Mantalslängder för Gusemåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1633 Gusemåla 1633
Jöns och Matz – båda namnen är överstrukna. (jb bild 31)
På bild 32 verkar stå:
Gumme i Gusemåla
jb
1638 Gusemåla 1638
Jöns i Gusemåla
Andjans i Gusemåla
jb
1640 Gusemåla 1640
Anders? I Gusemåla
Jöns i Gusemåla
jb
1642 Gusemåla 1642
Jöns i Gusemåla
jb skatte
1644 Gusemåla 1644
Jöns i Gusemåla, hust
Ibidem:
Suän Gummatsson, hust
Ibidem:
Pär Andersson, hust
mtl
1645 Gusemåla 1645
Jöns i Gusemåla, hust
Ibidem:
Suän, hust
mtl
1646 Gusemåla 1646
Jöns i Gusemåla, hust
Swen i Gusemåla, hust
mtl
1647 Gusemåla 1647
Jöns i Gusemåla, hust
Swen i Gusemåla, hust
mtl Sven står längre ner på sid 695
1648 Gusemåla 1648
Jöns i Gusemåla, hust
Swen i Gusemåla, hust
mtl Swen står längre ner på sid 754
1649 Gusemåla 1649
Jöns i Gusemåla, hust
Ibidem:
Swen i Gusemåla, hust
mtl Swen står längre ner på sid 644
1650 Gusemåla 1650
Jöns i Gusemåla, hust
Swen i Gusemåla, singel
mtl Swen står längre ner på sid 376
I andra mantalslängden (Kalmar län) står att Svens hustru har rymt
1651 Gusemåla 1651
Jöns i Gusemåla, hust
Ibm:
Swen, singel
mtl
1652 Gusemåla 1652
Jöns i Gusemåla, hust
Ibidem:
Swän, singel
mtl
1653 Gusemåla 1653
Jöns i Gusemåla, hust
Swenn i Gusemåla, singel
mtl
1654 Gusemåla 1654
Jöns i Gusemåla, hust
Swen i Gusemåla, hust
mtl
1655 Gusemåla 1655
Jöns i Gusemåla, hust, 1 son
Ibm:
Sven, hust
mtl
1660 Gusemåla 1660
Sven Gum. I Gusemåla, hust
Ibidem:
Änkan
mtl
1663 Gusemåla 1663
Per i Gusemåla
Ibidem:
Suän
jb
1664 Gusemåla 1664
Per
Ibiem:
Swen
jb
1665 Gusemåla 1665
Per i Gusemåla
Ibidem:
Sven
jb
1666 Gusemåla 1666
Per
Ibidem:
Suen
jb
1667 Gusemåla 1667
Peder Jonnsson i Gusemåla, hust
Håkan i samma gård, hust
Ibidem:
Swen, hust
Gumme i samma gård, hust
1667
1668 Gusemåla 1668
Pär Jonsson i Gusemåla, hust
Håkan i samma gård, hust
Ibid:
Swen, hust
(..) i samma gård, hust
mtl
1669 Gusemåla 1669
Pär Jönsson i Gusemåla, hust
Håkon i samma gård, hust
Swen i Gusemåla, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1670 Gusemåla 1670
Pär Jönsson i Gusemåla, hust
Änkan i samma gård, 1 piga
Suän i Gusemåla, hust
Gumme i samma gård, hust
mtl
1671 Gusemåla 1671
Pär i Gusemåla, hust, , 1 piga, 1 inhyses, 1 utfattig
Änkan i samma gård (1 inhyses)
Ibidem:
Suen, hust
Gumme i samma gård
mtl
1673 Gusemåla 1673
Per i Gusemåla, hust, 1 piga
Änkan i samma gård
Ibidem: Swens änka
Salpetersjudaren Måns i samma gård inhyses
Anders i samma gård (dräng)
mtl SVAR bild 1208
1675 Gusemåla 1675
Pär i Gusemåla
Ibidem:
Swen
jb
1676 Gusemåla 1676
Pär i Gusemåla
Ibidem:
Swen
jb
1677 Gusemåla 1677
Pehr i Gusemåla
Ibidem:
Anders
jb
1678 Gusemåla 1678
Per i Gusemåla
Ibidem:
Anders
jb
1679 Gusemåla 1679
Peer i Gusemåla
Ibidem:
Anders
jb
1680 Gusemåla 1680
Swen i Gusemåla
Ibidem:
Anders
jb
1681 Gusemåla 1681
Pehr i Gusemåla, hust
Ibidem:
Måns, husts
Anders i samma gård, hust
mtl
1682 Gusemåla 1682
Pehr i Gusemåla, hust
Ibidem:
Måns, hust
Anders, hust
mtl
1685 Gusemåla 1685
Pehr i Gusemåla, hust
Ibidem:
Anders, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1686 Gusemåla 1686
Pehr i Gusemåla, hust, 1 dräng
Ibidem:
Anders, hust
Måns i samma gård, hust
mtl
1687 Gusemåla 1687
Anders i Gusemåla, hust
Måns i samma gård, hust
Båtsm. Pehr Lustig i samma gård, singel
Ibidem: Pehr Jönsson, hust, 1 son
Båtsm. Måns Fyrhake, singel
mtl
1688 Gusemåla 1688
Anders, hust
Måns, hust
1 piga
Båtsm. Pehr Lustig, singel
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust
Båtsm. Måns Fyrhake, singel
mtl
1689 Gusemåla 1689
Anders L i Gusemåla, hust
Måns O i samma gård, hust
Båtsm Pehr Lustig i samm gård
Ibidem: Pehr J, hust, 1 son
Båtsm. Måns Fyrhacka
mtl
1690 Gusemåla 1690
Anders Larsson, hust, ½ mtl
Måns Olsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nills Paulsson, singel
Ibidem:
Per Jönsson, hust, 1 mtl
Båtsm. Måns Fyrhake, hust
mtl
1691 Gusemåla 1691
Anders Larsson, hust, ½ mtl
Måns Olofsson, hust, ½ mtl
Nils Påfvelsson -
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 1 mtl
Båtsm. Nils Fyrhacke, hust
mtl
1692 Gusemåla 1692
Anders Larsson, hust, ½ mtl
Måns Olsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Paulsson Lustig, hust
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 1 mtl
Båtsm. Nils Fyrhake, hust
mtl
1693 Gusemåla 1693
Anders Larsson, hust, ½ mtl
Måns Olofsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Paulsson Lustig, hust
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 1 mtl
Båtsm. Nils Fyrhake, hust
mtl
1694 Gusemåla 1694
Anders Larsson, hust, ½ mtl
Måns Olofsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Pålsson Lustig, hust
Ibidem:
Pehr Jonsson, hust, 1 mtl
Båtsm. Nils Fyrhake, hust
mtl
1695 Gusemåla 1695
Anders Larsson, hust, ½ mtl, 1 son
Måns Olufsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Påfvelsson Lustig, hust
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 1 mtl, 1 son
Båtsm. Nills Fyrhake. Hustrun eländig.
mtl
1696 Gusemåla 1696
Anders Larssons änka, ½ mtl
Måns Olufsson, hust, ½ mtl
Båtsm Nils Påfvellsson Lustig, hust
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 1 mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Fyhrhake, hust
mtl
1697 Gusemåla 1697
Anders Ls Änka, ½ mtl, 1 son
Måns Olsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nills Påf. Lustig, hust
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 1 mtl, 1 son, 1 dotter
Båtsm. Jöns Fyrhake
mtl
1698 Gusemåla 1698
Anders Larssons änka, ½ mtl
Måns Olufssons änka, ½ mtl
Jonn Andersson, hust (inget mtl anges)
Båtsm. Nr 140 Nills Påfvelsson Lustig, hust
Ibidem:
Pehr Jönsson, hust, 1 mtl, 1 son
Båtsm. nr. 141 Jöns Fyrhake, hust
mtl
1699 Gusemåla 1699
And. L:s änka, ½ mtl
Måns Olssons änka, ¼ mtl
Jonn Anderson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Påf. Lustig, hust
Ibidem:
Pehr Jönsson, singel, 1 mtl, 1 piga
Båtsm. Jöns Fyrhake, hust
mtl
1700 Gusemåla 1700
Anders Ls änka, ½ mtl
Måns Olssons änka, ¼ mtl, 1 dotter
Jonn Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Påf. Lustig, hust
Ibidem:
Pehr Jönson, hust, 1 mtl, 1 son
Båtsm. Jöns Fyrhake, hust
mtl
1701 Gusemåla 1701
Anders L:s änka, ½ mtl
Måns Olssons änka, ¼ mtl
Jonn Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Påf. Lustig hust
Ibidem:
Pehr Jönsson, singel, 1 mtl, 1 son, 1 piga
Båtsm. Jöns Fyrhake, singel
mtl
1702 Gusemåla 1702
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl
Måns änka, ¼ mtl
Jonn Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båts. Nils ?Persson? Lustig, hust
Ibidem:
Per Jonsson, hust, ½ mtl
Jonn Persson, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Fyrhake, singel
mtl
1703 Gusemåla 1703
Pehr Jönsson, hust, ¼ mtl
Måns Olssons änka, ¼ mtl, 1 son
Jonn Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Lustig, hust
Ibidem:
Per Jönsson, hust, ½ mtl
Jonn Persson, hust, ¼ mtl
Pehr Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Fyrhake, singel
mtl
1704 Gusemåla 1704
Per Jonnsson, hust, ¼ mtl
Swen Månsson, singel, ¼ mtl
Jonn Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lustig, hust
Ibidem:
Per Jönsson, undantagsman
Anders Persson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Jonn Persson, hust, ¼ mtl
Unge Per Persson, singel, ¼ mtl
Gamle Per Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm Jöns Fyrhake, singel
mtl
1705 Gusemåla 1705
Per Joensson, hust, ¼ mtl
Swän Månsson, singel, ¼ mtl
Jöns? Andersson, hust, ¼ tl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Lustig, hust
Ibidem:
Joan Persson, hust, ¼ mtl
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Per Persson, singel, ¼ mtl
Anders Persson, singel, ¼ mtl, 2 inhyses
mtl
1706 Gusemåla 1706
Pähr Jönsson, hust, ¼ mtl
Swän Månsson, singel, ¼ mtl
Jon Andersson, hust, ¼ mtl
And. Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Jon Pährsson, hust, ¼ mtl
Gamle Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Nye Pähr Pährsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
And. Pährsson, singel, ¼ mtl, 1 inhys
Båtsm. Mårten Fyrhake.
mtl
1707 Gusemåla 1707
Per Jönsson, hust, ¼ mtl
Swen Jonsson, singel, ¼ mtl
Jonn Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Lustig, hust
Ibidem
Joan Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamle Per Persson, hust, ¼ mtl
Unge Per Persson, singel, ¼ mtl
Anders Persson, singel, ¼ mtl, 1 piga, 1 inhyses
Båtsm. Mårten Fyrhake, singel.


1708 Gusemåla 1708
Pehr Jönsson, hust, ¼ mtl
Swen Månsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Jonn Anderson, hust, ¼ mtl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Olof Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Pehrsson, hust, ¼ mtl
Gamle Pähr Pährsson, hust
Nya Pehr Pehrsson, hust
Anders Pehrsson, singel, ¼ mtl, 1 inhyses
Båtsm. Mårten Fyrhake
mtl
1709 Gusemåla 1709
Pähr Jönsson, hust, ¼ mtl
Swän Månsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Joan Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Pährsson, hust, ¼ mtl
Gamle Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Nya Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Anders Pährsson, singel
Båtsm. Mårten Fyrhake, hust
mtl
1710 Gusemåla 1710
Pähr Jönsson, hust, ¼ mtl
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jonn Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Pährsson, hust, ¼ mtl
Gamle Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Nya Pähr Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Mårten Fyrhake, hust
mtl
1711 Gusemåla 1711
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Andersson, singel, ¼ mtl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Lustig, hust
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamle Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Unge Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båsm. Mårten Fyrhake, hust
mtl
1712 Gusemåla 1712
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl
Swen Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Andersson, hust, ¼ mtl
And. Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Lustig, hust
Ibm:
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamle Pär Pärsson, singel, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Martin? (Mårten?) Fyrhake, hust
mtl 1712-06-08 gifter sig Anders Persson och Karin Bergesdotter. Men han är ju redan gift! (Trol. har hustru nr 1 dött i pesten)
1713 Gusemåla 1713
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl
Swän Månsson, hust, ¼ mtl
Jonn Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Oluf Lustig, hust
Ibm:
Jonn Pärsson, hust, ¼ mtl
Gmale Pär Persson, singel, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Mårten Fyrhake, hust
mtl
1714 Gusemåla 1714
Pähr Jönsson, hust, ¼ mtl
Swenn Månsson, hust, ¼ mtl
Jonn Andersson, hust, ¼ mtl
And. Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lustig, hust
Ibidem:
Jonn Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamle Pähr Pärsson, hust, ¼ mtl
Nya Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm Fyrhake (vakant?)
mtl
1715 Gusemåla 1715
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl
Swenn Månsson, hust, ¼ mtl
Jonn Andersson, hust, ¼ mtl
And. Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lustig (vakant?)
Ibm:
Jonn Pärsson, hust, ¼ mtl
Gamle Pär Persson, hust, ¼ mtl
Unge Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
And. Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Fyrhake (vakant?)
mtl
1716 Gusemåla 1716
Pär Jönsson, hust, ¼ mtl
Swän Månsson, hust, ¼ mtl
Jon Andersson, hust, ¼ mtl
Anders Håkansson, hust, ¼ mtl
Båtsm Lustig (vakant?)
Förlåfv. Båtsm. Oluf Giöl, inhyses
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, ¼ mtl
gl. Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Anders Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Fyrhake, singel (eller vakant?)
mtl
1717 Gusemåla 1717
Pähr Jönsson, hust, ¼ mtl
Swen Månsson, hust, ½ mtl
Jon Andersson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Förlåfv. Båtsm. Oluf Giöl inhyses
Ibm:
Jon Pährsson, hust, ¼ mtl
Pährs änka, ¼ mtl
Pähr Pährsson, ¼ mtl
Anders Pährsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Förlofv. Fyrhake (vakant?)
mtl
1718 Gusemåla 1718
Pähr Jönsson, hust, ½ mtl
Swän Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nills Lustig, singel
Ibm:
Jon Pährsson, hust, ¼ mtl
Pährs änka, ¼ mtl
Pähr Pährsson, hust, ¼ mtl
Anders Pährsson, singel, ¼ mtl
Båtsm Pähr Fyrhake, singel
mtl
1720 Gusemåla 1720
Pär Jönsson, hust, ½ mtl, dräng Pär Pärsson 17 år (alt. 14 år?)
Swän Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm Lustig (vakant?)
Ibm:
Jon Pährsson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm vakant??
mtl
1721 Gusemåla 1721
Pähr Jönsson, hust, ½ mtl
Swän Månsson, hust, ½ mtl
Ibm:
Jon Pärsson, singel, 1/3 mtl
Pähr Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl
mtl
1722 Gusemåla 1722
Pär Jönsson, hust, ½ mtl
Swen Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm Lars Lustig, ogift
Ibidem:
Jon Persson, singel, 1/3 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jonas Fyrhake, ogift
mtl
1723 Gusemåla 1723
Pär Jönsson, hust, ½ mtl, dräng Måns
Swen Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lars Lustig, hust
Ibidem:
Jonn pärsson, singel, 1/3 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jonas Fyrhake, ogift
mtl
1724 Gusemåla 1724
Pär Jönsson, hust, ½ mtl, inhyses Elin
Swen Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lars Lustig, hust
Ibidem:
Joan Pärsson, singel, 1/3 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jonas Fyrhake, ogift
mtl
1725 Gusemåla 1725
Pär Jonsson, hust, ½ mtl
Swen Månsson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Lars Lustig, hust
Quinspersonen Elyn Staffansdotter inhyses
Förlåfda båtsm. Pär Wattenkuhla (notering i kanten ”tiend acc… några år”
Ibidem:
Joan Pärsson, singel, 1/3 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jonas Fyrhake, ogift
mtl
1726 Gusemåla 1726
Pärs änka, ½ mtl, dräng Pär
Swen Månsson, hust, ½ mtl, dräng Påhl
Båtsm. Lars Lustig, hust
Ibidem:
Joan Pärsson, singel, 1/3 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jonas Fyrhake ogift
mtl
1727 Gusemåla 1727
Pärs änka, ½ mtl, dräng Pär Olsson
Swen Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lars Lustig, hust
Föråfv. Båtsm. Pär Wattenkuhla inhyses
Ibidem:
Jon Pärsson, singel, 1/3 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jonas Fyrhake ogift
mtl
1728 Gusemåla 1728
Pärs änka, ½ mtl, dräng Pär
Swen Pärsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lars Lustig, hust
Ibidem:
Jon Pärsson, singel, 1/3 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jonas Fyrhake, ogift
mtl
1729 Gusemåla 1729
Pärs änka, ½ mtl, dräng Pär
Swen Månsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lars Lustig, hust
Ibidem:
Jon Pärsson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Jonas Fyrhake ogift
mtl Per Staffansson från Krumstorp gifter sig med änkan Gertrud Andersdotter den 10 februari 1729
1730 Gusemåla 1730
Pär Staffansson, hust, ½ mtl
Swen Månssons änka, ½ mtl, son Måns
Båtsm. Lars Lustig, hust
Ibidem:
Jon Pärsson, singel, 1/3 mtl, dräng Pär
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Pär
Båtsm. Jonas Fyrhake ogift
mtl
1731 Gusemåla 1731
Pär Staffansson, hust, ½ mtl
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, son Måns
Båtsm. Lars Lustig, hust
Ibidem:
Jon Pärsson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Pär
Båtsm. Jonas Fyrhake ogift
mtl
1732 Gusemåla 1732
Pär Staffansson, singel, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lars Lustig, hust
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, 1/3 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Pär
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Pär
Båtsm. Jonas Fyrhake, ogift
mtl Pär Staffansson i Gusemåla gifter sig med pigan Elin Svensdotter från Krumstorp den 26 april 1732
1733 Gusemåla 1733
Lars Lustig, husts, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm Lars Lustig, brukar här
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, 1/3 mtl, dräng Anders
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Pär
Båtsm. Jonas Fyhrhake, hust
mtl
1734 Gusemåla 1734
Lars Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lars Lustig, brukar här.
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, 1/3 mtl
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Jöns
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Börge
Båtsm. Jonas Fyrhake, hust
mtl
1735 Gusemåla 1735
Lars Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lars Lustig brukar här
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, 1/3 mtl. (notering om en piga Ingred i kanten)
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Börge. (notering i kanten om en piga Brita)
Båtsm. Jonas Fyrhake, hust
mtl
1736 Gusemåla 1736
Lars Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, son Nils, 1 dotter
Båtsm. Lars Lustig brukar här.
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, 1/3 mtl, 1 piga
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Jöns
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Petter, 1 piga
Båtsm. Jonas Fyrhake, hust
mtl
1737 Gusemåla 1737
Lars Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, son Nills, 1 dotter
Båtsm. Lars Lustig brukar här i gården
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, 1/3 mtl, 1 piga
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Olof
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Börge, 1 piga
Båtsm. Jonas Fyrhake, hust
mtl
1738 Gusemåla 1738
Lars Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nillsson, hust, ½ mtl, son Nils, 1 dotter.
Båtsm. Lars Lustig brukar härvides.
Ibidem:
Jon Pärsson, hust, 1/3 mtl, 1 piga
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Olof
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Börge
Båtsm. Jonas Fyrhake, hust
mtl
1739 Gusemåla 1739
Jöns Persson, singel, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Carl Nillsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Lustig, ogift
Ibm:
Jon Pärsson, hust, 1/3 mtl, dräng Jöns, 1 piga
Pär Persson, hust, 1/3 mtl, son Olof
Anders Persson, hust, 1/3 mtl, son Börge, 1 piga
Båtsm. Jonas Fyrhake, hust
mtl
1740 Gusemåla 1740
Jöns Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ½ mtl, son Nills
Båtsm. Pär Lustig, hust
Ibm:
Jon Pärsson, hust, 1/3 mtl, drän Jon (Jöns?), 1 piga
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Olof
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Börge, 1 piga
Båsm. Jonas Fyrhake, hust
mtl
1741 Gusemåla 1741
Jöns Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl
Carl Nilsson, hust, ¼ mtl, dräng N:abs
Båtsm. Pär Lustig, hust
Ibm:
Jon Pärsson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Pär Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Peter
Anders Pärsson, hust, 1/3 mtl, son Börge, 1 piga
Båtsm. Måns Fyrhake, hust
mtl
1742 Gusemåla 1742
Jöns Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Lustig, hust
Ibm:
Jon Pärsson, singel, 1/3 mtl, dräng Jon
Pär Pärsson, singel, 1/3 mtl, son Peter, res.karl
Börge Andersson, singel, 1/3 mtl, 1 piga, dess fader inhyses
Båtsm. Måns Fyrhake, hust
mtl
1743 Gusemåla 1743
Jöns Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Pär Lustig, hust
Ibm:
Jon Pärsson, singel, 1/3 mtl, dräng Pär, 1 piga
Åsle Pärsson, singel, 1/3 mtl
Börge Andersson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Måns Fyrhake, hust
mtl
1744 Gusemåla 1744
Jöns Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Vakant
Ibm:
Jon Pärsson, singel, 1/3 mtl, dräng Pär, 1 piga
Åsle Pärsson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Börge Andersson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Måns Fyrhake, hust
mtl
1745 Gusemåla 1745
Jöns Persson, hust, ¼ mtl
Per Gummesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Vakant
Ibm:
Per Ingelsson, singel, 1/3 mtl, dräng Pär, 1 piga
Åsle Persson, singel, 1/3 mtl, dräng Per, 1 piga
Börge Andersson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Måns Fyrhacke, hust
mtl
1746 Gusemåla 1746
Jöns Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Carl Nilsson, hust, ½ mtl
Båtsm. Vakant
Ibm:
Pär Ingelsson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Åsle Pärsson, singel, 1/3 mtl, dräng Pär, 1 piga
Börge Andersson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Måns Fyrhacke, hust
mtl
1747 Gusemåla 1747
Jöns Pärsson Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Jöns Lustig brukar här i gården
Ibm:
Pär Ingesson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Åsle Pärsson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Börge Andersson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Måns Fyrhacka, hust
mtl
1748 Gusemåla 1748
Jöns Persson, hust, ¼ mtl
Per Gummesson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Nils Persson, hust, ¼ mtl
Per Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustig brukar här i gården
Ibm
Per Ingesson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Åsle Persson, hust, 1/3 mtl
Börge Andersson, singel, 1/3 mtl, 1 piga
Båtsm. Måns Fyrhake, hust
mtl
1749 Gusemåla 1749
Jöns Pärsson Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Ingred
Nills Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustig brukar här i gården
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, 1/3 mtl
Åsle Pärsson, hust, 1/3 mtl
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Måns Fyrhake, hust
mtl
1750 Gusemåla 1750
Jöns Pärsson Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Inger
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustig brukar här i gården
Ibm:
Pär Ingesson, hust, 1/3 mtl
Åsle Pärsson, hust, 1/3 mtl, dräng Jonas
Börje Andersson, hust, 1/3 mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1751 Gusemåla 1751
Jöns Pärsson Lustig, hust, ¼ mtl
Per Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Inger
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustig brukar här i gården
Ibm:
Pär Ingesson, hust, 1/3 mtl
Åsle Pärsson, hust, 1/3 mtl
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, dräng Pär?, piga Märta
Båtsman vakant
mtl
1752 Gusemåla 1752
Jöns Pärsson Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Ingred
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustig brukar här i gården
Ibm:
Pär Ingesson, hust, 1/3 mtl, dräng Håkan
Åsle Pärsson, hust, 1/3 mtl
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, dräng Pär (..), piga Märta
Crono(..) Peter Domberg, singel
Båtsm. Jon Fyrhake, ogift
mtl Sid 277: pigan Brita omnämnes
1753 Gusemåla 1753
Jöns Pärsson Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Ingred
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustig brukar i gården
Ibm:
Pär Ingesson, hust, 1/3 mtl
Åsle Pärson, hust, 1/3 mtl, dräng Pär
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, piga Märta
Cronstyttare? Petter Domberg, hust
Båtsm. Jon Fyrhake ogift
mtl
1754 Gusemåla 1754
Jon Pärsson Lustig, hust, ¼ mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, pig. Ingre
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustig, brukar här i gården
Ibm:
Pär Ingesson, hust, 1/3 mtl
Åsle Pärsson, hust, 1/3 mtl
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, piga Brita
Cronstyttare?? Peter Domberg, singel
Båtsm. Jon Fyrhake ogift
mtl
1755 Gusemåla 1755
Jöns Pärsson Lustig, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, piga Ingred
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustig brukar i gården
Ibm:
Pär Ingelsson, hust, 1/3 mtl, dräng Lars, piga Sissa
Åsle Pärsson, hust, 1/3 mtl, dräng Måns
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, piga Brita
Båtsm. Jon Fyrhake, ogift
mtl
1756 Gusemåla 1756
Jöns Pärsson Lustig, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, pig Ingred
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jöns Lustig brukar i gården
Ibm:
Pär Ingesson, hust, 1/3 mtl
Åsle Pärsson, hust, 1/3 mtl
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, piga Brita
Båtsm. Jon Fyrhake, ogift
mtl
1757 Gusemåla 1757
Jöns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gumesson, singel, ¼ mtl, pig Ingred
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, dräng Swen
Börge Andersson, hust, ½ mtl, dräng Petter, pig. Stina
Båtsm. Jon Fyrhake, ogift
mtl
1758 Gusemåla 1758
Jöns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gummesson, singel, ¼ mtl, pig. Ingred
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, piga Brita
Båtsm vakant
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, dräng Heming, pig. Stina
Börge Andersson, hust, ½ mtl, dräng Måns, piga Karin
Båtsm Jonn Fyrhake, ogift
mtl
1759 Gusemåla 1759
Jöns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gumesson, hust, 1/8 mtl
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, dr. Jonas, piga Stina
Börge Andersson, hust, ½ mtl, dräng Swen, piga Märta
Båtsm. Jöns Fyrhake, ogift.
mtl
1760 Gusemåla 1760
Jöns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gumesson, hust, 1/8 mtl
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Lustig, hust
Ibidem:
Pär Ingsson, hust, ½ mtl, piga Kirstin
Börge Andersson, hust, ½ mtl
Båtsm. Jon Fyrhake, ogift
mtl
1761 Gusemåla 1761
Jöns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl
Börge Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jonas Lustig, hust
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, dräng Petter, piga Kierstin
Börge Andersson, hust, ½ mtl, pig. Ingebor
Båtsm. Jon Fyrhake, ogift, piga Elin
mtl
1762 Gusemåla 1762
Jöns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Per Gummesson, hust, 1/8 mtl
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Afsk.båtsm. Håkan Lustig, hust
Båtsm vakant
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, dr Peter, piga Kristin
Börge Andersson, hust, ½ mtl, piga Ingbor
Båtsm. Vakant
mtl
1763 Gusemåla 1763
Peter Jonsson, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, drängar Peter, Nils, piga Karin (en av drängarna är bokförd som son i mtl)
Börge Andersson, hust, ½ mtl, piga Ingbor
Båtsm. Vakant
mtl
1764 Gusemåla 1764
Petter Jonsson, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Gummesson, hust, 1/8 mtl
Staffan Pärsson, hust, ¼ mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, dräng Jonas och Måns
Börge Andersson, hust, ½ mtl dräng Carl (registrerad som son)
Båtsm. Vakant
mtl
1765 Gusemåla 1765
Peter Jönsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders i samma gård
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Staphan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Gamle bonden Pär Gummesson, utgammal, har undantag
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, 2/3 mtl, dräng Måns, piga Karin
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, pig. Ingred
Båtsm. Vakant
mtl
1766 Gusemåla 1766
Peter Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 2 gossar, 1 flicka
Gamle bonden Pär Gummesson, hust, utgl, juta undantag
Inhyses Änkan Ingred, utgl
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, 2/3 mtl, pig. Lena, 2 gossar, 1 flicka
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, 4 gossar, 1 flicka
Båtsm. Vakant.
mtl
1767 Gusemåla 1767
Peter Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Staphan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. ?Håkan? Lustig, hust, 2 gossar, 1 flicka
Gamle bonden Pär Gummesson, hust, utgammal, juta bruk
Inhyses: Änkan Ingred, utgammal
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, dräng Olof, piga Karin, 2 gossar, 1 flicka
Åsle Pärsson, hust, 1/6 mtl, dotter Ingbor, 4 gossar, 1 flicka
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, 4 gossar, 1 flicka
Båtsm. Vakant.
mtl
1768 Gusemåla 1768
Petter Jonsson, hust, ¼ mtl, dr. Börge, 2 gossar
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Staphan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 2 gossar, 1 flicka
Gamle bonden Pär Gumesson, hust, utgammal, juta bruk
Inhys: Änkan Ingred, 1 flicka, utgammal
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, dräng Per, piga Stina, 2 gossar, 1 flicka
Åsle Pärsson, hust, 1/6 mtl, dotter Ingbor, 4 gossar, 1 flicka
Börje Andersson, hust, 1/3 mtl, son Anders, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Peter Fyrkula, ogift
mtl
1769 Gusemåla 1769
Pehr Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Nils, 2 gossar
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Stephan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Karin, 1 gosse, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 2 gossar, 1 flicka
Gamle bonden Pär Gummesson, hust, utgammal
Inhyses Änkan Ingred, utfattig
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, dr. Jonas, 2 gossar, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, son Anders, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Peter Fyrhake, ogift
mtl
1770 Gusemåla 1770
Peter Jonsson, hust, piga Elin (Elsa?), 2 gossar
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Staphan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Karin, 1 gosse, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 2 gossar, 1 flicka
Gamle bonden Pär Gummesson, hust, inhyses, utgamla.
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, Son Jonas, 15 år, dräng Olof, piga Elsa (Elin?), 2 gossar, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, son Anders, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Petter Fyrhake, ogift.
mtl
1771 Gusemåla 1771
Peter Jonsson, hust, 1/8 mtl, pig Karin
Petter Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Staphan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Gamle bonden Pär Gummesson, hust, utgamla
Ibidem:
Per Ingesson, hust, son Jonas, dräng Olof, piga Elin, 2 gossar, 1 flicka
Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Börge Andersson, hust, 1/3 mtl, son Anders, 3 gossar, 1 flicka
Båtsm. Peter Fyrhake, ogift
mtl
1772 Gusemåla 1772
Petter Jonsson, hust, 1/8 mtl
Petter Ohlsson, hust, 1/8 mtl
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl
Staphan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Gamle bonden Pär Gummesson, hust, utgamla
Ibidem:
Pär Jonsson, hust, ½ mtl, son Jon, dräng Nils, 21 flickor
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 flicka
Börge Anderssons änka, 1/13 mtl, son Anders
Båtsm. Petter Fyrhake, hust
mtl
1773 Gusemåla 1773
Petter Olsson, hust, 1/8 mtl
Petter Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Staffan Persson, hust, 1/8 mtl, 1 gose
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, döttrar Stina och Lena, inhyses dotter Anna, blind. 1 Gosse.
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Inhyses: Dräng Inge Jonsson, bräcklig
Gamle Bond. Pär Gummesson, hust, utgamla
Ibm:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, son Jon, dräng Pär
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 2 gossar
Börje Anderssons änka, 1/3 mtl, söner Anders, Per 16 år, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Petter Fyrhake, hust, 1 gosse
mtl
1774 Gusemåla 1774
Pet. Ohlsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Peter Jönsson, hust, 1/8 mtl, 2 flickor
Pär Carlsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär 16 år, dotter Stina och Lena, dottter Ana blind
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 2 gossar, 2 flickor
Inhyses: Drängen Inge Jonsson, bräcklig.
Inhyses: gamle bonden Pär Gumesson, hust, utgamla
Ibm:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, son Jon, dotter Lena, 1 gosse, 1 flicka
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 2 gossar
Börje Anderssons änka, 1/3 mtl, söner Anders och Petter
Båtsm. Vakant.
mtl
1775 Gusemåla 1775
Swen Carlsson, bor i Skäveryd
Pär Carlsson, singel, 1/8 mtl, ipiga Inbor. 1 gosse, 1 flicka
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, Son Pär, döttrar Stina och Lena och Anna, blind (inhyses).
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, dotter Stina, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 2 gossar, 2 flickor
Gamle Bonden Pär Gummesson, hust, utgamla
Ibm:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, son Jon, piga Maja
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 3 gossar
Börge Anderssons änka, 1/3 mtl. Söner Petter och ?gall?
Båtsm vakant
mtl
1776 Gusemåla 1776
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl
Swen Carlsson, 1/16 mtl, bor i Skäveryd
Staffan Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pähr, döttrar Stina och Lena. Anna, blind, inhyses
Pär Pährsson, hust, ¼ mtl, döttrar Stina och Caisa, 1 gosse
Inhyses Pär Carlsson, utgammal, har undantag. Piga Ingbor
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 2 gossar, 2 flickor
Gamle bonden Pär Gumesson, hust, utgamla
Ibm:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, son Jonas, dräng Petter, piga Stina
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 3 gossar
Börge Anderssons änka, 1/3 mtl, söner Peter och Ascel (Axel)
Båtsm. Fyrhake vakant
mtl
1777 Gusemåla 1777
Petter Pärsson, singel, ¼ mtl
Swen Carlsson 1/16 mtl bor i Skäveryd
Staffan Pärsson, hust, 3/16 mtl, 1 gosse
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, döttrar Stina och Lena
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas 15 år, dotter Stina, Cajsa bräcklig (Cajsa noterad som inhyst)
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 2 gossar, 2 flickor
Gamle bonden Pär Gumesson, hust, utgamla
Ibm:
Pär ingelsson, hust, ½ mtl, 2 söner alt. drängar, 2 döttrar alt. pigor (inga noteringar om vilka dessa är)
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 3 gossar
Börge Anderssons änka 1/3 mtl, söner Petr och Axcel, dotter Caisa
Båtsm. Vakant
mtl
1778 Gusemåla 1778
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 3 gossar, 1 flicka
Anders Carlsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Staffan Pärsson, hustrun utgammal, 1/8 mtl, piga Marta
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, döttrar Karin och Lena
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, döttrar Stina och Caisa
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Gamle bonden Pär Gumesson, hust, utgamla
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, söner Jonas och Niclass, piga Caisa
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 3 gossar
Börje Anderssons änka, 1/3 mtl, söner Peter och Ascel, dotter Caisa
Båtsm vakant
mtl
1779 Gusemåla 1779
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Staffan Pärsson, hustrun sjuk och utgammal, 1/8 mtl
Nils Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär, döttrar Karin och Lena
Pär Pärsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, döttrar Stina och Caisa
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Gamle bonden Pär Gummeson, hust, utgamla
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, söner Jonas och Niclaus, piga Caisa
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 3 gossar
Börje Anderssons änka, 1/3 mtl, söner Peter och Axell, dotter Caisa
Båtsm. Anders Fyrhake, ogift
mtl
1780 Gusemåla 1780
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse
Staffan Pärsson, hustrun sjuk och utgammal, 1/8 mtl
Pär Nilsson, singel, ¼ mtl, pigor Karin och Lena. Dess föräldrar inhyses, utgamla
Pär Pärsson, hustrun sängliggande, ¼ mtl, son Jonas, döttrar Stina och Caisa
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Gamle bonden Pär Gummesson, hust, utgamla
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, söner Jonas och Niclas, dräng Nils, piga Caisa
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl
Anders Börgesson, singel, 1/3 mtl, dräng Petter, piga Caisa. Dess mor inhyses, utgammal
Båtsm. Vakant
mtl
1781 Gusemåla 1781
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 flicka
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Staffan Pärsson, hustrun sjuk och bräcklig, 1/8 mtl, piga Annicka
Pär Nilsson, singel, ¼ mtl, pigor Karin och Lena
Pär Pärsson, hustrun gammal och bräcklig, ¼ mtl, son Jöns, döttrar Stina och Caisa
Båtsm Håkan Lustig, hust
Gamle bonden Pär Gummesson, hust, utgamla
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, söner Jonas och Nils, dräng Jonas, piga Maja
Pär Olofsson, hust, 1/6 mtl
Petter Börgesson, singel, 1/6 mtl, dess mor inhyses
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Vakant
Referensbåtsm. Petter Pettersson, singel
mtl
1782 Gusemåla 1782
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Staphan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pär Nilsson, singel, ¼ mtl, pigor Lena och Stina
Pär Pärsson, hustrun gammal och bräcklig, ¼ mtl, son Jonas, döttrar Stina och Caisa
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Gamle bonden Pehr Gummesson, hust, utgamla
Ibidem:
Pär Ingesson, hust, ½ mtl, söner Jonas och Niclas, dräng Carl, piga Maja
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Petter Börgesson, hust, 1/6 mtl, piga Ingar
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Båtsm. Petter ?Engström? (Lindström?), ogift
mtl
1783 Gusemåla 1783
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, piga Ingred, 2 gossar
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pär Nilsson, singel, ¼ mtl, pigor Lena och Karin
Pär Pärsson, hustrun gammal och bräcklig, son Jonas, döttrar Stina och Caisa
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 2 gossar, 3 flickor (överstruket)
Ibidem:
Pär Ingelsson, hust, ½ mtl, söner Jonas och Niclas, piga Caisa
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, son Pär
Petter Börjesson, hust, 1/6 mtl, piga Kierstin
Petter Persson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Lindström, ogift
mtl
1784 Gusemåla 1784
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, piga Ingierd, 2 flickor
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl
Pär Nilsson, singel, ¼ mtl, pigor Lena och Karin
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa, fadern inhyses, utgamal
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 4 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Pär Ingallsson, hust, ½ mtl, söner Jonas och Niclas, piga Maja
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, son Pär
Petter Börgesson, hust, 1/6 mtl, piga Kierstin, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Lindström, ogift
mtl
1785 Gusemåla 1785
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 gosse
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, ?Ingierd? Sjuk och bräcklig. 2 flickor
Staffan Pärsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse,1 flicka
Pär Nilsson, singel, ¼ mtl, pigor Lena och Karin
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa, 1 flicka
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 4 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Pär Ingelsson, hust, ½ mtl, söner Jonas och Niclas, piga Lena
Pär Pärsson hust, 1/6 mtl, son Pär, 1 gosse
Petter Börgesson, hust, 1/6 mtl, 2 flickor
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Petter Lindström, ogift
mtl
1786 Gusemåla 1786
Nils Håkansson, hust, ¼ mtl, son Jonas
Anders Andersson, hust, ¼ mtl, Inhyses: Ingre, sjuk och bräcklig
Pär Nilsson, singel, ¼ mtl, pigor Lena och Karin
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa
Båtsm. Håkan Lustig, hust, dotter Lena
Ibidem:
Pär Ingelsson, hust, ½ mtl, son Niklas, dräng H(..), piga Ingre
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, son Pehr
Petter Börjesson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Lindström, ogift
mtl
1787 Gusemåla 1787
Nils Håkansson, hust, 3/8 mtl, son Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 flicka
Pär Nilsson, singel, ¼ mtl, pigor Lena och Karin
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa. Inhyses: Lena, bräcklig
Båtsm. Håkan Lustig, hust
Ibidem:
Nicklas Pettersson, singel, ½ mtl, dräng Nils, piga Maja
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Börjesson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Lindström, ogift
mtl
1788 Gusemåla 1788
Nils Håkansson, hust, 3/8 mtl
Halfb. Jonas Nilsson, hust
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, inhyses Karin, sjuk och bräcklig
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Cajsa, inhyses Lena, bräcklig
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 3 gossar, 3 flickor
Ibidem:
Nicklas Pettersson, singel, ½ mtl, dräng Sven, piga Agda
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, son Måns
Petter Börjesson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Lindström, hust
mtl
1789 Gusemåla 1789
Jonas Nilsson, hust, 3/8 mtl, inhyses dess föräldrar, utgamla
Anders Andersson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Per Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa. Inhyses Lena, bräcklig
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 3 gossar, 3 flickor
Ibm:
Petter Ingelsson, singel, ½ mtl, drängar Nils och Anders, piga Caisa
Pär Pärsson, hust, 1/6 mtl, son Måns, 1 gosse, 1 flicka
Petter Börgesson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, dräng Jonas, 2 flickor
Båtsm. Petter Lindström, hust
mtl
1790 Gusemåla 1790
Jonas Nilsson, singel, 3/8 mtl. Inhyses dess mor, utgammal, 1 gosse
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Pär Nilsson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Jonas Pärsson, singel, ¼ mtl, piga Caisa. Inhyses Lena, bräcklig
Båtsm. Håk. Lustig, hustrun sjuk och ut(..), 2 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Petter Ingallsson, singel, ½ mtl, drängar Olaus och Magnus, piga ?Sanna?
Per Pärssons änka, 1/6 mtl, son Petter, 1 gosse, 1 flicka
Petter Börgesson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Petter Pärsson, hust, 1/6 mtl, 2 flickor
Båtsm. Petter Lindström, hust
mtl
1791 Gusemåla 1791
Jonas Nilsson, hust, 3/8 mtl, dräng Jöns och Nils, dess moder
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Jonas Pehrsson, hust, ¼ mtl, piga Kajsa
Båtsm. Håkan Lustig, hust, 2 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Niklas Pettersson, hust, ¼ tl, drängar Nils, Jonas, piga Ingrid
Jonas Pettersson, ¼ mtl, själv skriven i Algutsboda. Dräng Nils
Pehr Pehrssons änka, 1/6 mtl, söner Per och Nils, 1 gosse, 1 flicka
Petter Börgesson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Dess moder
Petter Pehrsson, 1/6 mtl, 2 flickor
Båtsm. Petter Lindström, hust
mtl
1792 Gusemåla 1792
Jonas Nilsson, hust, 3/8 mtl, dräng Swen, dess moder
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl, pig. Karin
Jonas Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Lustig, hon bräcklig, 2 gossar, 2 flickor
Ibidem:
Nicolaus Pettersson, hust, ¼ mtl, drängar Staffan och Nils, piga Ingred
Jonas Pettersson, ¼ mtl, skrivs i Algutsboda
1/3dings brukare, Swen Swensson, hust
Per Perssons änka, 1/6 mtl, söner Per och Nils, 1 gosse, 1 flicka
Peter Börjesson, hust, 1/6 mtl, 1 gosse
Dess moder, bräcklig och utfattig
Petter Persson, hust, 1/6 mtl, 2 flickor
Båtsm. Pet. Lindström, hust
mtl
1793 Gusemåla 1793
Jonas Nilsson, hust, 3/8 mtl, dr. Swen, (..) dess mor
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl
Per Nilsson, hust, ¼ mtl, pig Karin
Jonas Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Lustig, hust, hon bräcklig
Ibm:
Nicklas Pettersson, hust, ¼ mtl, dräng Peter
Jonas Pettersson, ¼ mtl, skriven i Algutsboda
Pehr Pehrssons änka, 1/6 mtl, son Måns, dotte rKajsa
Petter Börgesson, hust, 1/6 mtl, piga Karin inhyses moder utgammal
Petter Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Lindström, hust
mtl
1794 Gusemåla 1794
Jonas Nilsson, hust, 3/8 mtl, dräng Jöns, piga Kristin
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Jonas Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Håkan Lustig, hustrun utgammal
Ibidem:
Nicklas Pettersson ¼ mtl, bor i Algutsboda socken
1/3-dingsbonden Swen Swensson, hust
Pehr Pehrssons änka, 1/6 mtl, son Nils, dotter ?Kajsa?
Petter Börgesson, hust, 1/6 mtl, piga Karin, dess moder inhyses
Petter Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Lindström, hust
mtl
1795 Gusemåla 1795
Jonas Nilsson, hust, 3/8 mtl, dräng Jonas, piga Kerstin, dess mor
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl
Per Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Karin
Jonas Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
Afsk båtsm Håkan Lustig, hust, utgamla
Ibidem:
Jonas Pettersson, ¼ mtl, bor i Algutsboda socken
1/3-brukare Johan Magnusson, hust
Per Perssons änka, 1/6 mtl, Son Nils, dotter Cajsa
Peter Börjesson, hust, 1/6 mtl, inhyses dess mor utgammal
Peter Persson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Peter Lindström, hustrun bräcklig.
Nicklas Pettersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
mtl
1796 Gusemåla 1796
Jonas Nilsson, hust, 3/8 mtl, dräng Jöns, piga Kerstin
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl, pigan Carin
Jonas Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Johan Lustig, ogift
Afsk. Båtsman Håkan Lustig, hust, utgamla
Ibidem:
Niclas Pettersson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Segrid
Jonas Pettersson, ¼ mtl, bor i Algutsbo Socken
1/3dings brukare Joh. Gumesson, hust
Petter Pehrssons änka, 1/6 mtl, son Nils, dotter Caisa
Petter Börgesson, hust, 1/6 mtl, inhyses dess mor, utgammal
Petter Pehrsson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Lindström, hust, hon är vanför
mtl
1797 Gusemåla 1797
Jonas Nilsson, hust, 3/8 mtl, dr Jöns, Håkan, piga Catrina
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl
Per Nilsson, hust, ¼ mtl, pig. Karin
Jonas Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Jaen Lustig, ogift
Afsk. Båtsm. Håkan Lustig, hust, utgamla
Ibidem:
Niclas Pettersson, hust, ¾ mtl, dräng Jonas, piga Segred
Jonas Pettersson, hust, ¼ mtl, drängar Isack och Jonas
Per Perssons änka, 1/6 mtl, söner Måns och Nils, dotter Kajsa
Petter Börgesson, hust, 1/6 mtl
Petter Persson, hust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Lindström, hust, hon bräcklig.
mtl
1798 Gusemåla 1798
Jonas Nilsson, hust, 3/8 mtl, drängar Jöns och Håkan, piga Kerstin
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl
Per Nilsson, hust, ¼ mtl, piga Carin, bräcklig, inhyses
Jonas Persson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lustig, ogift
Ibidem:
Nicklas Persson, hust, ¼ mtl, dr Jonas, pig Sigrid
Jonas Pettersson, hust, ¼ mtl, dräng Israel, dotter Ingrid
Per Perssons änka, 1/6 mtl, söner Måns och Nils, dotter Caisa
Jöns Sunesson, 1/6 mtl bor i Branåmåla (Brännamåla??)
Petter Persson, ust, 1/6 mtl
Båtsm. Petter Lindström, hustrun är vanför.
mtl
1799 Gusemåla 1799
Jonas Nilsson, hust, 3/8 mtl, dr Jöns, Håkan, piga Kjerstin, 1 gosse, 1 flicka
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl, son Peter
Pehr Nilsson, hust, 174 mtl, dräng Swän, 2 gossar, 1 flicka
Jonas Pehrsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jan Lustig, ogift
Afsk. Båtsm. Håk. Lustig, hust,utfattiga
Ibidem:
Niclas Pehrsson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan, piga Maria
Jonas Petersson, hust, ¼ mtl, dräng Israel, dotter Maria, 1 flicka
Pehr Pärssons änka, 1/5 mtl, söner Nils, Måns, dotter Cajsa(..)
Jonas Sunesson, singel, 1/6 mtl, dräng Staffan, piga Ingrid
Peter Pärsson, hust, 1/6 mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Pet. Lindström, hust, hon vanför.
mtl
1800 Gusemåla 1800
Jonas Nilsson, hust, ¼ mtl, dr Jöns, 1 gosse, 1 flicka
Sven Nilsson, singel, 1/8 mtl, pigan Kjerstin
Anders Andersson, singel, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Per Nilsson, hust, 174 mtl, 2 gossar, 1 flicka
Jonas Persson, hust, ¼ mtl, piganStina, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Jaen Lustig, ogift
Afsk. Båtsm. Håkan Lustig, hust, utfattiga
Ibidem:
Niclas Petersson, hust, 1/3 mtl, dr. Jonas, pig. Segrid
Jonas Pettersson, 1/3 mtl, dr. Sven, dotter Maja, 1 flcka
Per Perssons änka, 1/6 mtl, söner Nils, Måns, dotter Kaisa
Petter Persson, hust, 176 mtl, son Peter, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Peter Lindström, hust, hon vanför
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka