust
mtl
1673 Krumstorp 1673
Håkan Carlsson i Krumstorp, hust
Håkon Persson i samma gård, hust, 1 dräng
mtl SVAR
1675 Krumstorp 1675
Pär i Krumstorp
jb
1676 Krumstorp 1676
Pär i Krumstorp
jb
1677 Krumstorp 1677
Håkon i Krumstorp
jb
1678 Krumstorp 1678
Håkon i Kromstorp
jb
1679 Krumstorp 1679
Håkon i Krumstorp
jb
1680 Krumstorp 1680
Håkan i Krumstorp
jb
1681 Krumstorp 1681
Håkan i Krumstorp, hust
Staffan i samma gård
mtl
1682 Krumstorp 1682
Håkan i Krumstorp, hust
Staffan i samma gård, hust
mtl
1685 Krumstorp 1685
Håkan i Krumstorp, hust
Staffan i samma gård, hust
Nils i samma gård, hust
mtl
1686 Krumstorp 1686
Håkan i Krumstorp, hust, 1 dräng
Staffan i samma gård, hust
Båtsm. Nils i samma gård, hust
mtl
1687 Krumstorp 1687
Håkan i Krumstorp, hust, 1 son
Båtsm. Nils Carlsson i samma gård, hust
Staffan i samma gård, hust
mtl
1688 Krumstorp 1688
Håkan i Krumstorp, singel, 2 söner
Nils i samma gård, hust
Båtsm. Paul Blomma, hust
Staffan i samma gård, hust
mtl
1689 Krumstorp 1689
Håkan P i Krumstorp, singel, 2 söner, 1 piga
Nils Karlsson i samma gård, hust
Staffan Carlsson i samma gård, hust
Båtsm. Pavel? Jönsson Blomma, hust
mtl
1690 Krumstorp 1690
Håkan Persson, singel, ½ mtl, 1 son
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Carl Blomma
mtl
1691 Krumstorp 1691
Håkan Pehrsson, singel, ½ mtl, 1 son
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Carl Blomma
mtl
1692 Krumstorp 1692
Håkan Pehrsson, singel, ½ mtl, 1 son
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Thor Blomma, hust
mtl
1693 Krumstorp 1693
Håkan Pehrsson, singel, ½ mtl, 1 son
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Thoore Blomma, hust
mtl
1694 Krumstorp 1694
Håkan Pehrsson, singel, ½ mtl, 1 son
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Thore Blomma, hust
mtl
1695 Krumstorp 1695
Håkan Pehrsson, singel, ½ mtl, 1 son
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1696 Krumstorp 1696
Håkon Pehrsson (inget mantal, inga personer reg i mtl)
Jöns Håkonsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Nills Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1697 Krumstorp 1697
Håkon Pehrsson, singel, ¼ mtl, 1 son
Jöns Håkonsson finns annorstädes
Nills Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1698 Krumstorp 1698
Håkon Pehrsson, hust, ¼ mtl, 1 son
Nils Carlsson, hust (inget mantal anges)
Staffan Carlsson, hust (inget mantal anges)
Båtsm nr 139 Tore Blomma, hust
mtl Staphans hustru Karin, 43 år, dör 1698-04-10
1699 Krumstorp 1699
Håkan Persson, singel, ¼ mtl
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, 1/4 mtl
Swen Håkonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1700 Krumstorp 1700
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl
Swen Håkonsson, hust, ¼ mtl
Jöns Håkonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1701 Krumstorp 1701
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl
Swen Håkonsson, hust, ¼ mtl
Jöns Håkonssons hustru (ingen bonde inräknad)
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1702 Krumstorp 1702
Nills C, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl
Swen Håkonsson, hust, ¼ mtl
Nills Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1703 Krumstorp 1703
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1704 Krumstorp 1704
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Swen Håkonsson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust ,1/4 mtl
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1705 Krumstorp 1705
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Swen Håkonsson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1706 Krumstorp 1706
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Swän Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsman Tofwe Blomma, hust
mtl
1707 Krumstorp 1707
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 dotter
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Tore Blomma, hust
mtl
1708 Krumstorp 1708
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 son, 1 dotter
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Blomma (vakant?)
mtl
1709 Krumstorp 1709
Nills Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 son
Swenn Håkansson, hust, ¼ mtl
Nills Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Blomma
mtl
1710 Krumstorp 1710
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 son
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl
Nills Jönnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Blomma
mtl
1711 Krumstorp 1711
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 son
Swenn Håkansson, hust, ¼ mtl
Nills Jonsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Blomma (vakant?)
mtl
1712 Krumstorp 1712
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staphan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 son
Swän Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Blomma
mtl
1713 Krumstorp 1713
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, 1 son
Swän Håkansson, hust, ¼ mtl
Nills Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Blomma
mtl
1714 Krumstorp 1714
Nills Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson?, singel, ¼ mtl, 1 son
Swen (Suni?) Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jonnsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Blomma
mtl
1715 Krumstorp 1715
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, son ?Carl?
Suni? Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jonnsson, hust, ¼ mtl
Pigan Ingerd inhyses
Båtsm. Börge Blomma
mtl
1716 Krumstorp 1716
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, singel, ¼ mtl, son Pär
Swän Håkansson, hust, ¼ mtl, son Håkan
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börye Bloma
mtl
1717 Krumstorp 1717
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Staffan Carlsson, 70 år gammal och bräcklig
Carl Staffansson, singel, ¼ mtl
Swän Johansson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Börge Blomma
mtl
1718 Krumstorp 1718
Nills Carlsson, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson, singel, ¼ mtl
Swän Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Börje Blomma
mtl
1720 Krumstorp 1720
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl
Nills Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Blomma
mtl
1721 Krumstorp 1721
Nils Carlsson, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson, singel, ¼ mtl
Swän Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl, son Carl 15 år
Båtsm. Börge Bloma, hust
mtl Är Nils Jönssons son Carl samme Carl som 1730 gifter sig med änkan Karin Månsdotter i Gusemåla?
1722 Krumstorp 1722
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson, singel, ¼ mtl
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Nils Carlsson, ugammal och fattig äter under sina barn
Båtsm. Börje Blomma, hust
mtl
1723 Krumstorp 1723
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börje Bloma, hust
mtl
1724 Krumstorp 1724
Carl Nilsson, singel, ¼ mtl
Carl Staffansson, singel, ¼ mtl
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jonsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm. Börge Bloma, hust
mtl
1725 Krumstorp 1725
Carl Hwitlock , hust, 1/ mtl
Carl Staffansson, singel, ¼ mtl
Swen Håkansson, hust ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Blomma
mtl
1726 Krumstorp 1726
Carl Hwitlock, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Sven Håkansson, hust, ¼ mtl
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Båtsm. Börge Blomma, hust
mtl
1727 Krumstorp 1727
Carl Hwytlock, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson, husts, ¼ mtl, 1 piga
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl, son Carl, 1 dotter
Båtsm. Börge Blomma, hust
mtl
1728 Krumstorp 1728
Carl Hwytlock, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson, hust, ¼ mtl
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm Börge Blomma, hust
mtl
1729 Krumstorp 1729
Carl Hwitlock, hust, ¼ mtl
Carl Staffansson, hust, ¼ mtl
Sven Håkansson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm. Börge Blomma
mtl
1730 Krumstorp 1730
Carl Hwitlock, hust
Carl Staffansson, ¼ mtl brukar men bor i Käsemåla
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl, son Håkan, 1 dotter
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Båtsm. Börge Blomma, hust
mtl
1731 Krumstorp 1731
Carl Hvistlock, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson, 1/8 mtl, brukar men bor i Bredasjö
Pär Staffansson, 1/8 mtl, dito, i Gusemåla
Swen Håkansson, hust, ¼ mtl, son Håkan, 1 dotter
Nils Jönsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Blomma, hust
mtl
1732 Krumstorp 1732
Carl Hwitlock, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson 1/8 mtl, brukar med bor i Bredasjö.
Pär Staffansson 1/8 mtl, brukar med bor iGusemåla
Sven Håkanssons änka, ¼ mtl, son Håkan, dotter Elyn
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Blomma, hust
mtl Ovanför Måns Börgessons namn står överstruket: ”Nils Jönsson brukar men bor i Gusemåla”
1733 Krumstorp 1733
Carl Hwitlock, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson 1/8 mtl, brukar men bor i Breasjö
Pär Staffansson, hust, 1/8? mtl
Swens änka, ¼ mtl, son Håkan
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Blomma, hust
mtl
1734 Krumstorp 1734
Carl Hwitlåck, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson 1/8 mtl brukar men bor i Breasjö
Pär Staffansson, hust, 1/8 mtl
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, modern inhyses
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm Börge Blomma, hust
mtl
1735 Krumstorp 1735
Carl Hwitlåck, hust, ¼ mtl
Börge Staffansson 1/8 mtl, brukar men bor i Bredasjö
Pär Staffansson, hust, 1/8 mtl
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl. Dess moder inhyses
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Börge Blomma, hust
mtl
1736 Krumstorp 1736
Karl Hwitlock, hust, ¼ mtl
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Börge Blomma
mtl
1737 Krumstorp 1737
Carl Hwitlock, hust, ¼ mtl
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Swänsson, singel, ¼ mtl
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1738 Krumstorp 1738
Carl Hwitlock, hust, ¼ mtl
Pär Staffasson, hust, ¼ mtl
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Blomma brukar i Medlen
mtl
1739 Krumstorp 1739
Carl Hwitlock, hust, ¼ mtl
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Måns Börgesson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Blomma bor i Medlen
mtl
1740 Krumstorp 1740
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Blomma brukar i Medlen
mtl
1741 Krumstorp 1741
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Nills Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1742 Krumstorp 1742
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant.
mtl
1743 Krumstorp 1743
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Blomma, hust
mtl
1744 Krumstorp 1744
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Blomma, hust
mtl
1745 Krumstorp 1745
Karl Nilsson, hust, ¼ mtl, son Håkan
Per Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Svensson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nils Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Blomma, hust
mtl
1746 Krumstorp 1746
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Blomma, hust
mtl
1747 Krumstorp 1747
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, son Håkan
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jon Blomma, hust
mtl
1748 Krumstorp 1748
Gamle Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Per Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Unge Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jon Blomma, hust
mtl
1749 Krumstorp 1749
Gamle Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Pär Staffansson, hust,1/4 mtl
Håkan Svensson, hust , ¼ mtl
Nya Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jan Blomma, hust
mtl
1750 Krumstorp 1750
Håkan Carlsson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
U.l Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Carl Nilsson, hust, inhyses, han utgammal
Båtsm. Jon Blomma, hust
mtl
1751 Krumstorp 1751
Håkan Carlsson, singel, ¼ mtl, piga Karin
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Unge Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Carl Nilsson, hust, han utgammal
Båtsm. Joan Blomma, hust
mtl
1752 Krumstorp 1752
Håkan Carlsson, singel, ¼ mtl, pig. Karin
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Unge Carl Nilsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Carl Nilsson, hust, inhyses, har ?föda? Hos barnen
Båtsm. Jon Blomma, hust
mtl På sid 277 i mtl omnämns (gamle) Carl Nilssons dotter Anna och Pär Staffanssons son Staffan
1753 Krumstorp 1753
Håkan Carlsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Karin
Per Staffansson, hust, ¼ mtl, son Staffan
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Unge Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Gamle bonden Carl Nilsson, hust, han bräcklig, inhyses, juta af jorden
Båtsm. And. Blomma brukar uti Klättorp
mtl
1754 Krumstorp 1754
Håkan Carlsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl, son Staffan
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Unge Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Gamle bonden Carl Nilsson bräcklig och gammal
Båtsm. And. Blomma brukar i Klättorp
mtl
1755 Krumstorp 1755
Håkan Carlsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Caisa
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl, son Staffan
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Unge Carl Nilsson, hust, ¼ mtl dotter Stina
Båtsm. Vakant
mtl
1756 Krumstorp 1756
Håkan Carlsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils, piga Caisa
Pär Staffansson, hust, ¼ mtl, son ?Swen? (..)
Håkan Svensson, hust, ¼ mtl
Unge Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Båtsm. Vakant
mtl
1757 Krumstorp 1757
Håkan Carlsson, hust, ¾ mtl, dotter Stina
Staffan Pärsson, singel, ¼ mtl
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Unge Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Gamle bonden Pär Staffansson, hust, han utgammal
Båtsm vakant
mtl
1758 Krumstorp 1758
Håkan Carlsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils och piga Caisa
Staffan Pärsson, hust, 3/8 mtl
Håkan Swensson, hust, 174 mtl
Nils Matsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd
Gamle bonden Pär Staffansson, hust, han utgammal, juta af jorden
Båtsm vakant
mtl
1759 Krumstorp 1759
Håkan Carlsson, singel, ¼ mtl, dräng Nils och piga Caisa
Staffan Pärsson, hust, 3/8 mtl
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Nils Matsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd
Båtsm. And. Blomma, hust
mtl
1760 Krumstorp 1760
Håkan Carlsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa
Staffan Pärsson, hust, 3/8 mtl
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Nils Mattsson, 1/8 mtl, bor i Skuteryd
Båtsm. And. Blomma, hust
mtl
1761 Krumstorp 1761
Nils Carlsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, dräng Håkan
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1762 Krumstorp 1762
Nils Carlsson, singel, ¼ mtl, dräng Håkan
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1763 Krumstorp 1763
Nils Carlsson, singel, ¼ mtl, dräng Håkan
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, pigan Märta
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1764 Krumstorp 1764
Nils Carlsson, singel, ¼ mtl
Staffan Persson, hust, ½ mtl, dräng Måns
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl, son Måns
Båtsm. Vakant
mtl
1765 Krumstorp 1765
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1766 Krumstorp 1766
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Håkan Carlsson, hust, 1/6 mtl
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, 1 gosse
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, dotter Stina, 3 gossar, 4 flickor
Båtsm vakant
Inhyses: Jon, hust. Tiggare.
mtl
1767 Krumstorp 1767
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Staphan Pärsson, hust, ½ mtl, piga Catharina, 1 gosse
Håkan Swensson, singel, 3 gossar, 4 flickor
Båtsm. Vakant
Inhyses Jon, hust, tigger.
mtl
1768 Krumstorp 1768
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Staphan Pärsson, hust, ½ mtl, 1 gosse
Håkan Swensson, singel, 174 mtl, 3 gossar, 4 flickor
Båtsm. Swen Blomma, hust
mtl
1769 Krumstorp 1769
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse
Staphan Pärsson, hust, ½ mtl, pig Stina, 1 gosse
Håkan Swensson, singel, 174 mtl, dotter Stina, 3 gossar, 4 flickor
Båtsm. Swen Blomma, hust
mtl
1770 Krumstorp 1770
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Håkan Carlsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Staphan Pärsson, hust, ½ mtl, pig Stina, 1 gosse
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, son Håkan 16 år, 3 gossar, 4 flickor
Båtsm. Swen Bloma, hust, 1 gosse
mtl
1771 Krumstorp 1771
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse
Staphan Pärsson, hust, ½ mtl, 1 gosse
Håkan Swensson, singel, son Håkan 17 år, 3 gossar, 4 flickor
Båtsm. Swen Blomma, hust, 1 gosse
mtl
1772 Krumstorp 1772
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse
Staphan Pärsson, hust, ½ mtl, pig. Karin
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, dotter Lena
Båtsm. Swen Bloma, hust, 1 gosse
mtl
1773 Krumstorp 1773
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, pig Karin, 1 gosse
Håkan Swensson, singel, 174 mtl, son Håkan, dotter Ingaborg, 2 gossar
Båtsm. Swen Blomma, hust, 2 gossar
mtl
1774 Krumstorp 1774
Nils, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 2 flickor
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Staphan Pärsson, hust, 172 mtl, 1 gosse
Håkan Svensson, singel, ¼ mtl, dotter Ingebor
Båtsm. Sw. Blomma, hust, 2 gossar
mtl
1775 Krumstorp 1775
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, 1 gosse
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, dotter Ingbor, 1 gosse
Båtsm. Swen Bloma, hust, 2 gossar
mtl
1776 Krumstorp 1776
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, 1 gosse
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, dotter Ingbor
Båtsm vakant
mtl
1777 Krumstorp 1777
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, pig Ingbor, 1 gosse
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, dotter Ingbor
Båtsm. Håk. Blomma, brukar torp i Kronobergs län
mtl
1778 Krumstorp 1778
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, son Pär 15 år, dotter Ingabor
Båtsm. Håkan Blomma brukar torp i Kronobergs län
Inhyses Pär Staffansson, hust, utgamla
mtl
1779 Krumstorp 1779
Nils Carlsson, hust, 3716 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 flicka
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, piga Ingabor
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, son Peter, dotter Ingborg
Båtsm. Vakant
Inhyses Pär Staffansson, hust, utgamla
Res. Båtsman Carl Pärsson, singel
mtl
1780 Krumstorp 1780
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, son Petr, dotter Ingbor
Båtsm. Håkan Blomma, hust
Inhyses Pär Staffansson, hust, utgamla
Res.båtsm. Carl Pärsson, singel
mtl
1781 Krumstorp 1781
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 flicka
Staphan Pärsson, hust, ½ mtl, piga Ingebor, 1 gosse, 1 flicka
Håkan Swensson, singel, ¼ mtl, son Petr, dotter Ingbor
Båtsm. Håkan Blomma skriven för torpare under Törestorp i Kronobergs län
Inhyses Pär Staffansson, hust, utgamla
mtl
1782 Krumstorp 1782
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 6 flickor
Håkan Carlsson, hust, 3/16 mtl
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, son Joen, piga Karin
Petter Håkansson, singel, ¼ mtl, piga Ingebor, dess fader inhyses, utgammal
Båtsm. Håkan Blomma, hust
Inhyses: Pär Staffansson, hust, utgamla
mtl
1783 Krumstorp 1783
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 5 flickor
Håkan Carlsson, hustrun utgammal, 1/16 mtl
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, son Joen, piga Ingbor
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Sjöman Carl Pärsson, singel
Inhyses: Pär Staffansson, hust, utgamla
mtl
1784 Krumstorp 1784
Nils Carlsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse, 5 flickor
Håkan Carlsson, hust, 1/16 mtl
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, son Joen
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Axell Blomma, ogift
Inhyses Pär Staffansson, hust, utgamla
mtl
1785 Krumstorp 1785
Swen Carlsson 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Carlsson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, son Jaen, 1 gosse, 1 flicka
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm. Axel Blomma, ogift
Inhyses: Nils Carlsson, hust, intet bruk, 1 gosse, 5 flickor
mtl
1786 Krumstorp 1786
Swen Carlsson, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Carlsson, singel, 1/8 mtl, piga Maja
Staffan Carlsson, hust, ½ mtl, son Joen
Sven Svensson, hust, ¼ mtl, dr Petter, 1 gosse
Båtsm. Axel Blomma, ogift
Inhyses Nils Carlsson, hust, 1 gosse, 5 flickor, bräcklig och utfattig
mtl
1787 Krumstorp 1787
Swen Carlsson, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Carlsson, singel, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, son Joen
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm. Axel Blomma ogift
Inhyses: Nils Carlsson, hust, 1 gosse, 5 flickor, bräcklig och utfattig
mtl
1788 Krumstorp 1788
Swen Carlsson, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Carlsson, singel, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Staffan Pärsson, hust, ½ mtl, son Jon
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm. Axel Blomma, ogift
mtl
1789 Krumstorp 1789
Swen Carlsson, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Carlsson, singel, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Joen Staffansson, singel, ½ mtl, pigan Maja. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Båtsm. Axel Bloma ogift
mtl
1790 Krumstorp 1790
Swen Carlssons änka 1/8 mtl, hon bor i Skäveryd
Håkan Carlsson, singel, 1/8 mtl, dräng gossen Jonas
Staffan Pärsson, singel, ½ mtl
Halfb. Pär Nilsson, hust
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, dr Petr
Båtsm. Axell Blomma, ogift
mtl
1791 Krumstorp 1791
Swen Karlssons änka, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Karlsson, hust, 1/8 mtl, dr. Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Staffan Pehrsson, hust, ½? Mtl, piga Maija
1/3-dingsbr. Nils Månsson, hust
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Axel Blomma, ogift
mtl
1792 Krumstorp 1792
Swen Karlssons änka, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Karlsson, hust, 1/8 mtl, dr Jonas
Staffan Pehrsson, hust, ¼ mtl
3dingsbrukare Nils Månsson, hust
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Båts. Jonas Blomma
mtl
1793 Krumstorp 1793
Swen Carlssons änka, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Karlsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, piga Sara
Båtsm. Jonas Blomma, ogift
mtl
1794 Krumstorp 1794
Swen Karlssons änka, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Karlsson, hust, 1/8 mtl, dräng Jonas
Staffan Pehrsson, hust,1/2 mtl, dräng Petter, piga Elin
Swen Swensson, hust, ¼ mtl, piga Sara
Båtsm. Jonas Blomma, ogift
mtl
1795 Krumstorp 1795
Sven Carlssons änka, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Carlsson, hust, 1/8 mtl
Staffan Pehrsson, hust, ½ mtl, dräng Peter, piga Elin
Sven Svensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Blomma, ogift
mtl
1796 Krumstorp 1796
Swen Karlssons änka, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Karlsson, hustrun bräcklig, 1/8 mtl, piga Ingeborg
Staffan Persson, hust, ½ mtl
Swen Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Krum, ogift
mtl
1797 Krumstorp 1797
Swen Karlssons änka, 1/8 mtl, bor i Skäveryd
Håkan Karlsson, singel, 1/8 mtl, piga Ingeborg
Petter Persson, hust, ¼ mtl, dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Swen Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jonas Krum, hust
mtl
1798 Krumstorp 1798
Jonas Swensson, singel, 1/8 mtl, piga Ingrid
Håkan Carlsson, singel, 1/8 mtl, piga Ingaborg
Petter Persson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla
Sven Svensson, hust, ½ mtl, piga Ingaborg
Båtsm. Jonas Krumm, hust
mtl
1799 Krumstorp 1799
Jonas Nilsson, singel, ¼ mtl, piga Ingeborg
Peter Pehrsson, hust, ¼ mtl, dess föräldrar inhyses, utgamla, 1 flicka
Swän Swänsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jonas Krum, hust
mtl
1800 Krumstorp 1800
Jonas Nilsson, singel, ¼ mtl, pigan Ingeborg
Petter Persson, hust, ¼ mtl, piga Cathrin, dess svärföräldrar inhyses, utgamla
Sven Svensson, hust, ½ mtl, son Jonas, piga Caisa
Båtsm. Jonas Krum, hust
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka