Mantalslängder för Buemåla, Vissefjärda (Kåraböket)
Årtal Plats Källa Noteringar
1631 Buemåla 1631
Nils
jb
1632 Buemåla 1632
Nills
jb
1634 Buemåla 1634
Nills
jb
1635 Buemåla 1635
Nils ?Jons?
jb
1638 Buemåla 1638
Nils ?Jönsson?
jb
1640 Buemåla 1640
Swen? Nilsson?
jb
1641 Buemåla 1641
Swen
jb
1642 Buemåla 1642
Sven
mtl s247
1642 Buemåla 1642
Sven Nilsson
hustru Märit
mtl
1643 Buemåla 1643
Ingel
hustru Brita
mtl
1643 Buemåla 1643
Swän
mtl s 235
1644 Buemåla 1644
Somman
hustru Elin
dotter Giertrud
mtl
1644 Buemåla 1644
Swän
mtl s 389
1645 Buemåla 1645
Gertonn?
Hustru Kiälla
mtl
1645 Buemåla 1645
Swen
jb
1646 Buemåla 1646
Per Giertonsson
hustru Elin
mtl Notering sid 301:
Gertrong i Buemåla har flyttat åt (…) och hans hustru Kiälla är död.
1647 Buemåla 1647
Per Giörtonsson (Essbiörntsson?)
hustru Elin
mtl
1648 Buemåla 1648
Per
hustru Elin
mtl
1650 Buemåla 1650
d. (trol. Dräng) Måns
mtl
1650 Buemåla 1650
Måns
mtl s 247
1650 Buemåla 1650
Peder
jb
1651 Buemåla 1651
Måns
I samma gård:
Perg??
Botil
mtl
1652 Buemåla 1652
Måns
hustrun
mtl
1653 Buemåla 1653
Måns
hustru Botil
mtl
1653 Buemåla 1653
Per
jb
1654 Buemåla 1654
Månss
piga Sidgridt
mtl
1655 Buemåla 1655
Måns
hustru Mariadt
mtl
1656 Buemåla 1656
Börje och hustru Karin
mtl
1657 Buemåla 1657
1/2 Börgie, hustru Karin
1/2 Oluf, hustrun ??ofärdig?? (osäker)
mtl
1659 Buemåla 1659
Börje
hustru Kirstin
?Karl?
Hustru Elin
mtl
1660 Buemåla 1660
Börje och hustru Karin
Giertorn och hustru Sissa, pigan
mtl
1660 Buemåla 1660
Peder
jb
1661 Buemåla 1661
Isack? Hustru Elin
mtl
1662 Buemåla 1662
Israel, hustru Elin
mtl
1663 Buemåla 1663
Sone, hustru Elin, änkan har flyttat
mtl
1664 Buemåla 1664
Sone, hustru Elin
mtl
1665 Buemåla 1665
Suhne hustru Elin
mtl
1666 Buemåla 1666
Sone, Elin (2 p)
mtl
1667 Buemåla 1667
Sohne, Elin (2 p)
mtl
1668 Buemåla 1668
Sune och Hustru Elin (2 p)
mtl
1669 Buemåla 1669
1/2 Åsle? Och hustru (2 p)
mtl
1669 Buemåla 1669
Per
jb
1670 Buemåla 1670
1/2 Åsle och hustru (2 p)
mtl
1670 Buemåla 1670
Per
jb
1671 Buemåla 1671
1/2 Gierton (Håkon?) och hustru (2 p)
mtl
1675 Buemåla 1675
1/2 Håkan, hustru (2 p)
mtl
1675 Buemåla 1675
Pedher
jb
1676 Buemåla 1676
1/2 Håkan, hustru (2 p)
mtl
1678 Buemåla 1678
Pedher
jb
1680 Buemåla 1680
1/2 mtl Håkan, hustru (2 p)
mtl
1681 Buemåla 1681
1/2 mtl Håkan och hustru (2 p)
mtl
1685 Buemåla 1685
1/2 mtl Håkan, hustru (2 p)
mtl
1686 Buemåla 1686
1/2 mtl Carl, hustru (2 p)
Håkan, hustru utgamla (1 p)
mtl
1687 Buemåla 1687
1/2 mtl Håkon, hustru, d: son Pär (3 p)
mtl
1688 Buemåla 1688
1/2 mtl Håkan, hustru, Per, hustru (4 p)
mtl
1689 Buemåla 1689
1/2 mtl Håkon, hustru, Per, hustru (4 p)
dräng Nils, piga i samma gård (2 p)
mtl
1690 Buemåla 1690
1/2 mtl Håkon, hustru, piga i samma gård (3 p)
dräng Giermund (1 p)
mtl
1691 Buemåla 1691
1/2 mtl Håkon, hustrun, Per, hustrun (4 p)
mtl
1692 Buemåla 1692
1/2 mtl Per, hustru, änkan Kahrin (3 p)
mtl
1693 Buemåla 1693
1/2 mtl Per hustru, änkan Karin (3 p)
Knekt Håkan, hustru (1 p 1 mil)
mtl
1694 Buemåla 1694
Per, hustru, Enkan Karin (3 p)
Piga Ingeborg (1 dotter)
Knekt Håkan, hustru (1 p)
mtl
1695 Buemåla 1695
Per, hustru (2 p)
Enkan Kirstin, piga Ingeborg (1 p, 1 dotter)
Knekt Håkan, hustru (1 p)
mtl
1697 Buemåla 1697
Per och Enkan Karin
jb
1699 Buemåla 1699
Per, Enkan Karin
jb
1701 Buemåla 1701
1/2 mtl Pär, hustru, änkan Karin (3 p)
mtl
1701 Buemåla 1701
Per och Enkan Karin
jb
1702 Buemåla 1702
1/2 mtl Pär, hustru (2 p)
Änkan Karin, p. Lisbeth (1 p, 1 piga)
mtl
1703 Buemåla 1703
Per, hustru (2 p)
d. Jon, p. Elisabet (1 dräng, 1 piga)
mtl
1704 Buemåla 1704
1/2 mtl Pär, hustru, dr. Jon (2 p, 1 dräng)
Änkan Karin födes av barnen
mtl
1705 Buemåla 1705
1 mtl Pär, hustru (2 p)
dräng Jon (1 dräng)
mtl
1706 Buemåla 1706
Per, hustru (2 p)
d. Jon (1 dräng)
mtl
1707 Buemåla 1707
Pär, hustru (2 p)
dr. Jon (1 p)
mtl
1708 Buemåla 1708
Pär d. Joan
jb
1710 Buemåla 1710
Jonn, Pehr
jb
1712 Buemåla 1712
Jon, Pär
jb
1714 Buemåla 1714
Håkon och Jon
jb
1716 Buemåla 1716
Håkan
jb
1717 Buemåla 1717
1/2 mtl Håkon, hustru (2 p)
mtl
1717 Buemåla 1717
Håkan
jb
1718 Buemåla 1718
Håkan, hustru (2 p)
mtl
1719 Buemåla 1719
Håkon, hust
rgd
1720 Buemåla 1720
Håkan och Lars
jb
1721 Buemåla 1721
Håkan och Lars
jb
1723 Buemåla 1723
Håkan
jb
1723 Buemåla 1723
Håkon
rgd
1724 Buemåla 1724
Håkan
Pig. Kierstin
rgd
1725 Buemåla 1725
Håkon
Piga Kirstin
rgd
1725 Buemåla 1725 Krono
Håkan
jb
1726 Buemåla 1726
Håkon
Soldat Lars hustru
rgd
1726 Buemåla 1726 Krono
Gerton och Lars
jb
1727 Buemåla 1727
Håkon
Anders
rgd
1728 Buemåla 1728
Håkon
Larsas hustru
rgd
1728 Buemåla 1728 Krono
Håkan och Lars?
jb
1729 Buemåla 1729
Håkan Lars
jb
1729 Buemåla 1729
Håkon, Larsas hustru
rgd
1730 Buemåla 1730
Håkon
Sold. Fagerdahls hustru
rgd
1731 Buemåla 1731
Håkon
Soldat Lars hustru
rgd
1732 Buemåla 1732
Håkon
Soldat Fagerdals hustru
rgd
1733 Buemåla 1733
Håkon, son Oluf
Soldat Larsas hustru
rgd
1734 Buemåla 1734
Håkon, son Oluf
Soldat Larssons hustru
rgd
1735 Buemåla 1735
Håkon och Oluf
Soldat Lars hustru
rgd Står ”Bongamåla” men måste avse Buemåla
1736 Buemåla 1736
Håkan och Lars
jb
1736 Buemåla 1736
Håkon, Lars
rgd
1737 Buemåla 1737
Håkon
Pig. Kirstin, Lars
rgd
1738 Buemåla 1738
Håkan, Lars
rgd
1740 Buemåla 1740
Håkan, son Håkan
Lars
rgd
1742 Buemåla 1742
Håkan, Carl
jb
1744 Buemåla 1744
Änkan Karin
dr. Per
dr. Måns, änkan Gunnill, moder och son
mtl
1745 Buemåla 1745
Änkan Karin
Son Sven
Dito (eller dräng?) Pär
dr. Måns, änkan Gunnil, moder och son
mtl
1746 Buemåla 1746
Enkan Elin (1 p)
Son: Swen (1 son)
dr. Pär (1 dräng)
dr. Måns, enk. Gunnil (2 p) anm. Moder och son
mtl
1747 Buemåla 1747
Enk. Karin, son Swen (1 p, 1 son)
Per Ollsson, hustru (2 p)
Måns Larsson?, hustru (2 p)
Enkan Gunnil, utfattig
mtl
1748 Buemåla 1748
Enkan Karin (1 p)
Sonen Swen (1 son)
Per Olofsson, hustru (2 p)
Måns ?Swensson? (Larsson??), hustru (2 p)
Enkan Gunnil, utfattig.
mtl
1749 Buemåla 1749
Enkan Karin (1 p)
Son Swen (1 son)
Per Olofsson, hustru (2 p)
Måns Larsson?, hustru (2 p)
mtl
1750 Buemåla 1750
Enkan Karin (1 p)
Per Olofsson, hustru (2 p)
Måns Larsson, hustru (2 p)
mtl
1751 Buemåla 1751
Enkan Karin (1 p)
Sonen Swen (1 son)
Per Olsson, hustru (2 p)
Måns Larsson, hustru (2 p)
mtl
1752 Buemåla 1752
Enkan Karin (1 p)
Son Swen (1 son)
Per Ollsson, hustru (2 p)
Måns Larsson?, hustru (2 p)
mtl
1754 Buemåla 1754 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Persson?, hust (2 p)
dr. Swen 21 år (1 dräng)
3/16 Per Olofsson, hust (2 p)
pig. Kirstin (1 piga)
1/8 Måns Larsson, hust
mtl
1755 Buemåla 1755 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
3/16 mtl Per Ollsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns Persson, hust (2 p)
mtl
1756 Buemåla 1756 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Pesson, hust (2 p)
3/16 mtl Per Olsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns Larsson, hust (2 p)
mtl
1757 Buemåla 1757 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
3/16 mtl Per Ollsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns ?Larsson?, hust (2 p)
pig. Karin (1 piga)
mtl
1758 Buemåla 1758 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
p. Gyrit? (1 piga)
3/16 mtl Pär Olsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns Larsson, hust (2 p)
p. Maria (1 piga)
mtl
1759 Buemåla 1759 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
p. Gyrit (1 piga)
3/16 mtl Per Ollsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns ?Larsson?, hust (2 p)
mtl
1760 Buemåla 1760 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
3/16 mtl Per Ollsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns ?Larsson?, hust (2 p)
mtl
1761 Buemåla 1761 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (1 p) anm. Mannen svagsint
3/16 mtl Per Olsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns Larsson, hust (2 p)
mtl
1762 Buemåla 1762 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
3/16 mtl Per Ollsson, hust (2 p)
1/8 mtl Måns Larsson, hust (2 p)
mtl
1763 Buemåla 1763 1/2 mtl
3/16 mtl Måns, hustru (2 p)
3/16 mtl Per, hust (2 p)
son Petter, 15 år (1 son)
1/8 mtl Måns, hust (2 p)
mtl
1764 Buemåla 1764 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
3/16 mtl Per Olsson, hust (2 p)
son Petter (1 son) 16 år
1/8 mtl Måns Larsson?, hust (2 p)
mtl
1765 Buemåla 1765 1/2 mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
3/16 mtl Per, hust (2 p)
son Petter (1 son)
1/8 mtl Måns Larsson? (Carlsson?), hust (2 p)
mtl
1767 Buemåla 1767 ½ mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust ( 2 p)
Son Per, Sven, Olof, Nils (4 barn u 15 år)
Änkan Karin 83 år (1 p)
3/16 mtl Per, hust (2 p)
Son Per, Håkan (2 söner)
1/8 mtl Måns Larsson, hust (2 p)
Son Lars, Per, Nils (3 söner u 15 år)
Änkan Gunnil (1 p) utfattig, min 65 år
mtl
1768 Buemåla 1768 ½ mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
3/16 mtl Per, hust (2 p)
Son Håkan (1 son)
1/8 mtl Måns Larsson, hust (2 p)
Dot. Kirstin (1 dot)
mtl
1769 Buemåla 1769 ½ mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
Son Per 15 år (1 son)
3/16 mtl Per, hust (2 p)
Son Håkan, Pär (2 söner)
1/8 mtl Måns Swensson (Larsson?), hust (2 p)
Dot. Kjerstin (1 dot)
mtl
1770 Buemåla 1770 ½ mtl
3/16 mtl Måns Persson, hust (2 p)
3/16 mtl Pär, hust (2 p)
Son Håkan, Pär (2 söner)
1/8 mtl Måns Larsson, hust (2 p)
mtl
1778 Buemåla 1778 ½ mtl
3/16 mtl Måns Larsson (2 p som seniorer??*)
Son Olof, Nils (2 p
3/16 Pehr, hust (2 p)
Håkan, hust (2 p) anm. at. Matl.
1/8 mtl under Järnbruket
Måns Larsson (2 p seniorer?) ½ brukare
Torpet: Petter ,hustru (2 p)
Son Petter (1 p)
mtl *) Eftersom mtl är defekt framgår ej hur man ska tolka siffrorna i de olika kolumnerna. Jag har dragit slutsatsen att Måns Larsson finns i kolumn för äldre personer, men vet ej med säkerhet.
1784 Buemåla 1784
½ mtl
Måns Persson, hust, 3/32 mtl
Son Måns
Swen Månsson, hust, 3/32 mtl (det finns en klammer mellan Måns Persson och Swen Månsson med en text jag inte kan tyda)
Per Olofsson, hust, 3/32 mtl
Håkan Persson, hust, 3/32 mtl (det finns en klammer mellan Per Olofsson och Håkan persson med texten ”dito”)
Håkan Månsson, hust, 1/8 mtl
Pig. Kiersti (anm. ”utan tjänst)
Torpet: Peter? Jonsson, hust anm. hust. Sängliggande
Olof Månsson, hust
mtl
1785 Buemåla 1785 ½ mtl
3/32 mtl Måns Persson, hust (2 p)
Son Måns (1 p)
3/32 mtl Sven Månsson, hust (2 p)
Per Ohlsson, hust (2 p)
3/16 mtl Håkan Persson, hust (2 p)
1/8 mtl Peter Månsson, hust (2 p)
Torpet: Peter Persson, hust (2 p)
Olof Månsson, hust (2 p)
mtl
1791 Buemåla 1791 ½ mtl
3/16 mtl Swen Månsson, hust (2 p)
p. Ingierd (1 p)
3/16 mtl Peter Persson, hust (2 p)
1/8 mtl under Linnefors
Torpet: Olof Månsson, hust (2 p)
mtl
1792 Buemåla 1792 ½ mtl
3/16 mtl Nils Mattisson, hust (2 p)
3/16 mtl Peter Persson, hust (2 p)
s. Magnus (1 p)
1/8 mtl under Linnefors Bruk
Torpet: Enkan Stina (1 p)
mtl
1795 Buemåla 1795 ½ mtl
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
s. Anders, dott. Cristin (2 p)
3/16 mtl Peter, hust (2 p)
s. Magnus (1 p)
1/8 mtl under Linnefors
Torpet: Swen, hust (2 p)
p. Ingierd anm. utan tjänst
mtl
1797 Buemåla 1797 ½ mtl
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
Son Peter (1 p)
3/16 mtl Peter Persson, hust (2 p)
Son Magnus (1 p)
Dot. Caisa (1 p)
1/8 mtl dr. Peter Olsson (1 p)
Torpet: Sven, hust (2 p)
mtl
1798 Buemåla 1798 ½ mtl
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
Son Anders (1 p)
3/16 mtl Petter Persson, hust (2 p)
Son Magnus (1 p)
Dot. Caisa (1 p)
1/8 mtl dr. Petter Olsson (1 p)
Torpet: Sven, hust (2 p)
mtl
1799 Buemåla 1799 ½ mtl
3/16 mtl Nils Mattisson, hust (2 p)
Dot. ?Katrina? (1 p)
3/16 mtl Petter Persson, hust (2 p)
Son Magnus, dot. Caisa (2 p)
1/8 mtl dr. Petter Olsson (1 p)
Torpet: Sven, hust (2 p)
mtl
1800 Buemåla 1800 ½ mtl
3/16 mtl Nils, hust (2 p)
Son Petter, dot Caisa (2 p)
3/16 mtl Petter Persson, hust (2 p)
Son Magnus, dot Caisa (2 p)
1/8 mtl dr. Petter Olofsson (1 p)
Torpet: Swen, hust (2 p)
mtl

  Denna sammanställning omfattar samtliga digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka