Mantalslängder för Öremåla, Vissefjärda (Södra Möre)
Årtal Namn Källa Noteringar
1633 Öremåla 1633
Swen
jb frälse
1635 Öremåla 1635
Swen
jb frälse
1638 Öremåla 1638
Swen
jb frälse
1640 Öremåla 1640
Swän
jb frälse (ej tvärsäker att det står Öremåla)
1642 Öremåla 1642
Swen
jb frälse
1644 Öremåla 1644
Swen i Örmålen, hust
Inhyses: Per Månsson
mtl
1645 Öremåla 1645
Svän i Örmålan, hust
mtl
1646 Öremåla 1646
Swen i Öremåla, hust
mtl
1647 Öremåla 1647
Swen i Öremåla, hust
mtl
1648 Öremåla 1648
Swen i Öremåla, hust
mtl
1649 Öremåla 1649
Swen i Öremåla, hust
mtl
1650 Öremåla 1650
Swen i Öremåla, hust, 1 dräng
mtl
1651 Öremåla 1651
Swen i Öremåla, hust, 1 piga
mtl
1652 Öremåla 1652
Swän i Öremåla, hust, 1 piga
mtl
1653 Öremåla 1653
Swen i Öremåla, hust, båda är åldriga
mtl
1654 Öremåla 1654
Swen i Öremåla, hust, båda är åldriga. 1 piga.
mtl
1655 Öremåla 1655
Swen i Öremåla, han är åldrig, hustrun är död. 1 dräng.
mtl
1660 Öremåla 1660
Swen i Öremåla, hust
mtl
1663 Öremåla 1663
Suän i Öremåla
jb frälse
1664 Öremåla 1664
Swen
jb frälse
1665 Öremåla 1665
Suen
jb frälse
1666 Öremåla 1666
Swän
jb frälse
1667 Öremåla 1667
Håkan i Öremåla, hust
Anders i samma gård, hust
mtl
1668 Öremåla 1668
Håkan i Öremåla, hust
Anders i samma gård, hust
mtl
1669 Öremåla 1669
Håkan i Öremåla, hust
Anders i samma gård, hust
mtl
1670 Öremåla 1670
Håkan i Öremåla, hust
Anders i samma gård, hust
mtl
1671 Öremåla 1671
Håkan i Öremåla, hust, 1 piga
Anders i samma gård, hust
mtl
1673 Öremåla 1673
Håkan i Öremåla, hust
Anders i samma gård, hust
mtl SVAR
1675 Öremåla 1675
Swen i Öremåhlen
jb
1676 Öremåla 1676
Swen i Öremåla
jb frälse
1677 Öremåla 1677
Anders i Öremåla
jb frälse
1678 Öremåla 1678
Anders i Öremåla
jb frälse
1679 Öremåla 1679
Anders i Öremåla
jb frälse
1680 Öremåla 1680
Swen i Öremålen
jb frälse
1681 Öremåla 1681
Håkan i Öremåla, hust
Anders i samma gård, hust
mtl
1682 Öremåla 1682
Håkan i Öremåla, hust
Anders i samma gård, hust
mtl
1685 Öremåla 1685
Håkan i Öremåla, hust
Anders i samma gård, hust
mtl
1686 Öremåla 1686
Håkan i Öremåla, hust
Anders i samma gård, hust
Båtsm. Staffan Lindbergs i samma gård, hust
mtl
1687 Öremåla 1687
Anders i Öremåla, hust, 1 piga
Håkan i samma gård, singel
Båtsm. Staffan Lynberg, hust
mtl
1688 Öremåla 1688
Anders i Öremåla, hust
Håkan i samma gård, singel
Båtsm. Staffan Lindberg i samma gård, hust
mtl
1689 Öremåla 1689
Anders i Öremåla, hust
Håkan S i samma gård, singel
Staffan i Linbergs hust (bör vara båtsman, men detta står ej angivet)
mtl
1690 Öremåla 1690
Anders Swensson, hust, ½ mtl
Håkan Swensson, singel, ½ mtl
Båtsm. Staffan Lynberg, hust
mtl
1691 Öremåla 1691
Anders Swensson, hust, ½ mtl
Håkan Swensson, singel, ½ mtl
Båtsm. Staffan Lindberg, hust
mtl
1692 Öremåla 1692
Anders Swensson, hust, ½ mtl
Håkan Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Staffan Lynberg, hust
mtl
1693 Öremåla 1693
Anders Swensson, hust, ½ mtl
Håkan Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Staffan Lindberg, hust
mtl
1694 Öremåla 1694
Anders Swensson, hust,1/2 mtl
Håkan Swensson, hust, ½ mtl
Båtsm. Staffan Lyndberg, hust
mtl
1695 Öremåla 1695
Anders Swensson, hust, ½ mtl
Håkan Swensson, hust, ½ mtl, 1 son, 1 piga
Båtsm. Staffan Lindberg, hust
mtl
1696 Öremåla 1696
Anders Swensson, hust, ½ mtl
Håkon Swensson, hust, ½ mtl, 1 son, 1 dotter
Båtsm. Staffan Lindberg, hust
mtl
1697 Öremåla 1697
Anders Swensson, hust, ½ mtl, 1 son, 1 inhyses ?kvinnfolk?
Håkan Swensson, hust, 172 mtl, 1 dotter, 1 dräng
Båtsm. Staffan Lyndberg, hust
mtl
1698 Öremåla 1698
Anders Swensson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Håkan Swensson, hust, 172 mtl, 1 dotter, 1 dräng
Båtsm. Staffan Lindeberg, hust
mtl
1699 Öremåla 1699
Anders Swensson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Håkan Swensson, hust, ½ mtl, 1 dräng
Båtsm. Staffan Lindeberg, hust
mtl
1700 Öremåla 1700
Anders Svensson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Svensson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Staffan Lindberg
mtl
1700 Öremåla 1700
Anders Swensson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Swensson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsm. Staffan Lindberg
mtl
1702 Öremåla 1702
Anders Swensson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Swensson, hust, ½ mtl, 1 son
Båtsman Staffan Lindberg
Fördubblings Dito.
mtl
1703 Öremåla 1703
Anders Swensson, hust, ½ mtl, 1 son
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ¼ mtl
Ord. Båtsm. Pehr Lindeberg
Fördubbl. Båtsm. Tärna (vakant?)
mtl
1704 Öremåla 1704
Anders Swensson, singel, ½ mtl, 1 son, 1 piga
Håkan Swensson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Erich Eliasson, hust, ¼ mtl
Båtsmän Per Linderoot, Nils Tärna (fördubbl)
mtl
1705 Öremåla 1705
Anders, singel, ¼ mtl, 1 piga
Swen Andersson, singel, 1/4mtl
Håkan Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Erich Eliasson, hust, ¼ mtl
Båtsmän Per Lindberg, Jonn Tärna
mtl
1706 Öremåla 1706
Anders? Pärsson, hust, ¼ mtl
Swän Andersson, hust, ¼ mtl
Håkan Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Ordinarie Pähr Lindberg, hust
Dubblering: Jon Tärna
mtl
1707 Öremåla 1707
Anders, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Håkan Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ¼ mtl
Fördubbl.båtsman Nils Tärna
Båtsm, ordinarie, Per Lindberg, hust
mtl
1708 Öremåla 1708
Anders, hust, ¼ mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Håkan Andersson, hust, 174 mtl
Erich Eliasson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pehr Lindberg, hust
Fördubbl. Båtsm Nils Tärna
mtl
1709 Öremåla 1709
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Håkan Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Erich Eliasson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Pähr Lindberg, hust
Fördubbl. Nils Tärna
mtl
1710 Öremåla 1710
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Håkan Andersson –
Erich Eliasson, hust, ½ mtl, 1 inhyses (kvinna?)
Båtsm. Pähr Lindeberg, hust


1711 Öremåla 1711
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
Båtsm. Lindberg (vakant?)
Fördubbl. Nils Tärna?
mtl
1712 Öremåla 1712
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
Båtsm Lindberg (vakant?)
Fördubblingen Nils Tärna
mtl
1713 Öremåla 1713
And. Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Swän Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, ust, ½ mtl
Hustru Elin inhyses
Båtsm. Lundberg
Fördubbl. Nils Tärna
mtl
1714 Öremåla 1714
And. Andersson, hust, ¼ mtl, 1 dräng
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
Båtsm. (hust) Elin inhyses
mtl
1715 Öremåla 1715
And. Andersson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
Hustru Elin inhyses
mtl
1716 Öremåla 1716
And. Andersson, hust, ¼ mtl
Swän And.sson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
Hustru Elin inhyses
Fördubblingsbåtsm. Nils Tärna
mtl
1717 Öremåla 1717
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
Swän Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
Båtsmanshustrun Elin
Fördubbl. Båtsm. Nils Tärna
mtl
1718 Öremåla 1718
Anders Andersson, hust, ¼ mtl
Swän Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
Båtsmanshustrun Elin inhyses
Fördubbl (båtsm) Nils Tärna
mtl
1720 Öremåla 1720
Änkan ¼ mtl
Svän Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
Fördubbl. Båtsm. Nils Tärna
Båtsm. Staffan Lindberg
mtl
1721 Öremåla 1721
Änkan ¼ mtl
Svän Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
mtl
1722 Öremåla 1722
Änkan Elin, ¼ mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl, son Jonas
Båtsm. Staffan Lindberg, ogift
Båtsm. Förd. Per Tärna
mtl
1723 Öremåla 1723
Börje Gertonsson, hust, ¼ mtl
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Änkan Elin inhyses
Båtsm. Staffan Lindberg, ogift
Båtsm. Pähr Tärna, fördubbl. Fri
mtl
1724 Öremåla 1724
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl, inhyses: änkan Elin
Sven Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Elijasson, hust, ½ mtl, 1 dotter
Båtsm. Nils Lindberg, ogift
Fördubbl. Pär Tärna, brukar i Rörsbo
mtl
1725 Öremåla 1725
Börge Giertsson?, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lindberg, ogift
mtl
1726 Öremåla 1726
Börge Giertsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lindberg, ogift
mtl
1727 Öremåla 1727
Börge Giertsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl
Erich Eliasson, hust, ½ mtl, son Elias
Båtsm. Nils Lindberg, ogift
mtl
1728 Öremåla 1728
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Swen Andersson, hust, ¼ mtl, son Nils
Erich Eliasson, hust, ½ mtl, son Elias
Båtsm. Nils Lindberg ogift
mtl
1729 Öremåla 1729
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Länsman Johan Pärsson, ¼ mtl, brukar
Erich Elijasson, hust, ½ mtl
Båtsm. Nils Lindbärg ogift
Förre bonden Sven Andersson, utfattig
Sockneskräddaren Pär Johansson, hust, drängen Pär
mtl
1730 Öremåla 1730
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Jöns Bruse?, hust, ¼ mtl
Erich Elijasson, hust, ¼ mtl
Änkan Elin, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lindberg, ogift
Förre bonden Sven Andersson, utfattig
mtl
1731 Öremåla 1731
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Svensson, hust ¼ mtl
Erich Elijasson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lindberg, hust, brukar ¼ mtl.
Förre bonden Sven Andersson, utfattig.
mtl
1732 Öremåla 1732
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Svensson, hust, ¼ mtl
Erich Elijasson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lindberg, hust, ¼ mtl
Förre bonden Sven Andersson, utfattig.
mtl
1733 Öremåla 1733
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Staffan Andersson, ¼ mtl, brukar och bor i Hult
Båtsm. Nils Lindberg, hust, ¼ mtl
Förra bonden Sven Andersson, utfattig,
Dito Erik Eliasson, hust, han bräcklig
mtl
1734 Öremåla 1734
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Erichsson, singel, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lindberg, hust, ¼ mtl
mtl
1735 Öremåla 1735
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Erichsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lindberg, hust, ¼ mtl
mtl
1736 Öremåla 1736
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Erichsson, singel, ¼ mtl, 1 piga
Båtsm. Nils Lindberg, hust, ¼ mtl.
mtl
1737 Öremåla 1737
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swänsson, hust, ¼ mtl
Swän Erichsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nills Lindberg, hust, ¼ mtl
mtl
1738 Öremåla 1738
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Ericksson, hust, ¼ mtl
Nils Lindberg, hust, ¼ mtl
mtl
1739 Öremåla 1739
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl, dräng Swän
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Ericksson, hust, ¼ mtl
Nils Lindberg, hust, ¼ mtl
mtl
1740 Öremåla 1740
Börge Giertonsson, hust, 1/8 mtl
Swen Andersson, singel, 1/8 mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl
Båtsm Nils Lindberg, hust, ¼ mtl, brukar här
mtl
1741 Öremåla 1741
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Nils Lindberg, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Nils Lindberg, brukar här
mtl
1742 Öremåla 1742
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl
Nils Lindbergs änka, ¼ mtl, dräng uf-karl Lars
Båtsm vakant
(Klockare Langelius, hust – oklart om de befinner sig i Öremåla?)
mtl
1743 Öremåla 1743
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Ericksson, hust, ¼ mtl
Nils änka ¼ mtl, dräng Swen
Båtsm vakant
mtl
1744 Öremåla 1744
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl
Nils änka, ¼ mtl, dräng Swen
Båtsm. Amun Lindberg, ogift
mtl
1745 Öremåla 1745
Börge Giertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl
Swen Matzson?, hust, ¼ mtl
Båtsm. Amun Lindberg, ogift
mtl
1746 Öremåla 1746
Börge Mårtensson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lindberg, hust
mtl
1747 Öremåla 1747
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Ericksson, hust, ¼ mtl
Swen Matsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl
1748 Öremåla 1748
Börge Giertsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swenn Ericksson, hust, ¼ mtl
Swenn Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl
1749 Öremåla 1749
Börje Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl
Swen Matsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Amun Lidberg, brukar gård i Muggetorp
mtl
1750 Öremåla 1750
Börje Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Amund Liedberg, hust
mtl
1751 Öremåla 1751
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Erichsson, hust, ¼ mtl
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl
1752 Öremåla 1752
Görge Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Ericksson, hust, ¼ mtl
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl Börge Giertonssons dotter Merta omnämnes på sid 277
1753 Öremåla 1753
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl, dotter Märta
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl
1754 Öremåla 1754
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl, dotter Märta
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Ericksson, hust, ¼ mtl, son Erick
Swen Matsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl
1755 Öremåla 1755
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl, son Erick
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl
1756 Öremåla 1756
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl, dotter Märta
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl, son Erik
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl
1757 Öremåla 1757
Börge Gertonsson, hust, ¼ mtl, dotter Märta
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl, son Erick
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl
1758 Öremåla 1758
Swen Börgesson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Erik Swensson, singel, ¼ mtl
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
Gamle bonden Swen Ericksson, sjuk och bräcklig juta av jorden
Gamle bonden Börge Gertonsson, Sjuk och bräcklig, juta av jorden
mtl
1760 Öremåla 1760
Swen Börgesson, singel, ¼ mtl
Nils Swensson, hust, ¼ mtl
Swen Eriksson, hust, ¼ mtl
Swen Matsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl
1761 Öremåla 1761
Swen Börgesson, singel, ¼ mtl, pig Märta
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, son Isak
Erik Swensson, singel, ¼ mtl, pig. Ingred
Swen Mattisson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, hust
mtl
1762 Öremåla 1762
Swen Börgesson, singel, ¼ mtl, pig Märta
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, son Isak
Erik Swenson, singel, 174Mtl, pig Segre (Ingre)
Swen Mattsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, brukar gård i Muggetorp
mtl
1763 Öremåla 1763
Swen Börgesson, singel, ¼ mtl, pig Märta
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, son Isaak
Erick Swensson, hust, ¼ mtl
Esbiörn? Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Anun Lidberg, brukar gård i Muggetorp
mtl
1764 Öremåla 1764
Swen Börgesson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Nils Swensson, singel, ¼ mtl, son Isak, dotter Lena
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, piga Segre
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Vakant
mtl
1765 Öremåla 1765
Swen Börgesson, singel, ¼ mtl, piga Märta
Nils Swensson, singel, ¼ mtl, dotter Lena
Erik Swensson, hust, ¼ mtl
Esbiörn Pärsson, hust,1/4 mtl
Båtsm. Vakant
Afsk. Dito Carl N., singel
mtl
1766 Öremåla 1766
Swen Börgesson, singel, piga Lena
Nils Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Erik Swensson, hust, ¼ mtl
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl,
Båtsm. Lidberg vakant
Inhyses Swen Mathsson, hust, vanföra, utan bruk
mtl
1767 Öremåla 1767
Swen Börgesson, singel, ¼ mtl, pigor Lena och Märta
Nils Swensson, hust ,1/4 mtl, dräng Bonde, dotter Lena
Erik Svensson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Båtsm. Lidberg vakant
Inhyses Sven Mattsson, hust … juta br.
mtl
1768 Öremåla 1768
Swen Börgesson, singel, ¼ mtl, piga Lena
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl
Erik Svensson, hust, ¼ mtl, piga Segred, 1 flicka
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Inhyses Nils Swensson, hust, bräckliga och utfattiga
Båtsm. Lidberg vakant
Inhyses Swen Mattsson, hust (notering i kanten som jag ej kan tolka, möjl. Något om ”vanför”)
mtl
1769 Öremåla 1769
Swen Börgesson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, pig. Segred, 1 flicka
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Vakant
Inhyses Nils Sensson, hust, bräckliga, utfattiga
Inhyses Swen Matthisson, hust, bräckliga, utfattiga
mtl
1770 Öremåla 1770
Swen Börgesson, hust, ¼ mtl
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Erik Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm. Lidberg, vakant
Inhyses Nils Swenson, hust, utgamla
mtl
1771 Öremåla 1771
Swen Börgesson, hust, ¼ mtl, piga Lena
Erik Jonsson, hust ,1/4 mtl
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm Lidberg vakant
Inhyses Nils Svensson, ,hust, utfattiga
mtl
1772 Öremåla 1772
Swen Börgesson, hust, ¼ mtl
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Ingbor
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, piga Ingbor
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Båtsm. Lidberg, vakant
Inhyses Nils Swensson, hust, utfattiga
Johan Lindell, gård i Kronobergs socken (osäker om han hör till Öremåla)
mtl
1773 Öremåla 1773
Sven Börjesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Erich Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Erich Swensson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Inhyses: Börje Gertonsson, hust, utfattiga
Esbjörn Persson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Petter Lidberg, hust
Inhyses: Nils Swensson, hust, utfattiga
mtl
1774 Öremåla 1774
Sw. Börgesson, hust, ¼ mtl, piga Lena, 2 gossar
Erik Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Inhyses Börje Gertonsson, hust, utgamla
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Peter Lidberg, hust
Inhyses Nils Swensson, hust, utfattiga
mtl
1775 Öremåla 1775
Swen Börgesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, piga Sissa, 1 gosse, 1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl, son Olof 15 år
Pigan Lena, hennes utgamla? Mor (osäker på vad det står)
Båtsm. Petter Lidberg, hust
Inhyses Nils Swensson, hust, utfattig
mtl
1776 Öremåla 1776
Swen Börgesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Erik Jönsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, piga Ingeborg
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl, son Olof 16 år, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm Petr Lidberg, hust
Inhyses Nils Swensson, hust, utfattiga
mtl
1778 Öremåla 1778
Swen Börgesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Erik Jönsson, hust, ¼ mtl, piga Sissa, 1 gosse,1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl
Esbiörn Pärsson, hust, ¼ mtl, son Olof
Båtsm. Petr Lidberg, hust
Inhyses Nils Swensson, hust, utfattiga
mtl
1779 Öremåla 1779
Swen Börjesson, hust, ¼ mtl, 2 flickor
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, piga Ingbor
Olof Esbjörnsson, singel, ¼ mtl, piga Stina och dess mor
Båtsm. Peter Lidberg, hust
mtl
1780 Öremåla 1780
Swen Börgesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, piga Ingbor
Olof Esbiörnsson, singel, ¼ mtl, piga Stina och dess mor
Båtsm. Petter Lindberg, hust, 1 gosse, 1 flicka
mtl
1781 Öremåla 1781
Swen Börgesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Olof Esbiörnsson, singel, ¼ mtl, piga Stina och dess mor
Båtsm. Petter Lindberg, hust
mtl
1782 Öremåla 1782
Swen Börgesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Olof Esbiörnsson, singel, ¼ mtl, piga Stina och dotter Lena?
Båtsm. Petter Lindberg, hust
mtl Erik Swenssons dotter Stina omnämnes på sid 535
1783 Öremåla 1783
Swen Börjesson, hust, ¼ mtl, 2 gossar
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Olof Esbiörnsson, singel, ¼ mtl
Dess moder inhyses
Båtsm. Petter Lindberg, hust
mtl
1784 Öremåla 1784
Petter Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, son Elias
Erik Svensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Esbiörn Pärssons änka, ¼ mtl
Båtsm. Petter Lindberg, hust
mtl
1785 Öremåla 1785
Petter Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, son Eljas
Erick Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Jacob? Swensson, hust, ¼ mtl
Båtsm vakant
mtl
1786 Öremåla 1786
Petter Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 2 flickor
Erick Jonsson, hust, ¼ mtl, son Elias
Erik Svensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Jakob Svensson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Pär Lindberg, ogift
mtl
1787 Öremåla 1787
Pet. Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar,1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Jakob Svensson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Båtsm. Pehr Lindberg, hust
mtl
1788 Öremåla 1788
Petter Jönsson, hust, ¼ mtl, 2 gossar, 1 flicka
Erick Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Jakob Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Lena
Båtsm. Pehr Lindberg, hust
mtl
1789 Öremåla 1789
Petter Jonsson, hust, ¼ mtl, son Jonas, 1 gosse, 1 flicka
Erich Jonsson, hust, ¼ mtl, 1 gosse, 1 flicka
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, dotter Stina
Jakob Swensson, hust, ¼ mtl, son Jan, dotter Lena
Båtsm. Petter Lindberg, hust
mtl
1790 Öremåla 1790
Petter Jönsson, singel, ¼ mtl, son Jonas, hustr. Gammal och bräcklig
Erich Jonsson, hust, ¼ mtl, son Anders, dotter Maria
Petter Ericksson, singel, ¼ mtl, pig Stina, dess föräldrar inhyses utgamla
Jacob Swensson, hust, ¼ mtl, dräng Jon dotter Lena
Båtsm. Petter Lindberg, hust
mtl
1791 Öremåla 1791
Petter Jönsson, hust, ¼ mtl
Erich Jonsson, hust, ¼ mtl, son Aron, dotter Maja
Erich Swensson, hust, ¼ mtl, son Peter
Jacob Swensson, hust, ¼ mtl, son Juan, dotter Lena
Båtsm. Petter Lindberg, ogift
mtl
1792 Öremåla 1792
Peter Jönsson, hust, ¼ mtl
Erick Jonsson, hust, ¼ mtl, son Aron, dotter Maria
Erik Swensson, hust, ¼ mtl, son Petter
Jacob Swensson, hust, ¼ mtl, son Juan, dotter Lena
Båtsm. Peter Lindberg, hust
mtl
1793 Öremåla 1793
Petter Jönsson, singel, ¼ mtl, dotter Cisilia
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, son Aron dotter Maria
Erich Swensson, hust, ¼ mtl, son Petter
Jacob Swensson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Lena
Båtsm. Petter Lindberg, hust
mtl
1794 Öremåla 1794
Petter Jönsson, singel, ¼ mtl, dotter Sisilia
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, son Aron, dotter Ma… (Maria trol)
Erik Svensson, hust, ¼ mtl, son Petter
Jacob Swensson, hust, ¼ mtl, son Jonn, dotter Lena
Båtsm. Petter Lindberg, hust
mtl
1795 Öremåla 1795
Per Jönsson, singel, ¼ mtl, dotter Sisilia, piga Ingeborg
Erik Jönsson, singel, ¼ mtl, son Aron, döttrar Maria, Ingeborg
Eric Svensson, hust, ¼ mtl, son Peter
Jacob Svensson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Lena
Båtsm. Peter Lindberg, hust
mtl
1796 Öremåla 1796
Per Jönsson, singel, ¼ mtl, dotter Sisilia, piga Ingeborg
Eric Jonsson, singel, ¼ mtl, son Aron, döttrar Maria och Ingeborg
Eric Svensson, hust, ¼ mtl, son Petter
Jonas Zachrisson, hust, ¼ mtl, dräng Jacob
Båtsm. Petter Lindberg, hust
mtl
1797 Öremåla 1797
Per Jönsson, singel, ¼ mtl, dotter Sicilia, piga Ingebor
Erik Jonsson, hust, ¼ mtl, son Aron, döttrar Maria, Ingeborg
Erick Swensson, hust, ¼ mtl, son Peter
Jonas Zachrisson, hust, ¼ mtl, dräng Jacob
Båtsm. Peter? Lindberg, hust
mtl
1798 Öremåla 1798
Per Jönsson, hust, ¼ mtl, son Magnus, döttrar Sicilia, Ingeborg
Eric Jonsson, hust, ¼ mtl, son Aron, dotter Maria, piga Ingebor
Eric Swensson, hust, 174 mtl, son Petter
Jonas Zackrisson, hust, ¼ mtl, dräng Jacob
Båtsm. Petter Lindberg, hustrun bräcklig
mtl
1799 Öremåla 1799
Pehr Jonsson, singel, ¼ mtl, dotter Cicilia, Ingeborg, 1 gosse
Eric Jonsson, hust, ¼ mtl, son Aron, dotter Maria, Stina, Ingeborg, 1 gosse
Eric Swänsson, hust, ¼ mtl, son Peter, dotter Lena
Jonas Zachrisson, hust, ¼ mtl, dr. Jacob, 1 gosse, 1 flicka
Båtsm. Peter Lindberg, hustrun bräcklig.
mtl
1800 Öremåla 1800
Per Jönsson, singel, ¼ mtl, döttrar Cicilla, Ingeborg
Eric Jönsson, hust, ¼ mtl, döttrar Maria, Stina, 1 gosse
Peter Ericsson, singel, ¼ mtl, piga Lena, dess föräldrar inhyses, utgamla
Jonas Zacrisson, hust, ¼ mtl, dräng Jacob, 1 gosse, 2 flickor
Båtsm. Peter Lindberg, hustrun bräcklig
mtl
 
Denna sammanställning omfattar digitalt tillgängliga jordeböcker, mantalslängder och längder för lön- och betalningsavgifter fram till 1800. Använd gärna materialet som ett underlag, men tänk på att detta är min tolkning av de gamla texterna, och att jag mycket väl kan ha tolkat eller skrivit fel. 
Om du hittar fel eller konstigheter som bör åtgärdas, kontakta mig gärna: petersson.engnell@tele2.se

Förkortningar:
jb = Jordebok
mtl = mantalslängd
rgd = riksgäldskontorets längder över lön- o. betalningsavgifter
 
<<Tillbaka