Mantalslängder för Knappsmåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Plats Källa Noteringar
1632 Knappsmåla 1632
Ingall i Knappsmåla
jb frälse
1633 Knappsmåla 1633
Ingall i Knappsmåla
jb
1638 Knappsmåla 1638
Ingall i Knappsmåla
jb
1640 Knappsmåla 1640
Ingall i Knappsmåla 1640
jb
1642 Knappsmåla 1642
Jon i Knappsmåla
jb
1644 Knappsmåla 1644
Nils i Knappsmåla, hustru
1 frälsehemman
mtl
1645 Knappsmåla 1645
Nils i Knappsmåla, singel
1 frälsehemman
mtl
1646 Knappsmåla 1646
Nils i Knappsmåla, hustru
1 frälsehemman
mtl
1647 Knappsmåla 1647
Nils i Knappsmåla, hustru
1 hemman
mtl
1648 Knappsmåla 1648
Nils i Knappsmåla, hustru
mtl
1649 Knappsmåla 1649
Nils i Knappsmåla, hustru
mtl
1650 Knappsmåla 1650
Nils i Knappsmåla
mtl
1651 Knappsmåla 1651
Nils i Knappsmåla, hust
mtl
1652 Knappsmåla 1652
Nils i Knappsmåla, hust
mtl s 705
1653 Knappsmåla 1653
Nils i Knappsmåla, hust
mtl s 208
1654 Knappsmåla 1654
Nils i Knappsmåla, hust
mtl sid 1054
1655 Knappsmåla 1655
Nils i Knappsmåla, hust
mtl
1660 Knappsmåla 1660
Nils i Knappsmåla, hust
mtl
1663 Knappsmåla 1663
Nills i Knappsmåla
jb
1664 Knappsmåla 1664
Nills i Knappsmåla
jb
1665 Knappsmåla 1665
Nils i Knappsmåla
jb
1666 Knappsmåla 1666
Nils i Knappsmåla
jb
1667 Knappsmåla 1667
Nils i Knappsmåla, hust
Peder i samma gård, hust
mtl
1668 Knappsmåla 1668
Nils i Knappsmåla, hust
Pär Nilsson i samma gård, hust
mtl
1669 Knappsmåla 1669
Nils i Knappsmåla, hust
Per i samma gård, hust
mtl
1670 Knappsmåla 1670
Nils i Knappsmåla, hust
Pär i samma gård, hust
mtl
1671 Knappsmåla 1671
Nils i Knappsmåla, hust, 1 piga
Pär i samma gård, hust
mtl
1673 Knappsmåla 1673
Nils i Knappsmåla, hust
Per i samma gård, hust
mtl SVAR sid 1210
1675 Knappsmåla 1675
Niels i Knappsmåla
jb
1676 Knappsmåla 1676
Niells i Knappsmåla
jb
1677 Knappsmåla 1677
Nils i Knappsmåla
jb
1678 Knappsmåla 1678
Nils i Knappsmåla
jb
1679 Knappsmåla 1679
Nils i Knappsmåla
jb
1680 Knappsmåla 1680
Nils i Knappsmåla
jb
1681 Knappsmåla 1681
Änkan i Knappsmåla
Pehr i samma gård (enbart en hustru är markerad, ingen bonde)
mtl
1682 Knappsmåla 1682
Pehr i Knappsmåla
mtl
1685 Knappsmåla 1685
Pehr i Knappsmåla, hust
mtl
1686 Knappsmåla 1686
Per i Knappsmåla, hust
mtl
1687 Knappsmåla 1687
Pehr i Knappsmåla, hust
Båtsm. Måns Örn i samma gård, hust
mtl
1688 Knappsmåla 1688
Pehr N i Knappsmåla, hust, 1 son
Båtsm. Måns … i samma gård, hust
mtl
1689 Knappsmåla 1689
Per N i Knappsmåla, hust, 1 son
Båtsm. Måns Örn, hust
mtl
1690 Knappsmåla 1690
Per Nillsson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Måns Örn, hust
mtl
1691 Knappsmåla 1691
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Örn, hust
mtl
1692 Knappsmåla 1692
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Öhrn, hust
mtl
1693 Knappsmåla 1693
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Pähr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Örn, hust
mtl
1694 Knappsmåla 1694
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Örn, hust
mtl
1695 Knappsmåla 1695
Pehr Nilsson, hust
Pehr Pehrsson, hust
Båtsm. Måns Örn, hust
mtl
1696 Knappsmåla 1696
Pehr Nillsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Örn, hust
mtl
1697 Knappsmåla 1697
Pehr Nilsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Örn, hust
mtl
1698 Knappsmåla 1698
Pehr Nillsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Måns Örn, hust
mtl
1699 Knappsmåla 1699
Pehr Nillsson, hust, ¼ mtl
Pehr Pehrssons änka, ¼ mtl
Johan Pehrsson, hust (inget mantal anges)
Båtsm Måns Örn, hust
mtl
1700 Knappsmåla 1700
Pehr Nillsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
Pehr P. Änka ¼ mtl
Johan Pehrsson, hust (inget mantal anges)
Båtsm Måns Örn, hust
mtl
1701 Knappsmåla 1701
Pehr Nillsson, hust, ¼ mtl
Tohre Håkonsson, hust, ¼ mtl
Johan Pehrsson, hust (inget mantal anges)
Pehr Tyggesson, hust (inget mantal anges)
Båtsm Måns Örn
mtl
1702 Knappsmåla 1702
Per N, hust, 1/6 mtl
Towe Håkonsson, hust, 1/6 mtl
Johan Persson, hust, 1/6 mtl
Per Tyggesson, hust, 1/8 mtl
Båtsm. Måns Örn, hust
mtl
1703 Knappsmåla 1703
Per Nillsson, hust, 1/8 mtl
Salpetersjudare Tore Håkansson, hust, 1/8 mtl
Johan Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Pehr Tyggesson, hust, 1/8 mtl
mtl
1704 Knappsmåla 1704
Per Nillsson, hust, 1/8 mtl
Tore Håkansson, hust, 1/8 mtl
Johan Persson, hust, 1/8 mtl
Per Tyggesson, hust, 1/8 mtl
mtl
1705 Knappsmåla 1705
Änkan, 1/8 mtl, 1 son
Toore Håkansson, hust, 1/8 mtl
Jonn Persson, hust, 1/8 tl
Per Tyggesson, hust, 1/8 mtl
mtl
1706 Knappsmåla 1706
Måns Pährsson, hust, 1/8 mtl
? Salpetersjudaren?Tofwe Håkansson, hust, 1/8 mtl
Johan Pehrsson, hust, 1/8 mtl
Pähr Tyggesson, hust, 1/8 mtl
mtl
1707 Knappsmåla 1707
Sidan saknas i mtl


1708 Knappsmåla 1708
Måns Pehrsson, hust, ¼ mtl
?Tofwe? Håkansson, hust, 1/8 mtl
Jon Pehrsson, hust, 1/8 mtl
mtl s 1571 vid ?Tofwe?Håkanssons namn står det 50 med små siffror.
1709 Knappsmåla 1709
Måns Pährsson, hust, 1/8 mtl
Ingall Pährsson, hust, 1/8 mtl
?Pehr? Håkansson, hust, 1/8 mtl
Johan Pährsson, hust, 1/8 mtl
mtl s 1629
1710 Knappsmåla 1710
Måns Pährsson, hust, 1/8 mtl
Ingall Pährsson, hust, 3/8 mtl
Änkan 1/8 mtl
Johan Pährsson, hust, 1/8 mtl
mtl s 1839
1711 Knappsmåla 1711
Måns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Ingell Pärsson, hust, 1/8 mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl s 1999
1712 Knappsmåla 1712
Måns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Ingall Pärsson, hust, 1/8 mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl s 2017
1713 Knappsmåla 1713
Måns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Ingal Pärsson, hust, 1/8 mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl s 1301
1714 Knappsmåla 1714
Måns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Ingall Pährsson, hust, 1/8 mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl sid 2283
1715 Knappsmåla 1715
Måns Pärsson, hust, 1/8 mtl
Inge? Pärsson, hust, 1/8 mtl
Jonn Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl sid 1269
1716 Knappsmåla 1716
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl s 1862
1717 Knappsmåla 1717
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl s 691
1719 Knappsmåla 1718
Måns Pährsson, hust, ¼ mtl
Johan Pährsson, hust, ¼ mtl
mtl s 739
1720 Knappsmåla 1720
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl bild 9680
1721 Knappsmåla 1721
Måns Pährsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl s 1387
1722 Knappsmåla 1722
Måns Persson, hust, ¼ mtl
Johan Persson, hust, ¼ mtl
mtl sid 835
1723 Knappsmåla 1723
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1724 Knappsmåla 1724
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
mtl
1725 Knappsmåla 1725
Måns Pärsson, hust,1/4 mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 son
mtl
1726 Knappsmåla 1726
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
mtl
1727 Knappsmåla 1727
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
mtl
1728 Knappsmåla 1728
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
mtl
1729 Knappsmåla 1729
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1730 Knappsmåla 1730
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 dotter
mtl
1731 Knappsmåla 1731
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl
mtl
1732 Knappsmåla 1732
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl, son Pär
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Hindrich
mtl
1733 Knappsmåla 1733
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Johan Pärsson, hust, ¼ mtl, son Hindrich
mtl
1734 Knappsmåla 1734
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Hindrich Jansson, singel, ¼ mtl. Inhyses dess moder
mtl
1735 Knappsmåla 1735
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl
Hindrich Jansson, singel, ¼ mtl. Dess moder inhyses. Notering om en piga Märta
mtl
1736 Knappsmåla 1736
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl, son ?Karl?
Hindrich Jansson, singel, ¼ mtl, 1 piga. Inhyses dess moder
mtl
1737 Knappsmåla 1737
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Hindrich Jansson, singel, ¼ mtl, 1 piga, Inhyses dess moder.
mtl
1738 Knappsmåla 1738
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Hindrich Jansson, hust, ¼ mtl
mtl
1739 Knappsmåla 1739
Måns Pärsson, hust, ¼ mtl, son Carl
Hindrich Jonsson, hust, ¼ mtl
mtl
1740 Knappsmåla 1740
Carl Månsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Hindrik Jansson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Måns Pärsson, hust, han utgl.
mtl
1741 Knappsmåla 1741
Carl Månsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Hindrich Jonsson, hust, ¼ mtl
Gamle bonden Måns Pärsson, hust, inhyses, utgl
mtl
1742 Knappsmåla 1742
Carl Månsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Hindrich (..), hust, ¼ mtl, 1 piga
Gamle bonden Måns Persson, hust, utgamla, inhyses
mtl
1743 Knappsmåla 1743
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Hindrich Jansson, hust, ¼ mtl, 1 piga
Förra bonden Måns Pärsson, hust, inhyses, han utgl
mtl
1744 Knappsmåla 1744
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Hindrich Jonsson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
mtl
1745 Knappsmåla 1745
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Hindrich Jansson, hust, ¼ mtl, dräng Pär
mtl
1746 Knappsmåla 1746
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Hind. Jansson, hust, ¼ mtl, dr. Pär
mtl
1747 Knappsmåla 1747
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Hindrich Jonsson (ser ut som Persson??), hust, ¼ mtl, dräng Carl
mtl
1748 Knappsmåla 1748
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Hind. Jonsson, hust, ¼ mtl
mtl
1749 Knappsmåla 1749
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Hindrik Jaensson, hust, ¼ mtl, dr. Håkan fdhr
mtl
1750 Knappsmåla 1750
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Hind. Jansson, hust, ¼ mtl, dräng Håkan
mtl
1751 Knappsmåla 1751
Carl Månsson, singel, ¼ mtl, dr. Swen, piga ?Kiersti?
Hind. Jonnsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
mtl
1752 Knappsmåla 1752
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, dr. Nils
Hindrick Jansson, hust, ¼ mtl, dr. Swen
mtl I förteckning på sid 277 i mtl nämnes också Carl Månssons piga Sissa och Hindrick Janssons piga Ingred, båda ca 15 år.
1753 Knappsmåla 1753
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, piga Maija
Hind. Jansson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas
mtl
1754 Knappsmåla 1754
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Hind. Jansson, hust, ¼ mtl, dräng Gumme, piga Botill.
mtl
1755 Knappsmåla 1755
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns
Hindrik Jonssons änka, ¼ mtl, dräng Petter, piga Ingred.
mtl
1756 Knappsmåla 1756
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
Hindrik Janssons änka ¼ mtl, dräng Måns, piga Ingred
mtl
1757 Knappsmåla 1757
Carl Månsson, hust
Måns Månsson, singel, dräng Petter, piga Märta
Gamle bonden Hindrik Jonssons hustru inhyses, bruket avfört
mtl
1758 Knappsmåla 1758
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, piga Agda
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter, pig. Karin.
mtl
1759 Knappsmåla 1759
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, pig. Karin
mtl
1760 Knappsmåla 1760
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Carl, piga Brita
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, son Petter, piga Botill
mtl
1761 Knappsmåla 1761
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, piga Brita
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Botill
mtl
1762 Knappsmåla 1762
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders (el. Zackris?)
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, son Petter, piga Botil
mtl
1763 Knappsmåla 1763
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, piga Botill
mtl
1764 Knappsmåla 1764
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Anders, piga Segre
(markeringarna anger en dotter och en piga, ingen dräng, troligen felnoterat)
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, pig. Maria
mtl
1765 Knappsmåla 1765
Carl Månsson, hust, ¼ mtl
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, piga Brita
mtl
1766 Knappsmåla 1766
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, son Peter, piga Brita, 1 gosse, 3 flickor
mtl
1767 Knappsmåla 1767
Carl Månsson, hust, piga Brita, 3 gossar, 1 flicka
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, piga Elsa (Elin?), 1 gosse, 3 flickor
mtl
1768 Knappsmåla 1768
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, 3 gossar, 1 flicka
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, pigan Elin, 1 gosse, 3 flickor.
mtl
1769 Knappsmåla 1769
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, 3 gossar, 1 flicka
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 3 flickor
mtl
1770 Knappsmåla 1770
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, 3 gossar, 1 flicka
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 3 flickor
mtl Platsen Lassamåla står inte angiven i mantalslängden; istället verkar Lassamålafolket höra hemma i Knappsmåla, men detta måste vara ett skrivfel av häradsskrivaren.
1771 Knappsmåla 1771
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, 3 gossar, 1 flicka
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 3 flickor.
mtl
1772 Knappsmåla 1772
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Ingbor
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingeborg
mtl
1773 Knappsmåla 1773
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Ingaborg, 2 gossar, 1 flicka
Måns Månsson, hust, dotter Ingaborg
mtl
1774 Knappsmåla 1774
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Staffan, dotter Ingebor
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Ingebor
mtl
1775 Knappsmåla 1775
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, dräng Måns, dotter Ingebor
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, dotter Brita, 1 gosse
mtl
1776 Knappsmåla 1776
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Ingebor
Måns Månsson, hust, ¼ mtl, son Hindrick, 16 år, dotter Brita
mtl
1777 Knappsmåla 1777
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, son Måns, dotter Ingbor
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Brita
mtl
1778 Knappsmåla 1778
Carl Månsson, hust, ¼ mtl, söner Måns, Peter 15 år, dotter Ingbor
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Brita
mtl
1779 Knappsmåla 1779
Måns Carlsson, singel, ¼ mtl, piga Ingbor . Dess mor.
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dottern Brita
mtl
1780 Knappsmåla 1780
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Maja
Måns Carlsson, singel, ¼ mtl, dr. Petter, piga Ingbor. Dess mor inhyses.
mtl
1781 Knappsmåla 1781
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Maja
Måns Carlsson, singel, ¼ mtl, piga Ingbor, dess mor inhyses, utgammal
mtl
1782 Knappsmåla 1782
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Maja
Måns Carlsson, singel, ¼ mtl, piga Ingebor, dess föräldrar inhyses, utgamla
mtl
1783 Knappsmåla 1783
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Ingre
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Lisken
mtl
1784 Knappsmåla 1784
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Ingier, 1 flicka
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Ingar, 1 gosse
mtl
1785 Knappsmåla 1785
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Ingred
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Brita
mtl
1786 Knappsmåla 1786
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Ingre
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
mtl
1787 Knappsmåla 1787
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Ingre
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Elin.
mtl
1788 Knappsmåla 1788
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Ingri
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Stina (gammal piga?)
mtl
1789 Knappsmåla 1789
Måns Månsson, singel, ¼ mtl, son Hindrik, dotter Ingre
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, dräng Petr, piga Botill, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1790 Knappsmåla 1790
Hindrik Månsson, singel, ¼ mtl, piga Lena, dess fader inhyses
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, dr. Jonas, piga Lena
”Rafl”?? Nicklas Andersson, singel
mtl
1791 Knappsmåla 1791
Hindrik Månsson, singel, 1/8 mtl, piga Lena?
Johan Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Måns Karlsson, hust, ¼ mtl, dräng Jonas, piga Stina
mtl
1792 Knappsmåla 1792
Hindrik Månsson, singel, 3/8 mtl, piga Lucia
Johan Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Måns Karlsson, hust, ¼ mtl, abs. dr. Per, piga Maria
mtl
1793 Knappsmåla 1793
Hindrik Månsson, hust, 1/8 mtl
Johan Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Måns ?Karlsson?, hust, ¼ mtl, dräng Pehr.
mtl
1794 Knappsmåla 1794
Hindrik Månsson, hust, 1/8 mtl
Johan Hindriksson, hust, 1/8 mtl
Måns Karlsson, hust, ¼ mtl, dräng Petter
mtl
1795 Knappsmåla 1795
Hindrich Månsson, hust, 1/8 mtl
Joh. Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, piga Elin
mtl
1796 Knappsmåla 1796
Hindrich Månsson, hust, 1/8 mtl, piga Maria
Johan Hindrichsson, hust, 1/8 mtl
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, pigan Elin
mtl
1797 Knappsmåla 1797
Hindrich Månsson, hust, 1/8 mtl, pig Caisa
Johan Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dot. Ingrid
Måns Karlsson, hust, ¼ mtl, pigan Elin
mtl
1798 Knappsmåla 1798
Hindr. Månsson, hust, 1/8 mtl
Jonas Hindrichsson, hust, 1/8 mtl, dotter Ingrid
Måns Carlsson, (hust?), dräng Jan
mtl
1799 Knappsmåla 1799
Hind. Månsson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Johan Hindriksson, hust, 1/8 mtl, 1 gosse, 1 flicka
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 3 flickor
mtl
1800 Knappsmåla 1800
Mag. Persson, singel, 1/8 mtl
Johan Hindrichssons änka, 1/8 mtl, dotter Ingrid, dräng Håkan, 1 gosse
Måns Carlsson, hust, ¼ mtl, dotter Maija, 2 gossar, 2 flickor
mtl
 
  Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
 
<<Tillbaka